Views
6 months ago

2022-04

 • Text
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Schepen
 • Nieuwe
 • Februari
 • Onze
 • Schip
 • Goede
 • Maken
 • Waar
 • Binnenvaartkrant.nl

14 15 februari

14 15 februari 2022 De aanhouder wint: OTB blijft kansen zien Familiebedrijf OTB gaat de overslagkade in Bergambacht combineren met een overnachtingshaven. Dat proces heeft langer geduurd dan verwacht. Harm Zijderlaan blijft kansen zien voor de toekomst: “De aanhouder wint.” DOOR BIANCA EGGING-MEIJER De organisatie startte als DZ-Six (Dirkzwager, Zijderlaan en Six), en is in 2012 verdergegaan als OTB: Overslag Terminal Bergambacht. Er waren destijds meer veevoederproducenten en op- en overslagbedrijven. De volgende stap was de verzelfstandiging van de veevoederproducent en het efficiënter inrichten van de op- en overslagcapaciteit. Inmiddels is OTB een derde-generatie-familiebedrijf met broer Arjan aan het roer, al ziet Harm het niet op die manier: “We doen het echt samen, dus met het hele team.” 5-baansrijksweg Zijderlaan denkt dat vervoer over water de toekomst is. De Lek is daarbij een belangrijke schakel. “Dat is eigenlijk een soort 5-baansrijksweg met een komen en gaan van schepen. En doordat wij onder de rook van Rotterdam zitten, hebben wij het grote voordeel een alternatief voor wegvervoer te leveren. Vanaf OTB is het slechts drie uur varen naar Rotterdam.” “Vervoer over de weg heeft zijn beperkingen. Dat zie je nu ook de laatste tijd, denk bijvoorbeeld aan stijgende brandstofprijzen. Containervervoer over water is dus veel interessanter dan over de weg.” De Lek is eigenlijk een soort 5-baansrijksweg met een komen en gaan van schepen Afgaande op de prognoses voor de middellange termijn is een stijging niet vanzelfsprekend. Zijderlaan beaamt dat. “Maar toch blijft vervoer over water een hartstikke mooi alternatief.” Volgens hem is het duurzaam, levert het een bijdrage aan de ontlasting van het wegennet, zorgt het voor een vermindering van transport via Bergambacht en Rotterdam, en andersom. Niet zonder slag of stoot In de regio Krimpenwaard en Gouda zijn weinig watergebonden overslagbedrijven en dat biedt kansen. De visie is dan ook om de functie als overslagbedrijf regionaal te verbeteren. Na gesprekken met Rijkswaterstaat bleek het een goed idee om de overslagkade te combineren met een overnachtingskade. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. In 2008 al waren de tekeningen klaar. Een aantal jaren ging er overheen om het bestuurlijk voor elkaar te krijgen. Er volgden veel gesprekken met de gemeente en waterbeheerders. Een dijkverzwaring en hervormingen binnen de gemeente werkten vertragend. OTB zette door. Ook nu zijn er nog steeds veel overleggen met bestuurlijke organisaties nodig. Draagvlak In de afgelopen jaren is veel belang gehecht aan het contact houden met de omgeving en daarmee draagvlak te creëren, op verschillende niveaus, van de provincie tot de lokale buurtvereniging. Zo werden er voor lokale inwoners inloopavonden georganiseerd en was er regelmatig bezoek vanuit Provincie Zuid- Holland en Rijkswaterstaat. Zijderlaan zegt daarover: “We merkten dat lokale geïnteresseerden een kijkje kwamen nemen. Vaak is de eerste gedachte van een omwonende: wat houden die uitbreidingen in, wat betekenen ze voor mij? We besloten daarom inloopavonden te organiseren om zo een totaalbeeld van ons bedrijf te kunnen laten zien.” Daarnaast benut OTB de faciliteiten op het terrein zelf om betrokken te blijven bij de directe omgeving. “We hebben bijvoorbeeld grote opslagloodsen, waar buurtfeesten kunnen plaatsvinden. Dit hebben we al eens met de buurt georganiseerd; het was een geslaagd feestje, al zeg ik het zelf. En de Sint komt al jaren aan bij onze kade.” Kijkend naar de toekomst, bestaat het plan om het aangezicht van het overslagbedrijf te verbeteren en te zorgen voor meerdere ontsluitingsroutes. Inmiddels zijn de eerste werkzaamheden verricht. De Ik had natuurlijk liever gezien dat het allemaal binnen dertien maanden was gelukt aannemer brengt de haven momenteel op diepte voor de overnachtingshaven. Die komt tegen de 330 meter lange kade aan te liggen. De overnachtingshaven alleen al zal ruimte gaan bieden aan zes tot acht binnenschepen en wordt voorzien van walstroom. Medio 2022 is de verwachte oplevering en de werkzaamheden liggen op schema. “Door vol te houden, kun je je doel bereiken”, zegt Zijderlaan enthousiast. Al had hij liever gezien dat het een stuk vlotter was gegaan: “Helaas heeft het dertien jaar geduurd, ik had natuurlijk ook liever gezien dat het allemaal binnen dertien maanden was gelukt.” Elektrische kraan Zijderlaan blijft kansen zien: “We voorzien een structurele stroom van containers vanaf Rotterdam naar onze kade en willen daarin doorontwikkelen en blijven inspelen op de mogelijkheden.” OTB heeft al geïnvesteerd in een mobiele elektrische havenkraan. En er liggen meer plannen klaar. “We hebben een klant die zonnepanelen overslaat. Die komen via zeeschepen aan in Rotterdam. Wij overleg­ NIEUW! Adverteren onderaan redactionele pagina’s De mooiste plek voor uw advertentie INFORMEER NAAR DE SCHERPE TARIEVEN 1/8 1/4 2x 1/4 (deze advertentie, over twee pagina’s)

15 februari 2022 15 ZELFSTURENDE PAKJESBOOT Studenten van meerdere economische en technische opleidingen hebben een innovatieve pakjesboot ontwikkeld. De eerste versie van het zelfsturende en elektrisch aangedreven vaartuig is in het Aqualab van Innovation Dock op de campus van RDM Rotterdam getest. Dat gebeurde in het kader van Career Boost. Logistiek dienstverlener Trans-x had daar een studieopdracht ingediend: een concept waarmee het in de toekomst stadsdistributie over water kan verzorgen in Dordrecht. De studenten hebben een ontwerp en een businessmodel ontwikkeld, met daarin verschillende scenario’s en bijbehorende verdienmodellen. Nu start een volgende groep studenten. Die bestudeert de komende periode autonome vaartechnieken en de bijbehorende wet- en regelgeving en mogelijkheden om pakketten te laden en lossen in Dordrecht. (foto Career Boost) OTB heeft flink geïnvesteerd in overslagmaterieel. (foto OTB) gen vervolgens hoe die goederen naar ons toegebracht worden, vanaf welke terminal en schip. Vanaf hier worden de containers gelost en verder gedistribueerd.” Duurzaamheid Op het gebied van duurzaamheid heeft OTB het plan om zonnepanelen te plaatsen op de daken van de MAERSK: EIGEN OPSLAG OP MAASVLAKTE Maersk gaat op de Maasvlakte 185.000 vierkante meter huren op de zuidpunt van de Amaliahaven. Hierop gaat de rederij een eigen crossdock bouwen van 23.000 vierkante meter en een coldstore van 35.000 vierkante meter. De oplevering staat in 2023 gepland. Het terrein was gereserveerd voor containeroverslag door Maersks zusterbedrijf APM Terminals. De containergigant ontwikkelt zich meer en meer tot allround logistiek dienstverlener. Het crossdock zal worden gebruikt voor kortdurende opslag van consumentenproducten. De temperatuurgecontroleerde hal is bedoeld voor het overslaan van diverse agrofood-producten, waaronder bevroren vlees, vis, groenten en vers fruit. Amaliahaven Havenbedrijf Rotterdam is blij dat Maersk zijn positie in de haven versterkt, zegt Hans Nagtegaal, directeur Containers. “De invulling van het terrein wordt naar voren gehaald; een belangrijke tussenstap in de ontwikkeling van de Amaliahaven. Bovendien zullen de gebouwen energieneutraal worden uitgevoerd. Alles loodsen. “Met een eigen stroomaansluiting kunnen we onszelf voorzien en stroom terugleveren aan het net. Wij willen toekomstbestendig ondernemen met oog voor de regio.” bij elkaar spreekt er veel vertrouwen van Maersk in Rotterdam uit. Dat is wederzijds.” APM Terminal heeft al eerder de intentie uitgesproken om de capaciteit op Maasvlakte 2 te verdubbelen. Met de ontwikkeling van het crossdock en de coldstore is zo’n 50 miljoen euro gemoeid. Het complex levert 200 banen op. Ondertussen werkt Havenbedrijf Rotterdam in de Amaliahaven aan de aanleg van nieuwe diepzee- en binnenvaartkades van respectievelijk 1.825 en 160 meter. ‘VUIST MAKEN VOOR INSTROOM’ ‘Samen een vuist maken voor instroom personeel’. Dat is de titel van een bijeenkomst die Wereld van de Binnenvaart op woensdag 23 februari organiseert. Het platform voor de arbeidsmarktcommunicatie namens de binnenvaart wil die middag met ondernemers en vertegenwoordigers uit de branche brainstormen over oplossingen voor het groeiende personeelsprobleem. De gratis toegankelijke sessie vindt plaats aan boord van riviercruiseschip Treasures, dat de 23e ligt afgemeerd aan de Merwekade in Dordrecht. Varende ondernemers, vertegenwoordigers van rederijen, opleidingen en anderen die als “beslisser” betrokken zijn bij personeel en werving en selectie van medewerkers in de binnenvaart, zijn van harte welkom mee te denken en praten. Aan de orde komen de oorzaken van het personeelstekort, zoals vergrijzing, concurrentie van andere branches en onvoldoende zichtbaarheid/bekendheid van de binnenvaart, maar ook de mogelijke oplossingen. Wereld van de Binnenvaart zet zich daar al een paar jaar voor in, maar wil er structureler en samen met de hele sector aan werken. “Alleen samen, vanuit één gezamenlijke strategie en aanpak kunnen wij het personeelsprobleem duurzaam aan pakken”, staat in de uitnodiging. Alle vormen van oplossingen kunnen en zullen tijdens de discussiemiddag aan de orde komen: van nieuwe instroom van jongeren tot zij-instroom van medewerkers uit andere branches. De bijeenkomst duurt van 15.00 tot 17.00 uur. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@wereldvandebinnenvaart.nl. Reserveer snel uw advertentie OP=OP binnenvaartkrant.nl/adverteren sales@binnenvaartkrant.nl Ken 0611 363519 Rica 0611 363493

Binnenvaartkrant