Binnenvaartkrant
Views
2 weeks ago

2023-24 Leveranciers Special

2 21 november

2 21 november 2023 Nedcargo en BCTN kiezen voor batterijcontainers van ZES De Den Bosch Max Groen gaat elektrisch varen met uitwisselbare batterijen. Eigenaar Nedcargo ondertekende daarvoor op 8 november een contract met Inland Terminals Group (ITG), en Zero Emission Services (ZES). Vanaf april 2024 gaat het containerschip elektrisch en volledig emissieloos tussen Den Bosch, Maasvlakte en Moerdijk varen dankzij de ZES-technologie. Na de Den Bosch Max Groen zullen de vier andere schepen van Nedcargo ook volgen. Nedcargo heeft besloten zijn nek uit te steken Inland terminal-operator BCTN, onderdeel van Inland Terminals Group, logistiek dienstverlener Nedcargo en technologieleverancier ZES willen samen emissieloze verbindingen op belangrijke corridors realiseren en de verduurzaming van de binnenvaart versnellen. Voor hun samenwerking binnen de gehele logistieke keten hebben ze afspraken en doelstellingen vastgelegd in Project Zero.0. De Den Bosch Max Groen wordt het tweede schip dat met uitwisselbare batterijcontainers van ZES gaat varen. Sinds september 2021 vaart de Alphenaar van CCT er al mee tussen Alphen aan den Rijn en Moerdijk. ZESpacks De Den Bosch Max Groen is in 2021 afgebouwd, heeft een lengte van 90 meter en vaart containers voor Heineken en andere klanten. Het schip is eigendom van Nedcargo en is al bij de bouw voorbereid voor een elektrisch vaart. Om met de ZESpacks (modulaire 20 voets energiecontainers) te varen is een aantal aanpassingen nodig. Zo wordt de dieselgenerator verwijderd en komt er een vast accupakket aan boord. De ZESpacks worden opgeladen met groene energie via de nieuwste generatie 2 x 1 MVA-laadstations van ZES. De laadstations en ZESpacks zijn uitgerust met een 1MW Megawatt Charging System (MCS) connector waardoor de ZESpacks slechts in drie uur volledig kunnen worden opgeladen. Het gebruik van de ZESpacks gebeurt op basis van een pay-per-use betaalmodel. De scheepseigenaar betaalt alleen voor het verbruik. De aandelen van ZES zijn in handen van Ebusco, ING, Havenbedrijf Rotterdam en Wärtsilä. Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat ondersteunt het initiatief sinds de start. Nieuwe laadstations Met het elektrificeren van de Den Bosch Max Groen vermindert Nedcargo de uitstoot naar verwachting met circa 715 ton CO 2 en 13 ton NOx per jaar. Zodra ook de andere vier schepen elektrisch op ZESpacks varen is de impact nog groter. Om de Den Bosch Max Groen, en op termijn ook de Den Bosch Max Blauw, Nijmegen Max, Venray Max en Roermond Max, te kunnen voorzien van NBKB krijg één kans om tekortkomingen op te lossen Vervolg van pagina 1 de minister ervoor heeft gekozen deze taken te mandateren aan private organisaties, neemt deze verantwoordelijkheid niet weg. Als het de minister niet lukt om, zoals op dit moment het geval is, ervoor te zorgen dat binnen redelijke termijn keuringen kunnen worden gedaan, dan moet de minister (…) maatregelen treffen zodat de schepen die niet tijdig kunnen worden gekeurd, kunnen doorvaren.” De ASV heeft een online enquête aangemaakt om te inventariseren hoeveel binnenvaartondernemers problemen hebben en wat de grootste knelpunten zijn. Voor zover bekend zijn voor zeker 36 schepen niet tijdig de benodigde certificaten beschikbaar. Eén schip ligt al stil doordat zijn certificaat is verlopen. “Op korte termijn komen schepen dus stil te liggen. In de praktijk betekent dit – gezien de zeer hoge kosten die hierbij komen kijken – dat in veel gevallen het bedrijf zal moeten worden beëindigd. Voor sommige schippers betekent dit ook dat zij hun woning kwijt zullen zijn. Dit is absoluut onacceptabel.” Onvoldoende capaciteit Het NBKB werd 26 oktober geschorst door de Raad voor de Accreditatie. Daardoor mag het geen keuringen meer uitvoeren. Het belang van NBKB en de drastische gevolgen van de schorsing blijken uit de cijfers die minister Harbers op 7 november aan de Tweede Kamer stuurde: het bureau heeft een marktaandeel van 62 procent. De overige keuringsinstanties hebben op dit moment onvoldoende capaciteit om alle schepen te bedienen, die op zoek moeten naar een andere partij. Het gaat om Register Holland (marktaandeel van 18 procent) en Bureau Scheepvaart Certificering (7 procent). De drie klassenbureaus (DNV, Lloyd’s Register en Bureau Veritas) zijn samen goed voor 13 procent van de markt. “Zij hebben aangegeven niet of nauwelijks extra capaciteit beschikbaar te hebben”, aldus Harbers in de Kamerbrief. Daarom vindt de ASV dat er een sectorbreed vangnet moet komen: “De minister moet noodmaatregelen treffen.” Het gaat om twee concrete toezeggingen: “De scheepseigenaren van binnenvaartschepen waarbij het certificaat verloopt tussen 24 oktober 2023 en 30 april 2024 en aan wie door de overige keuringsinstanties schriftelijk wordt meegedeeld dat het niet mogelijk is tijdig een keuring te laten uitvoeren, ontvangen een verlenging van het binnenvaartcertificaat van één jaar nadat zij voor de keuring terecht kunnen bij een keuringsinstantie.” En: “De scheepseigenaren van binnenvaartschepen die momenteel in een keuringstraject zitten bij NBKB, kunnen de rest van de keuring door een andere keuringsinstantie laten uitvoeren, waarbij deze andere keuringsinstantie de door NBKB uitgevoerde onderdelen mag overnemen en wordt gevrijwaard van eventuele onjuistheden in deze door NBKB uitgevoerde onderdelen.” Het NBKB heeft de komende zes maanden eenmalig de mogelijkheid om bewijzen aan te leveren dat de gebreken zijn opgelost, schreef Harbers aan de Tweede Kamer. “Indien het NBKB er niet tijdig in slaagt de schorsing op te laten heffen, volgt intrekking van de accreditatie.” Het NBKB kan de schorsing laten opheffen door het nemen van maatregelen die de reden van de schorsing opheffen. Volgens Harbers gaat het om gebreken in de borging van de onpartijdigheid en gebreken in de bedrijfsuitoefening. “De RvA beoordeelt instanties op hun competenties, consistentie in de bedrijfsuitoefening en onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Het NBKB heeft meermaals de mogelijkheid gehad de gebreken op te lossen, maar is hier niet tijdig in geslaagd.” Niet intrekken Harbers vermeldt ook nog dat hij de aanwijzing van het NBKB helemaal kan intrekken. Daar maakt hij “op dit moment in het belang van de binnenvaartschippers geen gebruik van (...) Door het niet intrekken van aanwijzing en mandaat zal de markt ook direct weer door het NBKB bediend kunnen worden op het moment dat de RvA de schorsing van de accreditatie intrekt.” Doordat het NBKB aangewezen blijft als keuringsinstantie kan het nu nog enkele werkzaamheden uitvoeren, aldus Harbers. “Het gaat hier nadrukkelijk om administratieve werkzaamheden die geen keuring meer op een schip vragen zoals het aanpassen van eigenaar of adres. Ook wordt het NBKB in staat gesteld om schepen waar de volledige keuring van is afgerond nog wel te kunnen certificeren.” Schippers waar het schip nog in onderzoek was bij NBKB of waar het plan was dit schip in de komende maanden bij het NBKB aan te bieden voor onderzoek kunnen zich maar beter bij een van de andere keuringsinstanties melden, raadt Harbers aan. “De ILT gaat hierover met de andere instanties in gesprek. Hierbij wordt ook de mogelijkheid bekeken om in bijzondere gevallen op basis van de binnenvaartregeling, het certificaat voor een periode van 6 maanden te verlengen.”

21 november 2023 3 RIOMAR volgeladen ZESpacks komen er op strategische locaties ZES-laadstations bij. Om te beginnen in het eerste kwartaal van 2024 op de BCTN-terminal in Alblasserdam. Laadstations in Den Bosch (op de BCTNterminal), in Moerdijk en bij de Prins Johan Frisohaven in Rotterdam zullen snel daarna volgen. Subsidie Voor de vergroening van de binnenvaart is vanuit het Nationale Groei Fonds 50 miljoen euro beschikbaar voor de DE VARENDE GEMEENTE IS NU VOLWAARDIGE PKN-KERK Op 12 november is de Nederlandse Kerk aan de Ruhr ontbonden en opnieuw geïnstitueerd als De Varende Gemeente. Die heeft nu de status van zelfstandige (kern-) gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). verdere uitrol van ZES. Het geld is bedoeld voor de uitbreiding van de infrastructuur (meer laadstations en batterijcontainers) en voor de ombouw of nieuwbouw van schepen. Nedcargo financiert de scheepsombouw door gebruik te maken van deze subsidie (Scheepssubsidieregeling NGF) en een bijdrage uit de Nederlandse Greendeal. “Nedcargo heeft besloten zijn nek uit te steken en te investeren in de toekomst. In 2050 moet de binnenvaart zero emission zijn. Als iedereen wacht tot 2045, gaat het De bijzondere dienst van 12 november was druk bezocht. Er waren naar schatting 270 mensen in de Nederlandse Kerk aan de Ruhr in Duisburg-Laar. “Het was een lange zit”, blikt binnenvaartpredikant Dirk Meijvogel terug. “Maar er moest veel gebeuren. Een aantal officiële handelingen ook, zoals het afscheid van enkele leden van de vorige kerkenraadsleden en het bevestigen van de nieuwe. Het duurde al met al tweeënhalf uur. Daarna konden we beginnen met handen geven en hadden we koffie met gebak en soep met broodjes. Het was heel erg gezellig.” Ds. Meijvogel is sinds 2014 predikant voor de binnenvaart. Sinds vorig jaar heeft hij een fulltime aanstelling. In Duisburg en Mannheim worden wekelijks kerkdiensten gehouden voor binnenschippers. Daarin verandert niets. “We blijven de dingen doen die we altijd al deden. De Neder landstalige diensten voor schippers en allerlei activiteiten zoals bijbelstudieweekends, de Bijbel Outdoor Days en de Binnenvaartontmoetingsdag, in samenwerking met de CBOB.” “Alleen aan de binnenkant, aan de organisatorische kant, is het nu anders”, legt Meijvogel uit. “Eerst vielen we onder de dienstenorganisatie van PKN. Daar hing een werkgroep aan en aan die werkgroep hingen dan weer twee kerkenraden. Met het emeritaat van mijn collega Louis Krüger vorig jaar was de Koningskerk in Rotterdam al losgekoppeld van het pastoraat. Van de Nederlandse Kerk aan den Roer is nu gezegd dat er zoveel potentie is binnen die binnenvaart dat de mogelijkheid werd geboden om een zelfstandige gemeente te vormen. Daardoor hebben we nu een eigen, zelfstandig opererende kerkenraad, zeg maar het bestuur.” Belangrijk vindt hij het interkerkelijke karakter. “Dus iedereen, van welke kerk ook, kan lid worden. Dat vinden we van groot belang. En als je al lid bent van een walgemeente, hoef je dat lidmaatschap niet op te zeggen. Je kunt gewoon inschrijven als gastlid en daarmee krijg je dezelfde status. Je loyaliteit naar je thuisgemeente aan de wal hoef je daarvoor niet op te zeggen omdat wij een uitzonderlijke, categoriale gemeente zijn.” De Den Bosch Max Groen gaat als eerste schip uit de Nedcargo-vloot met de ZESpacks varen. (foto Nedcargo) verkeerd. Je kunt in zo’n korte periode niet 6.000 schepen ombouwen”, zegt Marnix Vos, projectmanager bij Nedcargo. “Wij willen er nu bij zijn en we zijn er klaar voor. Samen met BCTN en ZES gaan we een duurzame businesscase neerzetten. Met dat doel zijn we deze pilot begonnen.” Nedcargo is een grote Nederlandse logistiek dienstverlener met meerdere vestigingen in de Benelux. Het bedrijf is gespecialiseerd in de opslag en distributie voor diverse grote food-ketens en sterk in de drankendistributie. Vanuit zijn duurzaamheidsfilosofie heeft Nedcargo al jaren een binnenvaartafdeling voor contanervervoer. De schepen varen nu nog dieselelektrisch. Voortouw nemen Inland Terminals Group is sinds 2021 eigenaar van BCTN. CEO Eduard Backer: “Als grootste inland terminal-operator van de Benelux willen wij het voortouw nemen in het verder verduurzamen van de binnenvaart. Het innovatieproject met het elektrificeren van de Den Bosch Max Groen is een mooie eerste stap om dit doel te bereiken. Bij een succesvolle evaluatie van het project zullen er nog meerdere schepen volgen.” Naast BCTN is ook MCS – eveneens na een overname in 2021 – onderdeel van de Inland Terminals Group. In totaal exploiteert de groep acht terminals in Nederland en drie in België. Op 1 januari 2024 komen daar twee terminals bij: één in Deventer (Nederland) en één in Lommel (België). Volgens Bart Hoevenaars, CEO van Zero Emission Services, zijn uit de succesvolle pilot met de Alphenaar veel nuttige en waardevolle lessen getrokken. “Deze overeenkomst tussen ZES, Nedcargo en BCTN is een uitermate belangrijke en grote stap naar de opschaling van ZES in Nederland.” “Net als het geval is bij de eigenaar van de Alphenaar, CCT, hebben we aan Nedcargo, de eigenaar van de DB Max Groen, en de betrokken terminaleigenaar BCTN, opnieuw zeer toegewijde belangrijke partners die zich bewust zijn van de noodzaak om de uitstoot van de binnenvaartvloot tot nul te reduceren. Ze zijn zich er niet alleen van bewust, ze zetten de woorden ook om in daden omdat ze tot de conclusie zijn gekomen dat elektrisch varen met ZES een schoon, betaalbaar en werkbaar alternatief is. Niemand ontkomt aan de noodzaak om de uitstoot terug te dringen. Deze partijen nemen, door met ZES in zee te gaan, daarin hun verantwoordelijkheid.” Eén pot nat From the river to the sea. Een kreet vol genocidale wraakgevoelens van de Palestijnen omdat ze het land opeisen tussen de rivier Jordaan en de Middellandse Zee, waar niet helemaal toevallig nu het (beloofde) land Israël ligt. Maar ook een kreet met een heel sympathieke klank omdat de rivier en de zee overal ter wereld en zeker in Nederland brengers van de welvaart waren en zijn. Nu je het zo zegt, verbaast het me dat we nog niet door een slimme journalist zijn gebeld waarom de uitgeverij van deze krant ‘Riomar’ heet, immers Spaans voor rivierzee. De historische oorsprong van deze naam ligt echter niet in Palestina, ook niet in Spanje, maar in Nederland waar de onderneming ooit als scheepvaartonderneming begon met de ambitie een vloot te creëren die zowel op de binnenwateren als op zee uit de voeten kon. Nog steeds een briljant idee, dat ook al door verschillende pionierende ondernemers werd uitgevoerd, al is het nooit het beloofde klinkende succes geworden. Er waren en zijn nog altijd barrières waardoor het net niet helemaal lekker gaat om zeeschepen zeg maar tot aan Bazel te laten varen. Technisch is het mogelijk maar niet makkelijk om een schip zodanig te bouwen dat het op de rivier kan concurreren met de specialisten uit de binnenvaart en tegelijk op zee veilig en lucratief kan worden geëxploiteerd. Niet in de laatste plaats vanwege de onwerkbare verschillen in bemanningsvoorschriften. Een nieuwe poging ligt in het verschiet voor de ontwerpers van zelfvarende (autonome) schepen, omdat met de inzet van kunstmatige intelligentie bij de overgang van zee naar rivier en vice versa de bemanning met een druk op de knop of volautomatisch verandert van zee- naar binnenvaart en andersom. Daar moet je mee oppassen, want jij als lezer van deze krant maakt niet zelden deel uit van de bemanning van een analoog en dus nog niet zelfvarend schip en je zou je bedreigd kunnen voelen in je bestaanszekerheid. Dat is hét onderwerp van de verkiezingen van morgen, die overtuigend worden gewonnen door Dilan, onze eerste vrouwelijke premier. Ik kan dat rustig zeggen, want mijn voorspellingen komen toch nooit uit (het aardige is dat dat natuurlijk ook een voorspelling is). Zeker is dat de bestaanszekerheid van sommige politici aan een zijden draadje hangt. Maar de vraag wat te doen tegen werkeloosheid is al lang vervangen door de vraag wat te doen tegen het personeelstekort. Terwijl Elon Musk belooft dat de inzet van kunstmatige intel ligentie sowieso betekent dat we straks (dat is ergens in de toekomst) niet meer hoeven te werken. Kunnen we permanent op vakantie. Laat de robots maar dorsen. Riomar is ook een knus hotel. Op Ibiza. Michel Gonlag

Copied successfully!

Binnenvaartkrant