Views
5 months ago

2022-07 Cruise Special

 • Text
 • Maart
 • Onze
 • Schip
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Schepen
 • Weer
 • Boord
 • Goede
 • Binnenvaartkrant.nl

2 29 maart

2 29 maart 2022 Binnenvaart kan Zuid-Holland helpen bij CO2-aanpak Meer over water, met een verbeterd vaarwegennetwerk en schonere schepen… Dan kan de CO 2 -uitstoot in Zuid-Holland omlaag. KSV-afdeling Rijnstreek biedt de provincie de helpende hand in Groener door het Groene Hart. DOOR EVERT BRUINEKOOL Die visie werd zaterdag 26 maart aan Jeannette Baljeu overhandigd tijdens de jaarvergadering van de afdeling van Koninklijke BLN-Schuttevaer in Alphen aan den Rijn. Zij is namens de VVD Gedeputeerde van Zuid-Holland met onder meer de transitie van haven en industrie in haar portefeuille. In Groener door het Groene Hart presenteert de binnenvaart stuk voor stuk verbeterpunten voor een grote CO 2 -reductie tot 2030. De afdeling Rijnstreek maakt zich zorgen over de toekomst gezien de achterstand in onderhoud en vernieuwing van de vaarwegen. Ook zouden grote delen van het netwerk aangepast moeten worden aan de moderne scheepvaart: qua doorgang, bruggen, breedte en aquaducten. Baljeu reageerde verheugd over het meedenken door Koninklijke BLN-Schuttevaer over een betere toekomst en de rol die de binnenvaart daarbij kan spelen. “Dank voor het mooie, uitgebreide rapport. Vóór de zomer nog gaan we officieel reageren.” Zorg over infrastructuur Ze nam al wel een voorschot: “Het is heel belangrijk dat er een visie is gemaakt, zeker voor het kader waarin we het gesprek kunnen aangaan. Er zitten zeer noemenswaardige punten in de hoofdblokken; die maken veel duidelijk. Zoals de verduurzaming waar we al mee bezig zijn. Het zijn belangrijke punten. De zorg over infrastructuur is ook uitgesproken en dat is een heel belangrijke, moeilijke puzzel.” Wij hebben ook zorgen dat plaatsen voor laden en lossen schaarser lijken te worden “Het wil niet zeggen dat we alles zomaar kunnen doen,” zegt Baljeu. “Door alle indexaties en prijswijzigingen wordt het alleen maar een grotere klus. Ik ben heel blij dat u als vereniging aangeeft waar u de kansen ziet en wat u belangrijk vindt dat gedaan moet worden voor verbetering.” Binnenvaart is een belangrijke transportmodus, erkende Baljeu, die van 2010 tot 2014 havenwethouder in Rotterdam was. De provincie Zuid-Holland staat voor een grote puzzel met wonen, havens en bedrijventerreinen. “Wij hebben ook zorgen dat plaatsen voor laden en lossen soms schaarser lijken te worden. Het is een samenspel waar wij als provincie een rol in hebben. Dank voor de duidelijke visie.” Pleidooi voor aquaducten Er zijn tien visiepunten die volgens de afdeling Rijnstreek in 2030 gerealiseerd moeten zijn. Zoals “een robuust vaarwegennet voor goederenvervoer over water”. Daaronder verstaat de vereniging een een toekomsten klimaatbestendig netwerk van nautisch veilige “Aandacht voor Vervolg van pagina 1 gezinnen” Vervolg van pagina 1 Dat geeft tijd om te investeren in betrouwbare en effectieve technologieën om de binnenvaart te vergroenen, zodat duidelijk wordt wat werkt en rendabel is. Het Binnenvaartfonds wordt voorgesteld in de vorig jaar door het Europees Parlement aangenomen Binnenvaartresolutie, waaraan Berendsen heeft meegeschreven. Hij voelt er niet voor dat schippers geld moeten storten in zo’n fonds. Liever ziet hij de financiering uit bestaande Europese innovatieprogramma’s, zoals Horizon 2020. Als het om vergroeningsinvesteringen aan boord gaat, moeten daarvoor goedkope leningen komen van de Europese Investeringsbank. “En liefst ook nog een stukje subsidie. Voor grootschalige toepassing, waar iedereen aan mee kan doen.” Komt er toch een Binnenvaartfonds waar de sector zelf aan betaalt, kan dat alleen “zolang heel duidelijk is dat het geld ten goede komt aan de schippers zelf”. In de Binnenvaartresolutie spreekt het Europees Parlement zich specifiek uit voor het behoud van kleinere vaarwegen: “Het onbenutte potentieel daarvan moet worden erkend, schrijven ze”, zei Sunniva Fluitsma. Als lid van de ASV Denktank gaf ze de aanwezige leden uitleg over het document. “Dus zijn ook kleine schepen nodig.” Dat is belangrijk voor de diversiteit van de vloot, aldus voorzitter Gerberdien le Sage: “Als die verdwijnen, verdwijnt ook het werk. Naar de weg.” De resolutie heeft als juist doel de binnenvaart en haar concurrentiekracht versterken en zodoende lading van de weg naar het water te verschuiven. “Je kunt die modal shift wel willen, maar dan moet je die ook stimuleren”, Ger Veuger werd tijdens de vergadering 26 maart benoemd tot erelid van de ASV. De 75-jarige oud-schipper stopte onlangs als lid van de Denktank en was in het verleden ook bestuurlijk actief voor Toerbeurtvereniging Noord-Zuid en KSV-afdeling IJsseldelta-Zwartewater. “Meer dan 40 jaar was je een voorvechter voor een betere sociale wereld in de binnenvaart”, vatte Sunniva Fluitsma samen. zei Berendsen. “Als je als politiek meer via de binnenvaart wilt laten vervoeren, moet je ervoor zorgen dat alle belemmeringen verdwijnen om betrouwbaarder en flexibeler te zijn en goedkoper te worden. Door de potentie van schepen goed te benutten.” Een ander winstpunt is volgens de ASV dat het Europees Parlement verklaart dat er rekening gehouden moet worden met het feit dat in de binnenvaart veel gezinnen werkzaam zijn. Fluitsma: “Daar zijn we echt heel blij mee. Dat is voor het eerst.” Berendsen, die voor die passage in de resolutie verantwoordelijk was, zegt nauwlettend in de gaten te houden of de Europese Commissie de oproepen uit de binnenvaartresolutie nakomt. “Die voorstellen willen we terugzien in beleid. Zoals de faciliteiten voor gezinnen aan boord, maar ook de bevaarbaarheid van vaarwegen.”

29 maart 2022 3 vaarwegen met een hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid. Goederenvervoer over water is de meest betrouwbare, efficiënte en duurzame vorm van transport, staat in Groener door het Groene Hart te lezen. “Waar wegen dichtslibben door een teveel aan verkeer, bieden onze waterwegen nog ruim voldoende capaciteit. Daarnaast is vervoer over water milieuvriendelijk en veilig.” Alle kansrijke locaties voor vaarwegen, bedrijventerreinen, SLUIZEN DONAU EN MD-KANAAL DICHT VOOR ONDERHOUD Sluizen op de Donau en het Main-Donau-kanaal krijgen hun jaarlijkse onderhoudsbeurt. Tot 8 april vinden de werkzaamheden plaats. Het gaat om de sluizen in Bamberg, Kriegenbrunn, Neurenberg, Eibach, Eckersmühlen, Kelheim en Regensburg. Dit betekent dat de binnenvaart 12 tot 21 dagen stilligt. Alle werkzaamheden worden op elkaar afgestemd: vervanging van sluisdeuren, inspecties en onderhoud aan technische installaties. Vijf sluizen op het kanaal en één Donau-sluis worden voor inspectie drooggelegd. Daaronder is de sluis Eckersmühlen, die een van de grootste van Duitsland is. De werkzaamheden zijn al maanden van tevoren gepland. Ze kosten circa 10 miljoen euro. Het werk gebeurt door 270 medewerkers van de WSV en 220 medewerkers van aannemers. RUIM DRIE TON VOOR DUITS ONDERWIJSPROJECT De Schippersbeurs in Duisburg-Ruhrort heeft 305.600 euro van het Duitse verkeersministerie gekregen om online leer- en onderwijsmateriaal voor jongeren te maken. Verkeersminister Volker Wissing maakte dat onlangs bekend. havens en loswallen moeten worden benut voor het vervoer over water. Een voor de opstellers gewichtig punt was nummer 3: aquaducten. Dat werd ook uitgebreid besproken tijdens de vergadering. Qua levensduur en gebruiksberekening is een aquaduct financieel aantrekkelijker dan een brug. Dus stellen de binnenvaartondernemers: “Bruggen vervangen door aquaducten.” Het doel is vervoerders ongehinderd en tijdig hun bestemming te laten Het project ‘Quinwalo Plus’, een initiatief van de Schippersbeurs, loopt al enkele jaren. Het wil jonge mensen overtuigen van een carrière in de binnenvaart. Het reguliere beroepsonderwijs in Duitsland legt de nadruk vooral op weg- en spoorvervoer. De binnenvaart komt amper aan bod. “Wij hebben workshops gedaan met scholieren en jongeren in opleiding. Hierbij hebben we vastgesteld dat er veel kennis ontbreekt over de binnenvaart. De industrie en de logistieke sector vinden het echter belangrijk dat jongeren tijdig kennismaken met gecombineerd vervoer. Daarom hebben we Quinwalo Plus ontwikkeld”, vertelt Frank Wittig, voorzitter van de Schippersbeurs. Met de kennis van haar leden ontwikkelt de Schippersbeurs lesmateriaal en digitale tools. Er wordt een modulair lespakket ontwikkeld dat in alle deelstaten en op verschillende niveaus kan worden ingezet. Het project is een onderdeel van het Masterplan Binnenvaart. Het loopt nog tot eind 2024. Afdelingsvoorzitter Henk van Laar overhandigde de visie aan Gedeputeerde Jeannette Baljeu. (foto E.J. Bruinekool Fotografie) bereiken. Door het ontvlechten van de kruisende vaar- en verkeerswegen zijn grote economische en milieuwinsten te behalen. Aquaducten hebben het grote voordeel boven bruggen dat scheepvaart- en wegverkeer elkaar niet hinderen. Meer Regionale Overslag Centra “Vervoer over water volledig ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en trends voor de toekomst” is een ander visiepunt. Naast maatregelen op het gebied van verduurzaming doen zich in de binnenvaart tal van nieuwe en innovatieve ontwikkelingen voor, zoals op het gebied van digitale transformatie. KSV Rijnstreek pleit ervoor voldoende Regionale Overslag Centra te realiseren om het daarvoor in aanmerking komende goederentransport over water te faciliteren. De recreatievaart is niet vergeten in de visie. “Samengaan beroeps- en recreatievaart op een veilige manier” luidt het visiepunt hierover. Ook ziet de visie veel kansen voor personenvervoer over water om de druk op de weg te laten afnemen: “Het vervoer van personen over water optimaal geregeld.” Werken in de binnenvaart moet de komende jaren aantrekkelijker worden door modern, praktijkgericht nautisch onderwijs en opleidingen met Europese erkenning, vindt KSV Rijnstreek. Het tiende en laatste punt geeft aan dat alle actiepunten in 2030 zijn gerealiseerd. Vervolgens volgt in het document een lange lijst met knel- en verbeterpunten op de Zuid-Hollandse vaarwegen. Giessenbrug De visie was verreweg het belangrijkste agendapunt op de jaarvergadering. Er kwamen echter meer zaken aan de orde. Zoals de fusie van BLN-Schuttevaer met het CBRB tot Koninklijke Binnenvaart Nederland, waarvoor een dag eerder definitief groen licht was gegeven. Een enkeling vond het jammer dat Schuttevaer het predicaat ‘Koninklijk’ kwijtraakte aan KBN. Veel meer problemen had men met de plannen om de Giessenbrug, die al jaren niet meer open kan, te vervangen door een vaste brug. De doorvaarthoogte gaat wel omhoog: van 5,40 naar 6,60 meter. Verduurzaming was ook een stevig discussieonderwerp. “Miljoenen subsidie op een schip is leuk maar je moet als bedrijf toch door je werk je schip kunnen betalen”, was een reactie uit de zaal. Voor veel schippers is vergroenen erg kostbaar. “Kijk naar de subsidie op Stage V-motoren… De pot was na een dag al leeg”, stelde een schipper. Joke de Vries werd voor haar verdiensten voor de vereniging als erelid gehuldigd. Daarna werden zeven speldjes uitgereikt aan trouwe leden en bedrijven die al van 25 tot 70 jaar lid zijn. Ook Scouting Alphen aan den Rijn kreeg een speldje, voor 40 jaar lidmaatschap. Eén pot nat GEUZENSPECIAL Scheepvaart spreekt toch altijd tot de verbeelding. Je hoort nooit dat ze beslagleggen op dure auto’s of zelfs vliegtuigen van die oligarchen. De bootjes moeten het weer ontgelden. Net als in de 80-jarige oorlog, wat tegenwoordig alleen nog ‘de opstand’ genoemd mag worden. Toen waren het immers ook de watergeuzen die uiteindelijk het verschil maakten. Nou ja, een keertje dan. En dat ‘watergeuzen’ was om het zo maar eens te zeggen een geuzennaam, want eigenlijk waren het piraten. In elk geval geen lieverdjes. Maar ze hadden het juiste geloof, althans volgens de protestantse Nederlanders. Het waren veel door de Spaanse hertog van Alva weggejaagde edelen. De oligarchen van de 16e eeuw, die door de Spanjaarden tot de bedelstaf waren veroordeeld (‘gueux’ is Frans voor bedelaars, met gevoel voor zelfspot noemden ze zichzelf zo). Velen vluchtten naar Engeland, maar bleven halverwege de Noordzee een beetje rondhangen en de koopvaardij lastigvallen. Superrijken neigen vaak om een stukje te gaan varen. Even terug naar het heden. Het is verbijsterend hoeveel van die gasten met dure bootjes er zijn. Kunnen we geen leuke campagne maken: mooie plaatjes van in beslag genomen, in Nederland gebouwde jachten met leuke kreten als ‘Voel je rijk op het water!’ Varen is vrijheid! Je bent bloot zonder boot! De mooiste schepen in de binnenvaart, dat zal niemand ontkennen, zijn de passagiersschepen. Deze relatief jonge tak van de binnenvaart heeft de afgelopen decennia de show gestolen, zeker voor de buitenwereld. Jan-met-de-pet-aande-wal is nou eenmaal meer onder de indruk van witte cruiseschepen met een zwembad aan dek dan van een schitterende 135 meter lange chemietanker. Des te triester was het om de indrukwekkende cruisevloot twee jaar lang werkloos tegen de kant te zien liggen tijdens corona. En de opgebouwde (belasting)schulden zijn echt niet ineens verdampt in het nieuwe normaal. Al die mooie steunmaatregelen zijn prachtig voor de bühne van de overheid. In werkelijkheid zitten er zoveel haken en ogen aan dat het wel een 19e-eeuws korset lijkt en de trotse ondernemer net niet aan de bedelstaf brengt. Niet zelden moeten kapitalen worden terugbetaald omdat er een procentje te weinig omzetverlies was of de loonsom in de referentiemaand verhoudingsgewijs te hoog was uitgevallen. Probeer die ambtenaren van de UWV maar eens uit te leggen dat dat niet anders kon. Je kan meer begrip verwachten van een nijlpaard. Maar we moeten door. Alle krachtige boegschroeven en roerpropellers ten spijt is er maar één richting en dat is vooruit. Welkom in onze cruisespecial. Het is gelukkig nog net geen geuzenspecial. Michel Gonlag

Binnenvaartkrant