Views
6 months ago

2022-03 Opleiding & Carrière

 • Text
 • Binnenvaartkrantnl
 • Ervaring
 • Moeten
 • Meter
 • Goede
 • Schepen
 • Onze
 • Jaar
 • Februari
 • Nieuwe
 • Binnenvaart

2 1 februari

2 1 februari 2022 Amsterdamse havenregio blijft bereikbaar dankzij grootste zeesluis van de wereld Jan Rienstra, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat, geeft uitleg aan koning Willem-Alexander. (foto Rijkswaterstaat) Koning Willem-Alexander heeft woensdag 26 januari Zeesluis IJmuiden in gebruik gesteld. Met een druk op de knop opende hij vanuit het Sluis Operatie Centrum (SOC) de binnendeur van de grootste zeesluis ter wereld. Daarmee gaf de koning het eerste schip, Bontrup Amsterdam, officieel toegang tot het Noordzeekanaal. Dankzij de nieuwe zeesluis blijven het Noordzeekanaalgebied, de havens van Amsterdam en de Europese achterlandverbindingen de komende honderd jaar goed bereikbaar. De investering in deze nieuwe maritieme toegang betekent een belangrijke verbetering voor de bereikbaarheid op het hoofdvaarwegennet. Getijdeonafhankelijk De nieuwe, grotere zeesluis vervangt de Noordersluis. Die stamt uit 1929 en is na bijna honderd jaar aan vervanging toe. Zeesluis IJmuiden is 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep. De diepte van 18 meter maakt het voor schepen mogelijk de zeesluis vanaf zeezijde getijdeonafhankelijk te gebruiken en vlot en veilig naar de Amsterdamse havenregio te varen. Hierdoor zijn de havens 24/7 bereikbaar via de zeetoegang in IJmuiden. Het schutten via de nieuwe zeesluis is beter te plannen en verloopt efficiënter. Dat maakt de scheepvaartafwikkeling voorspelbaarder en daarmee de dienstverlening betrouwbaarder. De zeesluis torent boven het sluizencomplex uit. Reden hiervoor is dat de zeesluis op een waterkerende hoogte is gebouwd van 8,85 meter boven NAP. Daarmee is de sluis voorbereid op een stijging van de zeespiegel. Selectieve Onttrekking is een belangrijk onderdeel van het project Zeesluis IJmuiden. Via de zeesluis stroomt bij het schutten meer zout water het Noordzeekanaal in dan bij het schutten door de Noordersluis het geval is. Om natuur, land- en tuinbouw en de drinkwatervoorziening te beschermen tegen verzilting, is een oplossing gevonden in het selectief afvoeren van dit zoute water via het Spui- en Gemaalcomplex IJmuiden. Rijkswaterstaat bouwt daarvoor een dam in het Binnenspuikanaal, ten noorden van de zeesluis. Die krijgt onderin een opening. Omdat zoutwater zwaarder is dan zoetwater wordt uitsluitend het zoute water uit de diepe waterlagen via de opening naar zee afgevoerd, waardoor de waterkwaliteit in het Noordzeekanaal en de gebieden eromheen op peil blijft. Deuren als flatgebouwen De aanleg van Zeesluis IJmuiden startte in juli 2016 en werd in augustus 2021 afgerond. Tijdens de bouw kon scheepvaart via de bestaande kolken blijven varen. Alles aan de sluis is groot. Zo wegen de twee operationele deuren en de reservedeur elk 3.000 ton. Ze groot als flat gebouwen: 72 meter lang, 11 meter breed en 24 meter hoog. Voor de aanleg van de sluis is 300.000 kubieke meter beton gebruikt voor onder meer de wanden, de vloer en de deurkassen. Het beton werd vervaardigd door een eigen betoncentrale op het bouwterrein. In totaal is er 4.5 miljoen kubieke meter grond afgegraven. Het project was een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam samen met Port of Amsterdam en de gemeente Velsen. Het is medegefinancierd vanuit het CEF-fonds (Connecting Europe Facility) van de Europese Unie. Met het oog op de geldende coronamaatregelen was de officiële opening een bescheiden feestje. Dit vond plaats in het Sluis Operatie Centrum in aanwezigheid van een klein aantal direct betrokkenen. Na de officiële openstelling sprak Koning Willem-Alexander onder andere met bedienaars van de sluis, bouwers van aannemersconsortium OpenIJ en bewoners uit de omgeving. Een domper op de feestvreugde is het geschil tussen Rijkswaterstaat en Aannemersconsortium OpenIJ (BAM-PGGM en VolkerWessels). De aannemers willen financiële compensatie voor een deel van de meerkosten die tijdens de bouw ontstonden. Ze moesten financiële tegenvallers incasseren van in totaal circa 200 miljoen euro. Een geschillencommissie oordeelt binnenkort of Rijkswaterstaat daar schuldig aan is en hoe hoog de vergoeding moet zijn. Scheepvaart maakt kans op afvaltransport voor waterstofproductie Limburg DOOR NOUD VAN DER ZEE Om in 2050 aan de klimaatdoelen te kunnen voldoen, moet de chemische industrie op de schop. Zij moet omschakelen naar groene grondstoffen en duurzame energiebronnen. Zo ook de chemiereus Chemelot, dat een verzameling omvat van meer dan 100 chemische fabrieken en gevestigd is op het gelijknamige industriepark in Sittard-Geleen. Het Duitse energiebedrijf RWE schiet te hulp en wil op het multifunctionele bedrijventerrein Zevenellen bij Buggenum een fabriek realiseren om huishoudelijk en restafval te verwerken. Vervoer over water gaat daarbij naar verwachting een belangrijke rol spelen. Circulaire economie De provincie Limburg en de Brightland Chemelot Campus willen samen de circulaire economie in de regio aanjagen. Dat houdt in dat afvalstromen worden hergebruikt als grondstof. Uit afvalstromen willen ze waterstof produceren en die gebruiken in de chemische industrie in Geleen. Daardoor kan de uitstoot van CO 2 door Chemelot in de toekomst drastisch verminderen. RWE en Chemelot hebben zich verenigd in het FUREC-project dat zich richt op de ontwikkeling van een-afval-naar-waterstof-installatie op het terrein van Chemelot. Daartoe heeft RWE een proefinstallatie in Niederaussem (Duitsland) gebouwd. Deze installatie start over een half jaar. FUREC is gesitueerd in het hart van de Euregio, het drielandengebied dat wordt gevormd door België, Duitsland en Nederland. Chemelot moet omschakelen naar groene grondstoffen en duurzame energiebronnen. (foto Noud van der Zee) Over water Door gebruik te maken van innovatieve technologieën moet de van-afval-naar-waterstof-fabriek straks in staat zijn een heel scala van grondstoffen te verwerken. Door restafval om te zetten als grondstof voor waterstof kan op deze manier jaarlijks 214 miljoen kuub aardgas worden bespaard. Chemelot en RWE kijken naar een centrale locatie om het huishoudelijk en restafval overdekt te verzamelen en om te zetten in grondstof. Dat zou op het industrieterrein Zevenellen bij Buggenum moeten gebeuren. Het afval wordt daar in een fabriek verwerkt tot korrels, is het plan. Die worden vervolgens naar Chemelot getransporteerd en daar in de afval-naarwaterstof-fabriek omgezet in groene waterstof. Loek Radix, directeur van het chemiecomplex in Geleen, zegt hierover: “Het grote voordeel van het industrieterrein Zevenellen is de haven. Daardoor zou een groot deel van het transport kunnen plaatsvinden over het water.” Bij de haven Bij Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) in Roermond bevestigen ze dat RWE een optie heeft genomen op ongeveer 10 hectare grond op Zevenellen, vlak bij de haven. RWE wil begin volgend jaar een investeringsbesluit nemen. Diverse onderdelen van het plan moeten eerst nog worden uitgewerkt. Omwonenden in Buggenum en Haelen zetten, net de milieuorganisaties, grote vraagtekens bij de plannen. De provincie Limburg en OML zijn positief: het initiatief sluit aan bij de circulaire ambities van het provinciebestuur. Strengere voorschriften in nieuwe ES-TRIN DOOR EVERT BRUINEKOOL In het nieuwe van ES-TRIN 2021 zijn de voorschriften voor bescherming tegen geluidhinder en trillingen aan boord aangescherpt, aldus CESNI. Daarmee is de wetgeving voor geluidseisen gelijkgetrokken met de arbonormen die ook op de wal gelden. De werkplekken moeten zodanig zijn gelegen, ingericht en ontworpen dat de werknemers niet aan het gevaar van trillingen zijn blootgesteld. “Permanent gebruik te werkruimten moeten bovendien zodanig zijn gebouwd en geïsoleerd tegen geluid dat de veiligheid en de gezondheid van de werknemers niet door geluidshinder in gevaar worden gebracht,” licht Robin Hoekstra toe. Hij is directeur en inspecteur van Bureau Scheepvaart Certificering. Vaker persoonlijke beschermingsmiddelen Voor personen die dagelijks aan een geluidsdruk van meer dan 80 dB(A) worden blootgesteld, moeten gehoorbeschermingsmiddelen aanwezig zijn. Werkplekken waar de waarde van 85 dB(A) overschreden kan worden, moeten zijn voorzien van een teken ‘gehoorbescherming verplicht’ met een diameter van ten minste 10 centimeter. Eigenlijk komt het erop neer dat er gekeken moet worden naar alle ruimtes waar geluidsbelasting is. “Dit kunnen bijvoorbeeld ook pompkamers zijn”, vertelt Hoekstra Het gaat dus niet meer alleen om de machinekamer met hoofdmotor, keerkoppeling, schroef en cavitatiegeluid, maar alle verblijfsruimtes met meer dan 80 dB(A) geluidsdruk. Extra regels voor accu’s Door de toename van het gebruik van lithium-ion-batterijen voor elektrisch varen zijn ook op dit vlak nieuwe, aangescherpte en meer specifieke regels in het leven geroepen. Opvallend is dat er vooral stevige maatregelen voor brandveiligheid genomen moeten worden. “Het gebruik van lithiumion-accumulatoren voor de voortstuwing van schepen brengt bepaalde risico’s met zich waarvoor een oplossing moet worden gezocht,” geeft de toelichting in ES-TRIN aan. Brandbescherming en het voorkomen van hoge temperaturen in de ruimte waarin de batterijen staan opgesteld, is een belangrijk punt. “De ruimten tot een capaciteit van 20kW waarin lithium-ionaccumulatoren opgesteld staan, moet beschermd worden door A60-scheidingswanden”, geeft Hoekstra aan. “Ze moeten ook beschikken over een mechanische ventilatie naar open dek.”

Leden stemmen op 11 maart over fusie BLN en CBRB Op vrijdag 11 maart stemmen de leden van BLN-Schuttevaer en CBRB over de voorgenomen fusie van de verenigingen. De besturen stellen voor samen verder te gaan als Koninklijke Binnenvaart Nederland. Op de website van de nieuwe branchevereniging (www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl) staat een toelichting op de plannen. “De organisatie zal een logische opzet worden van ledengroepen die vanuit beide organisaties BLN Schuttevaer en CBRB komen”, zo valt te lezen in een document met de belang rijkste vragen en antwoorden. “Waar mogelijk worden ledengroepen bestuurlijk samengevoegd en waar gewenst blijven de ledengroepen zoals ze nu zijn. Naast de ledengroepen die elk een sector (containerschepen, droge bulk/bevrachters etc) vertegenwoordigen, zullen de twee ledengroepen CBOB en Koninklijke Schuttevaer als ledengroep blijven bestaan.” De fusie moet ten goede komen aan de "effectiviteit van het lobbywerk, een krachtiger stem naar buiten, een groter netwerk, het borgen van kennis en know-how, meer ondersteuning voor leden." 3 Caroline Nagtegaal houdt prominente positie in Transportcommissie Caroline Nagtegaal-Van Doorn is door de liberale fractie Renew Europe herkozen als vicecoördinator van de Transportcommissie in het Europees Parlement. Haar Spaanse collega José Ramón Bauzá kreeg eveneens een ruim mandaat om als coördinator door te gaan. Nagtegaal heeft zich de afgelopen jaren in Brussel vooral ingezet op het gebied van duurzaamheid en innovatie van de transportsector. Zo was zij de architect van het Binnenvaartrapport, dat met een ruime meerderheid door het Europees Parlement werd aangenomen. Onlangs is ze verkozen tot medeonderhandelaar voor het dossier dat gaat over de regelgeving voor infrastructuur van alternatieve brandstoffen (AFIR). Caroline Nagtegaal-Van Doorn. (foto privécollectie) Rijnvaart trok branche uit het dal Vervolg van pagina 1 >> zet zich door in 2022”, voorspelt ING Research. Want een deel van de groei van de wereldhandel in 2022 komt naar verwachting van minerale olieproducten. “Na een terugval van het brandstofverbruik in het wereldwijde auto- en vooral vliegverkeer als gevolg van de pandemie wordt er, met een nieuwe fase die de pandemie ingaat, sterker herstel verwacht.” Behoorlijk goed jaar De coronadip is meegevallen voor de scheepvaart, concludeert de onderzoeksafdeling van de bank. “2021 was per saldo zelfs een behoorlijk goed jaar. De snelle en stevige opleving door de groeiende internationale goederenhandel heeft in 2021 voor vlot herstel tot boven het niveau van 2019 gezorgd. Ook in de zeehavens was dit herstel te zien, met vooral aanzwellende container- en bulkstromen voor de industrie en energiesector.” In 2022 valt de groei van de wereldhandel terug, maar die blijft met 4 procent toch nog op een behoorlijk groeiniveau liggen. “Voor de binnenvaart is het een goed teken dat de Europese inkoopmanagersindex PMI eind 2021 ruim in het groen staat, wat wijst op aanhoudende productiegroei. In de auto-industrie is in 2022 door beter hanteerbare chiptekorten ook meer mogelijk.” Dat pakt gunstig uit voor de vraag naar en het vervoer van ertsen, staal en energiekolen. Eind 2021 was het binnenvaartvolume groter dan vóór de pandemie. Dit is boven eerdere verwachting van economen. ING Research schrijft: “De droge bulkvaart is met een aandeel van 54% nog altijd het grootste segment in de binnenvaart, en bijna driekwart daarvan gaat over de grens. In 2021 zijn er veel van deze extra industriële grondstoffen vervoerd en dat heeft het herstel gestimuleerd. Doordat voorraden zijn aangevuld wordt dit in 2022 naar verwachting minder. Gunstig is wel dat het vervoer van bouwstoffen weer aantrekt.” Binnenlands vervoer is een belangrijke groeimarkt voor de binnenvaart. Tweederde van het werk is echter nog altijd internationaal, met een hoofdrol voor de Rijn en zijrivieren. “Na een negatieve trend sinds het extreme lagewaterjaar 2018, toen er langdurige beperkingen kwamen, steeg het internationale volume voor het eerst weer. Dit heeft de binnenvaart uit het dal getrokken”, stelt ING Research vast. Of de trend daarmee ook definitief is gekeerd, is onzeker. “Het afgelopen jaar ging de sterke vraag vanuit de industrie gepaard met het grotendeels uitblijven van laag water. De kracht hiervan neemt in 2022 af. Voor de toekomst blijft de afgenomen betrouwbaarheid door sterker schommelende water standen een risico.” Maart als steunfactor voor de lange termijn noemt ING daarentegen dat de Europese Commissie het vervoer via de binnenvaart met de Green Deal in 2030 met een kwart wil laten stijgen. Kolen en containers De energietransitie krijgt steeds meer impact op de ladingstromen. Dit is het eerst te zien bij het kolen vervoer, dat in 2020 45 procent kleiner was dan ten tijde van de piek in 2013. Tegen die trend in leefde het kolenvervoer in 2021 juist op. Dat kwam vooral door sterk gestegen gasprijs: het opwekken van goedkopere kolenenergie was tijdelijk in trek. Maar het beleid in Nederland en Duitsland is erop gericht kolenenergie tot 2030 helemaal af te bouwen. Vanaf 2025 is er dan ook flinke krimp te verwachten. Het binnenlands containervervoer blijft een groeimarkt voor de binnenvaart. Het overheidsbeleid lijkt met het verder uitgebreide netwerk van inland terminals en ladingbundeling ook bij meer verladers aan te slaan, aldus ING. Ook internationaal containervervoer over water blijft kansrijk, “Ik heb een voorliefde voor alles dat rijdt, vaart en vliegt”, zegt de Rotterdamse politica. “Het is daarom een enorme eer om me ook de komende 2,5 jaar als vicecoördinator voor de Europese Transportsector in te zetten. Samen op weg naar realistische en bereikbare route voor duurzamer transport. Volle vaart vooruit!” al viel dat de afgelopen jaren op de Rijn tegen, aldus de onderzoekers van de bank. “Na het langdurige lage water in 2018 weken verladers uit naar het spoor en hierdoor zijn er ladingpakketten voor langere tijd verschoven. De binnenvaart heeft zich daarvan nog niet kunnen herstellen, ook al kent ook het spoor knelpunten.” Scheuren in Lage Erfbrug In Rotterdam is de Lage Erfbrug over de Delfshavense Schie tijdelijk buiten gebruik. Tijdens een inspectie zijn scheuren ontdekt in de hoofddraaipunten van de brug. Woensdagmiddag 19 januari heeft Havenbedrijf Rotterdam de brug in open stand vastgezet, zodat de scheepvaar ongehinderd kan passeren tot en met 13 februari. De brug is tot die tijd afgesloten voor wegverkeer. Uit onderzoek is gebleken dat de scheuren zijn ontstaan doordat de brug te zwaar is voor de constructie. Op 14 februari begint de reparatie. Dit moet in gesloten stand, zodat de scheepvaart gestremd is. Dat duurt naar verwachting twee tot drie weken. Rapen 1 februari 2022 Om het hele land dicht te gooien zodat het nieuwe kabinet kan starten met het goede bericht dat alles weer open mag, is een bizarre gedachte. Maar als je vervolgens als verse minister van Volksgezondheid er dan zo’n rommeltje van maakt dat niemand je meer gelooft, geeft dat toch te denken. Ernst Kuipers las (als kind) vooral stripboeken en houdt ervan zijn verhaal te illustreren met plaatjes en om die plaatjes leuk te maken, neemt hij het niet zo nauw met de werkelijkheid. Bij de statis tische onderbouwing van het gebruik van de coronapas haalde hij de cijfers dusdanig door elkaar dat het maar één doel diende, namelijk zijn beleid met coronapassen verdedigen. Dat was kennelijk nodig terwijl dit kabinet amper twee weken bezig was. Recht voor z’n raap zeggen waar het op staat, is niet altijd fijn voor wie het aangaat, maar je weet tenminste wel waar je aan toe bent. In 1989 was de markt in de tankvaart hopeloos met tarieven waarvoor je nauwelijks wilde losmaken en in analogie naar de Festfrachten in Duitsland werd gespeeld met de gedachte vaste tarieven in te stellen om de overcapaciteit in die sector te beteugelen. Bij een vergadering van de vermaarde tankvaartvereniging ITV werd een standaard genoemd van 4,5 D-Mark per ton voor vervoer van mineralen Rotterdam-Duisburg. Waarop de eigenaar van een aantal tankschepen riep: “Als ik vast 4,5 D-Mark naar Duisburg krijg, dan laat ik meteen vier tankers bij bouwen.” Heerlijk recht voor z’n raap. Dagdromen over vaste tarieven, veel woorden werden er niet meer aan besteed. De tankvaart werd een jaartje later gered door de eerste Golfoorlog, waardoor de vrachtprijzen bijna vertienvoudigden. In tijden van chaos is het altijd heerlijk goochelen met cijfertjes. De coronapandemie heeft een soort van crisis in de handel en dus in het vervoer veroorzaakt. De meeste mensen zitten daar niet om verlegen, maar er zijn altijd partijen die van chaos en crisis profiteren. Bijna onverklaarbaar zijn de vele miljarden die de containerrederijen binnensleepten in 2021. En dan is de oorlog om Oekraïne nog niet eens begonnen. Ben benieuwd wat dat met de olieprijzen gaat doen. Anderhalf jaar geleden kreeg je 40 dollar toe bij aanschaf van een vat olie (maar ja, wat moet je met een vat ruwe olie?). Nu nadert de prijs van zo’n vat alweer de 100 dollar. Er zijn zelfs profeten die over 200 dollar per vat praten. De prijs van olie zou omhoogschieten als Poetin Oekraïne binnenvalt (met zijn olievoorraad is voor hem die hogere prijs misschien belangrijker dan Kiev veroveren). Zo reageren we allemaal de coronafrustraties op onze eigen manier af. Misschien dat een minister die plaatjes laat zien dan toch de voorkeur geniet. EÉN POT NAT DOOR MICHEL GONLAG

Binnenvaartkrant