Views
5 months ago

2022-05 Leveranciers Special #2

 • Text
 • Binnenvaartkrantnl
 • Schip
 • Gaat
 • Procent
 • Goede
 • Schepen
 • Nieuwe
 • Jaar
 • Onze
 • Maart
 • Binnenvaart

30 1 maart

30 1 maart 2022 GROOTHANDEL VOOR SCHEEPS- EN JACHTBENODIGDHEDEN E-mail: info@avamarine.nl / www.avamarine.nl 24/7 bereik voor noodgevallen • Een scheepshelling van 170x40m met een hefcapaciteit van1500T • Een vlottende steiger, geschikt voor het uitvoeren van werken boven de waterlijn • Opslagterrein en werkplaatsen. • Drukpers van 300T, knipstraat tot 3m, paswerkerij,… +32 (0) 499 52 31 32 · info@scheldewerf.be · www.scheldewerf.be Lichtenauerlaan 202 - 220 Rotterdam. Telefoon: 010 - 405 2000 Mail: casco@gebrsluyter.nl www.gebrsluyter.nl BEVRACHTING IS ONS VAK, alles wat daarbij hoort regelen wij snel en deskundig! www.eurokorbarging.nl | Tel: +31 180 481960

1 maart 2022 31 Baggersector ziet methanol zitten als nieuwe brandstof Iedereen ziet de noodzaak van CO 2 -reductie in. Emissieloze projecten worden steeds belangrijker. Ook de Nederlandse baggersector zoekt naar oplossingen voor het uitstootprobleem. Grote baggerbedrijven hebben samen met technologiebedrijven en kennisinstituten de handen ineengeslagen om vóór 2030 dertig schepen op methanol te hebben varen. DOOR NIELS HUMMEL Want, zo beredeneert Arjen de Jong, coördinator van Zero Emission Dredging Hub (ZED Hub), door de opwarming van de aarde stijgt de waterspiegel. En door die stijging lopen steeds meer gebieden gevaar: de kans op overstromingen stijgt ook. Die gebieden proberen overheden onder meer te beschermen door middel van baggerprojecten. “Een beetje krom dat we dat dan doen met schepen die een grote uitstoot hebben,” zegt De Jong. “Dat lost het probleem niet op.” ZED Hub is een samenwerkingsverband van Van Oord, Boskalis, Royal IHC, Damen en de Drechtsteden, vorig jaar opgezet om emissievrij baggeren dichterbij te brengen. Methanol speelt daarin een prominente rol. Hoewel methanol ook valt onder de koolwaterstoffen, net als bijvoorbeeld diesel en LNG, is dit niet slechts een kwestie van alleen andere brandstof in de tanks. Er zijn nog wel wat obstakels te overwinnen. Er moet een heel nieuw type motor ontwikkeld worden. En dat niet alleen... ook de brandstoftanks, het leidingwerk, en een ‘gedistribueerd energiesysteem’ dat ervoor zorgt dat het vermogen verdeeld wordt over de verschillende machines aan boord. Het moet allemaal opnieuw uitgedacht en gerealiseerd worden. Op kamertemperatuur Het doel is om een motor op methanol dienst te laten doen als generator en de rest van de systemen aan boord te elektrificeren. Hoe precies, dat is een van de opgaven voor ZED Hub. Het vermogen op één plek maakt het systeem makkelijker vervangbaar. “We proberen rekening te houden met de toekomst en alternatieve brandstoffen”, zegt De Jong. Dat klinkt op het eerste gezicht niet als een probleem, maar het is minder gemakkelijk dan het lijkt. De baggersystemen aan boord vragen veel energie en moeten op het juiste moment met het juiste vermogen aangedreven worden. In tegenstelling tot andere alternatieve brandstoffen als waterstof, ammoniak of LNG kan methanol gewoon op kamer temperatuur worden opgeslagen. Een nadeel van methanol is daarentegen de energiedichtheid. Die ligt ongeveer de helft lager dan bij diesel. Dus zul je dubbel zoveel brandstof mee moeten nemen. Maar meer brandstof resulteert in minder beschikbare ruimte aan boord en dus ook een vermindering van het laadvermogen. Laboratorium Een maritiem consortium krijgt uit de subsidieregeling R&D Mobiliteitssectoren ruim 24 miljoen euro voor onderzoek naar het versnellen van het gebruik van methanol als brandstof in de scheepvaart. Dit project, MENENS (Methanol als Energiestap Naar Emissieloze Nederlandse Scheepvaart), valt onder het overkoepelende ZED-Hub en zit nog in de opstartfase. “We zijn drie maanden geleden begonnen. Tegen 2025 hopen we klaar te zijn met het project en meer duidelijkheid te hebben”, aldus De Jong. Fugro, specialist in geo-data op zee, leidt het consortium van MENENS, waarin 22 partners de hele maritieme sector in Nederland vertegenwoordigen, waaronder leveranciers van apparatuur, scheepsontwerpers, -bouwers en -eigenaren. Fugro laat de motoren van zijn onderzoeksschip Fugro Pioneer ombouwen en aanpassen. Vanaf begin 2023 moet de Fugro Pioneer op methanol varen en maritieme onderzoeken uitvoeren. De bedoeling is om tegen het einde van dit jaar een methanolmotor in een testopstelling in het laboratorium te bouwen. Daar kunnen heel gecontroleerd metingen verricht worden om zo een goed beeld te krijgen van de uitstoot, het verbruik en de prestaties. Op open zee Vooral voor de baggerij is het belangrijk om voldoende energie mee te kunnen nemen voor een operatie op zee, stelt Rinze Geertsma, universitair docent op de Nederlandse Defensie Academie en gastonderzoeker aan de TU Delft. “We kunnen immers geen batterijen opladen of bunkeren op open zee. Methanol is dan de vloeibare brandstof die met de minste energie te produceren valt uit diverse biologische grondstoffen of uit afgevangen CO 2 en waterstof.” Geertsema doet onderzoek naar metha nol als brandstof voor toekomstige hulpvaartuigen van de Koninklijke Marine. De mate waarin methanol bijdraagt aan de reductie is afhankelijk van de manier waarop het geproduceerd wordt, en het gebruik aan boord. Deze reductie wordt uitgedrukt in ‘equivalente CO 2 -uitstoot’. Methanol geproduceerd uit biologische afvalstromen (bio-methanol) kan een reductie van 70 tot 90 procent opleveren, afhankelijk van de gebruikte grondstoffen. Bij productie uit waterstof en ADVERTENTIE De Volvox Atalanta van Van Oord aan het werk in Dubai. (foto Van Oord) afgevangen CO 2 (e-methanol) kan het zelfs een reductie van 99 procent betekenen. Positieve onderzoeksresultaten “De eerste resultaten van het onderzoek zijn positief”, vertelt Geertsma, “De uitstoot van fijnstof, zwavel en onverbrande koolwaterstoffen zijn zeer laag.” De uitstoot van NOx hangt af van de werking van de motoren. “Maar er zijn indicaties dat die significant lager liggen dan de huidige motoren.” Volgens de wetenschapper is het gebruik van methanol vooral interessant voor schepen die lang op zee moeten opereren. Behalve de ontwikkeling en het testen van de motor wordt ook gekeken naar andere manieren om de belasting op te vangen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van supercondensatoren of batterijen. “Onze bedoeling is om zoveel mogelijk kennis en bewijs te vergaren”, zegt De Jong, “Daarna kunnen we dit systeem in schepen gaan bouwen, maar het is aan de bedrijven om dat besluit te nemen.” OnnOdig stilliggen kOst geld Bel van Andel 010 4293316 • topkwaliteit tractieaccu’s, scheepsaccu’s, dynamo’s en startmotoren • Uit voorraad geleverd en vakkundig gemonteerd • dealer voor Mastervolt en Victron omvormers en laders Van Andel zorgt al ruim 80 jaar voor de juiste spanning aan boord! www.vanandel-rotterdam.nl | info@vanandel-rotterdam.nl

Binnenvaartkrant