Binnenvaartkrant
Views
1 year ago

2022-16

 • Text
 • Binnenvaartkrantnl
 • Rijn
 • Maas
 • Rotterdam
 • Schepen
 • Eerste
 • Binnenvaart
 • Nieuwe
 • Augustus
 • Onze
 • Jaar

18 2 augustus

18 2 augustus 2022 “Zet rem op zand- en grindwinning op de Maas” Er moet een rem komen op de winning van grind en zand op de Maas tussen Venlo en Broekhuizen. De overheid moet zelf het heft in handen nemen totdat de risico’s van erosie duidelijk zijn. DOOR NOUD VAN DER ZEE Die boodschap heeft het College van Rijksadviseurs afgegeven aan de overheden die betrokken zijn bij het initiatief om de uiterwaarden van de Maas bij Vierwaarden (Venlo, Velden en Lottum) beter te beschermen tegen hoogwater. Uit balans Het project is een initiatief van de gemeenten Horst aan de Maas en Venlo, de provincie Limburg, Waterschap Limburg en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Vierwaarden maakt deel uit van het unieke Limburgse Maaslandschap dat gevormd wordt door subtiele hoogteverschillen en terrassen, beekmondingen, geulen en hoge gronden, zegt het College van Rijksadviseurs. Dit gebied vraagt om de juiste maat en schaal, om subtiliteit en zorgvuldigheid. De bodem van de Maas is uit balans. Er is sprake van blijvende bodemerosie van bijna 1 centimeter per jaar. Op welke wijze dit in de hand kan worden gehouden is al een tijdje onderwerp van onderzoek binnen het programma Integraal Riviermanagement. Met het plotselinge hoogwater in de zomer van 2021 is gebleken dat dieptes in zomer- en winterbed van de Maas fungeren als bezinksel, waarin het sediment verdwijnt en ‘uit roulatie’ gaat. Dat verstoort het proces van erosie en aanzanding. De Rijksadviseurs pleiten voor publieke regie op de delfstofwinning in de Maas, totdat er meer inzicht bestaat in de toestand van de bodem van de Maas en de te nemen maatregelen. De huidige ‘zelfrealisatie’ door marktpartijen zou niet werken. De grind- en zandsector is fel tegen. Reinier de Poorter van Maasgrind luidde begin dit jaar in deze krant de noodklok dat het grind en zand opraakt. Zonder nieuwe vergunningen zou de winning binnen vijf jaar stilvallen. Stuwen en sluizen Vier jaar geleden werd al in een rapport gepleit om de winning van grind en zand in en bij de Maas te staken. Al tientallen jaren zijn er problemen op de Maas veroorzaakt door de stuwen en sluizen. Die verhinderen dat zand en grind vanuit de Ardennen met de rivier worden meegevoerd. De Maas heeft die toevoer hard nodig, ter compensatie van het grind en zand dat door erosie wegstroomt, gewonnen wordt of in oude grindgaten verdwijnt. Het uitblijven van de aanvulling heeft tot gevolg dat de Maas steeds dieper komt te liggen, terwijl de sluizen en stuwen niet mee zakken. Dat hindert de scheepvaart en ook dijken en kades kunnen zwakker worden. Op sommige plekken kan het tot ernstige wateroverlast leiden. Volgend jaar neemt de rijksoverheid een besluit over de winning van grind en zand in het zomerbed van de Maas vanaf Midden-Limburg. NPRC opent vestiging in Doornik NPRC heeft een kantoor geopend in Doornik. De strategische ligging aan de Boven-Schelde in Wallonië zorgt volgens de grootste binnenvaartcoöperatie van Europa voor een perfecte aanvulling op de bestaande vestiging in Antwerpen. In Wallonië worden veel grondstoffen voor de bouw gewonnen en zijn in het nabijgelegen Noord-Frankrijk veel agrobedrijven actief. Bovendien worden veel halffabricaten in de staalindustrie verwerkt in Franstalig België. Vanuit de nieuwe vestiging in Doornik zit NPRC dichter bij lokale klanten in de bouw, agrisector en staalindustrie. Bouwmaterialen “Het coöperatieve model met langetermijnsamenwerking met zowel verladers als binnenvaartondernemers slaat duidelijk aan in de Belgische markt”, schrijft de NPRC in een toelichting. De komende jaren wil de coöperatie dergelijke samenwerkingen “met een scherp oog voor logistieke innovatie en verduurzaming verder uitbouwen in Wallonië en Noord-Frankrijk”. “Op dit moment vervoert NPRC al een derde van de bouwmaterialen die via de Schelde afgevoerd worden naar verwerkers in België en Nederland”, zegt Mario Lauwers, NPRC’s manager in België. “In deze landen alsook in Frankrijk zijn de komende jaren enorme opgaven voor woningbouw en (herstel)bouw van infrastructuur. Samen met de bedrijven in de regio en onze leden zullen we betrouwbare en duurzame logistieke oplossingen uitwerken die inspelen op deze vraag.” “Zo leveren we tevens een belangrijke bijdrage aan het verminderen van het aantal wegvervoerbewegingen op het volle wegennet. Met de NPRCvertegen woordiging in Rotterdam, Duisburg, Mannheim en Parijs kunnen we bovendien de verbinding via het water maken met bedrijven in andere Europese landen. Zo vervoeren de NPRC-leden met regelmaat kunstmest vanuit Mannheim naar Denain.” Meer Belgische leden De opening van de vestiging in Doornik past binnen de strategie van NPRC om haar 140 leden een zo breed mogelijk vaargebied in heel Europa te bieden. Wallonië en Noord-Frankrijk worden daar nu verder aan toegevoegd. Bij deze uitbreiding kiest NPRC er ook voor om het ledenbestand een sterker Europees karakter te geven. CEO Femke Brenninkmeijer: “Samenwerkende binnenvaartondernemers leveren de meeste waarde in de keten op en scheppen de beste voorwaarden voor continuïteit voor onze klanten. Dat geldt ook voor de Belgische binnenvaartondernemers die de kracht van het collectief inzien. In onze ledenadviesraad hebben we ook een Belgisch bestuurslid. Inmiddels bestaat onze coöperatie voor meer dan 10 procent uit Belgische leden.” Patrick Claeys, binnenvaartondernemer op het motorschip Arwen, is bestuurslid binnen de ledenadviesraad van NPRC. Hij vertelt: “Ruim acht jaar geleden heb ik mij als eerste Belgische Het nieuwe NPRC-kantoor in Doornik. (foto NPRC) ondernemer aangesloten bij NPRC. De coöperatie geeft mij zekerheid en een efficiënte inzet van mijn schip. Met de opening van het kantoor in Doornik kan NPRC nog beter aansluitende reizen in de buurt aanbieden.” WindeX Engineering B.V. verzorgt uw complete scheepsventilatie en airconditioning www.klimaatservice.nl www.klimaatservice.nl post@klimaatservice.nl Nijverheidsstraat 31, 31, Hardinxveld-Giessendam Nijverheidsstraat 31, 3371 XE Hardinxveld-Giessendam T.: T.: (+31) (+31) 184 184 613911 Tel. 0184 - 613911 www.WindeX.net WWW.HEATMASTER.NL

2 augustus 2022 19 EUROPEES GELD VOOR LIMBURGS WATERSTOFPROJECT VAN RWE De organisatoren: Jan van Laar, Piet de Bruin en Rutger Hoogerwerf. (foto Johan de Witte) Binnenvaartdagen Zwijndrecht: genieten, leren, kijken en luisteren Dat de Binnenvaartdagen Zwijndrecht van 2019 een vervolg zouden krijgen, was gezien het succes vanzelfsprekend. Corona nam echter ongenood plaats aan de vergadertafel en maakte er 2022 van. Maar nu kreeg de organisatie wel de lengte om het evenement groter te maken en dat was precies wat gebeurde! DOOR JOHAN DE WITTE De Binnenvaartdagen Zwijndrecht zijn op 9, 10 en 11 september. Op vrijdag 9 september is om 12.00 uur de opening van het evenement. Met op het podium onder meer burgemeester Hein van der Loo en Bernhard van Welzenes. De aalmoezenier zal zeker zijn moment kiezen om de binnenvaart en het publiek rijkelijk in te zegenen met rivierwater. Hij heeft beloofd mooi weer te regelen, waarmee de organisatoren de circa 15.000 bezoekers van 2019 royaal hopen te overtreffen. Het zijn Piet de Bruin van Horeca Advies & Organisatie, Jan van Laar van Maritiem Media en Rutger Hoogerwerf van Buro Ruw Communicatie & Evenementen. Ze zijn er al een dik jaartje mee bezig. Deze strakke, megavergunning-eisende en professionele, vrijetijdrovende aanpak – ook voor de vele vrijwilligers, gemeente, diensten en beveiliging – laat hen in het dagelijks leven niet los. “We doen graag iets voor ons eigen Zwijndrecht, willen de scheepvaart profileren en zorgen dat de organisatie en PR gesmeerd lopen”, aldus het team aan dek van de Binnenvaartdagen Zwijndrecht. Groter dan in 2019 Het terrein is uitgebreid en loopt nu vanaf locatie Crescent tot en met het Veerplein. Zo’n tien scholengemeenschappen komen met hun leerlingen een kijkje nemen of binnenvaart met al haar diversiteit, techniek en duurzaamheid in hun toekomstige carrière past. Een flink aantal maritiem gerelateerde bedrijven presenteert zich voor de werving van medewerkers. Ondernemers en bedrijven etaleren hun product of de kennis die ze in huis hebben. Veertien schepen, groot en klein, liggen hier en daar voor de wal ter bezichtiging. Vorige keer wist niemand wat men kon verwachten, nu is het kat uit de boom kijken voorbij. Naast de vele stands is er ruimte voor vermaak: onder andere een duiktank, Formule 1-simulator, draaimolen, flightboard show, rondvaarten en een pendeldienst naar het Binnenvaartmuseum. Het podium is drie dagen bezet door koren en optredens van de Wannebiezz, OG3ENE en Joël Borelli met een brede mix op de piano. Bands als de Tiny Little Bigband met hun swing and sound in het nummer You Put the X in X-mas brengen een North Sea Festival-sfeertje naar het Zwijndrechtse Maasplein. Tijdens het evenement is er camera live-registratie. Dit wordt op een groot scherm naast het podium getoond én is via de website te volgen. In een later stadium natuurlijk ook op Facebook en Instagram. De basis van de Binnenvaartdagen staat als een vlag in de wind. Het wordt een feest van informatie en amusement. Sponsors Dat het wat kost, is helder. Er zijn inmiddels 75 sponsoren, waaronder het Ondernemersfonds Zwijndrecht (OFZ). Een belangrijke sponsor is ook de de Stichting Vrienden van de Binnenvaart (VVDB). Deze nog jonge stichting verdient uitleg. Hun belangrijke sponsoring van dit evenement komt voort uit de bijdragen van tal van binnenvaartondernemers en bedrijven. Vanuit de filosofie ‘samen kunnen we meer’ organiseert, faciliteert en ondersteunt zij voorlichtingsevenementen om jongeren te interesseren voor en begeleiden naar beroepen in de maritieme sector. VVDB komt langszij voor het faciliteren en financieren van projecten en programma’s voor voorlichting en educatie over de maritieme sector. Ook is er aandacht voor persoonlijke begeleiding totdat de student zijn eigen koers bepaalt, hetgeen essentieel is om het vak te leren én waarderen. Ahoi jongeman of jongedame: zou je de kapitein of eigenaar van zo’n schip kunnen/willen worden? Zwijndrecht ademt binnenvaart Een buiging vooraf voor de verkeersregelaars, EHBO’ers, wijkplatform en talloze vrijwilligers. Bedrijven zijn present met hun producten, activiteiten, demonstraties. Er zijn stands van diverse organisaties. Handwerklieden boeien het publiek. Spijs en drank voor bezoekers, braadworst en hamburgers, voortreffelijke wijn en schuimend bier brengen stemming in de brouwerij. En natuurlijk het entertainment dat het fameuze Maasplein tot een dansvloer promoveert. Zwijndrecht ademt Binnenvaart! Meer weten? Zie www.binnenvaartdagen.nl en kijk op de Facebook- en Instagram-accounts. De Europese Unie geeft 108 miljoen euro subsidie voor waterstofproject Furec van het Duitse energiebedrijf RWE. Dat wil in Limburg huishoudelijk afval via vergisting recyclen naar groene waterstof. Nu wordt het afval verbrand of gestort. De subsidie uit de Europese innovatiepot geeft volgens RWE een versnelling van het project. Hoewel de directie begin 2023 nog een formeel besluit tot investering moet nemen, wordt nu al werk gemaakt van de vergunningsprocedures. Tegelijkertijd ontwikkelt RWE de benodigde installaties. RWE heeft in Buggenum op bedrijvenpark Zevenellen een optie genomen op een stuk grond dat grenst aan de haven. In de geplande installatie wordt het huishoudelijk afval inpandig gesorteerd, verkleind en verwerkt tot pellets. Over de Maas en het Julianakanaal worden de pellets per schip vervoerd naar Chemelot bij Sittard. Daar kunnen ze via een chemisch proces tot waterstof verwerkt worden. De waterstof is onder meer bestemd voor de kunstmestfabrieken van OCI Nitrogen. Op die manier daalt het aardgasverbruik op Chemelot met ruim 280 miljoen kuub per jaar. Furec levert een verwachte CO 2 -reductie op van 500.000 ton per jaar. WERK AAN BRUG STAD VAN GERWEN Van 5 tot en met 30 september wordt onderhoud verricht aan de brug Stad van Gerwen. Daardoor moet de scheepvaart rekening houden met stremmingsblokken op 6, 7, 28, 29 en 30 september. In opdracht van Rijkswaterstaat voert aannemer Van Doorn het onderhoud uit. Het werk bestaat uit het vervangen van de slijtlaag, het conserveren van de opleggingen, de hoofddraagconstructie en de draaipunten en het vervangen van de hydrauliekslangen. De activiteiten maken deel uit van het reguliere onderhoud dat Rijkswaterstaat laat verrichten aan oevers, rivieren, bruggen, stuwen en sluizen. Dit jaar wordt op de Noord- Brabantse en Limburgse kanalen aan zo’n vijftien objecten onderhoud verricht. Brug Stad van Gerwen. (foto RWS pictureproductions) NG SHIPYARDS BOUWT WATERSTOFSCHIP VOOR PORT OF AMSTERDAM Port of Amsterdam laat zijn eerste waterstofschip, de Neo Orbis, bouwen door Next Generation Shipyards. De scheepswerf in Lauwersoog won de opdracht in een Europees aanbestedingstraject. De Neo Orbis is het eerste schip dat binnen het Europese programma H2Ships wordt gebouwd. Het gaat elektrisch varen met waterstof in vaste vorm als energiedrager. Deze natriumboorhydride heeft een hoge energiedichtheid. De Neo Orbis wordt het vlaggenschip van Port of Amsterdam. Naar verwachting is het in juni 2023 klaar. Het ontwerp komt van Wijk Yacht Creations. De innovatieve waterstofinstallatie is een ontwerp van H2 CIF. Het project wordt gesubsidieerd door Interreg North West Europe.

Copied successfully!

Binnenvaartkrant