Binnenvaartkrant
Views
1 year ago

2022-16

 • Text
 • Binnenvaartkrantnl
 • Rijn
 • Maas
 • Rotterdam
 • Schepen
 • Eerste
 • Binnenvaart
 • Nieuwe
 • Augustus
 • Onze
 • Jaar

12 2 augustus

12 2 augustus 2022 ING: “Binnenvaart profiteert van herstel droge bulk” Het herstel in het drogelading-segment zet zich ook dit jaar verder door, met veel extra kolenaanbod voor de energiesector en het groeiende vervoer van bouwstoffen. Dat blijkt uit een vorige maand door ING gepubliceerde marktanalyse. “In 2021 zijn er veel extra industriële grondstoffen (kolen, ertsen) vervoerd, wat het internationale herstel heeft gestimuleerd. Doordat voorraden nu grotendeels zijn aangevuld, wordt dit in 2022 naar verwachting minder, al wijst de Europese inkoopmanagersindex nog altijd op lichte groei in juni 2022.” Eind 2021 lag het binnenvaartvolume al weer boven het niveau van vóór de coronapandemie. Dat was beter dan ING had verwacht. In tonnages gemeten was de plus 3 procent, in tonkilometers 1 procent. Kolen-comeback De comeback van kolen duurt langer dan verwacht. Eind vorig jaar, dus vóór de oorlog in Oekraïne, ging ING ervan uit dat de vraag nog één keer kortstondig zou opleven als gevolg van de hoge gasprijzen. “Door druk om Russisch gas te vervangen gaat dit nu echter langer duren. De beperking van kolencentrales tot 35 procent van hun capaciteit is in Nederland opgeschort en ook in Duitsland schakelt de economie weer meer over op kolenenergie.” In Duitsland schakelt de economie weer meer over op kolenenergie Dit heeft al tot veel grotere stromen geleid, met name over de Rijn naar centrales in Duitsland. De toename van het kolenvervoer was in 2021 in zijn eentje goed voor 2 procent van de groei van het hele binnenvaartvolume. “Aangezien het abrupt dichtdraaien van de gaskraan de industrie en economie grote schade kan toebrengen, haasten verladers zich om toevoer van kolen uit andere landen zeker te stellen. Vervoerszekerheid is nu belangrijk en dat heeft dit jaar tot diverse nieuwe chartercontracten voor kolenvervoer tegen veel hogere tarieven geleid. De contractprijzen lagen in het eerste kwartaal 20 procent hoger dan vorig jaar, op de spotmarkt voor drogeladingvaart was dit al 50 procent.” “Omdat de droge ladingvaart veruit het grootste deelsegment is, werkt dat ook sterk door in de hele binnenvaart en dit zal in termen van prijs voor een relatief sterk jaar gaan zorgen.” De vraag is hoelang deze situatie blijft bestaan. ING wijst erop dat het overheidsbeleid er nog steeds op is gericht om het kolenverbruik op weg naar 2030 verregaand terug te dringen, waarmee dit ladingpakket weer zal afnemen. Iets wat indirect en tijdelijk ook tot extra vraag naar scheepsruimte leidt, was de inmiddels opgeheven blokkade op uitvoer van graan uit Oekraïne via de Zwarte Zeehavens. Om de Roemeense grensstad Galati graan via de Donau af te voeren zijn flink wat binnenvaartschepen en duwbakken opgekocht. “Dit verkrapt de scheepscapaciteit, die jarenlang kampte met een overschot, maar waaraan de afgelopen ruim tien jaar heel weinig nieuwe schepen zijn toegevoegd.” Lege containers Als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de stagnerende wereldhandel is 2022 geen goed jaar voor de zeehavens. Voor een flink deel zit dit echter in het wegvallen van transshipment-lading. De congestie en wachttijden op de deepsea-containerterminals worden er niet minder door. Dat komt mede door extra douanecontroles vanwege sancties en uit hun schema lopende zeeschepen. Dit leidt nog steeds tot vertragingen voor feeders en binnenvaartschepen. “In de praktijk zijn drie rondreizen per week tussen Rotterdam en Antwerpen hierdoor nauwelijks meer haalbaar.” Een bijeffect van de verstoringen is dat in de eerste helft van 2022 naar verhouding heel veel lege containers over korte afstand in het binnenland vervoerd zijn via de binnenvaart. Dat verklaart waarom er in tonnage wél een flinke daling was bij het containervervoer, maar in aantallen niet. “De binnenvaart wordt ingezet om containers te herverdelen tussen terminals en te vervoeren van en naar depots. Dit zal ook de rest van 2022 naar verwachting nog terug te zien zijn in de containervolumes.” Nieuwe kansen Containervaart over water blijft ondanks de haperingen structureel wel kansen bieden, vinden de INGeconomen: “Het waterrijke binnenland blijft een groeimarkt voor de binnenvaart. Het overheidsbeleid Postbus 188, 3330 AD Zwijndrecht Noordpark 1, 3332 LA Zwijndrecht Telefoon (078) 612 48 33 Fax (078) 619 53 42 Nieuwe Bosweg 4, Postbus 14 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht Telefoon (078) 681 41 77 Fax (078) 681 50 56 • Voor kleine tot ingrijpende reparaties en compleet onderhoud • Helling 120 meter • Groot schroevendok • Scheepsluiken • Havenservice • Stalen vloeren • Alle reparaties boven de waterlijn

2 augustus 2022 13 SIERLIJKE DUIK Bij Pattje in Waterhuizen ging vrijdag 22 juli de Ruigt met een sierlijke duik te water. Het nieuwe werkschip is in opdracht van Groeneveldt Marine Construction uit Hendrik-Ido-Ambacht gebouwd voor De Vries Werkendam. De Ruigt is direct na de tewaterlating vertrokken naar Hendrik-Ido- Ambacht voor de afbouw. Het schip komt in oktober van dit jaar in de vaart. De aandrijving wordt volledig elektrisch. (foto Simon Marrink) EXTRA POMPEN VOORZIEN TWENTEKANAAL VAN WATER De comeback van kolen duurt langer dan verwacht. (foto Tekst & Toebehoren) Om het water in het Twentekanaal aan te vullen, hebben de waterschappen Rijn en IJssel, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen in samenwerking met Rijkswaterstaat extra pompen geplaatst bij het gemaal in Eefde. voor intensiever gebruik – de zogeheten ‘Blue Road’ – lijkt met het nog altijd uitbreidende netwerk van inland terminals en ladingbundeling ook bij meer verladers aan te slaan, al helpen de huidige congestieproblemen op korte termijn niet.” Ook internationaal blijven er kansen. Zo neemt de intensiteit van het vervoer tussen Rotterdam en Antwerpen toe. ING verwacht ook een gunstig effect van de nieuwe containerterminal die in Bergen op Zoom komt en Trilogiport in Luik wil in samenwerking met de Antwerpse haven het containervervoer over het Albertkanaal intensiveren. “Ook op de Beneden Rijn van en naar grootste containerbinnenhaven van Europa, Duisburg, blijven er kansen te benutten vanwege de relatief grote aantallen die binnenvaart in één keer van vervoeren.” Opleving tankvaart De binnentankvaart profiteert van een grotere vervoersvraag door de groei van het olieverbruik. De schommelende olieprijzen zorgen ook voor meer handelsstromen tussen de ARA-havens (Amsterdam- Rotterdam-Antwerpen). “Toch blijft er nog wel druk op de markt”, aldus ING, “doordat er een aantal nieuwe grote tankers in de vaart zijn gekomen.” De bankeconomen noemen het opvallend dat de internationale tankvaart de afgelopen jaren een groeimarkt is geweest voor de binnenvaart. “Dit is voor een belangrijk deel gedreven door gespecialiseerd vervoer voor de chemie. Verder liggen er kansen voor het vervoer van vloeibare gassen, zoals LNG en in het toenemende bijmengen van biobrandstoffen en de toekomstige bunkering van (groene) methanol in zeeschepen (door Maersk).” Maar aan de andere kant zal de opkomst van elektrische auto’s op weg naar 2030 merkbaar worden in de tankvaart: het brandstofvervoer neemt er langzaam door af. Met deze extra pompcapaciteit verwachten ze op korte termijn voldoende water in het Twentekanaal te kunnen pompen en van daaruit te verdelen over de gebieden van de drie waterschappen. Dat is ook gunstig voor de schepen die er varen. De waterstanden op de IJssel zijn erg laag. De verwachting is dat dit de komende tijd zo blijft. Hierdoor staan de waterstanden op de IJssel onder druk en zijn extra maatregelen nodig. De extra pompcapaciteit bij gemaal Eefde vormt overigens geen garantie op het uitblijven van watertekorten deze zomer, waarschuwen de waterschappen. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) kan besluiten om de aanvoerhoeveelheid via gemaal Eefde te beperken, met het oog op eventuele problemen op de IJssel of het IJsselmeer. Dijkgraaf Hein Pieper van Waterschap Rijn en IJssel: “Het is extreem droog. We nemen als waterschappen en Rijkswaterstaat onze verantwoordelijkheid door nu in te grijpen. Daarmee kunnen we een deel van ons gebied langer van water voorzien. Onder normale omstandigheden kan met gemaal Eefde ruim 21 m 3 water per seconde worden aangevoerd vanuit de IJssel. Vanwege de lage waterstanden op de IJssel kan het gemaal momenteel slechts 10 m 3 water per seconde aanvoeren. De verwachting is dat deze situatie nog zeker acht weken aanhoudt.” SCHEEPSSLOPERIJ TREFFERS BV Scheepselektro - Meet - “voor al uw sloop- & saneringsschepen en overige drijvende objecten” +31(0) 23-5325211 . +31(0) 6-53187317 en regeltechniek Gespecialiseerd in Tankmeet- en Tankalarminstallaties Contante betaling Hendrik Figeeweg 35, 2031 BJ Haarlem E-mail: treffers@hetnet.nl . Web: www.treffers-haarlem.com Stormsweg 8 2921 LZ Krimpen a/d IJssel Tel. werkplaats: 0180 - 513333 Mobiel: 06 - 53164125 06 - 53561008 E-mail: info@hoveko.nl

Copied successfully!

Binnenvaartkrant