Views
2 months ago

2022-08

 • Text
 • Binnenvaart
 • April
 • Jaar
 • Onze
 • Schip
 • Schepen
 • Nieuwe
 • Moeten
 • Eerste
 • Nederland
 • Binnenvaartkrant.nl

2 12 april

2 12 april 2022 1000e Green Award bewijst: binnenvaart wordt groener Donderdag 31 maart is het duizendste Green Award-certificaat uitgereikt. Minister Mark Harbers van I&W overhandigde het aan Jan Huijbers van Van den Herik, dat zijn meer dan vijftig jaar oude Prins 1 vergroende. DOOR NIELS HUMMEL Dat gebeurde tijdens een feestelijk moment op het ministerie in Den Haag. In klein gezelschap: de tien genodigden zitten al om de grote houten tafel als minister Mark Harbers binnenkomt. Precies aan het midden van de tafel is een plekje voor hem vrijgehouden. Snel wordt nog even het vlaggetje van Green Award op de tafel gezet, naast een Nederlandse en een Europese vlag. Het ingelijste certificaat blijft nog even verscholen onder het doek. Vergroenen betekent ook dat we de lange levensduur van schepen benutten Harbers is onder de indruk van wat Green Award heeft bereikt met het stimuleren en het belonen van de vergroening in de scheepvaart. “De binnenvaart is een relatief schone manier van vervoer, maar moet stappen zetten om de klimaatdoelen te halen.” Hij vindt dat investeren in de vergroening niet alleen noodzakelijk is, maar ook goed voor de concurrentiekracht van de scheepvaart. “Het duizendste certificaat laat zien dat de sector hier werk van maakt.” Hij richt zich nog even speciaal tot de aanwezige Pieter Struijs, grondlegger en oud-voorzitter van Green Award, en complimenteert hem over zijn inzet. “Zelfs na zijn pensioen blijft hij zich nog inzetten voor de binnenvaart.” Van den Herik De uitreiking van het duizendste certificaat is op zich al bijzonder. Wat nog opmerkelijker is, is het bouwjaar van het schip waar het certificaat aan gekoppeld is: de Prins 1. Het baggerschip van de Sliedrechtse waterbouwer Van den Herik stamt uit 1969. Het schip is onlangs uitgerust met stage V-motoren, een roetfilter en een katalysator. Dat levert een flinke reductie van de uitstoot op: de Prins 1 bereikt het hoogst haalbare certificatieniveau van Green Award: Gold. “Bij het nemen van het besluit hadden wij ook nooit kunnen denken dat dat mogelijk was”, zegt Jan Huijbers, directeur bij Van den Herik. Op dit moment vertegenwoordigt hij met mededirecteur Isolde Struijk de derde generatie binnen het familiebedrijf. Door de Green Award-erkenning hopen ze jonge mensen binnen het bedrijf te motiveren om verder te vergroenen. “En ik hoop dat de vierde generatie volledig emissieloos kan werken.” Structureel tekort of samenloop van omstandigheden? Vervolg van pagina 1 “De lange wachttijden voor de bunkerschepen zorgen op dit moment voor een dreigend tekort bij sommige brandstofleveranciers.” Volgens de ASV is het probleem wél serieus: “We horen van bunkerstations dat men volgende week geen voorraad meer heeft. Ergo: de binnenvaart komt stil te liggen”, schreef de schippersvereniging vorige week, ook op Facebook. Volgens de ASV speelt mee dat banken niet meer garant willen staan voor de betaling van (Russische) olie. “Men heeft er geen ruchtbaarheid aan gegeven om hamsteren te voorkomen, maar wij hebben veel bunkerstations gebeld en die vertellen allemaal hetzelfde: ze hebben nauwelijks nog voorraad en weten ook niet meer of ze nog wel aan nieuwe voorraad kunnen komen.” Veel rederijen en binnenvaartondernemers besloten vorige week voor de zekerheid nog maar extra te bunkeren, zodat ze voorlopig vooruit kunnen als de bevoorrading toch stilvalt. Sancties De oorlog in Oekraïne is van invloed op de prijzen en de aanvoer van gasolie (en andere brandstoffen), ook al heeft Europa de sancties tegen Rusland nog (?) niet uitgebreid naar olie. Deskundigen wijzen erop dat zich vorig jaar al tekorten voordeden. Dat zou onder meer komen door de economische opleving na corona en toenemende vraag uit Afrika. Vooral op de spotmarkt was het aanbod de afgelopen weken gering. KBN: “Door de beperkte beschikbaarheid omdat er minder is geproduceerd en de voorraden zijn geminimaliseerd, wordt een aantal zaken negatief versterkt.” Er zou sprake zijn van een samenloop van omstandig heden. De Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNP) spreekt van een logistiek probleem. De voorraden van olieproducten in de regio Amsterdam- Rotterdam-Antwerpen (ARA) waren in de eerste maanden van dit jaar ook nog eens gedaald, hadden handelaren en marktspecialisten al opgemerkt. Door de hoge brandstofprijzen houdt men de voorraden klein, uit angst voor verliezen bij een prijsdaling. Bovendien waren er ook nog eens vertragingen bij het laden en lossen. Want door onderhoudswerkzaamheden aan enkele raffinaderijen (Shell Pernis en Esso in Antwerpen), was het bij de overgebleven terminals extra druk en moesten tankers langer wachten. Meer aanvoer De ceo’s van drie van de grootste handelaren, Vitol, Gunvor en Trafigura, waarschuwden al eerder dat er een tekort dreigt aan diesel. Anderen zeggen dat er al decennia een tekort aan diesel in Europa is. Volgens KBN verwacht de markt dat de aanvoer van diesel in april circa 60 procent hoger ligt dan in maart. Alternatieve leveringen vanuit Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten zullen de afhankelijkheid van Russische import sterk verminderen. KBN heeft intussen contact gehad met de VNPI, NOVE, de brancheorganisatie voor de zelfstandige brandstofhandel, (archieffoto Tekst & Toebehoren) brandstofleveranciers en bunkerstations om de nijpende situatie onder de aandacht te brengen. “Met deze partijen moeten we op korte termijn verder in kaart brengen waar de knelpunten zitten en hoe we die kunnen oplossen. Een tekort aan voorraad mag geen gevolgen hebben voor de binnenvaart en moet worden opgepakt.”

12 april 2022 3 Mooie mijlpaal Jan Fransen, directeur van Green Award, noemt de certificering van het schip op leeftijd een mijlpaal. “Hiermee laten we zien dat het voor iedereen mogelijk is om een schip groener te maken.” Hij vindt de Prins 1 een mooi voorbeeld van verduurzaming. “Want verduurzamen houdt meer in dan alleen het klimaat. Het betekent ook dat we de lange levensduur van de schepen benutten en dat we ze niet voortijdig afschrijven omdat ze niet groen genoeg meer zijn.” De uitreiking van het certificaat wordt door Jan Huijbers direct aangegrepen om de waterbouwsector beter op de kaart te zetten bij de minister. Hij nodigt Harbers uit om een dag als gast mee te varen op een sleephopperzuiger. “Als waterbouwer, om van nabij de industrie te proeven.” Harbers MINISTER FELICITEERT KBN BIJ OPRICHTING Op donderdag 7 april is Koninklijke Binnenvaart Nederland officieel opgericht, de fusie-organisatie van Koninklijke BLN-Schuttevaer en Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart. “Samen Voortvarend” is de slogan van de nieuwe brancheorganisatie, voor een toekomstbestendige binnenvaart. De website van de nieuwe organisatie ging dezelfde dag live. In een video feliciteert Mark Harbers de vereniging. “De binnenvaart heeft er een krachtige speler bij en ik kijk uit naar onze verdere samenwerking. (…) Ik juich de fusie enorm toe, daar is echt visie en doorzettingsvermogen voor nodig geweest. Mooi dat het is geluk is”, aldus de minister van Infrastructuur & Waterstaat. LIGPLAATSEN ZAANSTAD VERVALLEN VOOR OPVANG Zaanstad huurt twee riviercruiseschepen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De schepen krijgen een plek aan de Havenstraat in Zaandam. De ASV maakt bezwaar tegen de locatie, omdat de beroepsvaart daarmee twee van de drie laatst overgebleven ligplaatsen in de gemeente verliest. De belangen van de binnenvaart worden “totaal genegeerd”, schreef woordvoerder Sunniva Fluitsma vorige week namens het ASV-bestuur aan burgemeester Hamming. De Zaan is aangemerkt als een belangrijke vaarweg in het Europese netwerk van transportcorridors TEN-T, geeft Fluitsma aan. “Vaarwegbeheerders zijn verplicht deze vaarweg zoveel als mogelijk open te houden en een ‘navigation status’ aan te bieden. De binnenvaart is bovendien aangemerkt als ‘vitale bedrijfstak’, noodzakelijk om de economie gaande te houden. Wij verwachten dan ook dat, zelfs in noodgevallen, er rekening wordt gehouden met het feit dat de binnenvaart bestaat en dus voorzieningen nodig heeft zoals ligplaatsen op een plek die voor de binnenvaart geschikt is.” Volgens de ASV zijn er alternatieve locaties voor de opvangschepen waar men geen overlast betekent voor de binnenvaart, zoals bij het Verkadeterrein. “We weten dat die mogelijkheden zijn aangedragen door de eigen havendienst van Zaanstad. Dat naar deze mensen vanuit de praktijk niet geluisterd wordt is de burgemeester aan te rekenen.” Minister Harbers reikt het certificaat uit aan Jan Huijbers. Links Green Award-directeur Jan Fransen. (foto Niels Hummel) zegt dat toe, maar laat direct weten dat het nog wel even zal duren voordat hij in de gelegenheid is om langs te komen. Zorgen van de sector Ook gebruikt Huijbers de gelegenheid om de zorgen van de sector te delen met de dit jaar aangetreden minister. De verduurzaming ziet hij als een goede, noodzakelijke stap. “Maar de timing vereist een stukje maatwerk.” Hij vraagt om een betere afstemming van de periode voor het volledig overstappen op elektrisch varen. “De overheid verwacht van ons dat we binnen het jaar elektrisch zijn, maar de motoren kunnen zo snel niet geleverd worden.” Tussen de afgifte van het eerste Green Award-certificaat voor de binnenvaart tot de uitreiking van het duizendste certificaat is iets meer dan tien jaar verstreken, vertelt Jan Fransen. “Maar onze verwachting is dat het geen tien jaar zal duren voordat we het 2000e certificaat uitreiken. We zijn sinds 2019 met ruim 30 procent gegroeid.” De snelle toename is volgens hem te danken aan de uitbreiding naar riviercruiseschepen, de beschikbaarheid van schonere technieken, de toenemende wens van scheepseigenaren om hun inspanningen te laten erkennen en het groeiend aantal partijen dat certificaathouders (financiële) voordelen geeft. Tijd nodig In de afgelopen jaren heeft Fransen geleerd dat verduurzaming van de binnenvaart tijd nodig heeft. “Maar die tijd gaat wel dringen als we naar de concurrerende vervoersmodaliteiten kijken.” Hij pleit voor meer bewustwording in de binnenvaart. “En van de verladers/opdrachtgevers: zij moeten bereid zijn Green Award te erkennen. Bijvoorbeeld door voorkeur te geven aan deze schepen en een wat hogere vrachtprijs betalen.” Ook zou hij graag zien dat er meer financiële support komt vanuit de overheid om te helpen bij het vergroenen, bijvoorbeeld door investeringssubsidies en korting op havengelden. Fransen geeft aan dat zijn stichting zich vol energie inzet voor de verdere uitbouw van de Green Award. Hij is in gesprek met de ontwikkelaars van het vorig jaar geïntroduceerde Binnenvaart Emissie Label. Ze onderzoeken hoe ze elkaar kunnen versterken door samenwerking. Meer dan de helft van de Green Awardcertificaten is uitgereikt aan de tankvaart. Gevolgd door de drogeladingschepen (15 procent), riviercruiseschepen (12 procent) en containerschepen (8 procent). Het grote aandeel van de tankers is volgens Fransen wel te verklaren. “Daar zijn de kwaliteitsen veiligheidseisen namelijk het hoogst, dus hebben ze al een voorsprong.” EINDELIJK BN Het ligt zo voor de hand om één grote bond van binnenschippers te maken. Of Hanja Maij-Weggen toen ze minister van Verkeer & Waterstaat was (weet je nog?) nou wel of niet de kantine van het ministerie moest afhuren om met de veelkoppige vertegenwoordiging van de binnenvaart te kunnen overleggen, lijkt er dertig jaar na dato niet meer zoveel toe te doen. Feit was dat in die jaren de kleurrijke bedrijfstak een minstens zo kleurrijk palet aan brancheorganisaties had. Wij vonden dat wel leuk hoor. Er was altijd wel iemand te vinden die commentaar had op wat de anderen aan het vogelen waren. Een krachtenveld waarin de vlotst van de tongriem gesneden afgevaardigden boven kwamen drijven en onze voorpagina’s domineerden. Een jarenlang uitstekend functionerend, vindingrijk mechanisme van aan- en overdrijvingen en uitlaatkleppen. Het uit elkaar groeien en met anderen fuseren was telkens groot nieuws. Eerst zat de CBOB bij de Federatie van Schippersbonden, maar verliet de Federatie om zich vervolgens samen met de ONS te storten op een organisatie met de nogal generieke naam Het Kantoor. Een beetje terugverlangen naar de tijd van het heldere onderscheid tussen de mannen aan boord en de witte boorden van het rederijkantoor, die altijd alles beslisten waarover je tijdens de koffiepauzes je mening mocht ventileren (en verder moest zwijgen). Maar dat is een andere geschiedenis. De geslonken Federatie trok in bij het CBRB, de reders van weleer waar langzaam maar zeker de varende ondernemers een steeds grotere stem in het kapittel kregen. Na de opmerking van Hanja over de kantine staken vier mannen (de binnenvaart werd in de jaren 90 nog gedomineerd door mannen) de koppen bij elkaar. CBOB-voorzitter Gert Kofffeman, CBRB-directeur Ton Roos, KSV Schuttevaer-directeur Kees de Vries en Johan Groenewold, voorzitter van Rijn & IJssel en van talrijke instanties. Vier op dat moment – in de binnenvaart – belangrijke mannen die zich samen zetten aan een uiterst gecompliceerd project genaamd Binnenvaart Nederland. Het bleek een brug te ver in de nineties. Allemaal terug in het eigen hok. Er waren een kredietcrisis en een door de minister benoemde binnenvaartambassadeur voor nodig om de ambitie voor meer samenwerking weer eens aan te wakkeren. Tussen schippers, om te beginnen tussen de bonden. Die logica was natuurlijk nonsens, maar de bonden gingen maar weer vergaderen, want het ministerie betaalde. Hoppend via een Binnenvaart Branche Unie en Binnenvaart Logistiek Nederland nadert de voltooiing nu het nieuwe BN geen brug te ver meer lijkt. Zelfs een Koninklijke BN. Mijn weinig monarchistische inborst laat onverlet dat het predicaat niet misstaat. Michel Gonlag

Binnenvaartkrant