Views
2 weeks ago

2022-24

2 22 november

2 22 november 2022 Europese vaarwegen: veel goede bedoelingen, nu de daden nog Europa wil de binnenvaart stimuleren zodat er meer lading over water gaat – en dus schoner wordt vervoerd. Maar dan moet de infrastructuur wel op orde zijn, aldus vertegenwoordigers van de binnenvaart. Brussel wil dat lading van de weg naar het water gaat. In 2030 moet de binnenvaart in Europa 25 procent meer vervoeren en in 2050 zelfs 50 procent. Die doelstellingen van het EU-beleid staan nog steeds overeind, zo bleek tijdens het congres van de Europese Binnenvaart Unie op 17 november in Brussel. Met de nieuwe Duitse regering doen we stappen achteruit Daar spraken Henrik Hololei, directeur-generaal van DG Mobiliteit en vervoer bij de Europese Commissie, en Europarlementariër Dominique Riquet, co-rapporteur van de TEN-T-revisie. Zowel binnenvaartpakket Naiades, waarvoor de derde, aangepaste versie klaarligt, als de nieuwe TEN-T-plannen voor het grensoverschrijdende infrastructuurnetwerk, moeten daarbij helpen. Een tweede doel is dat de EU de binnenvaart helpt om in 2050 volledig emissievrij te varen. Beide doelen ondersteunen het klimaatbeleid van Brussel. Ook Vaclav Bernard, de viceminister van Transport van Tsjechië, staat daarachter. Hij was eveneens aanwezig op het EBU-congres en vertelde dat zijn land voornemens is op de Europese top op 5 december de nieuwe TEN-T-versie voor transportnetwerken en binnenvaartpakket Naiades III aangenomen te krijgen. Tsjechie is momenteel voorzitter van de Europese Unie. Mooie woorden Het zijn mooie woorden en bedoelingen, maar het ontbreekt aan daden, zo ervaart de binnenvaart. Vooral de EU-landen investeren te weinig in vaarwegen en ze doen ook te weinig aan onderhoud. De binnenvaart doet daarom – niet voor het eerst – een beroep op de politci en overheden om de infrastructuur op orde te brengen. Onder meer bij monde van EBU-voorzitter Philippe Grulois. Hij noemde Hololei en Riquet “vrienden van de EBU en de binnenvaart” en roemde de samenwerking met de Europese Commissie en de het Europees Parlement als partners. Aanpassing van de TEN-T-plannen en het Naiades-actieplan zijn belangrijk, erkende hij. Maar hij vervolgde dat partners elkaar de waarheid moeten kunnen zeggen en vervolgens samen op zoek gaan naar oplossingen voor problemen. De slechte natte infrastructuur in “Er is veel werk aan de winkel” Vervolg van pagina 1 “De handtekeningen voor een fusie zetten is één, twee organisaties integreren is iets anders, een uitdaging waar we hard mee bezig zijn”, aldus Paul Goris. Met name de integratie van de vereniging Schuttevaer heeft veel voeten in de aarde. “Aan de ene kant willen we de eigenheid van de vereniging behouden, maar tegelijk volledig integreren omdat het belangrijk is voor het nautischtechnisch beleid van KBN. Met het bestuur van Schuttevaer bespreken we die inrichting. Ik begrijp dat er veel onduidelijkheden zijn over wat dit betekent, maar we zijn druk bezig dit op te lossen, zodat het aansluit op de organisatie.” “Bij veranderingen in zo’n organisatie zijn er altijd mensen die afhaken. Ik vind het jammer dat een oud-bestuurslid van Schuttevaer zich zo negatief uitlaat. We zijn aan het bouwen met mensen die beseffen dat één grote organisatie een enorme plus is. Welwillende ondernemers begeleiden in een werkgroep onder leiding van Erik Schultz en Eric van Viersen de integratie en aansluiting van de vereniging in de organisatie.” Financiën “Het betekent ook dat de financiële huishoudingen van de twee fusie-organisaties gezond voor de lange termijn moeten integreren. Dat loopt goed – in het eerste kwartaal van 2023 verwachten we daarmee naar buiten te kunnen treden. Er is veel werk aan de winkel en soms denk ik dat we te veel bezig moeten zijn met de eigen winkel. Inderdaad vertrekken sommige medewerkers. Dat betreuren we, maar we zijn ook al in gesprek met nieuwe mensen.” De integratie van Schuttevaer heeft ook een fiscale component die zich niet eenvoudig uit laat leggen. Paul Goris: “Van de fiscus mag je als brancheorganisatie geen privépersonen servicen. Doe je dat toch, dan verlies je de BTW-vooraftrekmogelijkheid. Bij volledige integratie van met name de regionale afdelingen van de vereniging Schuttevaer komen ook de B- en C-leden mee, maar dat gaat dus niet zomaar. Dat mag niet ten koste gaan van het werk van nautischtechnische vrijwilligers voor KBN.” “De vereniging en KBN moeten goed aansluiten, zodat de lobby voor de ondernemers wel doorgang kan vinden. Het meer sociale werk hoort bij Schuttevaer, dus dat moet doorgezet worden.” Over de lobby schrijft Henry Mooren dat er te weinig contacten met ‘Den Haag’ zijn. Dit ontkent Paul Goris. “Er zijn genoeg contacten met Den Haag, maar dat gebeurt heel discreet.” Hij hekelt ook de opmerking van Mooren dat het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen is ingeschakeld en er met de aanbevelingen niets wordt gedaan. “Dit betrof een oude zaak van BLN-Schuttevaer en waar mogelijk zijn aanbevelingen al overgenomen. KBN stelt een vertrouwenspersoon aan van een externe organisatie.” Zichtbaarheid Voor de buitenwereld is de fusie nog niet goed zichtbaar, onder andere doordat de website van KBN nog niet af is. “We hebben geen budget à la Shell. We moeten elke euro afkomstig van de leden zo goed mogelijk besteden. Dat was ook de reden dat de organisaties wel moesten samengaan. ‘Stand alone’ ging het financieel niet meer. Het is juist nu des te belangrijker dat de leden ons blijven steunen.” Het was onmogelijk van de ene op de andere dag als één organisatie verder te gaan. Er waren onder andere uitlopende huurcontracten voor de twee vestigingen in Zwijndrecht en Rotterdam. Bovendien moest de vestiging in Zwijndrecht worden verbouwd en ook die verbouwing moet opnieuw worden gebudgetteerd omdat de bouwkosten zijn gestegen. “Ik verwacht dat we einde van eerste kwartaal, begin tweede kwartaal bij elkaar zitten in Zwijndrecht. We hunkeren daar echt naar. Het is dus echt niet zo dat we zaken op z’n beloop laten. Het blijft een uitdaging, het samenvoegen van de twee verschillende systemen.” “Gelukkig merk ik dat de bestuursleden van beide organisaties er samen aan werken om er één team van te maken. Ook op dat vlak maken we stappen – ik denk dat we integraal op één lijn zitten.” De ingezonden brief van Henry Mooren staat op pagina 5.

22 november 2022 3 KLIMAANLAGE Europa belemmert de binnenvaart. Dat is nu al, daardoor is het een reëel risico dat de binnenvaart de beoogde extra lading over water helemaal niet kan verwerken. Grulois noemde twee concrete eisen: de eerste is dat bruggen overal minimaal 7 meter hoog moeten zijn in plaats van 5,25 VISSERS KRIJGEN TOT 30.000 EURO OM GESTEGEN KOSTEN TE COMPENSEREN Vissers die zijn getroffen door de sterk gestegen bedrijfskosten komen in aanmerking voor een speciale financiële tegemoetkoming. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt per ondernemer maximaal 30.000 euro beschikbaar als steun om de hoge lasten te verlagen. “De visserijsector staat voor grote uitdagingen en wordt daarnaast hard getroffen door de hoge brandstofprijzen”, geeft minister Piet Adema van LNV als toelichting. Voor de overbruggingsregeling is 10 miljoen euro vrijgemaakt. Visserijbedrijven kunnen eenmalig maximaal 30.000 euro ontvangen, over een periode van drie belastingjaren. Adema wijst op de onzekerheid over de toekomst bij ondernemers, hun gezinnen en in gemeenschappen. “Deze tegemoetkoming geeft ondernemers een steuntje in de rug. Ik ben me ervan bewust dat het bedrag niet kostendekkend is. Het moet dan ook worden gezien in samenhang met de financiële ondersteuning om de visserijvloot te verduurzamen. Hierbij zullen brandstofbesparende motoren ook een belangrijk onderdeel zijn.” meter, zodat schepen er met ten minste drie lagen containers onderdoor kunnen varen. Liever nog 9,10 meter, en dus vier lagen. De tweede is dat overal een gegarandeerde diepgang van 2,50 meter als maatstaf wordt aangehouden. De regeling wordt momenteel uitgewerkt. Vissers kunnen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 een aanvraag indienen. De informatie komt begin 2023 beschikbaar op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Verduurzaming visserijvloot Naast de hoge brandstofprijzen heeft de sector te maken met ingrijpende, structurele veranderingen, zoals afname van visgebieden en regelgeving op het gebied van verduurzaming. Om de visserij te ondersteunen in de overgang naar “een toekomstbestendige duurzame en economisch rendabele vloot” is tot 2030 in totaal 444 miljoen euro beschikbaar, zo werd eerder dit jaar bekendgemaakt. Dat geld is onder meer bedoeld voor investeringen en innovaties op het gebied van duurzame visserijtechnieken, moderne en schone motoren en hulp aan ketenbedrijven, zoals visafslagen. Daarnaast wordt uit dit budget de saneringsregeling gefinancierd voor visserijschepen die worden geraakt door de Brexit. Deze regeling is al opengesteld. De aanmeldtermijn loopt tot 30 november. Sprekers op het EBU-congres, vlnr: Pawel Wojciechowski (coördinator Rijn-Alpen TEN-T-corridor), Theresia Hacksteiner (secretaris-generaal EBU), Martin Staats (BDB), Manfred Seitz (directeur Donaucommissie), Henrik Hololei (directeur-generaal DG MOVE), Godfriet Smit (secretarisgeneraal verladersorganisatie ESC), Europarlementariër Dominique Riquet en EBU-voorzitter Philippe Grulois). (foto Tekst & Toebehoren) Te weinig geld Manfred Seitz, directeur van het secretariaat van de Donaucommissie, verwoordde zijn frustratie en onmacht dat landen niet gedwongen kunnen worden voldoende te investeren in vaarwegen. De Donau was afgelopen zomer langdurig gestremd tussen kilometer 563 en 565. Dat kwam doordat de Bulgaarse regering niet voor afdoende onderhoud en diepgang zorgde. Nationale vaarwegbeheerders worden volgens Seitz beperkt in hun mogelijkheden. Door de beschikbare budgetten, materialen, maar ook door de lage lonen. “Zelfs als er voldoende geld zou zijn voor onderhoud, zijn er te weinig mensen om het werk uit te voeren.” Hij gaf als voorbeeld kapiteins in dienst van vaarwegbeheerders bij voormalige Oost-Europese landen die 300 tot 400 euro per maand verdienen. “Als ze kiezen voor een baan op een commercieel riviercruiseschip verdienen ze het tienvoudige.” Stappen achteruit Ook voorzitter Martin Staats van het Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt wees erop dat nationale over heden te weinig geld en aandacht schenken aan hun vaarwegen, bruggen en sluizen. “We hebben in Duitland afspraken gemaakt met de vorige transportminister Scheuer en samen een 8-punten-plan voor de binnenvaart opgeteld, maar er gebeurt bijna niks. Met de nieuwe regering doen we stappen achteruit.” Beloofd budget voor vaarwegenonderhoud sneuvelde deze maand in de Bondsdag en de verdieping van de Middenrijn is ook weer uitgesteld. De binnenvaartvertegenwoordigers op het EBU-congres deden een dringend beroep op de Europese Commissie en Europese Unie om spijkers met koppen te slaan. Niet alleen voor het Europese vaarwegenbeleid, maar ook om de lidstaten met binnenvaart in beweging te krijgen eindelijk serieus werk te maken van onderhoud, vernieuwing en uitbreiding van hun natte infrastructuur. Eén pot nat Telkens als je een verslag leest over de klimaattop in de Egyptische woestijn wordt er smalend, soms zelfs hilarisch gedaan over de geluidsoverlast van de op volle toeren draaiende airconditioning, zo’n beetje de grootste slokop van energie. Alleen de Duitse afvaardiging haalde daar haar schouders over op. Es heißt nicht umsonst Klimaanlage? Een leuk voorproefje voor de WK Voetbal, een paar hete zandbakken verderop. Louis van Gaal vroeg of de airco wat zachter kon. De journalisten konden hem niet goed verstaan (wat toch al een probleem is met zijn Engels: “I believe that we can come an end”). Zeg eens eerlijk: heb je gekeken, gisteravond? En zondag ook? Is goed hoor; er komt toch geen enkele overleden bouwvakker weer tot leven als je niet kijkt. Neem rustig nog een hap van die rundvleeskroket. Anders is het arme dier voor niks gestorven. En wij zijn toch allang dood als het water over de dijken klotst door het smelten van de poolkappen. Het klimaat leeft wel onder de mensen. Een filmpje over klimaatverandering op Youtube had binnen een dag 30 miljoen likes. Wat kan er nu nog misgaan? Zonder dollen. Het zal de aarde een zorg zijn wat wij met het klimaat uitvreten. Zelfs het leven op aarde gaat gewoon door. Het gepruts met het klimaat is vooral een probleem voor mensen. Sterft de mensheid uit door klimaatverandering? Dat ziet er voorlopig niet naar uit. Wie je ook bent, je bent maar één van de 8 miljard bewoners van de aardbol, sinds vorige week. De mensheid verdwijnt niet door het klimaat, maar het wordt er niet leuker op. En dat varieert van minder comfortabel in sommige regio’s tot gruwelijke hongersnood en verdrinking in andere delen van de wereld. Delen waar die eersten meestal een tijdje heen gaan voor vakanties en ontspanning of om te bestuderen hoe de mensen daar leven. Over die variatie ging het in Egypte. Het is diep tragisch dat degenen die aan de opwarming van de aarde nauwelijks bijdragen, het hardst worden getroffen. Nog tragischer is dat wij bij die anderen horen en we niet bereid zijn ook maar een fractie van onze welvaart op te geven om de opwarming af te remmen of om de slachtoffers te helpen. We zijn bijvoorbeeld in de binnenvaart al zo murw geworden door het onzinnige argument dat verladers geen cent meer hoeven te betalen voor klimaatvriendelijk vervoer, dat we het al doodnormaal zijn gaan vinden dat vermindering van CO2-uitstoot geld op moet leveren. Laat anders maar zitten, dan zoekt het nageslacht het maar uit. Om met Van Gaal te spreken: ‘We are running after the facts…” Michel Gonlag

Binnenvaartkrant