Binnenvaartkrant
Views
3 months ago

2023-19 STL Kalkar

 • Text
 • Binnenvaartkrantnl
 • Weer
 • Gaat
 • Kalkar
 • Rotterdam
 • Onze
 • Nieuwe
 • Haven
 • Jaar
 • September
 • Binnenvaart

Special

Special STL Kalkar 2023 22 12 september 2023 SET SAIL for f o r your y o u r careera r Set sail for a new career with Viking Steuern Sie mit Viking Cruises in eine ERFOLGREICHE ZUKUNFT Viking is the market leader in the river cruise industry and continues to Viking Cruises, der Marktführer der Flusskreuzfahrtbranche, setzt add to its fleet each year. Join the Viking family now and experience for seinen erfolgreichen Expansionskurs ungebremst fort. Die Vikingyourself why we are proud to have the most loyal and long-standing crew Familie wartet auf Sie! in the industry. For KAPITÄN our river oder ships SCHIFFSFÜHRER we are looking to fill (m/w) the following positions: CAPTAIN or 1st/2nd OFFICER We are also pleased to consider applications from the freight or tanker shipping Bei Eignung industry. werden Sie für die neue Aufgabe intensiv geschult. New Bewerben hires will Sie receive sich extensive noch heute training unter: for vikingcareers.com their position. Apply today: vikingcareers.com NRF is a leading manufacturer and supplier of marine cooling solutions MARINE In 1959 NRF invented the boxcooler, when they were asked to find a simple solution in order to keep the engines of river boats, which were cooled with surface water, free of fouling. Due to the success of this product, more and more vessels changed over to this type of cooling. Today, we are positioned as a market leader in this field. We supply shell and tube coolers, plate heat exchangers, and fin/fan coolers all over the world. NRF is your partner of the total cooling solution.

Special STL Kalkar 2023 12 september 2023 23 “Duitsland glijdt af naar middelmaat in de logistiek” Van ‘wereldkampioen logistiek’ is Duitsland de afgelopen jaren steeds meer logistieke middelmaat geworden. Tijdens het netwerkforum Scheepvaart, Havens en Logistiek in Duisburg zochten sectorvertegenwoordigers naar oplossingen om het tij te keren. De Rijn bij Düsseldorf. (foto Ed Nurg / AdobeStock) DOOR SARAH DE PRETER Het netwerkforum is een initiatief van VVWL, de bond voor verkeerseconomie en logistiek in Noordrijn-Westfalen. Directeur Christoph Kösters zette in zijn welkomstwoord meteen de toon: de gloriedagen van Duitsland als logistiek koploper zijn voorbij. Onzekerheden en verouderde infrastructuur zetten de leveringsketens onder druk. Een groot deel van de politiek heeft haar handelen nog niet afgestemd op deze situatie. Als voorbeeld noemde Kösters het vaarwegenbeleid. De vaarwegen zijn niet meegenomen in de Duitse wet om vergunningstrajecten voor de bouw van infrastructuur te versnellen. Volgens Kösters is dit een verkeerd signaal aan de binnenvaart en haar klanten. De deelnemers aan het forum. (foto VVWL) De Rijn en de kanalen zijn essentieel om de klimaatdoelstellingen te behalen Melkkoe De VVWL en andere bonden pleiten al jaren voor de verdieping van de Midden- en Neder-Rijn en de opwaardering van de West-Duitse kanalen. Dit is volgens Kösters een voorwaarde voor een betrouwbare binnenvaart. Hij pleit voor hogere investeringen in de vaarwegen, ook op lange termijn, en meer politieke aandacht voor het behoud en de uitbreiding van haventerreinen. “In plaats daarvan gebruikt onze huidige regering de logistiek onder het mom van klimaatbescherming als een fiscale melkkoe om de begroting op orde te krijgen.” Kösters noemt dit bedreigend voor de logistieke slagkracht van Duitsland. Dat politici in Duitsland de vaarwegen niet al te scherp op het netvlies hebben, is niets nieuws. Al in 2009 moest er volgens Frank Wittig, vicepresident van de Industrie- en Handelskamer Neder-Rijn, de nodige druk op Berlijn worden uitgeoefend om het belang van de vaarwegen erkend te krijgen. In dat jaar stelde het forum Scheepvaart, Havens en Logistiek de zogeheten ‘Düssel dorfer Liste’ op, een lijst met belangrijke vaarwegprojecten in de deelstaten aan de Rijn. Deze lijst is volgens Wittig nog steeds een leidraad voor de politiek; enkele weken geleden is hij tijdens de conferentie van de Rijndeelstaten weer geactualiseerd. Gecombineerd vervoer Kunststofproducent Covestro zet uit klimaat- en veiligheidsoverwegingen in op binnenvaart en spoor. Het concern wikkelt zo’n 60 procent van zijn transporten via het water af. De politiek zou volgens logistiek manager Uwe Arndt meer moeten doen voor de Rijn als levensader van handel en industrie. “De Rijn en de kanalen zijn essentieel om de klimaatdoelstellingen te behalen.” Er is volgens Arndt ook meer ruimte nodig voor gecombineerd vervoer: extra overslagpunten en stelplaatsen voor containers. Contargo-manager Jürgen Albersmann verwees in dat kader naar de langetermijnprognose voor het goederenvervoer van het Duitse verkeersministerie. De daarin voorspelde groei van 45 procent zal voornamelijk op de weg terechtkomen. Albersmann pleit voor een sterkere positionering van gecombineerd vervoer via emissiearme terminals en elektrisch vervoer op de last mile. Contargo gebruikt op al zijn terminals 100 procent ecostroom en is bezig om zijn vrachtwagenvloot te elektrificeren. Een punt van zorgen zijn de lange discussies met gemeentes over laadinfrastructuur. Het kan soms een jaar duren voor een laadpunt gerealiseerd is. Regelwoede Als verdere struikelpunten noemde Albersmann het tekort aan personeel, hoge energiekosten, ontoereikende digitale infrastructuur en de overvloed aan voorschriften en restricties in Duitsland. “Dat schrikt private investeerders af en zal ertoe leiden dat de industrie uit Duitsland vertrekt.” Hij pleitte voor een snelle realisatie van de masterplannen spoor, binnenhavens en binnenvaart om Duitsland als logistiek land weer vlot te trekken. “We hebben meer planzekerheid nodig. Spoor, bruggen en vaarwegen moeten sneller en beter op elkaar afgestemd worden.” “Nederland kan hierbij een voorbeeld zijn. Daar zijn de weg- en spoorinfrastructuur inmiddels beter dan in Duitsland. Goederen op de Betuwelijn stranden in Emmerich. We moeten sneller plannen en vergunnen, maar ook de druk op bedrijven verlagen.” Meer tolerantie Albersmann vindt dat overheden en instanties moeten toewerken naar een andere omgang met fouten. “Vanuit hun positie tussen de Rekenkamer en vergunningsaanvragers in worden ambtenaren te snel in de verdediging gedreven. Dit gaat ten koste van de snelheid. Het zou helpen om wat toleranter te zijn ten aanzien van kleine procedurefouten. Inmiddels worden sommige subsidiemaatregelen nauwelijks nog benut omdat de subsidiebedragen niet in verhouding staan tot de complexiteit waarmee je te maken krijgt als je subsidie aanvraagt.” Ook RheinCargo-directeur Jan Sönke Eckel spoorde beheerders en instanties aan meer verantwoordelijkheid te tonen om procedures te versnellen. Maar politici moeten volgens hem ook transparanter zijn naar burgers. “De vele inspanningen om de CO 2 - uitstoot te verlagen, betekenen ook dat we concessies zullen moeten doen. Dat moet men burgers open en eerlijk vertellen.” Uwe Arndt: “Ook burgers moeten gaan omdenken, bijvoorbeeld in hun weerstand tegen LNG-terminals en windturbines. Die zijn nu eenmaal essentieel voor de energietransitie.” Vergunningen Marcus Voelker zei namens het verkeersministerie in Noordrijn-Westfalen dat politiek en overheid zich inzetten voor snellere vergunningstrajecten en besluitvorming. Juist subsidieprogramma’s moeten door ministeries goed voorbereid worden. De afstemming hierover met de markt verloopt volgens Voelker vaak moeizaam. Bovendien zou onvolledige documentatie bij aanbestedingen regelmatig tot vertraging leiden. Als reactie hierop bekritiseerde Jan Sönke Eckel de volgens hem ongepast lange vergunningstrajecten voor combiterminals. “Juist hier moet de politiek voor strakke en praktische procedures zorgen om de modal shift naar spoor en vaarwegen mogelijk te maken.” Imagoprobleem Volgens Voelker heeft de logistiek ook een imagoprobleem. Veel burgers associëren de sector vooral met luide dieselmotoren. Thorsten Peters, hoofd zeevracht bij EMO-Trans, haakte hierop in. Voor zijn bedrijf wordt het steeds lastiger om geschikt personeel aan te trekken. “Het volstaat niet meer om je alleen nog te richten op kandidaten met een logistieke opleiding. Je moet ook naar zij-instromers kijken. Juist die zijn na een inwerkperiode vaak enthousiast over de logistieke sector.” “Wij merken wel dat zij bij logistiek in eerste instantie aan vervoer per vrachtwagen denken. Dat is een kans voor de sector om zich op breed vlak positiever en zelfbewuster te profileren.”

Copied successfully!

Binnenvaartkrant