Views
1 year ago

2022-02 Special edition #1

 • Text
 • Binnenvaartkrantnl
 • Schepen
 • Meter
 • Procent
 • Januari
 • Bedrijf
 • Jaar
 • Haven
 • Onze
 • Binnenvaart
 • Nieuwe

18 18 januari

18 18 januari 2022 Postbus 188, 3330 AD Zwijndrecht Noordpark 1, 3332 LA Zwijndrecht Telefoon (078) 612 48 33 Fax (078) 619 53 42 Nieuwe Bosweg 4, Postbus 14 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht Telefoon (078) 681 41 77 Fax (078) 681 50 56 • Voor kleine tot ingrijpende reparaties en compleet onderhoud • Helling 120 meter • Groot schroevendok • Scheepsluiken • Havenservice • Stalen vloeren • Alle reparaties boven de waterlijn SDK DIESEL SUPPORT DE SPECIALIST MET PASSIE VOOR CATERPILLAR √ VOLVO PENTA officieel bedrijfsvaart dealer √ 2 STEVENDOKKEN 12 m tussen beunen √ Inbouw en herstelling boegschroeven, stuurinstallaties, motorinstallaties diverse merken, aslijnen, etc. √ SPECIALIST SCHROEVEN – eigen hersteldienst met jarenlange ervaring √ BOUW, ONDERHOUD en HERSTELLING diverse vaartuigen – eigen helling tot 50 m √ DRAAI- en FREESWERKEN in eigen werkplaats – schroefassen, roerkoningen, etc. Havenlaan 84 B-9060 Zelzate T 09/345.61.71 F 09/345.61.47 info@carronmarine.be www.carronmarine.be MEER WETEN? 24/7 vakkundige en betrouwbare dienstverlening Omdat uw schip altijd door moet kunnen varen +31 (0) 183-745 694 info@sdkdieselsupport.nl www.sdkdieselsupport.nl

19 Overslag North Sea Port: binnenvaart herstelt zich van corona Met bijna 69 miljoen ton goederenoverslag via zeevaart in 2021 groeide North Sea Port 9 procent ten opzichte van het eerste coronajaar 2020. De aan- en afvoer via de binnenvaart kende met een groei van eveneens 9 procent tot 60 miljoen zelfs een volledig herstel. Al sinds het vierde kwartaal van 2020 is de heropleving zichtbaar. Met een goed 2021 achter de rug verwacht de Vlaams-Nederlandse havenbeheerder in dit jaar het coronaverlies volledig weg te werken. Binnenvaart op peil De overslag naar en uit binnenvaartschepen boekte in 2021 een volledig herstel: met 9 procent tot 59,7 miljoen ton. Het was voornamelijk de export die hier een vlucht nam (+14%). Zo komt de haven ruim boven het volume van vóór de start van de coronacrisis uit: 58,5 miljoen ton. De verhouding import-export is nu 41/59. Bij de zeevaart zit North Sea Port met een overslag van 68,9 miljoen ton nog maar 4 procent onder het record van 2019. De import nam met 12 procent toe, de export met 1 procent. Met een overslag via zeevaart van 68,9 miljoen ton en via binnenvaart van 59,7 miljoen ton registreert North Sea Port in 2021 een totale overslag van 128,6 miljoen ton tegenover 118,3 miljoen ton in 2020. Dat is dus ruim 10 miljoen ton meer. Bulkhaven North Sea Port is van oudsher een bulkhaven. Droge bulk neemt ook in 2021 meer dan de helft van de overslag via zeevaart voor zijn rekening: 53 procent. De 36,4 miljoen ton betekent een plus van 12 procent tegenover 2020. Dit segment heeft zich in 2021 volledig hersteld en laat zelfs een groei zien ten opzichte van recordjaar 2019. Die groei zat onder meer bij bouwmaterialen, granen, steenkool, ijzererts en schroot. Roll on-roll off is goed voor een aandeel van 5 procent: 3,6 miljoen ton, 37 procent meer dan in 2020. Ook hier is het aandeel gegroeid. Meer vervoer van trailers en staal zorgde voor de toename. Het aantal vervoerde auto’s bleef gelijk. De vloeibare bulk was in 2021 goed voor bijna een kwart van de totale zeeoverslag: 16,7 miljoen ton was 3 procent meer dan een jaar eerder. De stijging was vooral te danken aan de overslag van plantaardige oliën en chemische producten. Rusland Breakbulk heeft in Gent, Vlissingen en Terneuzen samen een aandeel van 14 procent. Dat is 9,5 miljoen ton. De stijging van 2 procent werd gemeten bij de overslag van cellulose, staal en bananen. Containers tellen voor 4 procent mee. In gewicht was sprake van een afname van 3 procent, naar 2,6 miljoen ton. In TEU was er wel een stijging: met 27 procent naar 262.000 TEU. De daling deed zich onder meer voor door minder transport van bananen in 18 januari 2022 (illustratie North Sea Port) containers; die kwamen nu in de vorm van break bulk naar North Sea Port. Rusland bleef voor de goederenoverslag via zeevaart de belangrijkste handelspartner, gevolgd door Brazilië, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Zweden. Europa is goed voor 61 procent van de handel. Provincie maakt weg vrij voor ontgassingsinstallatie in Amsterdam Noord-Holland staat voortaan ontgassen met (mobiele) ontgassingsinstallaties toe. Binnenvaarttankers kunnen zodoende hun tanks ontgassen aan openbare kades in het Amsterdamse havengebied, maakte Port of Amsterdam onlangs bekend. TOS versterkt positie met overname branchegenoot C-Port Het Rotterdamse familiebedrijf TOS neemt branchegenoot C-Port BV over van het Amerikaanse Lineage Logistics, dat vorig jaar koelopslagbedrijf Kloosterboer inlijfde en zodoende ook eigenaar was geworden van het detacheringsbureau. In 2017 nam TOS een bedrijfsonderdeel van STC-Group over. Sindsdien is TOS actief in de bemiddeling en begeleiding van BBL-studenten in de sector haven en logistiek. Met de overname van C-Port zet de familie Wagenaar, eigenaar van TOS, een grote stap in het waarmaken van haar ambities: een prominente positie voor TOS in de sector. Roel Latuheru, sinds 1 november In Noord-Holland ontbrak beleid voor het stilliggend en gecontroleerd ontgassen van binnenvaarttankschepen. Vergunningen voor mobiele ontgassingsinstallaties waren daardoor niet mogelijk. Vanaf nu is het wél mogelijk om restdampen aan wal te verwerken. “Dit is milieu- en gezondheidswinst”, aldus Port of Amsterdam. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft, in nauw overleg met de hoofdstedelijke haven, beleid gemaakt als alternatief voor het varend ontgassen. Roel Latuheru: “Door de overname bundelen we de krachten en we gaan verder onder de naam TOS Port & Logistics.” (foto TOS) 2021 managing director en partner bij TOS Port & Logistics, legt uit: “Voor TOS is de overname van Minder uitstoot Bij het gecontroleerd stilliggend ontgassen worden de restdampen uit ladingtanks van schepen verwijderd en vervolgens aan de wal verwerkt in een zogenoemde (mobiele) ontgassingsinstallatie. Dit levert circa 95 procent minder uitstoot van schadelijke stoffen ten opzichte van varend ontgassen. Ook het risico op geuroverlast wordt kleiner. Verschillende bedrijven hebben de afgelopen jaren op de Groene Kade in Amsterdam getest met dergelijke dampverwerkingsinstallaties. “Door het ontbreken van beleid was het onduidelijk hoe met deze restdampen om te gaan”, aldus Port of Amsterdam. “Daar waren bij de betrokken partijen zoals het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, de OD NZKG, de provincie Noord-Holland, dampverwerkers en het havenbedrijf verschillende, soms ook tegengestelde ideeën over. Moeten retourdampen als afval worden gezien of zijn zij onderdeel van een circulair proces?” Duidelijkheid Daar is nu duidelijkheid in gekomen. Hendrik-Jan Oost, projectleider bij Port of Amsterdam, is daar blij mee. Hij zeg top de website van het havenbedrijf: C-Port een belangrijke stap in de ontwikkeling van de activiteiten in de havens en logistiek. De omvang “Hoewel er al jaren een verbod op varend ontgassen in onze provincie is voor benzeenhoudende lading, was er geen echt alternatief voor handen.” Verbod handhaven De scheepvaart heeft in de tussentijd niet stilgezeten, vindt hij. “De afgelopen jaren heeft de scheepvaart een aanzienlijke reductie van uitstoot weten te bereiken door zoveel mogelijk met dezelfde schepen vergelijkbare lading te vervoeren, de compatibiliteitsvaart. Uiteindelijk moet met de realisatie van ontgassingsfaciliteiten een reductie van ten minste 98 procent van de uitstoot van schadelijke stoffen te realiseren zijn. Ik ben dan ook heel blij met en verscheidenheid van klanten in Zuidwest-Nederland maken C-Port een partij die goed past bij onze ambities.” Een respectabele leverancier, aldus Latuheru. “Met de overname van C-Port willen we een prominente, kwalitatief goede speler worden in deze niche markt en een rol van betekenis spelen bij de transitie van de (arbeid)markt in de havens en logistiek de komende jaren, zowel in Zeeland, het North Sea Port-gebied, als Rotterdam.” TOS Port & Logistics “Door de overname bundelen we de krachten van TOS Port & Logistics en C-Port en gaan we verder onder de naam TOS Port & Logistics. We hebben er alle vertrouwen in om onze groeistrategie voor de het resultaat van deze gezamenlijke inspanning.” Nu de provincie ontgassen met mobiele ontgassingsinstallaties aan openbare kades mogelijk maakt, heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied de mogelijkheid om hiervoor ontheffingen te verlenen. Hendrik-Jan Oost: “Door de beleidsregel is voor alle partijen nu duidelijk aan welke voorwaarden een ontheffing voor het ontgassen moet voldoen. Wij verwachten dat deze beleidsregel gaat helpen om het milieubelastende varend ontgassen terug te dringen. Dat vinden we belangrijk omdat wij iedere dag werken aan een schone en veilige haven voor gebruikers en omwonenden.” toekomst waar te maken. En met de expertise, processen en systemen van TOS zullen alle betrokken direct kunnen profiteren van hoge kwaliteitsstandaarden. Dit alles om opdrachtgevers en medewerkers nog beter te kunnen bedienen.” TOS werkt voor bedrijven in de offshore wind en offshore, bagger en natte aannemerij, haven- en zeesleepvaart, haven en logistiek en binnenvaart. Detacheerder C-Port had circa 150 haven- en logistieke medewerkers in vaste dienst, opererend vanuit kantoren in Vlissingen en Rotterdam. Daarnaast werken er acht mensen op kantoor. Alle medewerkers van C-Port kunnen aan de slag bij TOS Port & Logistics.

Binnenvaartkrant