Views
4 months ago

2022-05 Leveranciers Special #2

 • Text
 • Binnenvaartkrantnl
 • Schip
 • Gaat
 • Procent
 • Goede
 • Schepen
 • Nieuwe
 • Jaar
 • Onze
 • Maart
 • Binnenvaart

24 1 maart

24 1 maart 2022 VERZET TEGEN STORT ANTWERPSE GROND Drie drinkwaterbedrijven, de provincie Limburg en de gemeente Maasgouw gaan in beroep tegen de vergunning om grond te storten in een Maasplas in de Vlaamse gemeente Kinrooi. Het gaat om de opslag van ‘vreemde gronden’, die vrijkomen bij grote infrastructuurwerken in Vlaanderen. Concreet: overbodige grond van het Oosterweelproject bij Antwerpen. Een chemieconcern zou verantwoordelijk zijn geweest voor het lozen van gif in de grond, op de locatie waar de ring van Antwerpen wordt uitgebreid. Verontreinigd De Maasplas, die Vissenakker/Boterakker heet, wordt gebruikt voor zandwinning, recreatie en irrigatie van landbouwgrond. De plas, die vlak over de grens ligt bij Stevensweert, staat in open verbinding met de Maas. De Nedelandse partijen die in beroep gaan, vrezen dat de bodem en het water in de Maasplas verontreinigd raken en dat mogelijk ook de drinkwatervoorziening in gevaar komt. Een woordvoerder van Waterleiding Maatschappij Limburg licht toe: “Het is beter nu uit voorzorg aan de bel te trekken dan er straks achter te komen dat er door stortingen van grond die verontreinigd is, risico’s ontstaan.” NIEUWE WALSTROOMKASTEN De walstroomkasten binnen de ring van Amsterdam worden vervangen. Er staan inmiddels al twintig nieuwe kasten. De rest volgt de komende weken. Port of Amsterdam geeft aan dat eind april alle kasten voor de binnenvaart zijn vervangen. “Met de walstroomkasten voor de riviercruises en de superjachten verwachten we eind dit jaar klaar te zijn.” Om gebruik te maken van de nieuwe kasten moeten schippers overstappen naar Walstroom.eu. Voor de oude kasten geldt dat dit nog via Connect4shore gaat. De nieuwe instructies zijn te vinden op de website van Port of Amsterdam. Binnenkort komen er stickers op de kasten met een QR-code naar de online instructies. (foto Port of Amsterdam) OVERSLAG IN ZWITSERLAND TREKT AAN De overslag in de Zwitserse havens is vorig jaar met 5,5 procent gestegen naar 5,41 miljoen ton. Dit is nog steeds minder dan voor de coronacrisis, maar wel een goed resultaat, vinden de havens zelf. Alle belangrijke goederensegmenten lieten groei zien. De containeroverslag steeg met 10,5 procent naar 126.042 TEU. Alleen in 2016 en 2017 werden er meer containers overgeslagen. Ondanks de energietransitie verwachten de Zwitserse havens dat de import van energieproducten via de Rijn ook in de toekomst een belangrijk segment blijft. Het zullen wel steeds meer klimaatneutrale brandstoffen zijn. Op termijn zal in Zwitserland alleen de raffinaderij in Cressier in bedrijf blijven. Dat betekent dat er nog steeds een aanzienlijke hoeveelheid minerale olieproducten via de Rijn zal moeten worden aangevoerd. ‘Vrienden’ motiveren en geven koers aan carrières DOOR JOHAN DE WITTE Het zijn Vrienden Van De Binnenvaart die na de geslaagde Zwijndrechtse Binnenvaartdagen van 2019 de koppen bij elkaar staken om samen iets te kunnen betekenen voor de man of vrouw die een maritieme carrière kiest. Het VVDB-team bestaat uit acht ‘watervaste’ profs, die zich pro deo inzetten. De binnenvaart heeft het tij mee. Schepen zorgen voor beheersbaar wegverkeer. Geen zeehaven zonder binnenvaart, evenals geen binnenvaart zonder zeehaven – ofwel: wereldwijd vervoer! Tussen boeg en spiegel worden nieuwe schepen uitgerust met vooruitstrevende techniek. Ze doen mee met de energietransitie voor een groen milieu! De mix aan techniek, IT, navigatie en logistiek maakt het werk aan boord interessant voor jonge mensen en zij-instromers. Men biedt uitstekende sociale voorwaarden en 14/14- of 7/7-schema’s. Kortom: je hebt een boeiende, leuke job met toekomst, diversiteit en een bovengemiddelde beloning voor de boeg! Opleidingsinstituut STC Group is wereldberoemd, maar het is lastig om voldoende talent naar de werkvloer te laten doorstromen. De verhouding van starters en gediplomeerden die werkelijk aan boord stappen is ontoereikend. Bureau Voorlichting Binnenvaart redt het ook niet in zijn eentje. Vanuit de filosofie ‘samen kunnen we meer’, organiseert, faciliteert en ondersteunt de Stichting Vrienden van de Binnenvaart voorlichtingsevenementen om jongeren te interesseren in en begeleiden bij beroepen in de maritieme sector. Hoe komt dat? Ontbreekt het op de werkvloer soms aan begeleiding? Hier komt VVDB langszij voor het faciliteren en financieren van projecten en programma’s voor voorlichting en educatie over de maritieme sector. Persoonlijke begeleiding totdat de student zijn eigen koers bepaalt is essentieel om het vak te leren én waarderen. Snuffelstages aan boord en een kapitein die vanuit zijn praktijk voor de klas komt en studenten weet te inspireren met praktijkverhalen is een verrijking voor de ontwikkeling van de leerling. VVDB gaat daarvoor zorgen, dat kan echter niet zonder sponsors. Natuurlijk is er geld nodig. Bedrijven zijn de ruggengraat van de Stichting VVDB. Alle gerenommeerde verzekeraars en een aantal maritieme bedrijven dragen al financieel bij. Sponsors zijn/worden betrokken. De focus ligt op herkenbaarheid van de scheepvaart. De doelstelling is dat men met een hart voor de scheepvaart nog decennia later zegt: “Er is iets moois uit ontstaan. Als er toen geen initiatief geweest was, had het wellicht niet goed gekomen.” Wilt u ook sponsor worden voor 5 euro per werknemer per maand, met een minimum van 50 euro en een maximum van 1.000 euro per maand? Dit kan middels een jaarfactuur vanuit de Stichting VVDB. Ook heeft de stichting een ANBI-status in geval van een donatie. Het sponsorpakket bestaat uit: 1. De sponsor mag vrij gebruikmaken van het VVDB-logo, voor maatschappelijke doeleinden gelijk aan die van de VVDB. 2. Het logo van de sponsor verschijnt op de homepage van www. Vlnr: Wim Snijders, Gerard Deen en Nico Hoogelander. (foto Johan de Witte) vriendenvandebinnenvaart.com en sponsorborden wanneer deze tijdens een project geplaatst worden. 3. De sponsor ontvangt een digitale sponsornieuwsbrief over activiteiten. 4. De VVDB organiseert eenmaal per jaar een benefietavond waarvoor de sponsor een uitnodiging voor twee personen ontvangt. 5. Een overzicht van gesteunde en toegezegde objecten, inclusief een financieel overzicht, wordt per kwartaal opgesteld en zal op verzoek worden verstrekt. Corona heeft een pauze voor de Binnenvaartdagen Zwijndrecht ingelast. Jan van Laar en Piet de Bruin zullen, samen met hun team, het evenement van 9 tot 11 september 2022 weer in haar volle omvang laten plaatsvinden. Stichting Vrienden Van De Binnenvaart zal zich daar prominent profileren. Het VVDB-team bestaat uit voorzitter Raymond Berkhout, bestuurslid/ vicevoorzitter Wim Snijders, penningmeester Peter Sauer, secretaris Nico Hoogelander, ledenwerver Gerard Deen en drie leden van de raad van toezicht: John van de Wijgaart, Cees van den Berg en Alexander Wanders. Meer weten: www.vriendenvandebinnenvaart.com

1 maart 2022 25 Beste binnenvaartondernemer, Als je de Nederlandse binnenvaartvloot bekijkt, dan zal ieder geaarde ondernemer trots zijn op zo’n mooie vloot. Zoals u weet, functioneert die mooie vloot alleen met goede en kundige mensen. Ook in onze sector kampen wij helaas met het probleem om goede mensen te krijgen en dat is nu juist het probleem waar de “Vrienden van de Binnenvaart” iets aan wil gaan doen. Daar het als eenling moeilijk is, om reclame te maken voor dit mooie beroep, hebben enkele ondernemers het plan opgepakt, om dit gezamenlijk aan te gaan pakken. WAT IS HET PLAN? De stichting “Vrienden van de Binnenvaart” wil hiervoor geld inzamelen door middel van sponsoring van u op langere termijn, teneinde hiermee diverse projecten en reclame-uitingen te kunnen faciliteren. Hierbij dient u te denken aan een bijdrage aan de Binnenvaartdagen van Zwijndrecht, welke 2-jaarlijks plaats vinden en dit jaar van 9 tot 11 september gehouden zullen worden. Ook willen wij een bijdrage leveren aan de “Wereld van de Binnenvaart”, welke veel promotiemateriaal heeft, maar die beperkt zijn in hun mogelijkheden, door geldgebrek. Tevens willen wij kijken of wij een bemiddelende rol kunnen spelen, bij het regelen van stage plaatsen op de schepen, maar ook voor leerlingen, die nog een beroepskeuze moeten maken, om een z.g. “snuffelstage” te regelen. Ook is het naar onze mening wenselijk om bestaand personeel, b.v. in hun vrije week, een gastcollege te laten geven op een basis- of middelbare school in hun regio. Op deze manier hopen wij de jeugd warm te krijgen voor dit mooie beroep. Als sponsor bijdragen aan dit mooie plan? WWW.VRIENDENVANDEBINNENVAART.COM Voor alle sponsors zullen wij aan het eind van elk jaar een gala-avond organiseren. Wij hopen dat u het initiatief ondersteunt en dat wij u mogen verwelkomen als sponsor. Het bestuur van de VVDB Raymon Berkhout – Wim Snijders – Nico Hoogelander – Peter Sauer - Gerard Deen Veerplein 45 3331 LD Zwijndrecht Postbus 234 3330 AE Zwijndrecht T: 078 - 20 32 001 E: info@vriendenvandebinnenvaart.com I: www.vriendenvandebinnenvaart.com

Binnenvaartkrant