Views
2 weeks ago

2022-24

22 22 november

22 22 november 2022 Stuurhuizen B.V. Hartelijk gefeliciteerd met NZK 104! HOLLAND SHIPYARDS GROUP Tel. 0032 3 231 41 21 · www.ass-steel.be Foto: Media Creators

22 november 2022 23 NZK 104 maakt vijftal uitstootvrije Noordzeekanaalveerponten compleet Wethouder Melanie van der Horst verrichtte de doop. Links directeur Marco Hoogendoorn van Holland Shipyards Group en rechts Menno Schoonderbeek, vervoermanager Veren bij GVB. (foto’s Media Creators) Op woensdag 26 oktober is in Amsterdam de NZK 104 gedoopt. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst van Verkeer & Vervoer wenste de vijfde en laatste elektrische veerpont uit de door Holland Shipyards Group gebouwde serie een behouden en comfortabele vaart. Met de NZK 104 varen nu alle veren op het Noordzeekanaal uitstootvrij. Binnen anderhalf jaar is de volledige vloot Noordzeekanaalveerponten vervangen. Dat is vier maanden eerder dan de oorspronkelijke planning. De feestelijke doop vond plaats aan de Ponthaven. “Het is belangrijk om mijlpalen te vieren, want wat we hier samen met Holland Shipyards en de gemeente Amsterdam hebben neergezet is bijzonder”, aldus Menno Schoonderbeek, vervoermanager Veren, op de website van GVB. “Er wordt al elektrisch gevaren in Nederland, maar niet op deze manier. Wij hebben ook laadapparatuur aan de wal geplaatst. Dit is pas het begin, want ook op het IJ worden stappen gezet om de vloot te verduurzamen. Op deze manier dragen wij ons steentje bij aan een leefbare stad en schone lucht voor iedereen.” Aan NZK 104 leverden o.a. Holland Shipyards B.V. Hoofdaannemer Alphatron Marine BV Compleet nautisch pakket Antwerpse Staal Services N.V. Leverancier staal Cornet Groep Stralen, coaten en aflakken complete pont Danfoss Drives B.V. 2 x DC Bus systeem 750VDC met DCGuard 2 x NXP watergekoelde regelingen 450kW 2 x NXP watergekoelde Generatorregelingen 350kW 2 x NXP watergekoelde Motorinverter voorstuwregelingen 350kW 2 x NXP Watergekoelde DC/DC converters 900kW 2 x NXP watergekoelde uGrid regelingen 50kVA 2 x NXP luchtgekoelde regelingen stuurregelingen voor voorstuwers 11kW Dijvler Materiaal B.V. Ankerlieren, ankers, kettingvoorlopen en ankerdraden Hoogendoorn MBI BV Complete betimmering Holland Ship Electric Elektrische voortstuwingsinstallatie, PMS met Corvus battery systeem, elektrische installatie, nautisch pakket en camera systeem Hybrid Ship Propulsion Leveren 2x Oswald PM-motoren vlootschouw.nl/nzk-104 JPsurvey B.V. Certificering Rhigo Scheepsramen B.V. Scheepsramen Van Wijk Stuurhuizen BV Aluminium bovenbouw WindeX Engineering B.V. Airconditioning, RVS Klaproosters, Ventilatoren Winkelman Advice and Management Project management 20 euro subsidie per container die van weg naar water gaat Om de modal shift te bevorderen komt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met een subsidie van 20 euro per container die eerst over de weg maar voortaan structureel over water wordt vervoerd. (archieffoto Tekst & Toebehoren) Het is een van de voorstellen uit de modal shift aanpak van minister Mark Harbers en staatssecretaris Vivanne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat. Ze stuurden hun plannen eerder deze maand aan de Tweede Kamer. Die bespreekt het voorgenomen beleid op woensdag 23 november met de bewindslieden. De subsidieregeling richt zich op verladers en expediteurs. Om hen te stimuleren om voor de binnenvaart of het spoor te kiezen kunnen ze een subsidie van 20 euro per structureel verplaatste container krijgen. Ook bulkvervoer komt in aanmerking. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de extra transportkosten die het gevolg zijn van de verschuiving naar binnenvaart of spoor. Zoals de extra overslag. De subsidieregeling is onlangs goedgekeurd door de Europese Commissie. Tot en met 2025 is er 22,5 miljoen euro voor beschikbaar. Sinds 2021 is er al een tijdelijke subsidieregeling voor MKB-bedrijven en experimentele ontwikkelingen. Vanuit deze tijdelijke regeling zijn projecten gestart die tot een verschuiving van 945 TEU per dag (140.000 vrachtwagenbewegingen per jaar) moeten leiden. Aanbesteding lijndiensten Op de goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost wordt ook gewerkt aan de realisatie van nieuwe binnenvaartlijndiensten, aldus Harbers en Heijnen. “Hiermee moet een netwerk van lijndiensten van binnenvaartschepen ontstaan die verladers zekerheid geven dat zij op vaste tijden en over vaste routes hun vrachten kunnen versturen. Vervoerders in de binnenvaart kunnen daarbij meedingen naar de uitgegeven concessies voor dergelijke nieuwe lijndiensten. Zij kunnen daarbij een tegemoetkoming in de aanloopkosten van deze lijndienst ontvangen.” In de eerste aanbestedingsronde in 2021 zijn drie concessies verleend. Die zijn samen goed voor een modal shift van 290 TEU per dag naar de binnenvaart. Dat betekent dat ruim 42.500 containers per jaar blijvend van de weg naar de binnenvaart zijn verplaatst. Nog dit jaar is de uitgifte van concessies voor vijf nieuwe lijndiensten gepland. In 2023-2025 is voor elk jaar de uitgifte van twee rondes met vijf nieuwe lijndiensten voorzien. Hiervoor trekt het ministerie de komende jaren 15 miljoen euro uit.

Binnenvaartkrant