Views
5 months ago

2022-06 Open Scheepvaartdagen Antwerpen

 • Text
 • Binnenvaart
 • Maart
 • Antwerpen
 • Nieuwe
 • Scheepvaartdagen
 • Schepen
 • Schip
 • Onze
 • Jaar
 • Rotterdam
 • Binnenvaartkrant.nl

8 15 maart

8 15 maart 2022 YOU don’t want to be just a number? YOU want your questions to be answered quickly? YOU want fair treatment? Then YOU should come to DU willst nicht nur eine Nummer sein? DU möchtest schnell Antworten auf deine Fragen? DU willst fair behandelt werden? Dann kommst DU zu Riverman Cruises GmbH is a Swiss shipping company with own ships and those we manage. Our ships sail for different tour operators on the rivers Rhine, Moselle, Neckar, Main and Danube. For our existing fl eet as well as for our new buildings Travelmarvel Polaris, Travelmarvel Vega and Travelmarvel Capella we are looking for motivated candidates for the following positions starting February 2022 Riverman Cruises GmbH ist eine Schweizer Flusskreuzfahrtreederei mit eigenen Schiffen und solche, die wir im Management betreuen. Unsere Schiffe fahren für unterschiedliche Reiseveranstalter auf den Flüssen Rhein, Mosel, Neckar, Main und Donau. Für unsere bestehende Flotte sowie für unsere Neubauten Travelmarvel Polaris, Travelmarvel Vega und Travelmarvel Capella suchen wir ab Februar 2022 motivierte Kandidaten für folgende Positionen Sailor (Rhine) 2nd Captain (m/f) 3rd Captain (m/f) Matrose (Rhein) 2. Kapitän (m/w) 3. Kapitän (m/w) We offer: • NEW salary conditions • Unlimited Swiss contracts (Net EURO) incl. social security and payment of CH withholding tax • Regulated time off according to agreement • Personal support/dedicated contact persons We have aroused your interest and you would like to become part of our solid company? Please send your application including CV, passport/ID, COVID certifi cate (recovered or vaccinated) and patents or shipping book by mail to: claudia.ehrich@river-man.ch Wir bieten: • NEUE Lohn Konditionen • Unbefristete Schweizer Verträge (Netto EURO) inkl. Sozialversicherung und Abgabe der CH- Quellensteuer • Geregelte Freizeit nach Absprache • Persönliche Betreuung/engagierte Ansprechpartner Wir haben Ihr Interesse geweckt und Sie möchten gerne Teil unserer soliden Firma werden? Schicken Sie bitte Ihre Bewerbung inklusive Lebenslauf, Reisepass/ID, COVID Zertifi kat (2G) und Patente bzw. Schifferdienstbuch per Mail an: claudia.ehrich@river-man.ch Riverman Cruises GmbH | Oberwilerstrasse 40b | CH-4106 Therwil | +41 61 271 23 96 www.river-man.ch Gemeente Wageningen zoekt voor het Lexkesveer een: Kapitein/kaartverkoper Voor 36 uur per week Wat ga je doen? Het Lexkesveer vaart op één van de mooiste plekken van Wageningen: tussen Wageningen en Randwijk over de Nederrijn onderaan de Wageningse Berg. Gezocht Kapitein voor mds Orfeo • Vrijetijdsregeling 14/14 • Luxemburgse voorwaarden Interesse? Mail naar jobs.maxx@inom.lu of bel +31(0)651145339 Je hebt binnen deze functie meerdere taken: • Je bent verantwoordelijk voor de veerdienst tussen Wageningen en Randwijk; • Je hebt facilitaire taken in brede zin, zoals het onderhouden en schoonhouden van de veerpont; • Je houdt je eigen kasadministratie bij; • Je verzorgt de kaartverkoop aan boord; Wat breng je mee? Je beschikt over: • Een (bij voorkeur groot) vaarbewijs; • Een Radarpatent, Radarcertificaat Objecten of de bereidheid dit laatste te halen; • Bij voorkeur ervaring in een soortgelijke functie; • Basiskennis van, affiniteit en liefst ervaring met scheeps- en motortechniek; Hoe kun je reageren? Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Niek Goldhoorn (Voorman haven, markt en veer), telefoon (0317) 492825. Ben je enthousiast over deze functie? Kijk voor de volledige vacaturetekst op de website www.werkeningelderland.nl. Reageren kan via deze site tot en met 27 maart 2022. Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld. Maxx Shipping SA 9, route du Vin | 5401 Ahn Luxemburg

15 maart 2022 9 Duwbakken op drift Op drift geraakte duwbakken vormen een groot risico. Exploitanten moeten ze volgens de ILT beter afmeren en veilig verankeren, want er zijn te veel incidenten met bakken. DOOR NOUD VAN DER ZEE De Inspectie Leefomgeving en Transport wil ook betere voorzieningen om bakken af te meren, want die kunnen ertoe bijdragen dat minder vaak duwbakken losslaan. En de handhaving van de regels kan preciezer. De inspectie deed onderzoek naar aanleiding van recente incidenten met losgebroken duwbakken. Op de Maas deden zich twee ernstige ongevallen voor. Op 10 februari 2020 dreven twee duwbakken tegen de stuw bij Linne. Ze waren tijdens een hevige storm uit de haven van Maasbracht op drift geraakt. De schade was aanzienlijk. Vijf jukken van de stuk waren beschadigd en moesten vervangen worden. Op 30 januari 2021 kwamen bij de stuw in Roermond vijf duwbakken los van grindmolens. Eén bak ramde een brug. Te hulp geschoten schippers konden de duwbakken naar veiliger water loodsen. Hinder en schade Thom Bijkersma van de ILT wijst op artikel 7.01 van het Binnenvaartpolitiereglement: “In dit artikel is duidelijk vastgesteld dat bemanning, schipper en exploitant er alles aan moeten doen om te voorkomen dat hun duwboten door verandering van hun positie gevaar of hinder voor andere schepen kunnen vormen en geen schade aan oevers, waterkeringen of kunstwerken kunnen toebrengen.” Naast de schade aan infrastructuur en schepen zijn de risico’s van stremmingen en uitval van de infrastructuur door incidenten met duwbakken mogelijk erg groot. De senior-inspecteur zegt: “De ILT heeft in de Scheepsongevallendatabase van Rijkswaterstaat incidenten met duwbakken geanalyseerd. In de jaren 2018 en 2019 waren er tenminste tachtig geregistreerde en te herleiden incidenten. Toch zijn er nog heel wat incidenten niet geregistreerd.” Meer dan 70 procent van de bekende incidenten waren met ten anker liggende vrachtduwbakken en bijna 30 procent met afgemeerde bakken. Bij twee incidenten waren zelfs vier duwbakken tegelijk op drift geslagen.” “Als je gaat kijken naar de plaats van de incidenten, valt het op dat veel ervan plaatsvonden in Zuid-Holland. Dat komt waarschijnlijk doordat de havendiensten en vaarwegbeheerder in Rotterdam veel boten en verkeersposten hebben. Daardoor krijg je mogelijk een hogere registratiegraad in die regio. Ook het langdurig meren 2021 was recordjaar In 2021 heeft de binnenvaart 369 miljoen ton goederen vervoerd in, naar en van Nederland. Dat is 5,8 procent meer dan het jaar daarvoor. Het is ook het hoogste vervoerde gewicht ooit voor de binnenvaart. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. De afgevoerde hoeveelheid goederen naar het buitenland was 11,3 procent hoger dan in 2020. Het door binnenvaartschepen vervoerde gewicht steeg vooral door een toename in het transport van droge bulk zoals steenkool en ijzererts. In 2021 nam de hoeveelheid droge bulk met 7,6 procent toe naar 191,8 miljoen ton. Ook het vervoerde gewicht en verankeren van duwbakken voor opslag daar speelt mogelijk een rol.” Boete Op basis van het onderzoek zijn aanbevelingen geformuleerd voor drie groepen betrokkenen: gebruikers van duwbakken, vaarwegbeheerders en handhavers. Van duwbakexploitanten wordt verwacht dat ze de duwbakken zorgvuldiger afmeren en rekening houden met wind, stroming, wisselende waterstanden, zuiging en golfslag. Als ze dat niet doen, kan dat een boete opleveren. De handhavers moeten vaker duwbakken controleren en bij geconstateerde tekortkomingen optreden tegen de verantwoordelijken, is het advies van de ILT. Dat is naast een straf vooral bedoeld als signaal. Bijkersma heeft ook een aanbeveling voor vaarwegbeheerders. Die zouden moeten kijken of ze betere afmeermogelijkheden voor duwbakken kunnen realiseren. In Rotterdam is een pilot aan de gang, waarbij duwbakken worden voorzien van een chip. Die laat hun locatie zien, zodat ze eerder worden opgemerkt als ze losbreken. van natte bulk en dat van containers steeg in 2021, respectievelijk met 4,4 en 2,2 procent. De omzet in de binnenvaart was ruim 11 procent hoger dan 2020 en vergelijkbaar met 2019. Naast de toename in de hoeveelheid vervoerde goederen droegen ook de hogere tarieven daaraan bij. WALSTROOM IN WÜRZBURG De haven van Würzburg heeft al enkele jaren een ‘energieterminal’ voor de passagiersvaart. Nu is er ook walstroom op een ligplaats voor vrachtschepen. Schepen hoeven hierdoor tijdens hun verblijf in de haven geen dieselaggregaat meer te laten draaien om stroom op te wekken. Een schip van MSG heeft vorige week als eerste walstroom ‘getankt’. De bouw van de installatie is ondersteund door de deelstaat Beieren. In de loop van dit jaar krijgen ook andere Beierse havens walstroom. Schippers kunnen via een app een QR-code scannen om toegang te krijgen. Afrekenen kan met een creditcard of online via PayPal. (foto Havenbedrijf Würzburg) “DUITSE HAVENS SAMEN STERKER” De Kamers van Koophandel in Bremen en Hamburg adviseren de Noord-Duitse havens meer samen te werken om hun internationale concurrentiepositie te versterken. Momenteel lopen gesprekken over het mogelijk samengaan van de containerterminals Eurogate en HHLA, maar volgens de Kamers van Koophandel zal dit niet zonder meer leiden tot een hogere productiviteit. De havens zouden juist meer moeten samenwerken voor marketing, het reduceren van hun CO 2 -uitstoot en lobbywerk voor Noord- Duitse infrastructuurprojecten. De overslag moet (kosten)efficiënter worden, zodat de Duitse havens marktaandeel kunnen terugwinnen dat ze verloren hebben. Dit vergt onder meer de verdere automatisering van overslagprocessen en het verlagen van de havengelden. Verder vinden de KvK’s dat de plannenmakerij te lang duurt voor projecten om de zeehavens via de weg, het spoor en het water te ontsluiten. Erts en olie DOOR CEES DE KEIJZER Van oudsher worden in Rotterdam grote hoeveelheden ijzererts overgeslagen. Jaarlijks circa 30 miljoen ton. Het meeste is bestemd voor doorvoer naar het Roergebied, waar het met duwbakken, en in mindere mate per trein, heengaat. De capesize bulkcarrier Braverus (170.015 DWT) heeft er met een lading uit Australië haar steentje aan bijgedragen. ‘Capesize’ is ‘bijna capsize’, maar dat is heel wat anders. Net zoals de scheepsnaam Braverus niets met Rusland van doen heeft. Capesizers hebben negen ruimen. Deze is geregistreerd in Douglas, op het eiland Man. Ze mag dan onder pseudo Engelse vlag varen, eigenaar is de Restis Group van Victor Restis in Athene. Restis opereert met 21 bulkcarriers en 14 Golden Energytankers. De tegenligger is de eveneens in ballast varende STI Notting Hill. Die komt olieproducten laden en dat is van een andere orde. Na de Tweede Wereldoorlog nam het overzeese vervoer hiervan een grote vlucht. In 2021 werd 66 miljoen ton doorgezet. Hiervan werd 36 miljoen ton aangevoerd en 30 miljoen ton geëxporteerd. De naar de kleurrijke Londense wijk vernoemde STI Notting Hill gaat naar BP in de 6de Pet. De chemicaliën-/ productentanker van 49.687 DWT heeft twaalf ladingtanks en is geregistreerd in Majuro op de Marshalleilanden. Het technisch management is in handen van Zenith Gemi Isletmeciligi uit Istanboel. STI staat voor Scorpio Tankers Inc., onderdeel van de Scorpio Group in Monte Carlo met een vloot van 130 tankers. Het andere onderdeel, SBI (Scorpio Bulkers Inc.), opereert met 48 bulkcarriers. De Braverus kwam erts brengen, de STI Notting Hill komt olieproducten halen. (foto Arjan Elmendorp) Wereldschepen Deze rubriek wordt verzorgd door leden van de Rotterdam Branch, een afdeling van de World Ship Society. www.wssrotterdam.nl

Binnenvaartkrant