Views
2 months ago

2022-09

2 26 april

2 26 april 2022 Nationaal Groeifonds: 50 miljoen voor varen op batterijen Het kabinet steekt 50 miljoen euro in Zero Emissie Services (ZES) om de binnenvaart versneld te verduurzamen via het energiesysteem met batterijcontainers. Dat geldt komt uit het Nationaal Groeifonds. De ministers Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat en Kaag van Financiën maakten 14 april bekend waar het geld uit de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds naar toe gaat. Het gaat om investeringen van in totaal miljard euro voor 28 projecten die moeten zorgen voor duurzame economische groei in Nederland. Het Nationaal Groeifonds is in 2020 gestart met als doel om het duurzaam verdienvermogen van Nederland te versterken. Het heeft bij de start 20 miljard euro beschikbaar gekregen voor investeringen in kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. 45 schepen Zero Emission Services biedt met zijn uitwisselbare batterijcontainers een volledig producten- en dienstenpakket voor zero-emissie varen. Het zal het toegekende geld gebruiken voor de ontwikkeling van 75 batterijcontainers (ZESpacks), veertien docking stations om de ZESpacks te laden en 45 geëlektrificeerde binnenvaartschepen. “Dit is niet alleen goed nieuws voor de binnenvaartsector en voor ZES, maar leidt bovenal tot een betere leefomgeving”, reageert Bart Hoevenaars, CEO van ZES. “Nu wordt echt schoon varen mogelijk, dus zonder uitstoot van CO 2 , stikstof en fijnstof. Daarnaast is het ook nog geluidloos.” Hiermee wordt het bekende kipei-probleem voor groen transport doorbroken “Het Nationaal Groeifonds steunt schippers bij de investering in een elektrische aandrijflijn. Zero Emission Services kan nu investeren in het kostbaarste deel, de batterijcontainers, zodat deze schippers alleen betalen voor gebruik. Ook kunnen er met de steun publiek toegankelijke laadstations gerealiseerd worden aan enkele cruciale vaarroutes voor de binnenvaart in Nederland. Door het mogelijk te maken om tegelijkertijd te investeren in deze drie zaken, wordt het bekende kip-ei-probleem voor groen transport doorbroken.” We danken het ministerie van I&W voor de samenwerking in het afgelopen jaar om gezamenlijk dit zorgvuldige proces te doorlopen. Samen met hen, zijn wij ervan overtuigd dat het Nationaal Groeifonds de concurrentiepositie van deze belangrijke transportsector voor Nederland met deze steun verstevigt.” Versneld opschalen Als niet gelijktijdig in elektrisch aangedreven schepen, batterijcontainers en laadinfrastructuur geïnvesteerd wordt, laat de doorbraak richting zero-emissie op zich wachten, zo is de redenering. ZESpacks kunnen niet gebruikt worden zonder schepen met een elektrische “Pragmatische overgangsmaatregel: niet handhaven” Vervolg van pagina 1 De Europese richtlijn voor erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart trekt de beroepskwalificaties binnen de Europese Unie gelijk. Hij geldt sinds 18 januari van dit jaar, maar nog niet alle landen hebben de bepalingen verwerkt in nationale wet- en regelgeving. Als de kwalificatiecertificaten en dienstboekjes zijn afgegeven op basis van de nieuwe Richtlijn zouden die formeel dus nog niet geldig zijn. De Rijnvaartcommissie vraagt haar lidstaten (Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk en Zwisterland) ervoor te zorgen dat kwalificatiecertificaten, dienstboekjes en vaartijdenboeken die afgegeven worden op grond van het huidige RSP bij controles buiten de Rijn ook zonder problemen aanvaard worden. Zelf heeft de CCR het nieuwe RSP-personeelsreglement nog niet aangenomen. “Momenteel loopt een coördinatieprocedure met betrekking tot de goedkeuring van het RSP tussen de Europese Unie en de CCR. Wanneer deze procedure afgerond zal zijn, is nog niet bekend.” De CCR spreekt zelf van een “uitzonderlijke maatregel”. Die is aan een termijn gebonden en geldt tot het nieuwe RSP van kracht wordt of, als de CCR dat niet eerder heeft goedgekeurd, tot 30 september 2022. De maatregel kan indien nodig nog wel worden verlengd. “Het doel is om de dek bemanningsleden de mogelijkheid te bieden kwalificatiecertificaten te blijven gebruiken, ongeacht of zij werden afgegeven op grond van de EU-richtlijn of het RSP.” Brussel nam de Europese Richtlijn over erkenning van de beroepskwalificaties in 2017 aan. De lidstaten hadden ruim vier jaar de tijd. De nieuwe regelgeving moest namelijk op 17 januari van dit jaar zijn ingevoerd. Nederland is een van de landen die de richtlijn niet op tijd heeft omgezet in nationale wetgeving. Dat leverde onder meer problemen op bij de examens voor het nieuwe EU-kwalificatiecertificaat schipper, dat het groot vaarbewijs en het Rijnpatent vervangt. “Geen problemen” Afgelopen december schreef toenmalig minister Barbara Visser van Infrastructuur & Waterstaat de Tweede Kamer dat ze geen problemen voorzag. Wél stelde de richtlijn nog een aantal administratieve eisen, die ze in de wetgeving moest verwerken. “Ten aanzien van reeds afgegeven vaarbevoegdheden geldt op Wel controleren, maar niet beboeten, vraagt de CCR. (archieffoto E.J. Bruinekool Fotogrfie) grond van de Europese richtlijn een overgangstermijn. Voor docu menten die worden afgegeven vanaf 18 januari 2022 is in internationaal verband tot een afspraak gekomen om tot een pragmatische overgangsmaatregel te komen. Dit principebesluit houdt in dat totdat de Europese richtlijn geïmplementeerd is in de nationale wetgevingen er niet gehandhaafd wordt.” Tot de Nederlandse wet- en regelgeving is aangepast, geldt een gedeeltelijke implementatie. Deze noodregeling is 22 februari in de Staatscourant gepubliceerd. Voor de volledige invoering is wijziging nodig van de Binnenvaartwet, het Binnenvaartbesluit, de Binnenvaartregeling plus nog enkele andere regelingen. “De volledige implementatie van de Richtlijn heeft vertraging opgelopen door de complexiteit van de te regelen aspecten”, schreef minister Mark Harbers van Infrastructuur & Waterstaat in de toelichting.

26 april 2022 3 DUMMIES aandrijflijn en zonder laadinfrastructuur kunnen ze niet worden opgeladen. Samenwerking en afstemming tussen betrokken partijen is cruciaal, aldus ZES. “De investering van 50 miljoen maakt het mogelijk om gelijktijdig te investeren in de laadinfrastructuur, de energiedragers en de schepen met een elektrische aandrijflijn.” ZES draait inmiddels meer dan een half jaar. Het eerste schip, de Alphenaar van CCT, vaart sinds september 2021 met de verwisselbare energiecontainers. Het schip vaart tussen Alphen aan den Rijn OVERSLAG BADEN-WÜRTTEMBERG WEER GEDAALD In de havens van Baden-Württemberg is de overslag vorig jaar met 0,8 procent gedaald naar 27,9 miljoen ton. Alleen de havens in Mannheim, Karlsruhe en Heilbronn behandelden meer goederen dan in 2020. De haven van Stuttgart zag de volumes het sterkst dalen. In Kehl bleef de overslag nagenoeg stabiel. Het was het tweede jaar op rij dat in de Duitse deelstaat minder goederen zijn overgeslagen. Naast levensmiddelen, landbouwproducten en mineralen ging ook de containeroverslag achteruit. Er zijn wel meer kolen, aardolie, aardgas en hout overgeslagen. Het vervoer van en naar binnenlandse havens daalde met 10,4 procent. Internationaal werd juist 8,4 procent meer vervoerd. KBN KIEST VOOR KANTOOR IN ZWIJNDRECHT Koninklijke Binnenvaart Nederland vestigt zich in Zwijndrecht. Het vroegere CBRB trekt in bij fusiepartner BLN-Schuttevaer. Ook het EICB, BVB en BTB, die nu bij het CBRB op het Vasteland in Rotterdam zitten, verhuizen mee. Koninklijke Binnenvaart Nederland is ontstaan door de fusie van Koninklijke BLN- Schuttevaer en Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart. In maart gaven hun leden groen licht. De officiële oprichting was op 7 april. Nu is ook de locatie bekend. Het gezamenlijke ‘Binnenvaarthuis’ komt in Zwijndrecht aan de Scheepmakerij. Op donderdag 21 april hebben het bestuur van Koninklijke Binnenvaart Nederland en en Moerdijk voor Heineken. “Heineken en zijn vervoerder CCT leverden beiden een aanzienlijke inspanning om het eerste zero-emissie binnenvaartschip met het ZES-systeem te kunnen laten varen. Met behulp van de investering van het Nationaal Groeifonds kan het aantal schepen, batterijen en laadstations versneld opgeschaald worden.” Als de eerste 45 schepen met hulp van deze investering varen, is de verwachting dat de markt op eigen kracht het aantal schepen, batterijcontainers en laadstations kan laten groeien. dat van de uitvoeringsorganisaties Expertise- en Innovatie Centrum Binnenvaart, Bureau Voorlichting Binnenvaart en Bureau Telematica Binnenvaart dat besloten. “Na een zorgvuldig proces, op basis van verschillende weegcriteria en de nadrukkelijke wens van de besturen van KBN en EICB/BVB/BTB om samen op één locatie gevestigd te zijn, is de beslissing gevallen op de locatie in Zwijndrecht”, zo luidt de verklaring van KBN. “Om te zorgen voor een frisse start van het Binnenvaarthuis zal er een verbouwing noodzakelijk zijn.” De medewerkers van het vroegere CBRB en die van EICB, BVB en BTB kunnen na de zomer hun intrek nemen in het kantoor aan de Scheepmakerij. De Alphenaar is nu nog het enige schip dat met de ZESpacks vaart. Door de investering van het Groeifonds kunnen er 45 schepen bij komen. (foto ZES) Banen in de scheepsbouw Als in Nederland volledig wordt overgestapt op zero-emissie binnenvaartschepen zal dit tot 2050 6,6 miljoen ton CO 2 besparen en tot 17.500 ton aan NOx, heeft ZES becijferd. “Hierdoor worden steden, natuurgebieden en (binnen)havens schoner en geluidsarmer.” Het gebruik van de ZESpacks kan ook de toepasbaarheid van zon- en windparken versterken, doordat ze opgewekte energie kunnen opslaan tot het moment dat de energie daadwerkelijk gevraagd wordt, aldus ZES. “De fysieke infrastructuur voor de docking stations is dus een bouwsteen voor een lokale ‘clean energy hub’. Naast het opladen van de batterijcontainers op basis van schone energie, biedt een docking station ook mogelijkheden om het elektriciteitsnet te versterken. De batterijcontainers die hier worden geladen, kunnen namelijk ook gebruikt worden om het energienetwerk te balanceren. Een steeds actueler thema in Nederland." ZES draagt volgens eigen zeggen ook bij aan het doel van het Nationaal Groeifonds om het duurzaam verdienvermogen van Nederland te versterken: “Het innovatieve karakter van het ZES-concept zorgt onder andere voor banen in de nieuwbouw en ombouw van schepen. Bestaande schepen kunnen immers omgebouwd worden tot elektrisch aangedreven schepen. Andere banen worden gecreëerd binnen de dagelijkse operatie van docking stations en andere onderdelen binnen de waardeketen. Het ZES-systeem biedt Nederland mogelijkheden om de voorsprong als belangrijke, innovatieve logistieke sector te behouden en kan als voorbeeld dienen voor vergelijkbare uitdagingen in andere sectoren.” Nieuwe aandeelhouder ZES werd, met steun van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, opgericht door ING, Wärtsilä, Engie en Havenbedrijf Rotterdam. Sinds maart heeft het bedrijf een nieuwe aandeelhouder: Ebusco nam het 40-procentsbelang over van energiebedrijf Engie. Ebusco is een Nederlandse fabrikant van volledig elektrische bussen. Het verwerven van een belang in ZES past in Ebusco’s strategie en missie om bij te dragen aan een betere leefomgeving door veilige, duurzame, emissievrije en betaalbare transportecosystemen mogelijk te maken. ZES kan profiteren van Ebusco’s ervaring met heavy duty-batterijen en batterijmanagementsystemen. De busfabrikant uit Deurne heeft de laatste jaren Mobile Energy Containers (MEC’s) ontwikkeld, die kunnen worden geïntegreerd in het ZESconcept. Ebusco heeft ook al uitgebreide ervaring met het monitoren van zijn busvloot en laadinfrastructuur via het eigen softwareplatform Ebusco Live. Eén pot nat Eerst dacht ik dat de opnieuw geactiveerde dienstplicht niet best zou zijn voor de personeelsaanwas in de binnenvaart, maar toen bedacht ik dat het juist goed zou zijn, mits het worden van matroos tot vrijstelling van dienstplicht zou leiden wegens de noodzakelijke bijdrage aan de noodzakelijke, essentiële transportsector. Was dat tijdens de Koude Oorlog niet ook het geval? Van het wegvervoer hebben we niet veel te duchten. Sinds het reclamespotje voor vrachtwagenchauffeurs tijdens het journaal in het item over de honderden kilometers files bij Dover (de chauffeurs moesten plassen in een emmertje en werden wakker gehouden door toeterende politieauto’s zodat de trucks bijtijds een paar meter op konden schuiven) bedenken jongeren zich wel voordat ze gaan dromen van de vlam in de pijp. Nee, dan het leven aan boord. Om te beginnen zijn er tegenwoordig toiletten op een binnenschip. Aardig onderscheid met de vrachtauto’s. Je gelooft het niet, maar niet iedereen weet dat. Ik denk dat we met heel veel campagnes voor het aanwakkeren van de aandacht voor een loopbaan in het gangboord overschatten wat mensen aan de wal weten van het leven op een binnenschip. De hoogste tijd voor een 'Binnenvaart voor Dummies' (BvD). Hartstikke leuk om cadeau te geven op verjaardagen. Verjaardagen van jongeren die weleens uit hun mond hebben laten vallen dat ze een ietsiepietsie benieuwd waren naar werken in de binnenvaart. De familieleden van deze loslippige jongeren kijken meteen bij Bol.com wat er voor leesmateriaal over de binnenvaart te koop is. Heel veel, maar aan dat vrolijk gele boekje voor Dummies kun je je nooit een buil vallen en twee klikken later is het onderweg naar het aanstormende binnenvaarttalent. Check verjaardagscadeau. (Kijk maar in 'Verjaardagen voor Dummies'.) Natuurlijk kun je in BvD gortdroge cijfers over de natte bedrijfstak oplepelen, gelardeerd met vette infographics. Beter is een flinke tip van de sluier op te lichten over het mooie leven aan boord van een binnenschip. Altijd buiten (als je wilt) en binnen een meevarende woning van alle gemakken voorzien. ’s Zomers zwemmen in het ruim of als het niet heeft geregend, een balletje trappen. O ja, er is ook werk. Voor velen is het een droom om van hun hobby hun werk te maken, maar op een binnenschip kun je van je werk je hobby maken. Kun je het daarna alsnog je werk maken. Eindelijk korte metten maken met al die misverstanden over lange werktijden, hard werken, vieze handen maken en strenge voorwaarden. Nou die BvD wordt een echte page turner voor de jeugd. Kunnen we toch een flinke aanwas van jonge matrozen tegemoetzien, zelfs zonder dienstplicht. Michel Gonlag

Binnenvaartkrant