Binnenvaartkrant
Views
3 months ago

2023-19 STL Kalkar

 • Text
 • Binnenvaartkrantnl
 • Weer
 • Gaat
 • Kalkar
 • Rotterdam
 • Onze
 • Nieuwe
 • Haven
 • Jaar
 • September
 • Binnenvaart

Special

Special STL Kalkar 2023 32 12 september 2023 Donauhaven Straubing-Sand bouwt terminal... zonder binnenvaart Een consortium van Contargo, SFI en de Ziegler Group heeft de Europese aanbesteding gewonnen voor de exploitatie van de nieuwe terminal in Straubing-Sand. Hun nieuwe gezamenlijke onderneming Contargo Combitrac Straubing-Sand ondertekende op 30 augustus de huurovereenkomst. Het wordt een bimodale terminal, want de binnenvaart krijgt geen aansluiting op de nieuwe terminal in de Donauhaven. Het contract voor de nieuwe terminal is ondertekend. Vlnr: Gerhard Schönbucher (hoofd onroerend goed, planning & techniek haven Straubing-Sand) Benedikt Rupp (hoofd netwerkuitbreiding Contargo), Jörg Schubert (manager Contargo Combitrac Straubing-Sand), Andreas Sandner (manager Ziegler Holding), Markus Schmid (manager SFI), Thomas Löffler (manager Contargo), Andreas Löffert (manager haven Straubing-Sand). (foto Contargo) Havenbedrijf Straubing-Sand realiseert de terminal. Het terrein wordt 50.000 m 2 groot. De bouwfase is inmid dels begonnen en de terminal kan naar verwachting in het tweede kwartaal van 2025 van start. Per week zullen maximaal tien treinen de BEZOEK ONS TIJDENS SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS MESSE KALKAR STANDNUMMER 99 + 110 ELECTRIC PROPULSION ELECTRIC PROPULSION 200 - 850 kW (270 - 1150 PK) MANOEUVRING EQUIPMENT KANALEN BOEGSCHROEVEN 2, 3 OF 4 KANALEN UITVOERING 220 - 955 kW (300 - 1300 PK) STUUR ROOSTERS 103 - 662 kW (140 - 900 PK) nieuwe terminal aandoen. De haven van Straubing-Sand heeft een totale overslag van circa 4 miljoen ton per jaar. Het is een MARINE AIR SYSTEMS PERSLUCHT SYSTEMEN STARTLUCHT- EN WERKLUCHTCOMPRESSOREN N 2 STIKSTOF SYSTEMEN ® Official dealer Atlas Copco marine compressors Official dealer for Atlas Copco marine compressors VERHAAR OMEGA | T: +31 (0)252 745 300 • info@verhaar.com • www.verhaar.com trimodale haven, maar de nieuwe terminal zal geen schepen ontvangen. Gecombineerd vervoer “De haven Straubing-Sand is dankzij haar locatie en specialistische accenten sinds vele jaren een van de koplopers op het gebied van duurzaamheid”, aldus Andreas Löffert, manager van Hafen Straubing-Sand. “Voor ons was het oprichten van een terminal voor het gecombineerde vervoer een logische consequentie die geheel in lijn met onze duurzaamheidsdoelstellingen staat. Want dergelijke faciliteiten ten behoeve van het gecombineerde vervoer zorgen voor het verplaatsen van economische goederen van de weg naar het spoor, waardoor deze bijdragen tot het beschermen van het milieu en het ontlasten van het wegverkeer.” “Het verplaatsen van containers vanaf de weg naar het spoor leidt tot een reductie van 80 procent van de CO 2 -uitstoot die samenhangt met het transport”, zegt SFI- Markus Schmid. “De locatie van deze terminal in de haven van Straubing-Sand is voor de aansluiting op het spoorwegnetwerk zeer interessant”, aldus Andreas Sandner van Ziegler Holding. “Goederen die in het buitenland worden geproduceerd vinden hun weg naar de lokale winkels via de zeehavens. Ons doel is het om de regio niet alleen aan te sluiten op de grote zeehavens in Duitsland, Nederland en België, maar ook op de havens van de Adriatische Zee. Hierdoor bieden wij de transportsector een grotere flexibiliteit.” Contargo “Met deze nieuwe locatie vergroten wij niet alleen ons netwerk in Beieren, maar hebben we ook meteen een antwoord op de vraag vanuit de klant naar neutrale containerdiensten in deze regio”, vertelt Thomas Löffler manager van Contargo. “Nu al liggen er meerdere vragen van klanten die wij momenteel niet kunnen oplossen. Deze locatie zorgt voor nieuwe arbeidsplaatsen, capaciteiten en nieuwe mogelijkheden, waarvan de gehele regio zal profiteren.” IMAGOCAMPAGNE VOOR DE BINNENVAART Marketingbureau JFK089 uit München gaat in opdracht van de Duitse binnenvaartbond BDB een imagocampagne voor de binnenvaart ontwikkelen. Het doel is de sector beter op het netvlies te krijgen bij onze oosterburen. Vertegenwoordigers van de binnenvaart en de chemische industrie hebben onlangs onder leiding van het verkeersministerie de eerste ideeën voor de campagne verzameld. Op basis hiervan gaat het marketingbureau een conceptvoorstel uitwerken.

12 september 2023 33 CITBO is al tien jaar een verbindende factor Met een walking dinner voor leden en eregasten vierde CITBO (Corporation Inland Tanker Barge Owners) donderdag 7 september in Antwerpen haar 10-jarig bestaan. De feestelijke middag stond in het teken van ‘verbinden’. DOOR SARAH DE PRETER CITBO staat sinds dag één voor verbinding. In 2013 besloten vijf tankvaartondernemers dat ze samen meer konden bereiken dan alleen. Vandaag de dag varen onder de CITBO-vlag 160 tankers met een gezamenlijke laadcapaciteit van een half miljoen ton. Ze houden wekelijks 24.000 vrachtwagens van de weg. Verlengstuk In 2021 droeg toenmalig CITBOdirecteur Alain Devos het stokje over aan Daisy Rycquart. Zij vormt met Alain als adviseur, beleidsmedewerker Erwin Verberght en technisch adviseur Dirk Beernaert het team op kantoor. “Binnenvaartondernemers staan voor enorme uitdagingen”, aldus Rycquart. “Wij houden ons als een verlengstuk van hun bedrijf naast vertegenwoordiging bezig met vijf speerpunten: personeel, veiligheid en certificering, marktwerking, vergroening en innovatie en informatie-uitwisseling. In een gefragmenteerde binnenvaartmarkt proberen wij samen te denken en één stem te vormen.” Regelgeving Het afgelopen decennium hebben de beleidsmedewerkers van CITBO goede contacten opgebouwd met organisaties en overheidsorganen in binnen- en buitenland. Tijdens het jubileumfeest konden de leden persoonlijk kennismaken met vertegenwoordigers van deze instanties, maar eerst liet Rycquart alle ‘eregasten’ aan het woord. Als secretaris-generaal van de CCR vertelde Lucia Luijten over de ingewikkelde regelgeving in de binnenvaart. De EU laat het inhoudelijke werk grotendeels over aan de Rijnvaartcommissie, wat volgens Luijten in het voordeel van de sector is. “Bij ons gaat het alléén om binnenvaart. Al voelt het soms alsof al die regels over je uitgestort worden, je hebt er als ondernemer via je belangenvertegenwoordigers wel degelijk invloed op. Wij zijn blij met de praktijkinput die wij krijgen via ESO en EBU.” Achterban “In een democratie is het belangrijk om je stem te laten horen”, zei Gerard Kester, secretaris-generaal van ESO. “Zonder input vanuit de achterban geen Europese belangenvertegenwoordiging. Wij werken als ESO prettig met CITBO samen. Er zit veel kennis en een groot hart voor de binnenvaart. In amper tien jaar zijn ze uitgegroeid tot de grootste vertegenwoordiger van de tankvaart. Ook qua kennis hebben ze een enorme evolutie doorgemaakt. Ze hebben twee hoogopgeleide jongeren uit de sector (Daisy en Erwin – red.) aangetrokken. Dat is uniek. Wees er zuinig op.” IWT-coördinator Nik Delmeire ziet veel dynamiek in de sector als men dingen wil bereiken. “Maar er mogen wel meer jonge mensen opstaan die aan belangenvertegenwoordiging willen doen.” Hij stipte nog twee andere verbeterpunten aan: “Europa kijkt ver vooruit, maar onderkent niet altijd de noden van morgen. In de binnenvaart is dit vaak andersom. Die kloof moet gedicht worden. Verder blijft de snelheid van regelgeving achter bij de noden van de industrie.” Toekomstgericht Chris Danckaerts ging in op een gezamenlijke ambitie van de Vlaamse Waterweg en CITBO: veilige, toekomstgerichte vaarwegen. “Als vaarwegbeheerder investeren we momenteel versneld in onderhoud van de infrastructuur om de bedrijfszekerheid te borgen en oponthoud voor de binnenvaart te voorkomen. Daarnaast investeren we in waterbeheersing en uitbouw. Vanaf januari zal het hele Albertkanaal voor schepen met vier lagen containers bevaarbaar zijn. Qua automatisering en digitalisering van de vaarwegen is Vlaanderen een koploper. Dat doen we met z’n allen. Bij CITBO zit veel competentie. Mede dankzij hun input kunnen wij de juiste keuzes maken.” Ook Mohssine El Kahloun (Departement Mobiliteit) en Johan Verlinden (Departement Afvalstoffen, OVAM) noemden de samenwerking met CITBO constructief en transparant. Zo heeft Alain Devos een belangrijke bijdrage geleverd aan de uitwerking van het CDNI in Vlaanderen. Verlinden: “Tien jaar CITBO, we hebben het geweten! In positieve zin: samen met de sector kunnen wij beslissingen nemen die goed aansluiten bij de praktijk.” Wrijving en glans Port of Antwerp-Bruges blijft via het binnenvaartoverleg inzetten op dialoog met de sector. COO Rob Smeets: “Antwerpen krijgt wellicht niet jullie populariteitsprijs, maar we doen ons stinkende best om bestaande problemen op te lossen.” “Dagelijks ontvangen we 100 zeeschepen en 300 binnenschepen in de kleine haven die Antwerpen inmiddels geworden is. De binnenvaart zit vol passie. Grote uitdagingen voor binnenvaart Salih Karaarslan maakte deze zomer na bijna negen jaar bij het Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart (EICB) de overstap naar de afdeling duurzame binnenvaart bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Tijdens het jubileumfeest van CITBO op 7 september betrad hij voor het eerst als ambtenaar de bühne. Karaarslan vertelde als projectmanager bij het EICB prettig samengewerkt te hebben met CITBO en hoopt dit in Daisy Rycquart met de nieuwe wimpel die voor alle CITBO-leden is gemaakt. (foto Sarah De Preter) zijn nieuwe functie te kunnen blijven doen. “De binnenvaart is een gefragmenteerde sector. Samenwerking helpt bij de dagelijkse bedrijfsvoering en het ontwikkelen van een strategie. CITBO vervult hierin een belangrijke rol voor de Belgische en Europese binnenvaart. Wij hebben de afgelopen jaren veelvuldig contact gehad over de verduurzaming van de sector en maatregelen die de overheid kan nemen. Als senior beleidsmedewerkers bij IenW hoop ik dit contact te kunnen voortzetten.” Dat merken wij als het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat! Wij kunnen daar tegen: zonder wrijving geen glans. Belangrijk is dat de sector, liefst met één stem, van zich laat horen en dat we samenwerken. Wij blijven in de binnenvaart investeren.” Chatbot Namens Koninklijke Binnenvaart Nederland sprak Ton Wingelaar felicitaties uit. Hij had zijn speech door Chat- GPT laten schrijven. Een noodgreep, nadat KBN-collega Maurits van der Linden op het laatste moment zijn aanwezigheid moest annuleren. Het werd een ronkende, maar deels gekunstelde lofzang op samenwerking. “Om in een kadertje te hangen”, sloot Wingelaar met een knipoog af. Ton Mol, adviseur bij OCIMF, stuurde online beeld bellend de beste wensen vanuit Duisburg, waar hij in een trainingsweek voor inspecteurs zat. Namens CITBO nam Daisy Rycquart alle warme woorden met dank in ontvangst: “Iedereen doet elke dag z’n best. Laten we dit blijven doen. Als CITBObestuurders willen we de verbindende factor zijn. Samen met onze leden, want zonder hen staan we nergens. Zij verdienen een dikke pluim!” “De sector staat voor grote uitdagingen, waaronder het Fit For 55-pakket en de klimaatdoelstellingen. Er komen veel maatregelen aan om de binnenvaart te verduurzamen en competitief te houden ten opzichte van andere vervoersmodaliteiten. “Binnen IenW hebben we goed zicht op deze uitdagingen. Daarom hebben we de afdeling duurzame binnenvaart opgericht. Ik ben ervan overtuigd dat we door samenwerking met de sector onze doelstellingen kunnen realiseren.”

Copied successfully!

Binnenvaartkrant