Views
4 months ago

2022-08

 • Text
 • Binnenvaart
 • April
 • Jaar
 • Onze
 • Schip
 • Schepen
 • Nieuwe
 • Moeten
 • Eerste
 • Nederland
 • Binnenvaartkrant.nl

24 12 april

24 12 april 2022 Voor elke editie: “Net als de vorige keer, wil ik het element ‘tijd’ aanpassen en de titels korter “ Bedden voor Oekraïense vluchtelingen De uit Rusland afkomstige Alissa werkt bij Dream Well BV met liefde aan de productie van 110 boxsprings. Samen met haar collega’s maakt zij comfortabele bedden voor Oekraïense vluchtelingen die in Emmeloord opgevangen worden. Dream Well uit Werkendam is een bekende producent van hoogwaardige slaapsystemen voor cruiseschepen en hotels. Eigenaren Frans en Marcel van der Linden zijn blij een steentje bij te kunnen dragen aan de opvang van vluchtelingen die huis en haard hebben moeten verlaten. Techniekpromotie Ca. 80 basisschoolleerlingen uit de Gemeente Altena hebben nu een idee hoe zij zelfvoorzienend zouden kunnen zijn. Zij namen deel aan het inspirerende Techprogramma Enerwize van LexLab_ in de Duurzaamheidsfabriek in Gemeente Dordrecht. De jongens en meiden gingen aan de slag met diverse materialen en technieken binnen het thema ‘zelfvoorzienendheid’. Zij werden uitgedaagd om met behulp van procestechniek het klimaat te beheersen, gereedschap te ontwikkelen door eigen afval te recyclen én onbereikbare zones te ontdekken met behulp van robots. Havo in de haven 40 Havoleerlingen van het Altena College waren op WERK-safari in de haven van Werkendam. In carrouselvorm bezochten zij Hakkers, Hoogendoorn Maritieme betimmeringen en Interieurbouw BV en Van Wijk B.V. Bij deze technische maakbedrijven kregen de leerlingen rondleidingen en werden ze overspoeld met enthousiaste verhalen over hoe tof het is in een technisch beroep te werken. Hopelijk is de interesse gewekt en nemen de leerlingen de ervaringen mee bij het bepalen van hun profielkeuze! Bouw van het eerste binnenvaartschip aangedreven door groene waterstof Concordia Damen Shipbuilding is gestart met de bouw van het eerste Nederlandse binnenvaartschip aangedreven door groene waterstof. Minister Mark Harbers Infrastructuur en Waterstaat gaf hiervoor 30 maart 2022 het startschot. 7 scheepswerven 18 maritieme toeleveranciers 12 maritieme dienstverleners Kracht door samenwerking werkendammaritimeindustries.nl 6 constructie- en waterbouwbedrijven 2.000 arbeidsplaatsen 34 landen Alles aan boord.

12 april 2022 25 Zorgen over Duitse begroting voor vaarwegen De Duitse overheid heeft haar conceptbegroting voor 2022 voorgelegd aan het parlement. Voor werkzaamheden aan de vaarwegen is een kleine 1,2 miljard euro gebudgetteerd. Een aanzienlijk deel daarvan komt uit een eenmalig actieprogramma voor milieubescherming. Van duurzame investeringen op de lange termijn is voorlopig geen sprake. Voor onderhouds-, vervangings- en vernieuwingswerken aan de Duitse vaarwegen is ieder jaar circa 1,2 miljard euro nodig. Dat is uit diverse studies gebleken. Tel je daar de exploitatie- en beheerkosten bij op, dan kom je uit op een bedrag van 1,7 miljard euro. Eenmalige injectie In de conceptbegroting voor 2022 is 1,17 miljard euro opgenomen voor de vaarwegen. Dat is op zich al aan de lage kant. Zorgwekkender is dat een deel van dit budget, enkele honderden miljoenen euro’s, afkomstig is uit het eenmalige Sofortprogramm van Duitsland voor klimaatbescherming. Dit geld staat alleen dit jaar ter beschikking. De Duitse binnenvaartorganisaties hebben de afgelopen jaren intensief met de politiek gepraat over structu reel hogere investeringen in het vaarwegennetwerk. Achterstallig onderhoud en noodzakelijke capaciteitsuitbreidingen zijn geen zaken die men op korte termijn kan oplossen. De politiek in Duitsland heeft erkend dat vervoer per binnenvaart belangrijk is om de klimaatdoelstellingen te bereiken. De vertaling hiervan naar een duurzaam investeringsbeleid laat echter nog op zich wachten. Binnenvaartorganisatie BDB heeft daarom opnieuw gevraagd om stabiele investeringen, gedurende meerdere jaren, met een bodem van 1,2 miljard euro per jaar. De komende jaren zou de tendens stijgend moeten zijn, aangezien ook de bouwkosten toenemen. Financiering via allerlei Sonderprogramma’s keurt de BDB af. Onzeker “Het zou voor de nieuwe bondsregering vanzelfsprekend moeten zijn om de financiering van onze vaarwegen in 2023 en de daaropvolgende jaren structureel te garanderen”, aldus de BDB. In juni zal de vorig jaar aangetreden coalitie de conceptbegroting voor 2023 presenteren. Uit het huishoudplan tot 2025 blijkt echter nu al dat een verhoging van investeringen in vervoersinfrastructuur op dit moment niet aan de orde is. Dat kan er voor de binnenvaart toe leiden dat gezamenlijk geformuleerde ambities uit het Masterplan Binnenvaart op een lager pitje komen te staan. Onvoorzien Hoewel Duitsland zijn huishoudboekje de afgelopen jaren goed op orde had, staat het land voor uitdagende jaren. Na de eenmalige investeringen die nodig waren om de coronapandemie te bestrijden, is er nu de oorlog in de Oekraïne bijgekomen. Duitsland steekt eenmalig 100 miljard euro in de versterking van defensie. Daarnaast is geld nodig om de gevolgen van de sterk gestegen energieprijzen enigszins op te vangen en humanitaire acties op touw te zetten. ZWITSERSE HAVENS: LAGERE OVERSLAGTARIEVEN De Zwitserse Rijnhavens en de Zwitserse Mededingingsautoriteit hebben een overeenkomst gesloten over de overslagtarieven voor bulkgoederen. De tarieven worden in de loop van dit jaar gemiddeld met 10 procent verlaagd. Met de maatregel willen de havens ervoor zorgen dat de overslaginstallaties ook in de toekomst goed bezet blijven. Uit marktonderzoek is gebleken dat de tarieven in de Zwitserse havens vergelijkbaar zijn met die in andere havens langs de Boven-Rijn. Het Havenbedrijf gaat samen met de Zwitserse Vereniging voor Scheepvaart en Havens (SVS) onderzoeken welk effect de tariefaanpassing heeft op de overslag. Ook externe factoren zoals de stijgende energieprijzen worden meegenomen in deze analyse. (foto Port of Switzerland) RUIMTE VOOR GETIJDENATUUR Rijkswaterstaat heeft plannen om zoetwatergetijdenatuur aan te leggen in het Boven en Beneden Merwedegebied. Het gaat om het traject van Gorinchem tot Dordrecht. Nog niet op niveau Vorig jaar hebben binnenschepen in Duitsland 195 miljoen ton goederen vervoerd. Dat was 3,8 procent meer dan in 2020. Maar het niveau van vóór de coronacrisis is nog niet bereikt. Toen vervoerde de binnenvaart 205 miljoen ton. Door corona (2020 en 2021) en extreem laagwater (2018) heeft de sector moeilijke jaren achter de rug. De goederenimport (ruim 88 miljoen ton) en -export (circa 50 miljoen ton) zijn vorig jaar gegroeid ten opzichte van 2020. Ook het transitverkeer nam toe. Binnenlands Binnen Duitsland zelf is wel minder lading vervoerd dan het jaar ervoor. Door de daling van 7,2 procent kwam het nationale vervoer over water uit op 46,4 miljoen ton. Dat is het laagste volume sinds 1991. Over de Duitse vaarwegen worden vooral vloeibare olieproducten, stenen en aarde, kolen en ijzererts vervoerd. Samen zijn ze goed voor de helft van het totale binnenvaartvolume. Het containervervoer groeide in 2021 lichtjes naar 2,2 miljoen TEU. De terugkeer van het getij is bedoeld om de waterkwaliteit te verbeteren en het leefgebied van planten en dieren te herstellen. Er zijn verschillende locaties onderzocht waar dit mogelijk is. Een van deze locaties is de Hel- en Zuilespolder in de Hollandsche Biesbosch. Een andere is langs de oevers van het Wantij bij Dordrecht. Donderdag 14 april licht de vaarwegbeheerder de plannen toe op een informatieavond in vergadercentrum Meeting House aan de Johan de Wittstraat in Dordrecht. Na de presentatie gaan de experts met geïnteresseerden om de tafel om vragen te beantwoorden en verder te praten over de ontwerpschets(en) voor de beoogde locaties. De bijeenkomst duurt van 19.00 tot 21.00 uur. 1.260 meter lang DOOR CEES DE KEIJZER Als de drie schepen op de Water weg en de drie in het Calandkanaal pal achter elkaar zouden liggen, vormden ze samen een rij van 1.260 meter. De langste is de British Sapphire, die, rechts van de Sleipnir, op de Palen 84 ligt. Het is een 288 meter lange LNG-tanker met een laadcapaciteit van 155.000 m³. De gastanker van het membraantype vaart voor BP onder de vlag van het Isle of Man. Links van de Sleipnir zien we de Heather Knutsen, die Noordzee-crude lost bij MET in de 7e Pet. De Noorse shuttletanker van 277 meter heeft een DWT van 84.455 en ging na gelost te zijn ten anker in de noord. De Sleipnir is de laatste aanwinst van Heerema Marine Contractors uit Leiden en kwam medio 2019 onder Panamese vlag in bedrijf. Het kraanschip van 220 bij 102 meter kan 20.000 ton tillen. De dekoppervlakte is 12.000 m² en er is aan boord accommodatie voor 400 man. De Heerema-locatie aan de Landtong Rozenburg heeft sinds kort een walstroomvoorziening. Afvarend op de rivier is het multipurpose schip Saga Adventure van 199 meter. Aan dek staan twee verrijdbare portaalkranen, die uitklapbaar zijn om bij regen lading droog over te slaan. Het schip heeft borax gelost in de Botlek en gaat naar Vlissingen. De binnenkomer is de 169 meter lange ‘afzinker’ Sun Rise, die op weg is naar Greenport in de Eemhaven. Half daarachter verscholen is nog een opvarende binnenvaarttanker van 110 meter zichtbaar, die daarmee de 1.260 meter vol maakt. (foto Cees de Keijzer) Wereldschepen Deze rubriek wordt verzorgd door leden van de Rotterdam Branch, een afdeling van de World Ship Society. www.wssrotterdam.nl

Binnenvaartkrant