Views
6 months ago

2022-07 Cruise Special

 • Text
 • Maart
 • Onze
 • Schip
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Schepen
 • Weer
 • Boord
 • Goede
 • Binnenvaartkrant.nl

Cruise

Cruise Special 56 29 maart 2022 VAKMANSCHAP, BETROUWBAARHEID EN PERFECTIE VAN IDEE NAAR UNIEK PROJECT Al helemaal uitgedacht hoe je nieuwe interieur eruit moeten komen te zien of misschien juist alleen nog maar een beeld van ruwe contouren of een bepaalde stijl? In welke fase jij ook zit, met onze kennis en ervaring zorgen wij voor de perfecte vertaalslag van eisen en wensen in een maatwerk interieur. Benieuwd hoe we dat doen? Begonialaan 1, 6851 TE Huissen +31 (0)26 325 03 36 www.willemsen-interieurbouw.nl w t W

Cruise Special 29 maart 2022 57 Ook geen cruiseschepen voor Rusland Russische riviercruiseschepen in de buurt van Moskou. (archieffoto E.J. Bruinekool Fotografie) Het standpunt EMCI Register is duidelijk over de EU-sancties. Het bindende karakter betekent dat van iedereen wordt verwacht de sancties op te volgen. Het EMCI Register schort als aangewezen keuringsinstanties alle opdrachten van/met Russen op en richt zich naar het EU-beleid. Het verwacht van zijn certificaathouders dat zij de sanctiemaatregelen volledig en correct toepassen. Dit is in lijn met het verzoek dat de Nederlandse overheid heeft gedaan. Het European Maritime Certification Institute (EMCI) waarschuwt certificaathouders dat zij de EU-wetgeving over de sancties voor Rusland en Belarus moeten navolgen. Die gelden onder meer voor cruiseschepen. DOOR EVERT BRUINEKOOL Het EMCI Register levert wereldwijd certificering voor maritieme vakmensen (arbiters, experts, havenmeesters, makelaars, taxateurs) en hun bedrijven. Naast de certificering werkt het instituut als aangewezen keuringsinstantie voor de CE-regelgeving op jachten, waardoor het zelf direct met de sanctieregels in aanraking komt. Met ingang van 17 maart mogen cruise- en andere schepen niet meer worden verkocht, geleverd, overdragen of geëxporteerd aan een natuurlijke- of rechtspersoon, entiteit of instelling uit Rusland of voor gebruik in Rusland. Het gaat om cruiseschepen, rondvaartboten, jachten en andere vaartuigen voor plezier of sport. Ook alle soorten veerboten en andere schepen voor het vervoer van zowel personen als goederen met een waarde boven de 50.000 euro vallen onder de sancties. De enige uitzonderingen hierop zijn vaartuigen voor officiële doeleinden van diplomatieke of consulaire missies van lidstaten of partnerlanden in Rusland of van internationale organisaties die immuniteit genieten in overeenstemming met het internationaal recht, of voor de persoonlijke bezittingen van hun personeel. Pijn “We begrijpen dat deze maatregelen in veel opzichten pijn doen en soms vragen om een nadere uitleg. Er is nog veel onduidelijk qua interpretatie”, zegt EMCI-woordvoerder Robert Tettelaar. “Het niet nakomen van de sancties is klachtwaardig en kan leiden tot schorsing of royement.” Is het voor de werf en makelaar niet duidelijk hoe de regels in een specifiek geval uitgelegd moeten worden, dan ondersteunt EMCI in het onderzoektraject. EMCI houdt zich vooral met plezierjachten bezig, maar weet dat voor bijvoorbeeld cruiseschepen en vrachtschepen het NMT zijn leden ook ondersteunt. Keuren en certificeren doe je meestal voor de werf. Maar wat te doen als het schip voor een Rus is? Dat is onduidelijk. “Speel op veilig en zoek het uit voor je de fout ingaat. Inmiddels zijn er partijen in de markt die het wel weten te regelen via uitkopen en een omweg. Ga daar niet in mee. Dat is een groot risico voor je bedrijf”, waarschuwt Tettelaar. SAA Overvliet: ook gespecialiseerd in verzekeringen voor passagiersvaart Handige tips en adviezen over actuele zaken De betrokkenheid van SAA Overvliet bij de passagiersvaart gaat net als bij de binnenvaart zeker al honderd jaar terug. We staan voor een gedegen advies en effectieve schadebehandeling. In dit artikel behandelen we een aantal belangrijke en actuele onderwerpen en adviezen. Contractuele aansprakelijkheid De gebruikelijke P&I-verzekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerde. Wettelijke aansprakelijkheid vloeit voort uit nationale wetgeving en internationale verdragen en hangt af van het vaargebied. Verzekeraars verwachten van hun verzekerden dat zij contracten sluiten die gebaseerd zijn op deze regelgeving. Het is dus van groot belang dat het chartercontract bij iedere aanpassing van de standaard geaccepteerde condities vooraf wordt voorgelegd aan uw verzekeringsmakelaar, zodat kan worden gekeken of deze aansluit op de P&I-dekking. Mogelijk is inkoop van een aanvullende dekking vereist om geen verhoogd risico te lopen. Passagierscondities Het thema passagiersaansprakelijkheid is een zeer belangrijk punt van aandacht. Sowieso is de laatste tien, vijftien jaar de claimbereidheid fors toegenomen. Dat is zeker ook een gevolg van de toestroom van toeristen uit Angelsaksische landen, waar een andere claimcultuur heerst. Hierdoor is de aandacht voor preventie enerzijds en advies over aansprakelijkheidsbeperkende leveringsvoorwaarden (passagierscondities) anderzijds onontbeerlijk geworden. De passagierscondities zijn de ‘spelregels’ die u opstelt naar de klanten. Het is van groot belang om leveringsvoorwaarden (passagierscondities) op te stellen en/of ze regelmatig te laten toetsen of ze nog aan de huidige wet- en regelgeving voldoen – en uiteraard ook aan uw wensen. Wijziging van exploitatie In deze tijden van economische veranderingen en onzekerheid is het niet ondenkbaar dat u het met de exploitatie van het passagiersschip over een andere boeg gooit. Gezien de crisis in Oost-Europa en de (foto SAA Overvliet) beperkte huisvesting worden passagiersschepen steeds vaker ingezet als huisvesting voor arbeidsmigranten en vluchtelingen. Hiermee wijzigt het risico voor u en verzekeraars op verschillende vlakken. Het is daarom van groot belang om dit altijd vooraf te melden bij uw verzekeringsmakelaar. Zij zullen vervolgens kijken of uw huidige verzekeringen wel aansluiten bij dit specifieke risico. Overvliet heeft een grote expertise op het gebied van verzekeringsmogelijkheden binnen de passagiersmarkt. Voor deze, en al uw andere verzekeringsvraagstukken kunt u bij Overvliet terecht. Bel met één van onze adviseurs via (010) 411 95 95 of mail naar stm@saa.nl.

Binnenvaartkrant