Views
5 months ago

2022-07 Cruise Special

 • Text
 • Maart
 • Onze
 • Schip
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Schepen
 • Weer
 • Boord
 • Goede
 • Binnenvaartkrant.nl

14 29 maart

14 29 maart 2022 Uw schroef weer als nieUw! optimalisatie voor: meer stUwkracht en rendement groene schroefrand voor: brandstofbesparing en gelUidsredUctie Dé verfspecialist voor de binnenvaart ✔ gratis snelle levering aan boord ✔ advies op maat ✔ grote voorraad TECHNICAL PUMP INNOVATORS Bespaar online op www.paintdeals.com Verdeler van Neon 13 | 4751 XA Oud Gastel | T +31 (0)180 - 44 22 66 | www.epsbv.com 2021-12•PAINTDEALS-ad-132x92mm.indd 4 02/12/2021 17:48 STAGE-V READY! AANGEBODEN NIEUWBOUW CASCO TANKER TYPE MONEYMAKER 1.2 DUBBELSCHROEVER 110x11,45x4,65m. | 8 ladingtanks | 2x Caterpillar C32 Stage V motorfundaties | RVS-pakket | Volledig vernieuwd lijnenplan | Nog beter draagvermogen | Nog zuiniger brandstofverbruik Het casco is leverbaar in december 2022 RENSEN-DRIESSEN SHIPBUILDING B.V. SCHEEPMAKERIJ 150, 3331 MA ZWIJNDRECHT (NL) T: +31 (0)78 - 619 12 33

29 maart 2022 15 Ook BLN stemt voor fusie Vrijdagmiddag 25 maart zette BLN-Schuttevaer het licht op groen voor de fusie met het CBRB. Daarmee is definitief de weg vrij voor de oprichting van Koninklijke Binnenvaart Nederland. VIJF INTERNATEN DICHT Voor vijf schippersinternaten dreigt sluiting. Dat heeft de raad van bestuur van Stichting Meander laten weten aan de ouders van de kinderen die daar wonen. Zoals bekend is het aantal kinderen op veel internaten hard teruggelopen. Het voornemen is om al dit jaar locatie De Meerpaal in Capelle aan den IJssel te sluiten. De Prinsenvaart (Maasbracht), Het Kompas (Lemmer), Prins Hendrik (Nieuwegein) en De Singel (Dordrecht) gaan in de plannen met ingang van het schooljaar 2024-2025 dicht. Het voorstel ligt nu voor advies en instemming bij de ondernemingsraden (centraal en van de afzonderlijke internaten). Zij hebben tot 19 april de tijd. De voorgenomen sluitingen zijn hard aangekomen bij ouders en kinderen. Zij leggen zich er niet zomaar bij neer. Op Het Kompas is Dana Klinge van de oudercommissie een petitie gestart tegen de sluiting: ‘Laat Schippersinternaat Het Kompas in Lemmer onze thuishaven blijven!’ De steunoproep op www.petities.com was afgelopen weekend al meer dan 1200 keer ondertekend. De extra vergadering vond plaats in het kantoor van BLN-Schuttevaer. (foto BLN-Schuttevaer) De meerderheid van de in Zwijndrecht aanwezige leden stemde tijdens de extra bijzondere algemene ledenvergadering vóór de fusie met het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart. Het proces om te komen tot Koninklijke Binnenvaart Nederland kan daarmee worden afgerond: alle verenigingen staan daarachter. 91 procent stemt voor Op 11 maart sprak een ruime meerderheid van de toen aanwezige leden van BLN-Schuttevaer zich al uit voor de krachtenbundeling met het CBRB. Tijdens die eerste bijzondere algemene ledenvergadering waren er echter niet voldoende leden voor een rechtsgeldige stemming. Bij de herkansing gold geen quorum van minimaal aanwezige stemgerechtigde leden, waardoor het fusievoorstel nu definitief door de leden is goedgekeurd. 91 procent stemde in met de plannen van het bestuur. Voorzitter Erik Schultz is blij met uitkomst van de stemmingen en het brede vertrouwen van de leden: “We hebben er lang en zorgvuldig aan gewerkt en kijken er naar uit om nu samen, naar verwachting medio april, dé nieuwe binnenvaartbrancheorganisatie van Nederland op te richten.” Twee BLN-ledengroepen, die van Koninklijke Schippers Vereniging Schuttevaer en CBOB, hadden al eerder ingestemd met de totstandkoming van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN). Dat gold ook voor het CBRB. Daar stemde op 11 maart 100 procent van de aanwezige leden vóór. “Het is fijn te zien dat zoveel leden voor deze fusie zijn. Het belang van één krachtige en slagvaardige binnenvaartbrancheorganisatie wordt hiermee onderstreept”, zei Paul Goris na afloop. De CBRB-voorzitter is beoogd KBN-voorzitter. De fusieverenigingen hebben de ambitie om dé branchevereniging voor de binnenvaart in Nederland te zijn. KBN wil hét orgaan zijn dat voor alle overheden de vanzelfsprekende spreekbuis is namens de branche en de leden. Koninklijk “In de loop der jaren zijn de standpunten steeds meer naar elkaar toe gegroeid”, zei Goris op 1 maart in deze krant over het belang van het samengaan. “Als je tegenover mensen zit in Den Haag, in Brussel of je overlegt met lokale en regionale bestuurders, merk je dat je stem veel harder klinkt als je met één stem voor de binnenvaart spreekt. Ook al ben ik me ervan bewust dat er nog andere groeperingen zijn en ondernemers die niet aangesloten zijn.” Nu de kogel door de kerk is, kunnen BLN-Schuttevaer en CBRB in april naar de notaris voor de formele oprichting. Daarna volgt het opzetten van de nieuwe organisatie: de personele samenstelling, het vinden van een nieuw, gezamenlijk kantoor, enzovoort. Zeker is dat de nieuwe vereniging het predicaat ‘koninklijk’ weer mag voeren. Dat weegt de met name voor de KSV-achterban zwaar. Het koninklijk huis heeft die aanvraag goedgekeurd. (foto Adrie Oosterwijk/Shutterstock.com) RWS SPOELT TWENTEKANAAL Rijkswaterstaat is gestart met het doorspoelen van het Twentekanaal. Zo wordt het met dioxaan vervuilde water via Kanaal Almelo-De Haandrik en de Vecht naar het IJsselmeer afgevoerd. Het spoelen gaat ongeveer een week duren. In de zijtak van het Twentekanaal naar Almelo ontdekten Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijf Vitens vorig jaar december verhoogde concentraties van het kankerverwekkende dioxaan. Bij vervolgmetingen van RWS en waterschap Vechtstromen is in februari gebleken dat de verontreiniging werd veroorzaakt door lozingen van het chemiebedrijf KLK Kolb Specialties uit Delden. Dioxaan staat sinds juli 2021 op de RIVM-lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen. Het bedrijf heeft een uit 2018 daterende vergunning voor het lozen. Destijds werd gedacht dat het dioxaan voldoende zou worden verwijderd in de afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) van het bedrijf. Dat blijkt niet zo te zijn. Na actie van waterschap Vechtstromen is het productieproces dat zorgde voor de grootste hoeveelheid dioxaan op 28 februari gestopt. Het waterschap heeft geen juridische mogelijkheden om de lozing vanuit de awzi te stoppen. Het bedrijf heeft wel een ‘minimalisatieplicht’ voor Zeer Zorgwekkende Stoffen. TERUG OP DE BEURSVLOER Van 17 tot en met 19 mei gaat de SAB de beursvloer weer op en wapperen de vlaggen ons tegemoet bij de ingang van de evenementenhal in Gorinchem voor de beurs ‘Maritime Industry’. De vloertegels worden weer in patroon gelegd, de glazen worden gespoeld en de hapjeskramen worden opgepoetst. Het heeft op zich laten wachten, maar we mogen elkaar weer ontmoeten voor een praatje onder het genot van een hapje en een drankje. De SAB hoort graag in levenden lijve hoe het je de afgelopen paar jaar is vergaan en informeert je over nieuwe items die momenteel spelen. Te denken valt aan onderwerpen met betrekking tot het Binnenvaart Emissielabel. Met deze innovatie kun je laten zien dat je je inzet voor het milieu. De letter en het cijfer dat je krijgt toegewezen na de aanvraag, geven aan hoe het gesteld is met de klimaatemissies en hoe het schip presteert op het gebied van de luchtkwaliteit in verhouding tot CCRII en Stage V. Een schip met label A0 kan als klimaatneutraal en emissieloos worden beschouwd. Een schip met het label E5 zit aan de andere kant van het spectrum. Het emissielabel kan worden aangevraagd door vrachtschepen, passagiersschepen en drijvende werktuigen via www.binnenvaartemissielabel.nl. De aanvraag van het label is vrijwillig. De bedoeling is dat dit label helpt om de verduurza¬ming in de binnenvaart te bevorderen. Als schipper biedt het je de kans om te laten zien hoe je schip presteert op het gebied van CO2, stikstof en fijnstof. Ook de nieuwe regelgeving omtrent de beroepskwalificaties is in de binnenvaart een veelbesproken onderwerp. Zo is het nu ook mogelijk om de kwalificatie Schipper aan te vragen bij het CBR. Na goedkeuring kan bij de SAB een speciaal schippersdienstboekje worden aangevraagd. Tot nu toe was de hoogst haalbare functie in het dienstboekje stuurman. Schipper was je spreekwoordelijk als je het Groot Vaarbewijs had gehaald. Alle eigenaren van een dienstboekje krijgen bij de eerstvolgende stempelbeurt een ‘Crew Identification’-nummer (CID) waardoor jouw gegevens binnen alle EU-landen plus derde landen inzichtelijk zijn. Via dit specifieke registratienummer is te zien waar het boekje is uitgegeven, door welke instantie en welke functie er is toegekend. Voor vragen over deze en meer onderwerpen, kun je een bezoekje brengen aan de SAB-stand E110. Heel graag tot ziens op de beurs! bel Dit is een rubriek van de Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart

Binnenvaartkrant