Views
2 weeks ago

2023-11

 • Text
 • Binnenvaartkrantnl
 • Schippers
 • Samen
 • Gaat
 • Rotterdam
 • Nieuwe
 • Jaar
 • Schepen
 • Schip
 • Onze
 • Binnenvaart

16 23 mei

16 23 mei 2023 Antonie: veilig, groot draagvermogen en superduurzaam Op 24 februari arriveerde het zwareladingschip Sun Shine, na een acht weken durende reis vanuit China, via Singapore, in de Waalhaven. Aan boord elf casco’s, waaronder het casco met nummer CS882 voor het Waterstof Elektrisch Vrachtschip Antonie (WEVA) van eigenaar Harm Lenten. DOOR JAN HOEK In de Rotterdamse haven lagen de drie drijvende bokken met een hefcapaciteit van 400 tot 1.800 ton van Bonn & Mees paraat om de casco’s met de nodige precisie te liften en te water te laten. Vervolgens werd het casco naar Concordia Damen in Werkendam gesleept waar het wordt afgebouwd door CCM3. Voortraject Begin mei lag het casco tijdelijk in de scheepslift van De Waal. Daar wordt het duurzame en groene Easyflow-roersysteem geïnstalleerd. Voor het zover was, ging er een uitgebreid voortraject aan vooraf, waarin Pieter Baggerman, scheepsontwerper bij Concordia Damen een belangrijke rol speelde. Waterstof gaat waarschijnlijk een belangrijke rol spelen bij het realiseren van zero-emissie in de binnenvaart Pieter Baggerman is zo’n 25 jaar actief als scheepsontwerper. Voordat hij vijf jaar geleden bij Concordia Damen in dienst kwam, werkte hij bijna twintig jaar bij Scheepswerf Jooren in Werkendam. Hij kwam in 1998 op de loonlijst van Jooren te staan; een jaar later was zijn eerste nieuwbouw het zelf varende heischip Adriaan voor de plaatselijke onderneming Hakkers. Naast tal van midden-/voorschepen was Baggerman ook de ontwerper van de kraanschepen Invotis voor het in de Botlek gevestigde bedrijf Bek & Verburg, gespecialiseerd in het inzamelen van maritieme afvalstoffen. Bij Concordia Damen was hij in 2010 in opdracht van het provinciebestuur van Luik verantwoordelijk voor het ontwerp van een schoolschip/duwcombinatie voor de Schippersschool in Hoei, medeverantwoordelijk voor het ontwerp van het STC-opleidingsschip Ab Initio en het type Parsifal-tanker. Van dit type schip worden door CCM3 momenteel twintig blue-tankers op LNG afgebouwd, waarvan er al diverse in de vaart zijn. Zero-emissie De kernactiviteit van Concordia Damen is het ontwerpen en bouwen van binnenvaartschepen met een innovatief en economisch profiel. Sinds de oprichting heeft het bedrijf al ruim 200 schepen opgeleverd. CEO Chris Kornet zegt daarover: “Als Concordia Damen hebben we altijd vooropgelopen bij het verduurzamen van de branche. Het vergroenen van de binnenvaartsector is iets waar we hart voor hebben en daar zullen wij aan blijven werken.” “Waterstof gaat waarschijnlijk een belangrijke rol spelen bij het realiseren van zero-emissie in de binnenvaart. Wij zijn er dan ook bijzonder trots op dat wij het eerste nieuwbouwbinnenvaartschip op waterstof mogen bouwen en vanaf het begin betrokken zijn bij het project.” Samen met het in Dordrecht gevestigde maritiem ingenieursbureau Groenendijk & Soetermeer was Pieter Baggerman namens Concordia Damen betrokken bij het ontwerp van het eerste waterstofelektrische nieuwbouwschip, de Antonie. Hij zegt: “Als basis is gekozen voor het model van het type Parsifal. Dat betekent veel draagvermogen en weinig brandstofgebruik. Bovendien kan dit type schip bij zeer lage waterstanden met relatief veel tonnen aan boord doorvaren.” “Dit type hebben we volgens de wensen van de klant verder doorontwikkeld, waarbij eigenaar Harm Lenten vanaf het begin van het WEVA-project zeer intensief betrokken is bij de ontwikkelingen van het waterstof-elektrisch vrachtschip.” Licht schip Met het door Pieter Baggerman getekende algemeen plan, met daaraan toegevoegd tal van ideeën en voorstellen, is Groenendijk & Soetermeer vervolgens aan de slag gegaan. “Na een grondige berekening is gekozen voor een iets andere constructie, vooral op het middenschip, en is het een licht schip geworden. Wel dient hier bij het laden van het schip rekening mee te worden gehouden; het ruim niet in één keer volgooien, maar in twee gangen beladen”, begint René Rapati, directeur van het maritiem ingenieursbureau zijn verhaal. “Vanwege de veiligheid hebben we de waterstofinstallatie en de bemanning zover mogelijk van elkaar gescheiden. De waterstofinstallatie, accu’s en brandstofcellen worden, samen met de waterstofcontainers, in het voorschip geplaatst en de woning Fietsbrug over het IJ ligt er over negen jaar Amsterdam reserveert 100 miljoen euro voor een nieuwe fietsbrug over het IJ, de Oostbrug. In 2029 start de bouw, die in 2032 klaar moet zijn. DOOR EVERT BRUINEKOOL De Oostbrug gaat het Azartplein (KNSM-eiland) en het Hamerkwartier in Noord verbinden. De Passenger Terminal Amsterdam voor cruiseschepen is daarmee nog niet afgesloten voor zeevaart. Na de Oostbrug komt er ook een Westbrug. Dat speelt waarschijnlijk pas rond 2040. In totaal is 300 miljoen euro nodig voor de Oostbrug. “Vervoerregio Amsterdam legt er 75 miljoen euro bij”, zegt Nika Haspels, woordvoerder voor Melanie van der Horst, wethouder van Verkeer en Vervoer. “Dan is er nog 125 miljoen euro nodig.” De bouw start in 2029. “Tot die tijd werken we de plannen verder uit, zodat de eerste Amsterdammers in 2032 over het IJ kunnen fietsen. De gemeente wil in 2026 het definitieve besluit bekrachtigen”, staat op de website van de gemeente. Extra veerponten Totdat de fietsbrug er is, komen er extra veerponten op het IJ. De verwachting is dat er tot 2030 vijf nodig zijn. De gemeente plaatst daar echter een voorbehoud bij: “Wel moeten er genoeg mensen zijn om ze te besturen. Schippers zijn schaars en een opleiding duurt vier jaar.” Zonder bruggen zouden er ruim twee keer zoveel ponten bij moeten komen als nu: 23. “Dat wordt wel erg veel schepen op het steeds drukkere IJ”, stelt de gemeente. “Bovendien wordt het dan nóg drukker op de op- en afstapplekken aan beide kanten. Als de bruggen er liggen, dan scheelt dat 40 procent aan fietsers op de ponten, zo is berekend.” Kabelbaan Onlangs was in het nieuws dat er ook plannen zijn voor een kabelbaan over het IJ. Dat is een particulier initiatief, aldus de gemeente. Amsterdam en de Vervoerregio moeten daar wel toestemming moeten geven. Zo ver is het nog niet. “Eerst moeten de initiatiefnemers nog laten zien dat het financieel haalbaar is”, schrijft de gemeente op haar website. “Ook volgen er gesprekken met bewoners en ondernemers in de buurt.” De mensen achter het burgerinitiatief van deze ‘IJbaan’ schrijven zelf echter op hun website: “Met trots kunnen wij bekend maken dat er een overeenkomst is gesloten met gemeente Amsterdam betreft de verdere ontwikkeling van de IJbaan. De komende periode zullen wij in samenwerking met de gemeente en Vervoerregio Amsterdam de plannen voor de IJbaan verder uitwerken.”

23 mei 2023 17 BINNENHAVENS ZIJN BUREAUCRATIE ZAT De bonds- en deelstaatregeringen moeten er eindelijk voor zorgen dat bureaucratie en complexe regelgeving de modal shift niet langer in de weg staan. Dat eist de Duitse organisatie van binnenhavens BÖB in een verklaring waarin ook concrete verbetervoorstellen staan. Duitse binnenhavens gaan gebukt onder toenemende eisen voor het bouwen en uitbaten van opslag- en overslaginfrastructuur. Ze verliezen daardoor aan slagkracht ten opzichte van logistieke locaties die alleen per vrachtwagen bereikbaar zijn. Er is geen uniforme wetgeving voor binnenhavens in Duitsland; de regels verschillen per deelstaat en gemeente. Met als resultaat dat weer meer lading via de weg wordt vervoerd. Franz Reindl (links) en Marcel Lohbeck (rechts) overhandigden de verklaring aan staatssecretaris Oliver Luksic op de beurs Transport Logistic. (foto BöB / M. Ziegler) RWS WERKT AAN OEVERS ZUIDEREILAND voor de bemanning is op het achterschip.” Rapati vervolgt: “Voor de vele noodzakelijke berekeningen beschikken we over speciale programma’s waarmee we op een buitengewoon verantwoorde manier onder meer constructies, (lang)scheepse sterkte en stabiliteit kunnen berekenen. Varen met een waterstofschip is qua gevaar overigens niet anders dan met een gasschip. De Antonie was voor ons bureau een leuke, nieuwe uitdaging.” Groenendijk & Soetermeer houdt zich met name bezig met het ontwerpen en engineeren van zeegaande en binnenvaartschepen. Voor het in 1946 opgerichte maritiem ingenieursbureau is ms Antonie projectnummer 3.355, waarmee ze samen met de opdrachtgevers verantwoordelijk waren voor het ontwerp. Inmiddels staat de teller van het in Dordrecht gevestigde bureau al op zo’n 3.500 projecten. Schroefasinstallaties De Antonie lag de eerste helft van mei bij Machinefabriek De Waal. Het bedrijf leverde de complete schroefasinstallatie en het stuurwerk, waarvan de De Antonie lag begin mei bij Machinefabriek De Waal in de overdekte hydraulische scheepslift. inbouw plaatsvond in de overdekte hydraulische scheepslift. “Twee complete schroefasinstallaties, inclusief Green Award gecertificeerde binnen- en buitenseals, houden het buitenwater buiten en het smeermiddel binnen. Hiermee draagt de Antonie ook op dit gebied bij aan een duurzaam milieu”, aldus Albert Visser van Machinefabriek De Waal. “Vier brandstof besparende Easyflow-roeren zorgen voor optimale roerdynamica. De Stuwastuurmachine bestaat standaard uit een hydraulische tankset, zwaar uitgevoerde roeraandrijving en een hightech besturings- en controlepaneel. Wij ontwikkelen en produceren alles in de eigen fabriek in Werkendam, waar we beschikken over gecertificeerde monteurs met jarenlange ervaring.” Zo draagt ook dit Werkendamse bedrijf zijn steentje bij aan de innovatie en verduurzaming in de binnenvaart via het WEVA-project, ofwel het volledig elektrische vrachtschip dat zal worden aangedreven door groene waterstof. Deze zomer werkt Rijkswaterstaat op de Maas aan de natuurvriendelijke oevers van het Zuidereiland bij Heijen. Die zijn tien jaar geleden gecreëerd door de stenen oever weg te halen. Nu het tijd is voor onderhoud, zal aannemerscombinatie Maaskracht op een aantal plekken de oever onder water toch weer beschermen met stenen om ervoor te zorgen dat verdere erosie van de oever vertraagt. Op een aantal plekken is de oever al te ver afgebrokkeld. Daar gaat Maaskracht de oever aanvullen met grond. Een natuurvriendelijke oever heeft een geleidelijke overgang van water naar land, met daarin ondiepe delen. Dit is een goed leefgebied voor planten, vissen en andere beestjes. Het is een natuurlijk proces dat de oevers verder kunnen afkalven, aldus Rijkswaterstaat. Maar: “Soms gaat dit te ver en moeten we ingrijpen. Bijvoorbeeld omdat er een dijk achter de oever ligt of omdat het land van een boer dreigt af te kalven.” Op drie plekken worden bomen in het water gelegd. Ze krijgen zo een functie als rivierhout. (foto Rijkswaterstaat/ J.v.Houdt) DE ONDERNEMERS IN DE BINNENVAART KIEZEN VAKER VOOR VERMOGENSBEHEERDER WIERDA Vermogensbeheer is dat men geld laat beheren door een gespecialiseerde vermogensbeheerder. En dat is precies wat Wierda doet. ‘Voor onze klanten beleggen we vrijgekomen middelen in een gespreide effectenportefeuille op eigen naam’, vertelt Wierda, oprichter en directeur van het bedrijf. Maatwerk voor klanten ‘Wij volgen de ontwikkelingen op de financiële markten in de wereld. Dat is onze basis bij het inschatten van risico’s en het analyseren van kansen. Het leveren van maatwerk voor onze klanten is daarbij het uitgangspunt’, stelt Wierda.’ Een nuchtere vermogensbeheerder met voeten in de klei. Wilt u weten of vermogensbeheer iets voor u zou kunnen zijn? Vraag een informatiepakket aan of bel ons voor een afspraak. EDWIN WIERDA Wierda Vermogensbeheer Assen-Laren Bezoekadres Assen Oostersingel 1, 9401 JX Assen T: 0592 301 550 Bezoekadres Laren Stationsweg 2, 1251 KC Laren T: 035 2031 126 info@wierdavermogensbeheer.nl www.wierdavermogensbeheer.nl Let op! Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden. UW VERMOGEN, ONZE ZORG, ONS VAK

Binnenvaartkrant