Views
1 week ago

2022-13

 • Text
 • Binnenvaartkrantnl
 • Schip
 • Shipping
 • Twee
 • Meter
 • Binnenvaart
 • Onze
 • Jaar
 • Schepen
 • Nieuwe
 • Juni

2 21 juni

2 21 juni 2022 Loket Zwijndrecht: meer diepgang met maritieme leergang Als enige school in Zwijndrecht biedt Loket een maritiem traject aan voor de leerlingen. De in de ‘binnenvaartgemeente’ gevestigde middelbare school heeft het traject zelf ontwikkeld. DOOR NIELS HUMMEL Al wandelend naar de lerarenkamer begint docent Albert de Zwart enthousiast te vertellen over de school en het nieuwe leertraject. Ondertussen groet hij een enkele leerling die zich nog in het gebouw bevindt. “De meeste leerlingen hebben stage vandaag”, meldt hij. De leerlingen zijn super enthousiast De Zwart begon in 2018 al met het uitwerken van een onderwijstraject voor de binnenvaart. In Zwijndrecht wonen ongeveer 800 binnenvaartondernemers, maar er werd niets gedaan met de binnenvaart. “Je zit hier in het hart van de binnenvaart. Maar de enige opleiding die hier iets mee doet zit in Rotterdam. Dat is toch gek?”, vraagt De Zwart zich af. Na een bijeenkomst met de gemeente en binnenvaartondernemers ging bij De Zwart het roer om. “De binnenvaartwereld bleek zo veel breder dan alleen de schepen. Ik proefde dat er iets mee gedaan moest worden.” In schooljaar 2019-2020 startte de maritieme leergang. Die heet ‘vakroute Techniek en Scheepvaart’ en is door Loket opgezet in samenwerking met BLN- Schuttevaer (nu Koninklijke Binnenvaart Nederland) en het Scheepvaart en Transport College (STC). “Zodat we wel het juiste deden en de lesstof netjes aansluit op de vervolgopleiding.” Het Loket kan niet alle vakken zelf geven; daarin wordt het ondersteund door het STC. Sinds het eerste keuzevak startte in mei, reizen ze iedere week met de klas naar Rotterdam voor de lessen in schiemanswerk, knopen en roeien. Werken en leven aan boord De Zwart heeft met zorg de keuzevakken voor het binnenvaartprofiel samengesteld. Op zijn vingers telt hij de keuzevakken uit: “Als eerste krijgen de leerlingen het vak werken en leven aan boord. We willen laten zien: joh, wat houdt die wereld nou precies in?” Ze leren een maaltijd maken, navigeren en ze gaan een paar dagen varen, zodat ze ook weten hoe het is om van huis te zijn. De Zwart beaamt dat er leerlingen zijn die al heel goed weten wat varen inhoudt. “Maar we willen met deze opleiding juist buiten de vijver van de binnenvaart gaan vissen.” De rest van het derde en vierde leerjaar wordt gevuld met vakken als scheepskennis, waar de leerlingen meer leren over de bouw en de voortstuwing van het schip. “Want waarom staat de motor nou achterin “Bereid vaarwegen en schepen voor op klimaatverandering” Vervolg van pagina 1 De effecten van de klimaatcrisis kunnen voor grote problemen zorgen. Met name voor de binnen ­ vaart, legt Van Koningsveld uit: “Als bijvoorbeeld vaarwegen ondieper worden door langdurige droogte, zoals in 2018 meer dan zes maanden het geval was, kan de transportcapaciteit van rivieren soms met tientallen procenten afnemen. Andere modaliteiten zoals rail en weg hebben simpelweg niet de capaciteit om deze achterstanden op te vangen.” Economische schade “In 2018 had dit grote economische schade tot gevolg, en er zijn talloze andere vergelijkbare voorbeelden in het buitenland te noemen. Als droogtes vaker gaan voorkomen en heviger worden, zoals het IPCC (het Intergovernmental Panel on Climate Change van de Verenigde Naties, red.) voorspelt, dan gaat dit onherroepelijk leiden tot hogere transportkosten en uiteindelijk hogere prijzen voor producten en grondstoffen.” “Naast droogte kunnen ook hevige regenval en sterkere stormen tot problemen leiden. Het is mijn vaste overtuiging dat we de gevolgen van dit type klimaatverandering veel eerder gaan voelen dan dat we natte voeten krijgen door zeespiegelstijging.” Sluipend Transport over water is van groot belang voor de globale economie en Nederland is erg afhankelijk van het wereldwijde netwerk van vaarroutes over water voor de aanvoer en uitvoer van goederen en grondstoffen, aldus Van Koningsveld. Dat geldt ook voor de zeevaart: een enkel schip dat vastligt in het Suezkanaal veroorzaakt al enorme verstoringen van dit handelsnetwerk, schetst hij. Veel bedrijven hadden last van lege schappen in winkels en consumenten moesten lang op producten wachten. “Maar de klimaatcrisis heeft veel meer en veel structureler impact op waterwegen wereldwijd, en dus ook op onze economie”, zo stelt Van Koningsveld. “Alleen is dit effect net zoals bij andere klimaatmaateffecten meer sluipend dan acuut.” Op de politieke agenda Als hoogleraar Ports & Waterways aan de TU Delft geeft Van Koningsveld leiding aan het onderzoek naar de interactie tussen watertransportsystemen en de fysieke omgeving. Zijn team zoekt naar manieren om het systeem te verbeteren. Klimaatverandering en de gevolgen voor havens, waterwegen en scheepvaart staan hoog op hun onderzoeksagenda. Maar nog niet hoog genoeg op de politieke agenda, vindt Van Koningsveld. Daarom roept hij op tot meer aandacht voor de scheepvaart in het klimaatbeleid. “Er is nu veel aandacht voor klimaatmitigatie (het voorkomen van verdere klimaatverandering, red.) en emissiereductie. Het is ook hard nodig dat we de emissies van scheepvaart drastisch terugbrengen en toewerken naar schone brandstoffen.” “Maar we mogen het belang van klimaatadaptatie hierbij niet uit het oog verliezen. We moeten nu Mark van Koningsveld is hoogleraar Ports & Waterways aan de TU Delft. (foto Frank Auperle) beginnen onze waterwegen, de vloot, en onze logistieke processen voor te bereiden op een toekomst waarin vaker dan nu de capaciteit en de betrouwbaarheid van het watertransportsysteem onder druk komt te staan. Gezien het globale karakter van watertransport moeten we hierbij verder kijken dan Nederland alleen.”

21 juni 2022 3 het schip?” En maritime installaties, waar onderwerpen als de besturing, autokraan en het ballastsysteem behandeld worden. Als laatste keuzevak komt er ook nog uitleg over verbrandingsmotoren. “Daar mogen de leerlingen dan zelf aan sleutelen, we hebben een Hatz-generator en twee grotere motoren staan.” Ook lopen de leerlingen in BEZORGD OVER BOUWKOSTEN DONAU-VERRUIMING De verruiming van de Donau tussen Straubing en Vilshofen doet opnieuw stof opwaaien. Ditmaal zijn gestegen bouwkosten de aanleiding. Politici van de CSU in Beieren vrezen dat het project weleens zou kunnen worden stopgezet. Voorlopig zijn daar nog geen concrete aanwijzingen voor. De aannemer heeft zelfs onlangs laten weten dat de werkzaamheden tussen Straubing en Deggendorf op koers liggen. Projectfase 2, tussen Deggendorf en Vilshofen, kan volgens plan van start gaan. Er is ook niets gewijzigd aan de prognose dat de Donauverruiming in 2030 klaar is. Herberekening Maar de Süddeutsche Zeitung wist te melden dat het verkeersministerie in Berlijn momenteel een aantal grote infrastructuurprojecten opnieuw laat doorrekenen. Dit naar aanleiding van prijsstijgingen in de bouw, corona en de oorlog in Oekraïne. Hierdoor heeft Duitsland te maken met sterk gestegen kosten. Hoewel de herberekeningen nog niet klaar zijn, trekken Beierse CSU-politici alvast aan de bel. Andreas Scheuer, voormalig Duits verkeersminister en nu CSU-voorzitter in Neder-Beieren, vindt dat de bondsregering burgers die langs de Donau wonen in gevaar brengt. De verruiming gaat immers ook gepaard met het vierde leerjaar twee weken stage op een binnenvaartschip. Vooral praktijk Die motoren staan er niet voor niets. De Zwart wil de opleiding zo praktisch mogelijk maken. We sturen aan op 40 procent theorie en 60 procent praktijk. “Wij zijn maatregelen tegen overstroming – en die moeten volgens hem zo snel mogelijk klaar zijn. Moeilijk verteerbaar De Beierse minister-president Markus Söder vindt dat zijn deelstaat door de bondsregering benadeeld wordt. Die wil de stekker trekken uit een aantal projecten in Beieren. Daaronder de oprichting van twee onderzoekscentra voor mobiliteits- en waterstoftechnologie. Het Duitse verkeersministerie werd jaren lang geleid door een CSU-politicus. Voor die partij is het lastig verteerbaar dat er geen Beierse ministers meer in het huidige kabinet zitten. Dit maakt het moeilijker voor de deelstaatregering om investeringsbeloften van de vorige (niet-herkozen) bondsregering veilig te stellen. Waarbij het maar de vraag is of dat kabinet door de diverse crises in de afgelopen jaren zijn eigen beloften wel had kunnen waarmaken. Albert de Zwart: “De leerlingen mogen zelf aan motoren sleutelen.” (foto Niels Hummel) een echte vmbo-basiskader school. Het zijn vaak doeners, die moet je niet te veel in de schoolbanken houden.” Hij merkt dat de binnenvaartbranche daar graag aan meewerkt. “Vorig jaar hebben we een scheepswerf bezocht, mochten we mee met een proefvaart, zijn we uitgenodigd om bij Veth Propulsion te gaan kijken en we gaan nog naar Koedood toe.” Daar is De Zwart blij mee, want leerlingen krijgen hierdoor een heel breed beeld van de binnenvaart. De Zwart is blij dat de gemeente ook inziet dat ze meer moeten doen voor de binnenvaart. “Pas in 2019 hielden ze de eerste Binnenvaartdagen.” Hij schuift het een en ander aan papieren aan de kant op zijn bureau en pakt een poster. “De vorige was een geslaagde actie, ook de onderwijssector stond op de kade. Maar nu staat er weer een op de planning – weer een mooie kans om de binnenvaart te promoten.” Proeven aan de binnenvaart Die kans grijpt De Zwart dan ook met beide handen aan. In de groepen 7 van de basisscholen probeert hij de kinderen kennis te laten maken met de binnenvaart. “We zetten dan ook direct de Binnenvaartdagen op de activiteitenkalender.” En dat is niet het enige, vertelt hij, want hij nodigt kinderen ook uit om op een binnenvaartschip te komen kijken. “Vorig jaar hebben we in totaal 600 basisschoolleerlingen aan boord van een binnenvaartschip gezien.” Hij weet zelf ook wel dat ze niet allemaal gaan varen. “Maar ze proeven er wel even aan natuurlijk.” De eerste reacties over de opleiding zijn positief. “De leerlingen zijn super enthousiast”, vertelt De Zwart. “Een aantal leerlingen van de eerste lichting is nog teruggekomen om te vertellen dat ze zo blij waren met de keuze die ze hadden gemaakt.” Volgens De Zwart zijn de leerlingen ook erg tevreden over de aansluiting op het mbo. “Het is perfect aangesloten, zeggen ze.” Door de interesse al vroeg te wekken zijn er ook flink minder voortijdige schoolverlaters, volgens De Zwart. “Met name na de stage zijn ze overtuigd.” Het is een droom van De Zwart om een klas vol te krijgen. “Met een vaste docent, zodat we nog meer met de opleiding kunnen doen.” Hij wil de opleiding een duurzame, stabiele samenwerking laten zijn met de binnenvaartbranche. Ook hoopt hij dat de opleiding bekender wordt. “En breder dan het Loket alleen. Ik heb het draaiboek klaarliggen, andere scholen kunnen dat zo van mij krijgen.” Eén pot nat PETER DE GROTE Nog maar kortgeleden stond vast dat het niet lang zou duren eer er schepen zouden varen aangestuurd door algoritmen. Maar we worden opgeschrikt door ineens allemaal onverwachte wendingen waardoor onze toekomstvisioenen op losse schroeven zijn komen te staan. Tech en IT hebben ineens niet meer de wind mee. De whizzkids zijn de nieuwe werklozen en de beurskoersen van de grote techbedrijven kelderen. En dat terwijl de oude economie – van handel en ziekenhuizen tot industrie en transport – schreeuwt om mensen. Daar liggen de banen voor het oprapen. Weer zo’n ontwikkeling die alle goeroes niet hebben zien aankomen. Waarom nemen we nog de moeite naar zogenaamde deskundigen te luisteren? De kredietcrisis en corona hebben ons geleerd dat er echt niks valt te voorspellen. Heeft pak ‘m beet twee jaar geleden iemand gezegd dat we met een inflatie van 10 procent moesten rekenen in 2022? Helaas voor Maarten van Rossem heeft die zich onsterfelijk gemaakt door de avond voor de Russische inval in Oekraïne te verkondigen dat Poetin echt niet zo achterlijk is om Oekraïne binnen te vallen. Oké, de toekomst is soms lastig, maar het verleden zou je moeten kennen. Daarom vergeleek Poetin zichzelf met tsaar Peter de Grote. Belachelijk, Peter was meer dan 2 meter lang, Poetin is (net als Tom Cruise) 1.70 meter. Groter wordt hij niet. Peter leefde eind 17e eeuw en verlangde naar de technische kennis die toen in West-Europa sterk in opkomst was. Vooral de scheepsbouw had zijn warme belangstelling. Thuis in Rusland was Peter dagelijks op scheepswerven te vinden. Incognito kwam hij (met een entourage van zo’n 70 man) na enige omzwervingen naar Zaandam waar hij behalve schepen bouwen leerde horlogemaken, doodskisten timmeren, tekenen, etsen, secties verrichten, papier scheppen en zijde spinnen. Hij was zo onder de indruk van het Westen dat hij Rusland een westers land maakte. Hij liet de nieuwe hoofdstad St. Petersburg ontwerpen met kanalen ‘naar Amsterdams model’ zodat de goederen beter over water konden worden vervoerd. Hij liet ook z’n zoon doodmartelen omdat die het niet eens was met Peters politiek. Dit als kleine relativering van een groot man. Poetin zou dat nooit doen (die heeft alleen dochters). St. Petersburg werd als ‘Venster op het Westen’ gebouwd. Volgens de sociale media in Rusland is dat venster door Poetin juist weer gesloten. Zonder nou direct ramen in te willen gooien of open deuren verder open te willen trappen, kun je zeggen dat de sociale media in Rusland bij hoge uitzondering betrouwbaarder zijn dan de officiële media. Zou er dan toch hoop zijn voor de techbedrijven? Die whizzkids wil je toch niet achter de kassa hebben, of aan je bed? Michel Gonlag

Binnenvaartkrant