Views
2 months ago

2022-10 Maritime Industry

 • Text
 • Binnenvaartschepen
 • Maritiem
 • Scheepvaart
 • Maritime industry
 • Binnenvaartkrantnl
 • Schip
 • Schepen
 • Rotterdam
 • Marine
 • Binnenvaart

12 10

12 10 mei 2022 WE THINK, INNOVATE AND CREATE WE ARE PROUD TE BE PART OF MPS A-ROSA SENA MPS A-ROSA SENA - STAGE V - KEES CERTIFIED 3X (KEES) MITSUBISHI S12R GENERATORSET A. 1080 kWe DIESEL ELECTRISCHE VOORSTUWING I.S.M. ONS ZUSJE HSP. THINK INNOVATE CREATE Innovatieve Specialist Foto: A-Rosa Wij wensen de A-Rosa Sena een behouden vaart! Oechies verzorgde de elektrische installatie van de A-Rosa Sena • Elektrische voortstuwingsinstallatie met batterijpakket • Powermanagement systeem • Elektrische installatie • Nautisch pakket • Camera systeem • Brandmeldinstallatie • Entertainment installatie WIJ WENSEN A-ROSA CRUISES VEEL SUCCES MET MPS A-ROSA SENA. Biesboschhaven Noord 7a . 4251 NL Werkendam T. 085-040 48 00 . M. 06 835 26 326 . info@ccm3.nl www.ccm3.nl Waalhaven Z.z. 42 - 3088 HJ Rotterdam T 010 - 297 39 99 - E info@oechies.nl www.oechies.nl

10 mei 2022 13 ‘Sprieten’ op Westerschelde Met zogenoemde ‘sprieten’ zullen vanaf dit jaar pincetnauwkeurige metingen worden verricht vanaf de oevers van de Westerschelde. Ze moeten betrouwbare informatie leveren over waterstand, stromingen en golfbewegingen. DOOR FRANK ANTONIE VAN ALPHEN In opdracht van Rijkswaterstaat heeft instituut Deltares onderzoek verricht naar de grillige gedragingen van de Westerschelde. Want van sterke dwarsstromen ondervindt de scheepvaart in die rivier soms fikse hinder. Vanaf september moet daar een oplossing voor zijn. Tussen Perkpolder en Walsoorden, en aan de andere kant bij Waarde, zullen zogeheten sprieten worden geplaatst. Die moeten er door metingen voor zorgen dat er geen problemen op het water ontstaan. De apparatuur gaat actuele gegevens doorgeven aan de loodsen, zodat deze op de stromingen kunnen anticiperen. High-frequenty radar Daarvoor zal high-frequenty radar (HF) worden gebruikt. In totaal komen er twaalf ontvangst- en twee tot vier zendantennes. De sprieten worden ongeveer 2 meter hoog. Het is de eerste keer dat Rijkswaterstaat Zeeland dergelijke meetapparatuur in stelling brengt voor betrouwbare data over de gedragingen van de rivier, zodat die digitaal in kaart kan worden gebracht. Met nauwkeurige waterstands-, golf- en stromingsinformatie. Maar ook bij reddingsoperaties, de bewaking van de waterkwaliteit en in het licht van (illegale) lozingen en slibmeting zullen de sprieten van pas komen. Door de HF-monitoring wordt de veiligheid tegen (over)stromingen verhoogd en een vlotte doorvaart van schepen gewaarborgd, zo is de bedoeling. Giertij De invloed van de zee is met getijdenrivier en estuarium de Westerschelde nog ver landinwaarts waarneembaar. De Westerschelde is 113 kilometer lang en 2 tot 8 kilometer breed. De Schelde ontspringt op het plateau van Saint-Quentin in Frankrijk. De gehele rivier meet 350 kilometer tot aan de monding van het roerige water van Zeeland. Waar het tij goed gevoeld wordt. Vooral springtij, door de Zeeuwen “giertij” genoemd, is vaak een regelrechte plaag geweest. Zoals in 2008 toen zeer hoge stroomsnelheden op zandplaten ontstonden. En een van de oorzaken van de watersnoodramp van 1953, waarbij wildtij en een zogenaamde ‘surge’ (woest water) voor een catastrofe zorgden. Grilliger Waar vroeger gedetailleerde Scheldekaarten soelaas moesten brengen, moeten nu de sprieten de problemen oplossen. In voorbije eeuwen voeren op de Schelde karvelen, kraken en houten oorlogsschepen tegen de klippen op. Nu is het de grote vaart, de kustvaart en zijn het de vissersboten en binnen schepen die door de HFmeetapparatuur een betere bevaarbaarheid van de Schelde krijgen. Met de informatie krijgen loodsen goed gereedschap in handen. Want in de loop der tijd hebben het uitdiepen en baggeren van de Schelde, een wandelende rivierbodem en inpoldering de nodige invloed gehad. Met een heviger getijdeslag als gevolg. Waterstand en stromingen zijn zich grilliger gaan gedragen. Ook kent de Westerschelde een aantal diepe putten. Met hoge stroomsnelheden als gevolg. Onderhoud van vaargeulen en handhaven van de vereiste vaardiepten moet goed worden bewaakt. Half juli starten de werkzaamheden. Half september zal, na het testen van de sprieten, de HF-radar operationeel worden. Havenpracticum voor Duitse politici Om beleidsmakers meer inzicht te geven in de activiteiten en het belang van binnenhavens heeft de Duitse binnenhavenbond BöB een ‘havenpracticum voor politici’ opgetuigd. Tijdens de Dag van de Logistiek op 21 april volgde het Duitse parlementslid Mathias Stein als eerste het practicum. Dat gebeurde in de Westhaven van Berlijn (BEHALA). Stein vertegenwoordigt de sociaaldemocratische SPD binnen de verkeerscommissie van het parlement en is de coördinator van de parlementaire commissie voor de binnenvaart. Hij nam tijdens zijn practicum een kijkje achter de schermen van de haven en heeft ook meegeholpen bij het lossen van een binnenschip, het rangeren van een trein en de overslag in een koffiesilo. BöB-directeur Marcel Lohbeck: “Met dit initiatief willen we leden van de deelstaatparlementen en de bondsdag laten ervaren wat binnenhavens zijn en doen. Er zullen de komende maanden nog veel meer parlementariërs ons havenpracticum volgen.” STUW ROERMOND IS GEMAAKT Stuw Roermond is weer helemaal hersteld. Eind april zijn de laatste brugdelen teruggeplaatst. Ook het laatste laswerk is afgerond en geïnspecteerd. De stuw is sinds 29 april weer volledig inzetbaar. In februari dit jaar bleek dat er scheuren zaten in een aantal jukken. Met een schoorconstructie van buizen zijn de jukken tijdelijk verstevigd. Ook is er onder water gelast aan de jukken. De tijdelijke schoorconstructie is intussen weer verwijderd. De Limburgse stuw is bijna honderd jaar oud en een rijksmonument. De stuw moet op termijn worden vervangen. Dat is voorzien rond 2035. In 2023 staat nog een keer groot onderhoud aan de stuw gepland. (foto Rijkswaterstaat / Flying Eye) VHF-KANALEN GEWIJZIGD Voor de verkeersbegeleiding in de dokken van Antwerpen zijn op 20 april de VHF-kanalen gewijzigd. In Sector Polder en Sector Waasland is de verkeersbegeleiding al actief. In sectoren Donk Weel volgt die later. De nieuwe indeling: • Sector Polder: VHF02 (VTS-verkeersbegeleiding actief). Het gebied ten noorden van de Lillobrug. Lillobrug is ook bereikbaar op VHF02. • Sector Donk: VHF22 (VTS-verkeersbegeleiding start op 16 mei om 08.00 uur). Het gebied ten zuiden van de Lillobrug tot en met de denkbeeldige lijn in het Hansadok tussen k240 en k415. NB: • Sector Weel: VHF62 De VTS-verkeersbegeleiding start op een nog te bepalen datum). Het gebied ten zuiden van de denkbeeldige lijn in het Hansadok tussen k240 en k415. (Noordkasteel-, Siberia-, Wilmarsdonk- en Oosterweelbrug zijn bereikbaar op VHF62) • Sector Waasland VHF74 (VTS-verkeersbegeleiding actief). Linkeroever achter de sluizen. Geometrische waterschroeflijn Zowel de kleur als de scheepsnaam van de Aqua Helix zijn opvallend. De naam laat zich ‘vrij’ vertalen met ‘geometrische waterschroeflijn’. Het betreft een FCS (Fast Crew Supplier) van Damen, waarmee in de offshore de concurrentie met de helikopter wordt aangegaan. DOOR CEES DE KEIJZER Het gaat minder snel dan een heli, maar de FCS kan, met een capaciteit voor 122, veel meer personen vervoeren. Ook de snelheid mag er wezen. Er kan 40 knopen, oftewel 74 kilo meter per uur, mee gehaald worden, wat voor een schip uitzonderlijk hoog is. De aanduiding '7011' is gerelateerd aan de lengte van 73,60 meter en de breedte van 11,30 meter. Damen borduurt hiermee voort op de kleinere bijlboegschepen, zoals de SEA AXE 5009 van 50 bij 9 meter. Het ontwerp werd bedacht door de TU Delft en verder ontwikkeld met Damen, de US Coast Guard en de Koninklijke Marine. Men won er in 2009 de trofee voor Schip van het Jaar mee. Dat schip had minder vermogen en haalde 25 knopen (46,3 kilometer per uur). Door de verminderde weerstand gedraagt zo’n schip zich, ook bij slechter weer, rustiger in het water en dat levert bovendien brandstofbesparing op. De vier hoofdmotoren van MTU Benelux, onderdeel van de Rolls- Royce Group, zijn van het type 20V 4000 M73L. Met elk 20 cilinders zijn ze goed voor een vermogen van 3.600 kW per motor. Het schip is van aluminium en werd gebouwd bij Damen Shipyards in Antalya. Het voer op eigen kiel naar Nederland onder de vlag van Saint Vincent en de Grenadines. (foto Cees de Keijzer) Wereldschepen Deze rubriek wordt verzorgd door leden van de Rotterdam Branch, een afdeling van de World Ship Society. www.wssrotterdam.nl

Binnenvaartkrant