Views
4 months ago

2022-05 Leveranciers Special #2

 • Text
 • Binnenvaartkrantnl
 • Schip
 • Gaat
 • Procent
 • Goede
 • Schepen
 • Nieuwe
 • Jaar
 • Onze
 • Maart
 • Binnenvaart

10 1 maart

10 1 maart 2022 Ingelbeen-Soete • Noordkaai 8 • 8870 Izegem • België www.ingelbeen.be Mobilgard HSD+ 15W-40 en Stage V: voor besparingen en lage emissie Met de invoering van de Stage V emissie- schillende doeleinden. In “Low SAPS” oliën de motorreinheid én langere oliestand­ Samengevat biedt de Mobilgard eisen in de binnenvaart, zijn er grens-waar- zijn deze additieven in hoeveelheid beperkt. tijden. HSD+ 15W-40 volgende voordelen: den opgesteld voor de uitstoot van • Bescherming van uitlaatgas koolmonoxide (CO), koolwaterstoffen (HC) Sulphated ash: Metaal elementen in Het verlengen van de oliestandtijden nabehandelingssystemen en stikstofoxiden (NOx) bij binnen-vaart- motor oliën, die meestal afkomstig zijn is reeds bij verschillende schepen met • Verlenging van oliestandtijden motoren. Daarnaast is ervoor gekozen om van de samenstelling van de detergenten verschillende motoren verantwoord ge­ met gerelateerde besparingen naast eisen voor het maximale gewicht en antislijtageadditieven. realiseerd en bewezen m.b.v. MobilServ • Superieure “keep clean” eigenschappen aan fijnstof (PM) ook normen op te leggen Fosfor: dient als antislijtageadditief Lubricant Analysis systeem. De verlengingen door verminderde opbouw van sludge voor het aantal vaste fijnstofdeeltjes (PN). Zwavel: Anti­oxidant – vertraagt olie waren in de lijn van verdubbeling of hoger en afzettingen Hierbij is de uitstoot van NOx met 70-84 oxidatie (= veroudering) en brachten heel wat besparingen met zich • Verlengde levensduur van motor procent en PM met 92,5 procent lager dan mee op vlak van olie aankoop, filterverbruik, en onderdelen zoals dichtingen de CCR-II norm. Nu het waarom. Deze drie elementen werkuren en stilstand. en pakkingen kunnen met de olie in de verbrandingkamer Motorenbouwers kwamen met een integra­ opgebrand worden en naar het uitlaat­ le oplossing om aan deze eisen te voldoen: systeem mee gevoerd worden. Daar kunnen een verbrandingsmotor met uitlaatgas­ de verbrande resten van deze elementen nabehandeling. Deze systemen bestaan uit het systeem en filter blokkeren. Hierdoor stikstofoxidekatalysors, uitlaatgascirculatie worden de prestaties van de motor beperkt (EGR) en roetfilters (DPFs) en zal ook de uitstoot stijgen. Een situatie die dus vermeden moet worden. De aanwezigheid van deze systemen om de emissies aan te pakken hebben ook conse­ ExxonMobil formuleerde met de Mobil­ quenties voor de te gebruiken motorolie. gard HSD+ 15W-40 een specifiek ant­ Er moet namelijk een “low SAPS” motorolie woord voor zwaarbelaste hoge snelheid die­ gebruikt worden. U vraagt zich waarschijnlijk selmotoren in de scheepvaart die voorzien af wat een “low SAPS” olie juist is en waarom zijn van moderne lage emissie systemen. u deze moet gebruiken. Deze olie overtreft de vereisten van de API CK-4 norm en is goedgekeurd door be­ Als we de term “low SAPS” even als woord langrijke motorbouwers zoals Caterpillar, ontleden, krijgen we al een beter begrip van Cummins, Volvo, MAN e.a. de term. “SA” staat voor “Sulphated Ash” De formulering en prestaties van de (gesulfateerde as), “P” staat voor “Phosp­ Mobilgard HSD+ 15W-40 zorgen niet horus” (fosfor) en “S” staat voor “Sulphur” alleen voor een langere levensduur van het (zwavel). Dit zijn additieven die traditioneel systeem voor uitlaatgasnabehandeling maar in motoroliën terug te vinden zijn voor ver­ ook voor verminderd olieverbruik, verhoog­ Authorized Distributor or ExxonMobil Red ExxonMobil Blue Black White 485 C 293 C 0 0 0 n/a 0 100 90 0 100 60 0 0 100 0 0 0 0 254 0 12 12 71 157 0 0 0 255 255 255 #D42E12 #0047BA #2B2926 #FFFFFF ce PERFORMANCE BY

1 maart 2022 11 Op 12 en 13 maart presenteren meer dan 40 bedrijven zich in de Antwerpse Stadshaven Veel te beleven op Antwerp Nautical Event Na twee succesvolle edities vindt dit jaar weer het Antwerp Nautical Event plaats. Op zaterdag 12 en zondag 13 maart zijn bezoekers van 10.00 tot 16.00 uur welkom bij Nassau Scheepsbenodigdheden en De Wit Bunkering in de Antwerpse Stadshaven. De succesformule aan en in het Asiadok (adres: Oostkaai 28) is weer verder uitgebreid en verbeterd. Samen met gespecialiseerde leveranciers en partners verwelkomen Nassau Scheepsbenodigdheden en De Wit Bunkering belangstellenden om kennis te nemen van nieuwe producten en te genieten van het uitgebreide programma met demonstraties, rondvaarten, bezoeken aan diverse jachten, gratis advies en lezingen. Verder kunnen bezoekers zeilen, een havenrondvaart maken en een bunkerschip en een solarboat bezoeken. Meer dan 40 partners Wat enkele jaren geleden begon als een uitgebreide ‘opendeurdag’, groeit uit tot een mooi evenement voor yachting en binnenvaart aan het Asiadok. Met dit evenement bieden De Wit Bunkering en Nassau Scheepsbenodigdheden, samen met meer dan 40 partners, “een platform voor netwerken en kennisverbreding”. Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen bezoekers kennismaken, met elkaar en met verschillende producten en diensten. De unieke locatie van de ruimten van Nassau Scheepsbenodigdheden en De Wit Bunkering aan het Asiadok in de Antwerpse Stadshaven vormen het perfecte kader voor een dag vol beleving. Beleving staat centraal op het Antwerp Nautical Event. Er worden interessante kortingen aangeboden op verschillende producten in de winkel. De bezoeker kan met al zijn vragen terecht bij de verschillende leveranciers die ter beschikking staan voor demonstraties en technische uitleg. Daarnaast worden op beide dagen interessante presentaties gegeven in de speakerscorner. De waterliefhebber kan zich volledig uitleven met tal van leuke watergebonden activiteiten. Bezoekers kunnen onder meer een kijkje nemen aan boord van een bunkerschip. (foto De Wit Bunkering) Lancering Koophaven Deze editie staat in het teken van de lancering van de Antwerp Nautical Center Koophaven. De ligplaatsen aan de nieuwe aanlegsteiger staan ter beschikking voor makelaardij, chartering en partners van het Antwerp Nautical Center. Het Antwerp Nautical Center is een bijzonder totaalconcept voor watersporters. De partners van het Antwerp Nautical Center presenteren dit vernieuwende concept met trots aan het publiek. Zij zijn 12 en 13 maart eveneens aanwezig om recreatievaarders antwoord te geven op allerlei watersportgerelateerde vragen. Kijk voor meer informatie op www.antwerpnauticalevent.be.

Binnenvaartkrant