Binnenvaartkrant
Views
1 year ago

2022-01 Nieuwbouwspecial

 • Text
 • Binnenvaartkrantnl
 • Grote
 • Maritieme
 • Gaat
 • Onze
 • Schip
 • Jaar
 • Schepen
 • Januari
 • Nieuwe
 • Binnenvaart

2 Systemen bruggen en

2 Systemen bruggen en sluizen Zuid-Nederland vernieuwd Half december is de vervanging van de nieuwe bedienings- en besturingssystemen van Sluis Helmond afgerond. Daarmee kwam een project ten einde op achttien beweegbare bruggen en sluizen in de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal. In april 2021 was Istimewa Elektro in opdracht van Rijkswaterstaat gestart op Sluis I en Sluis II in het Wilhelminakanaal. Er waren al langere tijd storingen op de Brabantse vaarwegen. Ze werden vooral veroorzaakt door de verouderde automatiseringssystemen waar de achttien objecten nog op draaiden. Bediening op afstand Met de werkzaamheden wil Rijkswaterstaat de beschikbaarheid van de Brabantse kanalen verbeteren, “totdat de bediening­ en besturingssystemen van alle op afstand bediende objecten in de Brabantse en Midden­Limburgse kanalen, grootschalig aangepakt gaan worden”. Na de ingebruikname van de grote bediencentrale in Tilburg in 2016 maakte Rijkswaterstaat nog gebruik van drie kleinere bediencentrales in Helmond, Schijndel en Oosterhout. Die stuurden de achttien nu aangepakte bruggen en sluizen in het Wilhelminakanaal en de Zuid­Willemsvaart aan. Back-up Sinds vorige maand gebeurt de bediening van die kunstwerken ook vanuit de Bediencentrale Tilburg. De komende maanden vinden nog diverse afrondende werkzaamheden plaats. Onder andere in de bediengebouwen Helmond, Schijndel en Oosterhout. Die blijven namelijk als back­up achter de hand om lokale bediening mogelijk te maken indien dat noodzakelijk is. 11 januari 2022 Eurogate automatiseert terminal Wilhelmshaven De overslag op de Container Terminal Wilhelmshaven (CTW) wordt geautomatiseerd. Eurogate investeert 150 miljoen euro in dit project, dat binnenkort start en drie jaar gaat duren. Over twee jaar (foto Eurogate) kunnen de eerste schepen op de terminal al automatisch worden afgehandeld. Eurogate verwacht op de middellange termijn een sterke groei van de containeroverslag in Wilhelmshaven. Daarom investeert het bedrijf in nieuwe technologie. “Wij willen de CTW 2.0 ontwikkelen, een uitgebreide, geautomatiseerde terminal die voldoet aan de vereisten van deze tijd.” Het automatiseringproject begint met de uitbreiding van de bestaande acht portaalkranen en het asfalteren van nu nog onverhand terrein in het noorden van de terminal. Volgend jaar worden twee extra portaalkranen geïnstalleerd. Verder komt een nieuw personeelsconcept. De Eurogate Groep en vakbond ver.di ondertekenden eind 2018 een akkoord over de gevolgen van de automatisering voor personeelsleden. “Wij zien automatisering als een kans om onze klantgerichtheid en concurrentiepositie te versterken”, klinkt het bij Eurogate. “De overslag zal toenemen, waardoor we werkgelegenheid borgen en nieuwe, toekomstgerichte banen kunnen creëren.” Laatste punten op de i na lang proces Vervolg van pagina 1 >> knowhow en meer ondersteuning voor leden. Ook het beeld van de sector naar de buitenwereld vraagt om een robuuste vereniging met eenduidige standpunten, vergelijkbaar met de brancheorganisaties van andere sectoren.” Nieuwe poging Eerdere pogingen tot een fusie mislukten. In 2013 zag CBRB uiteindelijk alsnog af van deelname in het toen opgerichte Binnenvaart Logistiek Nederland, waartoe later wél Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer toetrad. Jaren daarvoor was ook Binnenvaart Nederland geklapt. In de zomer van 2018 startten de verenigingen opnieuw met het verkennen van de mogelijkheden om één vereniging te vormen. Ondertussen werd de samenwerking steeds nauwer. “Na een lang, maar zorgvuldig proces hebben de besturen de afgelopen weken de laatste punten op de i gezet en vandaag het fusie voorstel met de leden kunnen delen”, meldden BLN en CBRB op 23 december. De Koninklijke Schippers Vereniging Schuttevaer (KSV) en de Christelijke Bond voor Ondernemers in de Binnenvaart (CBOB), die nu als ledengroepen onderdeel zijn van BLN, zullen die status houden binnen de nieuwe vereniging. Nieuwe naam De nieuwe vereniging wil het predicaat ‘Koninklijk” behouden en gaat Koninklijke Binnenvaart Nederland heten. KBN moet dé toonaangevende branchevereniging van en voor de binnenvaart worden. “Ontstaan uit de overtuiging dat ze de uitdagingen waar de sector voor staat alleen met een integrale aanpak kunnen overwinnen. Gebouwd op de kennis, kunde en historie van Koninklijke BLN­ Schuttevaer en het Centraal Bureau voor de Rijn­ en Binnenvaart.” “Naast sectorbrede inzet zal er ook voldoende aandacht zijn voor het binnenvaartfamiliebedrijf en betrokkenheid op de brede socia le context waarbinnen de binnenvaart wezenlijke toegevoegde waarde levert.” Door de fusie en door samenvoeging van de afdelingen en medewerkers kan een nieuwe slagvaardige organisatie ontstaan die “als motor van de vereniging uitvoering zal geven aan het verenigingsbeleid”. BLN en CBRB zien synergie­ en efficiencyvoordelen: “Taken en overkoepelende beleidsonderwerpen, ledengroep ondersteuning en individuele ledenservice kunnen zo beter worden ingevuld.” De besturen zijn nog op zoek naar een geschikte locatie voor het kantoor van KBN. Nu is CBRB in Rotterdam gevestigd en BLN in Zwijndrecht. Rijkswaterstaat vervangt vier bruggen op Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl Kerstkunstwerk Rijkswaterstaat gaat vier bruggen op de Hoofdvaarweg Lemmer- Delfzijl vervangen. Het gaat om de Gerrit Krolbrug en de Paddepoelsterbrug in Groningen en de bruggen Kootstertille en Spannenburg in Friesland. In beide provincies komt ongeveer 70 miljoen euro beschikbaar voor de vervanging van deze bruggen. Dat heeft demissionair minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat besloten in overleg met de provincies Friesland en Groningen en gemeente Groningen. Geld is op Met de investering van 140 miljoen euro is het beschikbare budget voor de voorgenomen vervanging van in totaal acht bruggen op de Hoofdvaarweg Lemmer­ Delfzijl op. Dat betekent dat de andere bruggen op de vaarweg pas kunnen worden aangepakt zodra daar budget voor is. Dat zijn de Busbaanbrug in Groningen en de bruggen Oude Schouw, Uitwellingerga en Schuilenburg in Friesland. “Ik vind het belangrijk dat de eerste vier bruggen nu kunnen worden aangepakt, zodat belangrijke verbindingen in de regio worden hersteld. Ik onderschrijf het belang dat op termijn ook de andere bruggen worden gerenoveerd”, aldus minister Visser op de website van het ministerie. Gerrit Krolbrug Voor de aangevaren en verwijderde Gerrit Krolbrug is afgesproken dat Rijkswaterstaat de huidige fiets­ en loopbruggen beter toegankelijk maakt. Minister Visser heeft ingestemd met vervanging van de Gerrit Krolbrug door een beweegbare brug met een doorvaarhoogte van 4,50 meter. Dat komt overeen met de variant die ook door de gemeenteraad van Groningen is aangenomen. Voor de eveneens aangevaren en verwijderde Paddepoelsterbrug wordt de eerder afgesproken variant van een vaste fietsbrug verder uitgewerkt. Dat doet de gemeente Groningen. Wethouder Philip Broeksma (Verkeer en Vervoer) zegt op de IenW­site: “Het is goed dat we als gemeente nu eindelijk aan de slag kunnen met het herstellen van deze verbinding.” Hoogstnodig Voor de bruggen Kootstertille en Spannenburg in Friesland moeten de plannen voor de vervanging nog verder worden uitgewerkt. Het is de bedoeling dat daar komend voorjaar nadere besluiten vallen. “Ik vind het positief dat de minister nu geld beschikbaar stelt voor de aanpak van in elk geval twee bruggen in onze provincie. Dat is na jaren van uitstel ook hoogstnodig, zoals dat ook geldt voor bruggen waarvoor helaas nog geen financiering is”, aldus gedeputeerde Avine Fokkens­Kelder van Friesland. In de vorige krant stond een kerstkleurplaat. Wie die inkleurde en opstuurde, maakte kans op een prijs, beloofden we. De jury had het moeilijk want we ontvingen veel mooie en originele inzendingen. De keuze is uiteindelijk gevallen op de 8­jarige Roos de Kievid uit Veenendaal, die de extra lange kerstvakantie goed heeft besteed en dit kunstwerk van de kleurplaat heeft gemaakt. Heel knap gedaan! Roos, je kunt binnenkort een leuk cadeautje verwachten. Dat sturen we je per post toe.

3 Meer dan 1 miljoen containers vervoerd over Vlaamse vaarwegen De Vlaamse Waterweg heeft 2021 afgesloten met een record. Het containervervoer zette zijn opmars voort: voor het eerst werd de mijlpaal van 1 miljoen TEU doorbroken. In totaal werd vorig jaar 71,9 miljoen ton aan goederen vervoerd over de wateren van de vaarwegbeheerder. Dat was 2,9 miljoen ton meer dan in 2020, een stijging van 4,2 procent. Met 1.022.607 TEU vestigde het containertransport ook in 2021 weer een absoluut record. Het leeuwendeel daarvan werd over het Albertkanaal vervoerd: de 705.192 TEU betekende een plus van 1,3 procent. Magische grens “Het containervervoer overschreed in 2021 de magische grens van 1 miljoen TEU en ook de totale vervoerscijfers stegen”, constateert de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Deze topcijfers bewijzen dat de binnenvaart een sterke en betrouwbare vervoersmodus is.” Nieuwe kans op sub sidie schonere motor Sinds begin 2021 stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in totaal 76,7 miljoen euro beschikbaar voor aanschaf van een SCR-katalysator of een moderne motor. De subsidieregeling is hoofdzakelijk gericht op reductie van CO 2 , NOx (stikstof) en fijnstof. Op 1 januari kwamen de budgetten voor 2022 vrij. De subsidie bedraagt maximaal 40 procent van de investeringskosten. Voor middelgrote en kleine ondernemingen kan dit verhoogd worden naar 50 respectievelijk 60 procent. Het maximaal uit te keren “Dat is uitstekend nieuws voor de mobiliteit én het klimaat in Vlaanderen. Door goederen via onze rivieren en kanalen te vervoeren, worden er heel wat vrachtwagenritten uitgespaard. Investeren in onze waterwegen en in een mental shift bij ondernemingen blijft ook de volgende jaren een drijfveer.” ABC-as De stijging is merkbaar in heel Vlaanderen. De drie hoofdassen zaten allemaal in de lift. Met 10,7 procent was de stijging het grootst op de ABC­as: Zeekanaal Brussel­ Schelde en Kanaal naar Charleroi. Op de as Schelde­Leie werd 8 procent meer lading vervoerd. Op het Albertkanaal, de belangrijkste vaarweg van Vlaanderen, werd een stijging genoteerd van ruim 3,5 procent, naar 38,87 miljoen ton. Stijgende volumes waren er vooral bij landbouwproducten (+12,8 procent), delfstoffen en bouwmaterialen (+2,7 procent), ertsen (+15,9 procent), metaalproducten (+25,3 procent) en vaste brandstoffen (+ 36,1 procent). Olieproducten (­5,3 procent) en bedrag per aanvraag is 200.000 euro. Subsidie Scheepseigenaren kunnen subsidie krijgen voor aanschaf en inbouw van: ­ een SCR­katalysator ­ een Stage V­gecertificeerde motor ­ een elektrische aandrijflijn Maatregelen tegen geluidsemissies komen ook in aanmerking als die rechtstreeks samenhangen met één van bovenstaande investeringen. De regeling is in het leven geroepen om twee doelen te behalen. Staatssecretaris: Vivianne Heijnen Vervolg van pagina 1 >> Harbers was in Rutte III staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, met als portefeuille Asiel en Migratie. Hij trad in 2019 af toen bleek dat onder zijn verantwoordelijkheid de cijfers van ernstige criminaliteit door asielzoekers waren verbloemd. Tot zijn benoeming als minister was hij Tweede Kamerlid. De Rotterdammer was van 2007 tot 2009 havenwethouder in zijn woonplaats. Ook daar haalde hij het einde niet. Hij Vivianne Heijnen. (foto Maastricht / Jonathan Vos Photography) stapte – samen met VVD­collega Jeannette Baljeu – uit principe op omdat islamoloog Tariq Ramadan van de gemeenteraad mocht aanblijven als adviseur van de stad na een rel rond homodiscriminatie. Mark Harbers wordt op Infrastructuur en Waterstaat vergezeld door CDA­politica Vivianne Heijnen (1982). Zij was tot deze week wethouder Economie, (EU) regionalisering, Wonen en Sociale Innovatie in Maastricht. Heijnen was vorig jaar zomer getuige van de overstromingen in de provincie. Daarover zei ze vorige week op de CDA­website: “Ik heb met eigen ogen gezien hoe belangrijk goede (hoog)waterveiligheid in Nederland is. Aangezien we in Nederland vaker extreem weer kunnen verwachten, zal deze ook versterkt moeten worden.” Containers laten al jaren een stijgende lijn zien. (foto De Vlaamse Waterweg) voedingsmiddelen en veevoeder (­3 procent) daalden daarentegen. Hogere bruggen “Dergelijke topcijfers tonen aan dat ondernemers en bevrachters vertrouwen hebben in de binnenvaart en dat stemt ons uiteraard tevreden aangezien het onze ambitie is om performante en betrouwbare waterwegen aan te bieden”, aldus Frieda Brepoels, voorzitter van De Vlaamse Waterweg: “Het Vlaamse beleid voor de verdere uitbouw van het water wegennetwerk werpt zijn vruchten af, en dat merken we ook op het water zelf.” Chris Danckaerts, gedelegeerd De Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens heeft als einddoel een nagenoeg emissieloze sector in 2050. In 2035 moet de uitstoot van onder meer fijnstof en stikstof al met 25 tot 50 procent zijn afgenomen. Uit de Green Deal komt 11,7 miljoen euro om de aanschaf van Stage V­ of elektromotoren te stimuleren. Dit deel van de regeling loopt tot 2023. Uit de programmatische aanpak stikstof – een landelijke maatregel – komt 65 miljoen om de toepassing van SCR­katalysatoren te stimuleren. Dit deel loopt tot 2025. Aanvragen De budgetten voor 2022 kwamen vrij op 1 januari om 00.01 uur. Aanvragen kan via de website van de RVO. Bij het verdelen van de subsidiegelden is de volgorde van binnenkomst bepalend. Het Expertise­ en Informatie­ Centrum Binnenvaart treedt op als vraagbaak. Op de website van het EICB staan een uitgebreide beschrijving, de tekst van de regeling en een document met vragen en antwoorden. Voor meer informatie over de regeling kan men contact opnemen met Niels Kreukniet van het EICB: (010) 798 98 30 of info@eicb.nl. Waalse subsidie voor waterstof De Waalse overheid gaat vanuit het zogeheten Kyoto-fonds vier innovatieve waterstofprojecten voor de transportsector ondersteunen. Daarvoor stelt zij een kleine 35 miljoen euro ter beschikking. Drie projecten zijn gericht op waterstof als brandstof voor vrachtwagens. Het vierde project, bestuurder van De Vlaamse Waterweg, voegt daaraan toe: “Publiek­private samenwerking bij de bouw van kaaimuren en watergebonden bedrijventerreinen zijn ons aanbod aan ondernemingen die kiezen voor de binnenvaart." "Met projecten als de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal, de uitbouw van de Seine­Scheldeverbinding stelt De Vlaamse Waterweg de toekomst van een aantrekkelijke binnenvaart bovendien voor lange tijd veilig. Maar ook onze andere waterwegen krijgen onze volle aandacht.” dat de naam Zellie draagt, gaat 5 MW groene waterstof produceren op de locatie van Renory in de haven van Luik. Deze waterstof wordt ingezet om twee binnenschepen van de Novandi­groep te vergroenen. Deze varen tussen Liège Container Terminal en de Antwerpse haven. Een van de schepen is ook aan het testen met semi­autonoom varen. Volgende editie: 18 januari Normaal verschijnt Binnenvaartkrant eens in de twee weken. Alleen aan het begin van het jaar breken we met dat ritme: de volgende krant verschijn namelijk al komende week: op dinsdag 18 januari. Daarmee belanden we in onze vaste week (oneven weeknummer). Vanaf dan verschijnt Binnenvaartkrant weer gewoon elke veertien dagen. 11 januari 2022 Opstapper Vanaf vandaag hebben we een minister van Natuur en een minister voor Natuur. We hebben ook ministers van en voor Sport. Als je minister van iets bent, dan heb je een ministerie met ambtenaren waar je verantwoordelijk voor bent. Als je voor iets minister bent, dan ben je minister zonder portefeuille, dus zonder ambtenaren. Dat noemen ze ook wel projectministers (of ‘ministers voor Spek en Bonen’) en die houden zich alleen met dat onderwerp bezig vanuit een eigen kamertje op een echt ministerie. Die minister voor Natuur heeft zodoende als project Natuur & Stikstof en opereert vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Jammer dat er geen minister voor Binnenvaart & Waterstof is, want dat klinkt ook wel tof. Er is wel een staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat benoemd, namelijk de charmante Vivianne Heijnen met een zachte G, die in interviews al aangaf dat treinen haar voorkeur hebben. Haar baas, minister Mark Harbers, heeft ook iets met treinen. Zo was hij medeauteur van een mooi plan voor het nieuwe kabinet, dat Gert-Jan Segers in de trein liet slingeren. Mark volgde in 2007 Roelf de Boer op als Haven– wethouder in Rotterdam, dus hij houdt van mouwen opstropen. Rutte IV is het eerste kabinet met exact de helft vrouwelijke ministers. De andere helft is mannelijk. Dat is misschien toch weer een beetje ouderwets. Op het voor ons zo belangrijke ministerie van Binnenvaart en Andere Bewegende Delen liggen de verhoudingen tussen de seksen een beetje anders. Sinds Henk Zeevalking in 1982 in het rompkabinet Van Agt III Verkeer & Waterstaat leidde, telde dat ministerie acht (8) vrouwen aan het roer en twee (2) mannen, te weten Camiel Eurlings en Roelf de Boer (daar is hij weer). En nu dus Mark Harbers. Deze connaisseur van het Eurovisie Songfestival gaat confrontaties niet uit de weg, stapte op als wethouder toen een duurbetaalde, dubieuze islamfilosoof adviseur bleef van de gemeente Rotterdam en maakte in zekere zin een positieve indruk door onmiddellijk het boetekleed aan te trekken en op te stappen toen hij als staatssecretaris van Justitie ontdekte dat zijn ambtenaren akelige fouten hadden gemaakt. Laat Koninklijke Binnenvaart Nederland nou niet denken dat Mark in te huren is als opstapper. Hij is echt minister (totdat hij opstapt natuurlijk). Oude tijden keren terug. We hebben zowaar een staatssecretaris van Mijnbouw (of voor Mijnbouw?). Heel even dacht ik dat DSM eindelijk de concessie voor het exploiteren van de Prinses Beatrixmijn zou gaan gebruiken, zodat we ons weer op de kaart zetten als mijnbouwnatie. Daar gaat het dus niet om. Staatssecretaris Hans Vijlbrief gaat over het langzaam dicht (of toch weer open?) draaien van de gaskraan in Groningen. Hij had beter staatssecretaris voor Groningen kunnen worden genoemd of van Aardbevingen. EÉN POT NAT DOOR MICHEL GONLAG

Copied successfully!

Binnenvaartkrant