Views
6 days ago

2023-06 Open Scheepvaartdagen

 • Text
 • Binnenvaartkrantnl
 • Werken
 • Waar
 • Boord
 • Nieuwe
 • Jaar
 • Schepen
 • Antwerpen
 • Onze
 • Maart
 • Binnenvaart

OSD Antwerpen 40 14

OSD Antwerpen 40 14 maart 2023 Uw partner in betere scheepsprestaties Damen Marine Components is gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van manoeuvreersystemen. Maximale voorstuwingsefficiency staat daarbij bovenaan. Van gestandaardiseerde componenten, tot systemen op maat. Met onze decennialange ervaring in de maritieme sector bieden wij de beste service en kwaliteit. Met ons 24/7 support- en servicenetwerk zorgen wij dat u altijd uw gewenste koers blijft varen, waar en wanneer dan ook. Bezoek Damen Marine Components @ Open Scheepvaartdagen Stand #653 Hoog-efficiënte roeren Hydraulische stuursystemen Flex Tunnels Straalbuizen Besturingssystemen Lieren Meer informatie? Scan de QR-code hiernaast en lees meer. MARINE COMPONENTS DIGITAAL OP KOERS MET Op 1 juli komt de elektronische meldplicht in Vlaanderen eraan: meld nu al elektronisch en vaar vlot en veilig mee! Vanaf 1 juli 2023 gaat de elektronische meldplicht voor alle beroepsvaart in Vlaanderen in voege. Dit betekent dat je op alle Vlaamse waterwegen vóór aanvang van je route, je reis-, schip- en laadgegevens elektronisch moet melden via meldsoftware. De gemelde gegevens worden door eRIBa automatisch doorgestuurd naar alle vaarwegautoriteiten op jouw route op voorwaarde dat je minstens twee routepunten doorgeeft via jouw meldsoftware. Elektronisch melden zorgt voor een efficiëntere afhandeling van je administratie en verhoogt bovenal de veiligheid van de binnenvaart. Hieronder vind je de voordelen van elektronisch melden nog eens op een rij: Kom meer te weten over de elektronische meldplicht op de stand van De Vlaamse Waterweg nv tijdens de OPEN SCHEEPVAARTDAGEN 17, 18 en 19 maart STAND 557 (TEGENOVER KBV), WAAGNATIE, ANTWERPEN EFFICIËNTIESTIJGING VERBETERING DATAKWALITEIT VERHOGING GEBRUIKSGEMAK VERBETERING VEILIGHEID Elektronisch melden is makkelijk en snel. Je hebt enkel een computer of smartphone met internetverbinding en meldsoftware (BICS of andere) nodig. OK Wacht niet tot 1 juli: doe nu al het nodige om je in regel te stellen. Kijk op eriba-platform.be voor meer informatie. Elektronisch melden www.eriba-platform.be

OSD Antwerpen 14 maart 2023 41 Voor Antwerpse haven blijft binnenvaart belangrijk Vorig jaar is de kaaimuurkop bij de wachtplaatsen bij het Reigersbos/ De Zouten aangepast. (foto Port of Antwerp-Bruges) Om de belangen van de binnenvaart mee te nemen in het havenbeleid heeft Port of Antwerp-Bruges structureel overleg met vertegenwoordigers uit de sector. De Open Scheepvaartdagen zijn een uitgelezen moment om ook eens bij te praten met individuele scheepseigenaren. DOOR SARAH DE PRETER De overslag in de havens van Antwerpen-Zeebrugge is vorig jaar redelijk stabiel gebleven ondanks de naweeën van Covid en de wereldwijde uitdagingen op economisch, geopolitiek en klimaatgebied. Dit heeft mede te maken met de goede verbindingen naar alle continenten en de brede mix van goederen die in de havens worden behandeld. “Daarnaast blijven wij werken aan een goede bereikbaarheid voor alle transportmodaliteiten”, zegt Marjan Beelen, mobiliteitsadviseur bij Port of Antwerp-Bruges. “Waarbij we vanuit duurzaamheidsperspectief zoveel mogelijk inzetten op binnenvaart en spoor. Binnenvaart is en blijft voor ons zeer belangrijk. In 2022 hebben zo’n 49.000 binnenvaartschepen de haven van Antwerpen aangelopen. De binnenvaartoverslag bedroeg iets meer dan 101 miljoen ton. Dat was een lichte daling ten opzichte van het voorgaande jaar, maar 2021 was dan ook een uitzonderlijk goed jaar voor de binnenvaart. Ruim de helft van de binnenvaartvolumes betreft tankvaart, een vierde containers en een klein vierde droge lading.” Binnenvaartoverleg Voor binnenvaartdossiers heeft het havenbedrijf al jaren structureel overleg met het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen (KBV). “Het KBV is onze vaste partner voor de binnenvaart, waar wij graag mee samenwerken. Ook Koninklijke Binnenvaart Nederland neemt deel aan dit overleg. Door de vaste overlegstructuur kunnen we samen inspelen op actuele ontwikkelen en oplossingen voor knelpunten zoeken. Naast het reguliere overleg zijn er ook overlegmomenten voor specifieke onderwerpen, zoals de werken aan de kanaaltunnels. Ook hierbij is het KBV betrokken.” Met de Oosterweelwerken (aanleg van het nog ontbrekende stuk van de Antwerpse Ring) worden onder het Albertkanaal twee verkeerstunnels aangelegd. Het havenbedrijf gaat in opdracht van bouwheer Lantis de verkeersbegeleiding in de werfzone verzorgen. Om de scheepvaart vlot en veilig te laten doorstromen wordt Vessel Traffic Services (VTS) de komende maanden ook in zone Weel uitgerold. Vanaf het moment dat er nog maar eenrichtingsverkeer mogelijk is, zullen schepen door passageplanning beurtelings de bouwputten voorbijvaren. Beelen: “In de dokken bieden wij al enige tijd scheepvaartbegeleiding. De scheepvaartbegeleiding in sector Weel wordt in het najaar actief. We zijn zeven passageplanners en zeven VTSoperators aan het werven en opleiden.” Virtuele sluis Schepen zullen de bouwwerf in alternerend verkeer passeren. Uit een simulatie bleek dat het zo’n 45 minuten gaat duren om een konvooi van tien schepen door de passage te loodsen. Beelen: “Je kan de passage als een virtuele sluis beschouwen. Net als bij een gewone sluis zijn wachttijden in functie van de drukte en zal je piek- en dalmomenten hebben. Als je op een piekmoment aankomt, zul je dus mogelijk even moeten wachten.” Bij Wijnegem heeft De Vlaamse Waterweg al een aantal plekken naar voren geschoven waar schepen kunnen wachten. Aan de havenkant wordt de planning complexer doordat schepen er van meerdere kanten komen. Alle schepen die de zone willen passeren, zullen zich op voorhand moeten melden zodat er een efficiënte planning kan worden gemaakt. De wachtzones worden de komende tijd nog wat concreter gemaakt, maar voor het overige zijn volgens Beelen alle grote punten binnen de werkgroep helder. “We hebben met elkaar al veel werk verricht. Als havenbedrijf hebben we alle vertrouwen dat de mensen van het VTS, De Vlaamse Waterweg en Lantis met de input van het KBV een vlotte en veilige doorstroming kunnen borgen.” Royerssluis In het havengebied zijn de mogelijkheden om te wachten, van boord te gaan of de auto af te zetten beperkt. “We doen alles wat we kunnen”, zegt Beelen. “Zo hebben wij vorig jaar op kaai 701 een nieuwe afzetplaats geopend. Op de Noordzeeterminal is in het najaar een nieuwe testopstelling geplaatst voor een veiliger toegang en de kaaimuurkop bij de wachtplaatsen bij het Reigersbos/De Zouten is aangepast.” Veel andere projecten bevinden zich momenteel in diverse plan- en uitvoeringsfases. De werkzaamheden aan de Royerssluis vorderen, de oplevering van het nieuwe wachtdok Noordlandbrug, een project in samenwerking met De Vlaamse Waterweg, is in 2024 voorzien. Op de Schelde wordt samen met afdeling Maritieme Toegang gewerkt aan de uitbreiding van de Scheldesteigers. Beelen: “Men vindt soms dat wij niet snel genoeg reageren op de noden van de sector, maar bij dit soort dossiers duurt het vaak jaren voor we daadwerkelijk iets op het terrein kunnen realiseren. Het aanleggen van nieuwe infrastructuur is niet zo evident meer. Er zijn echter veel collega’s van het havenbedrijf, De Vlaamse Waterweg en afdeling Maritieme Toegang bij het departement MOW hard mee aan de slag. In dergelijke projecten wordt veel tijd en geld geïnvesteerd.” In het Antwerpse havengebied zijn twee walstroomlocaties voor de binnenvaart gepland: in het Noordkasteeldok en aan het Kanaaldok B2 (Reigersbos/De Zouten). Niet alle schepen zijn technisch geschikt om walstroom af te nemen. Daarom kunnen eigenaren op initiatief van Port of Antwerp-Bruges sinds eind 2022 subsidie aanvragen voor aanpassingen aan het schip, via de Ecologiepremie+ van VLAIO. “We proberen de sector zoveel mogelijk te helpen in het traject van vergroening.” Sterker door fusie De vorig jaar tot stand gekomen fusie van de havenbedrijven Antwerpen en Zeebrugge zal volgens Beelen ook positieve effecten hebben voor de binnenvaart. “Als fusiehaven zijn we nóg diverser. Onder meer de LNG-terminal in Zeebrugge wordt in het kader van de energietransitie zeer belangrijk. De binnenvaart, die in die energietransitie een grote rol kan spelen, zal daar mee de vruchten van plukken.” Bezoekers zijn tijdens de Open Scheepvaartdagen welkom op de stand van Port of Antwerp-Bruges (252). Lieve Troch en Guido Engelsma zullen de stand bemannen, maar ook collega’s van VTS en andere diensten staan hen graag te woord.

Binnenvaartkrant