Views
2 weeks ago

2023-11

 • Text
 • Binnenvaartkrantnl
 • Schippers
 • Samen
 • Gaat
 • Rotterdam
 • Nieuwe
 • Jaar
 • Schepen
 • Schip
 • Onze
 • Binnenvaart

14 23 mei

14 23 mei 2023 Navonus NV staat reeds meer dan één decennia sterk als onafhankelijke goederencontroleur in de Belgische, Duitse en Nederlandse havens. Naast goederencontrole fungeert Navonus ook als een scheepsagentuur in België en Nederland. Door onze persoonlijke service en lokale verankering onderscheiden we ons. Ook in de Feed chain worden inspecties steeds belangrijker. Diervoeders zijn bijzonder gevoelig voor verontreiniging en besmetting. De gezondheid van de dieren en van de consumenten komt in het gedrang als de producten niet verantwoord en hygiënisch zijn vervoerd. Door vastgestelde normen en grenswaarden waakt o.a. OVOCOM over de dierenvoederveiligheid. Daar Navonus als een OVOCOM erkende keuringsinstelling (OCI) werkt, voeren we in opdracht van de eigenaar of de ladingbelanghebbenden deze specifieke controles uit. Onze inspecteur kijkt toe op het correct toepassen van de verifi catie van de Hygiënecode en geeft uitleg bij de opgelegde procedures met betrekking tot preventie, beheersing en registratie. De hygiënecode is van toepassing voor alle schippers die FCA-gecertifi ceerde diervoeders willen transporteren via binnenwateren. Navonus komt graag aan boord om de veiligheid en kwaliteit van deze diervoeders te garanderen. Nadien krijgt de schipper een geldig Ovocom CC- 04-attest dat geldig is voor twee jaar. Wanneer het certifi caat staat te vervallen, kan u ons contacteren voor een nieuwe inspectie zodat het certifi caat verlengd kan worden. NAVONUS NV - Navonus BV - Navonus GmbH T +32 9 345 89 77 - E supervision@navonus.be www.navonus.com DBMatic V2 Live data in online portals Draadloze sensoren Voor zee- en binnenvaart Een Koppeling product bestaande van system en Waardevolle data zoals em issie en brandstofverbruik U wil toch ook kosten besparen? Laat u vrijblijvend inform eren! Een product van De Boer Marine nautical & satellite solutions +31 (0) 527 308500 | sales@deboermarine.nl Westwal 9 8321WG Urk, Nederland St an d I112

23 mei 2023 15 Schippersenquête ondersteunt pleidooi voor Europees ingrijpen technische eisen Negen van de tien scheepseigenaren kan niet aan de strengere technische eisen van CCR/CESNI voldoen. Dat is de belangrijkste uitkomst van de enquête ‘Europa, red de binnenvaart’ van de ASV. “In grote lijnen kun je concluderen dat de eisen voor bijna geen enkel binnenvaartschip uit te voeren zijn, bij sommige schepen door enkele onoverkomelijke zaken, bij de meeste schepen door een groot aantal technische eisen waar men niet aan kan voldoen. Waarbij de optelsom van eisen uiteindelijk de meeste scheepseigenaren de das omdoet”, vat de ASV samen. 162 schippers vulden de online enquête in. De schippersvereniging heeft de resultaten naar minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat gestuurd. De gegevens zijn bedoeld om het ministerie de onderbouwing te leveren die noodzakelijk is om de Europese Commissie te overtuigen dat het noodzaak is in te grijpen in de technische regelgeving voor de binnen vaart. Het gaat om de ‘langlopende overgangsbepalingen’ in de ES- TRIN (Europese Standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen). Daarin zijn de technische voorschriften voor binnenschepen opgenomen. Voor bestaande schepen zijn daar overgangstermijnen aan verbonden. De eerstvolgende verlopen in 2025. Aanleiding voor de enquête was dat de ASV de urgentie van de problematiek herhaaldelijk heeft aangekaart, maar zonder gewenste maatregelen van de overheid. “Er worden geen stappen gezet om de noodzakelijke binnenvaartvloot te behouden.” De ASV vreest dat 70 procent van de bestaande vloot verdwijnt doordat schepen niet aan de eisen kunnen voldoen. Algemene ontheffing De ASV kreeg in een gesprek met de Europese Commissie te horen dat een algemene ontheffing mogelijk is, op voorwaarde dat een land daarom vraagt omdat veel van de bestaande schepen niet aan de eisen kunnen voldoen. De enquête onder scheepseigenaren bevestigt die constatering. Er is al wel een individuele hardheidsclausule mogelijk bij de CCR, maar die kost scheepseigenaren veel moeite en tijd – zonder dat een bevredigende uitkomst zeker is. De ASV heeft de uitkomsten en de brief aan minister Harbers ook naar de woordvoerders binnenvaart in de Tweede Kamer gestuurd. Op 30 mei vergadert namelijk de Commissie Maritiem en daar staat de binnenvaart op de agenda. “Maar is er over enkele jaren nog wel een binnenvaartsector? En hoe ziet die sector er dan uit?”, vraagt de ASV aan de Kamerleden. “Deze enquête richt zich op de complete problematiek met de bedoeling dat er een eerlijk en volledig beeld van de situatie wordt geschetst. De scheepseigenaren, verladers en bevrachters ondervinden er tenslotte al vanaf 2010 de gevolgen van, met een enorme daling van het aantal schepen tot 1.000 ton als resultaat.” Meander gaat verder met drie internaten CONDOR H2 IS IMPULS VOOR WATERSTOF IN BINNENVAART Havenbedrijf Rotterdam en Provincie Zuid-Holland starten met ruim veertig partners een project voor binnenvaart en kustvaart op waterstof. Condor H2 moet ervoor zorgen dat in 2030 vijftig schepen emissievrij kunnen varen. Het concept lijkt op dat van ZES (Zero Emission Containers) dat sinds 2021 elektrisch varen mogelijk maakt met batterijcontainers – en waarbij Havenbedrijf Rotterdam ook betrokken is. Condor H2 zal waterstofopslag en brandstofcellen met een batterijpakket leveren op basis van ‘pay-per-use’, zodat schepen emissievrij gemaakt kunnen worden met beperkte investeringen voor scheepseigenaren. De waterstof wordt geleverd in ‘tanktainers’ die snel gewisseld kunnen worden. Om dit te realiseren werken in het project zes havens en meer dan veertig partners samen: van waterstofleveranciers en distributeurs tot technologieleveranciers en scheepseigenaren. Het doel is om in 2025 de eerste schepen met het Condor H2-systeem te laten varen. Het project maakt deel uit van het RH2INE-netwerk, een samenwerking tussen havens, regionale overheden en marktpartijen langs de Rijn, van België en Nederland tot aan Zwitserland. DRENKELING NA VEERTIEN UUR AANGETROFFEN OP DUWBAK Maandagochtend 15 mei werd een zeiler bij Urk gered door de KNRM, veertien uur nadat hij van zijn catamaran was gevallen. Hij werd aangetroffen op een voor anker liggende duwbak. Stichting Meander heeft besloten om de aangesloten schippersinternaten te concentreren op drie locaties: Nijmegen, Zwolle en Zwijndrecht. Prinsenvaart in Maasbracht en Prins Hendrik in Nieuwegein sluiten in de zomer van 2024. “Daarnaast nemen we geen kinderen meer aan op de internaten Het Kompas in Lemmer en Koningin Juliana in Terneuzen”, aldus het bestuur. “Deze twee locaties sluiten in de zomer van 2027. We gaan samen met ouders en medewerkers op alle locaties heel zorgvuldig kijken naar de consequenties.” De beslsising heeft te maken met het teruglopend aantal kinderen. De verwachting is dat die ontwikkeling zich de komende jaren zal voortzetten. De hoge locatiekosten en spreiding van personeel over te veel locaties dwingt tot deze moeilijke keuze, stelt het bestuur in een verklaring op de Meander-website. De ouders zijn op 19 mei geïnformeerd. “Wij willen schippersinternaten blijven houden. Dat moet op een kwalitatief goede en verantwoorde manier gebeuren. Wij hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar alle opties en een vertegenwoordiging van de ouders geraadpleegd over mogelijke scenario’s om toekomstbestendig door te gaan. Het doorgaan met drie grotere locaties is dan het meest verstandige.” “Wij hebben ervoor gekozen nu een besluit te nemen voor alle locaties om te voorkomen dat er langere tijd onzekerheid is. Dat doet veel pijn bij de ouders en medewerkers. Dit besluit hebben wij ook niet lichtvaardig genomen.” Meander gaat verder met Sint Nicolaas in Nijmegen, Prinses Margriet in Zwolle en Julia in Zwijndrecht. “Met dit besluit denken wij ook in de toekomst op een verantwoorde wijze schippersinternaten kunnen blijven houden.” Zondagavond 14 mei viel de geredde zeiler overboord van zijn éénpersoonscatamaran nabij Urk. De catamaran zeilde door en de man wist na uren zwemmen een voor anker liggende duwbak te bereiken. Daar werd hij veertien uur later, onderkoeld, gevonden door de KNRM-redders. “De man overleefde het dankzij zijn reddingsvest en zeilkleding”, aldus de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Gemiddeld acht keer per jaar zoekt de KNRM vergeefs naar overlevenden. “En dat terwijl een reddingsvest ervoor zorgt dat iemand blijft drijven en snel gevonden kan worden.” Uit onderzoek is gebleken dat slechts één op de vier watersporters met enige regelmaat een reddingsvest draagt. De grootste risico’s lopen zeilers volgens de KNRM, gevolgd door snelle motorbootvaarders. In het zicht van De Ballentent DOOR CEES DE KEIJZER De Noorse Rederij Wilson heeft de grootste shortsea shipping-vloot van Europa en er gaat geen dag voorbij of er ligt er wel eentje in Rotterdam. De vloot omvat 140 eenheden van 1.500 tot 8.500 ton, waarvan het merendeel onder de vlag van Barbados vaart, met hoofdstad Bridgetown op de kont als thuishaven. Wilson is gevestigd in Bergen en heeft tevens een vestiging op Heijplaat. Dat Rotterdamse kantoor startte in 2006 als Wilson Agency en behandelt alle aankomsten in Nederland en België. Vorig jaar waren het er meer dan 1.200. De netjes in de verf zittende Wilson Rotterdam ligt aan de Parkkade te pronken in de zon met over de boeg het zicht op De Ballentent, die beroemd is om zijn gehaktballen. Wat ooit een houten douanedepot was, is uitgegroeid tot een begrip in Rotterdam en ver daarbuiten. Het begon in de jaren na de Tweede Wereldoorlog als Café Maaszicht en specialiseerde zich in gehaktballen. Men won prijzen als de Gouden Gehaktbal en voor de Beste Havenkroeg. Op het laatst gehouden Rotterdams kampioenschap Gehaktballen Eten van RTV Rijnmond verorberde de winnaar in een half uur het recordaantal van tien. De Wilson Rotterdam kwam in 2017 in de vaart en heeft een draagvermogen van 2.600 ton. De lengte is 88 meter en de maximum diepgang 4,10 meter. Daarmee kunnen ver landinwaarts gelegen havens bereikt worden. Zo kan overzeese lading rechtstreeks door naar Duitsland en worden overslagkosten bespaard. Voor bruggen kunnen de voor- en achtermast gestreken worden. (foto Arjan Elmendorp) Wereldschepen Deze rubriek wordt verzorgd door leden van de Rotterdam Branch, een afdeling van de World Ship Society. www.wssrotterdam.nl

Binnenvaartkrant