Views
1 year ago

2022-04

 • Text
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Schepen
 • Nieuwe
 • Februari
 • Onze
 • Schip
 • Goede
 • Maken
 • Waar
 • Binnenvaartkrant.nl

18 15 februari

18 15 februari 2022 GROOTHANDEL VOOR SCHEEPS- EN JACHTBENODIGDHEDEN www.klimaatservice.nl www.klimaatservice.nl www.klimaatservice.nl www.klimaatservice.nl post@klimaatservice.nl • Staal Gorkum BV • CV Sliedrecht BV Intersafety • Staal Gorkum BV • CV Sliedrecht BV • Intersafety Nijverheidsstraat 31, 31, Hardinxveld-Giessendam Nijverheidsstraat 31, 3371 XE Hardinxveld-Giessendam T.: T.: (+31) (+31) 184 184 613911 Tel. 0184 - 613911 E-mail: info@avamarine.nl / www.avamarine.nl Scheepsbouw zit in ons DNA Nieuwbouw Specialist in ontwerp, engineering en bouw van luxe riviercruise schepen. Custom-built en innovatief. R e fi t Efficiënt en duurzaam. Upgraden van inzetbaarheid, voor een toekomstbestendig schip. Reparatie Adequate oplossingen om continuïteit te waarborgen. Snelle service met aandacht voor kwaliteit. Havenstraat 7 | 3372 BD Hardinxveld-Giessendam T +31 (0)184 - 676 140 E info@breejen-shipyard.nl breejen-shipyard.nl

15 februari 2022 19 Producenten luiden de noodklok: grind en zand raken op Er moeten meer woningen worden gebouwd, wil het kabinet. Maar dat kan niet als nieuwe vergunningen uitblijven voor de winning van zand en grind, waarschuwen de producenten. DOOR NOUD VAN DER ZEE “Het grind raakt op. Grind en zand zitten wel in de bodem maar mogen straks niet meer gewonnen worden.” Die waarschuwing deed Leonie van der Voort vorig jaar. Zij is directeur van Cascade, de branchevereniging van de Nederlandse bedrijven die oppervlakte delfstoffen winnen. “Als de vergunningverlening door de provincies stil blijft liggen, moeten we over een paar jaar het grind uit het buitenland halen.” In een exclusief interview met deze krant reageert Reinier de Poorter op de waarschuwing. Als de bouwstoffenwinning stilvalt heeft dat ook gevolgen voor de binnenvaart. De Poorter is directeur van Maasgrind BV, een samenwerkingsverband van zeven grindproducenten met een gezamenlijk kantoor in Maasbracht. Ze participeren in het Grensmaasproject, samen met grote aannemersbedrijven en Natuurmonumenten. Zonder vergunningen valt de stroom op een gegeven ogenblik stil Reinier de Poorter: “Geen grindwinning in Limburg is een doemscenario voor ons, voor onze afnemers en de andere bedrijven met wie wij werken.” De Poorter: “Wij vervoeren ons grind voor bijna 100 procent over water. We hebben twee werknemers in dienst die uitsluitend bezig zijn met de planning en indeling van binnenvaartschepen bij de veredelingsinstallaties. Zij moeten eroor zorgen dat er op tijd voldoende schepen zijn om de grindproducten af te nemen. Per week komen hier gemiddeld honderd schepen grind laden in de werkhaven bij Born.” Stilvallen De zorgen van Leonie van der Voort en Cascade zijn gegrond, vindt De Poorter. “Als de regering 100.000 woningen per jaar wil bouwen met bijbehorende infrastructuur, dan moet de bouwgrondstoffenstroom op gang blijven en daarvoor moet de overheid blijven ‘vergunnen’. Als ze dat niet doen, dan valt die stroom op een gegeven ogenblik stil.” De Poorter vertelt: “Vroeger kochten we als grindproducent de gronden, maakten een diepe plas en als het grind gedolven was, gingen we weg. Dat is een werkwijze die we al jaren niet meer uitvoeren. Een ontgronding moet tegenwoordig altijd meerdere belangen dienen – alleen bouwgrondstoffen winnen is niet voldoende. En verder houdt onze actuele werkwijze meer rekening met de omgeving. In Limburg zorgen we ervoor dat de uitvoering van het grindproject goed verloopt en dat we een locatie achterlaten waar omwonenden en maatschappij iets aan hebben.” “Bij het Grensmaasproject, dat bedacht is door de overheid, hebben we veel energie gestoken in het overleg met de omgeving. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. De mensen kunnen ook zien dat we ons niet alleen om grind en zand bekommeren, maar ook om de hoogwaterveiligheid in het Maasdal. En op de grindlocaties die klaar zijn, laten we nieuwe natuur achter. Die resultaten worden positief beoordeeld door de mensen hier.” Hoogwater De grindproducenten praten inmiddels wel met de Limburgse overheden over toekomstige grindwinning. De Poorter: “De belangrijkste vraag daarbij is: wat kunnen we nog meer bereiken met de grindwinning? Niet alleen zorgen voor voldoende bouwgrondstoffen. Dat is een te mager doel om zo’n ingreep in het landschap te rechtvaardigen. De overheden en wij willen het combineren met meer doelen. Hierover voeren we overleg. Wij streven naar afspraken waarbij nieuwe mogelijkheden voor grindwinning worden ingebed in een gebiedsontwikkeling.” “Moeten we landbouwgrond achterlaten of een grindwaterbekken? Moeten we een buffer vormen waarin water kan worden opgeslagen voor droge tijden? Of maken we met grindwinning ruimte waar een hoogwatergolf geborgen kan worden? Hoe belangrijk dat is, hebben we in de zomer van 2021 kunnen zien. De Grensmaaslocaties die klaar waren, hebben daar bewezen dat die aanpak werkt. Het bleef daar droog, zoals het ook de bedoeling was. Ook zou je kunnen denken aan een combinatie met energieopwekking: zonnepanelen, al dan niet in combinatie met windmolens? Nieuwe natuur creëren? Recreatieve mogelijkheden? Of misschien wonen aan het water? Allemaal zaken die je moet onderzoeken en die kunnen helpen om met de grindwinning een passende gebiedsontwikkeling te realiseren.” Urgentie De Poorter vervolgt: “We hebben een heel lange tijd nodig, zeker tien tot vijftien jaar, om een goed plan te maken. Over zo’n zes jaar komt er een eind aan de grindwinning in het Grensmaasproject. Waar wij ons zorgen over maken is dat de nationale verantwoordelijkheid voor de grondstoffen op dit ogenblik niet meer zo duidelijk belegd ADVERTENTIE De werkhaven Trierveld van het Grensmaasproject. (foto’s Noud van der Zee) is in Den Haag. Dat het gevoel van urgentie hierover op regeringsniveau is weggeëbd. Den Haag bekommert zich nog niet over nieuwe vergunningen. Eigenlijk zouden ze dat wel moeten doen. Die jaren voorbereidingstijd heb je hard nodig om geschikte winplaatsen te vinden.” De Poorter en zijn collega’s hopen dat Den Haag, Maastricht en de Limburgse gemeenten gezamenlijk energie willen stoppen in het op gang houden van de bouwgrondstoffenstroom, in combinatie met het verwezenlijken van andere maatschappelijke doelstellingen. “Dat vergt een afweging die verder reikt dan gemeente- of provinciegrenzen en daarom is het een gedeelde verantwoordelijkheid.” Doemscenario “Geen grindwinning in Limburg is een doemscenario voor ons, voor onze afnemers en de andere bedrijven met wie wij werken”, zegt De Poorter tot slot. “Dan moeten we op zoek naar alternatieven. De winning van grind in zee is voor ons geen alternatief. We hebben nu te maken met Maasgrind en de vervolgproductieprocessen zijn hierop ingespeeld.” “Noordzeegrind zou eerst ontzilt moeten worden. Ook de aanvoerroutes en transportbewegingen zullen heel anders worden. Het valt moeilijk te voorspellen wat dat betekent voor de scheepvaart. In ieder geval gaan wij ervanuit dat we bij nieuwe projecten binnenvaartschippers nodig hebben om onze producten naar de betonmolens te vervoeren.” OnnOdig stilliggen kOst geld Bel van Andel 010 4293316 • topkwaliteit tractieaccu’s, scheepsaccu’s, dynamo’s en startmotoren • Uit voorraad geleverd en vakkundig gemonteerd • dealer voor Mastervolt en Victron omvormers en laders Van Andel zorgt al ruim 80 jaar voor de juiste spanning aan boord! www.vanandel-rotterdam.nl | info@vanandel-rotterdam.nl

Binnenvaartkrant