Views
1 year ago

2022-07 Cruise Special

 • Text
 • Maart
 • Onze
 • Schip
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Schepen
 • Weer
 • Boord
 • Goede
 • Binnenvaartkrant.nl

16 29 maart

16 29 maart 2022 Nieuwe Haven in Arnhem krijgt de ruimte voor natte bedrijvigheid Alle plannen liggen klaar voor de verbetering van de Nieuwe Haven in Arnhem. Het moet een veiliger haven worden, met meer ligplaatsen en een schonere vloot. De huidige woonboten verdwijnen. DOOR EVERT BRUINEKOOL Samen met de gemeente Arnhem hebben de ondernemers op het industrieterrein plannen gemaakt om de haven nieuw leven in te blazen. Als het aan Jan Fransen, eigenaar van scheepswerf Misti, ligt, krijgt de Nieuwe Haven in de toekomst meer ligplaatsen voor schepen en vergroening van de vloot: “Met het aanpakken van de haven kunnen er in de toekomst wel meer dan zestig ligplaatsen voor de riviercruisevaart komen, in plaats van de huidige 21.” Spin-off Fransen denkt dat het plan zijn scheepswerf de wind in de zeilen zal geven. Hij levert nu spudpalen en kranen voor de scheepvaart en bouwt die in. Naast deze activiteiten wil hij zich verder specialiseren in het ombouwen van schepen naar elektrisch. Fransen stelt: “De markt voor schone vrachtschepen en cruisevaart is klaar voor de omslag naar elektrisch varen. Alle seinen voor Arnhem staan op groen.” Daarnaast is er plaats op het industrieterrein voor nieuwe watergebonden ondernemers. De markt voor vrachtschepen en cruisevaart is klaar voor de omslag naar elektrisch varen Misti is in 1984 begonnen als allround scheepsreparatiebedrijf en was toen gevestigd aan de Nieuwe Kade in Arnhem. Hier werkten ze aan binnenvaartschepen, passagiersschepen, pontons, bruggen, hijswerktuigen en afmeerconstructies. Inmiddels zijn ze gevestigd in de Nieuwe Haven en zijn ze volledig gespecialiseerd in telescopische spudpalen en op maat gemaakte (auto)kranen. Zo installeert Misti autokranen, gangway-kranen, davits en bunkergieken op schepen, voor offshore-toepassingen en voor gebruik aan de wal. Niet voor particulieren Floris Rhemrev, commercieel directeur bij Farmusol, is voorzitter van de contactgroep voor de bedrijven rond de Nieuwe Havenweg en Industriestraat. Hij heeft het stokje van Fransen overgenomen. Farmusol, gespecialiseerd in chemicaliën en gassen voor de halfgeleiderindustrie en landbouw, liet in het verleden ook veel van zijn goederen via het water brengen. Inmiddels gaat dat vervoer vooral over de weg. “Maar met de huidige brandstofprijzen zou dat in de toekomst zomaar kunnen veranderen.” De reken modules die Farmusol hanteert, zullen dat uitwijzen en mogelijk effect hebben op de modal shift. “De haven is nooit bedoeld geweest voor wonen en particulieren schepen”, zegt Rhemrev. “Hij is bedoeld als industriehaven en was onderdeel van het industrieterrein.” Vroeger zaten er diverse oliemaatschappijen en had ook Akzo er een vestiging, met het oog op de wateraansluiting. In 2007 is de glooiende dijk vervangen voor een kade. Een van de modernste Shell-locaties van West-Europa zit nog in de haven. De woonboten zijn door de gemeente Arnhem tijdelijk verplaatst naar deze haven omdat daar een plek voor gezocht moest worden voor de toekomst. “Een containerhaven wordt het zeker niet, die zit al in Nijmegen. Dat zou dom zijn.” Nautische veiligheid De Nieuwe Haven wordt gebruikt door verschillende doelgroepen, zoals vrachtschepen, bedrijven, cruiseschepen, woonboten, voor recreatie en er is zelfs een jachthaven. Als gevolg van dit diverse gebruik en vanwege de ruimtelijke inpassing ontstaan onveilige situaties, meldt de Visie Nieuwe Haven die de gemeente in 2019 opstelde. Uit recente onderzoeken blijkt dat de nautische veiligheid in de Nieuwe Haven in het geding is en dat maatregelen op korte termijn nodig zijn. Het grootste knelpunt voor de veiligheid vormen volgens de visie de woonboten. Wonen en werken gaan in de haven niet samen. De gemeente streeft naar een haven waarbij in 2050 de lokale industrie en logistieke activiteiten circulair ingericht zijn. Uit recent onderzoek van de regio Arnhem-Nijmegen in het kader van het Regionaal Programma Werklocaties blijkt dat de vraag naar watergebonden en -verbonden bedrijventerreinen in de regio toeneemt en dat de locatie Koningspleij Noord, aan de Nieuwe Haven, nodig is om in de regionale behoefte te voorzien. Made in Arnhem De Nieuwe Haven is een unieke haven. Het is een haven die voor een groot deel voldoet aan belangrijke vestigingseisen van waterverbonden en -gebonden bedrijven en een impuls kan geven aan de transitie NIEUW! Adverteren op redactionele pagina’s De mooiste plek voor uw advertentie op een redactionele pagina! INFORMEER NAAR DE SCHERPE TARIEVEN binnenvaartkrant.nl/adverteren sales@binnenvaartkrant.nl Ken 0611 363519 Rica 0611 363493 1/4

29 maart 2022 17 MINDER BINNENVAART IN BEIEREN De binnenvaartoverslag in de havens van de Bayernhafen-groep is vorig jaar met 12,8 procent gedaald tot 2,75 miljoen ton. De spooroverslag nam wel toe. Bayernhafen-directeur Joachim Zimmermann wil dat de havens voldoende ruimte hebben om te kunnen blijven groeien. Hij bekritiseert de herbestemming van voormalige haventerreinen tot woongebied. Van de overheid verwacht hij meer ondersteuning voor multimodaal vervoer. “Spoor en binnenvaart hebben gelijke concurrentievoorwaarden nodig. De spoorcapaciteit moet worden uitgebreid voor transporten onder tijdsdruk. De binnenvaart is zeer geschikt voor het vervoer van zware lading en massagoed.” Bayernhafen investeert dit jaar opnieuw miljoenen in de infrastructuur, maar ook in digitalisering. De haven van Regensburg. (foto Bayernhafen) Floris Rhemrev (links) en Jan Fransen aan de nieuwe Haven. (foto E.J. Bruinekool Fotografie) WATERGEUZEN VIEREN JUBILEUM MET BOEK Dit is de enige plek in Oost-Nederland waar nog bedrijven aan het water kunnen komen naar een duurzame circulaire economie. Het uitwisselen van kennis, samenwerking en innovatie wordt door concentratie van deze bedrijven eenvoudiger en biedt kansen om gezamenlijk de slogan ‘Made in Arnhem’ als basis te nemen voor verdere ontwikkeling en profilering van het gebied, meldt de Visie Nieuwe Haven dan ook. “Maar ook de aanwezige walstroomvoorziening in de haven draagt bij aan het verminderen van de CO 2 -uitstoot”, zegt Fransen. “Wij hebben dan ook al afspraken gemaakt voor netcapaciteit om schepen te kunnen laden.” Er is zelfs al een proefproject met een accucontainer. “We zijn inmiddels ook in gesprek met Aqualink, de vereniging van watergebonden bedrijven in Oost- Nederland”, vertelt Rhemrev. “Dit is de enige plek in Oost-Nederland waar nog bedrijven aan het water kunnen komen.” Kwartiermaker “Belangrijk is dat er nu een kwartiermaker in dienst van de gemeente en bedrijven komt”, zegt Rhemrev. “Die kan openstaande punten fiksen en meters maken. Omdat nu is aangegeven wat we willen met de haven en we dat weten, is vergunningverlening ook een stuk gemakkelijker. Koppeling met nietwatergebonden bedrijven is ook makkelijker. Zij hebben bijvoorbeeld heftrucks die ook opgeladen moeten worden en ze stoken nog op gas. Door de kennis van elektronica en het laden van de maritieme bedrijven krijgen we kennisuitwisseling. Een winwinsituatie voor iedereen.” Zeven jaar nadat de ondernemers op het industrieterrein de handen ineensloegen voor een upgrade van de haven, gaat het project deze zomer van start. De bedrijven hebben zelf spant voor spant een kunstwerk gefinancierd dat op het industrieterrein wordt geplaatst. Op 1 april bestaat de Rotterdamsche Watergeuzen Vereeniging Pro Patria 150 jaar. Ter gelegenheid daarvan verschijnt een boek over de historie. De vereniging werd in 1872 opgericht door schippers uit de Rijn- en binnenvaart, sleepbootkapiteins, sleepagenten, scheepsbevrachters, scheepsreders en anderen die direct of indirect met de scheepvaart te maken hadden. Het doel was een “onderling vriendschappelijk samenzijn te bevorderen, ontsproten uit het feestelijk herdenken van het 300-jarig bestaan van Nederlands onafhankelijkheid op den eersten April 1872”. De vereniging bestaat nog steeds uit oud-schippers, bevrachters en mensen die direct of indirect met de scheepvaart te maken hebben. De vereniging heeft altijd een enigszins besloten leven geleid met als belangrijke gebeurtenissen het op gepaste wijze herdenken en vieren van 1 april (inname van Den Briel door de Watergeuzen) en 3 oktober (Leidens ontzet). Daarnaast wordt aandacht geschonken aan belangrijke gebeurtenissen binnen het koninklijk huis. Veel schippersfamilies zijn generaties lang lid en hechten veel waarde aan de onderlinge vriendschap en respect, en dat binnen de aloude tradities van de vereniging. Ter gelegenheid van het jubileum verschijnt een boek waarin de 150-jarige geschiedenis van RWV Pro Patria gedetailleerd beschreven wordt, aangevuld met veel fotomateriaal. NIEUW! Adverteren op redactionele pagina’s NIEUW! Adverteren op redactionele pagina’s Reserveer nu Extra opvallend OP=OP 1/8 TWEE PAGINA’S BREED 1/2 XL

Binnenvaartkrant