Views
8 months ago

2021-26 Kerst

 • Text
 • Binnenvaartkrantnl
 • Wensen
 • Schip
 • Feestdagen
 • Fijne
 • Nieuwe
 • Kerstspecial
 • Onze
 • Binnenvaart
 • December
 • Jaar

PRETTIGE 42

PRETTIGE 42 Kerstspecial 21 december 2021 FEESTDAGEN PRETTIGE Wij wensen al onze bestaande en... Wij wensen al onze bestaande en... toekomstige relaties toekomstige relaties prettige feestdagen en een voortvarend 2017 prettige feestdagen en een voortvarend 2022 Wij wensen al onze bestaande en... www.dolderman.nl | www.keerkoppeling.com postbus 266, NL-3300 AG dordrecht | binnenkalkhaven 17, NL-3311 JC dordrecht tel. +31(0)78-6138277 | fax +31(0)78-6144887 | info@dolderman.nl

43 Kerstspecial Ander feest van licht Kerst is in de christelijke traditie het feest van het licht. Amsterdam Light Festival sluit daarbij aan met Celebrate Light. Dit jaar al voor de tiende keer. Dat is voor de organisatie aanleiding om de mooiste kunstwerken van de afgelopen tien jaar nogmaals in en langs de grachten tentoon te stellen. Door corona zijn de kunstwerken beperkt in hun volle glorie te bewonderen. Eerst mochten de rondvaartboten nog met gasten varen, al was het maar tot 17.00 uur. Door de lockdown sinds 19 december kan zelfs dat niet. Met een eigen sloep of bootje, of wandelend, kunnen mensen nog wel van de lichtkunstwerken genieten, tot 22.00 uur. De tour begint in het Oosterdok met de Vliegende Hollander. Het spookschip is terug als kunstwerk, opgebouwd uit verlichte fonteinen. Daarmee samen vormen de waterstralen het legendarische schip. Voor de vroege vogels staan de kunstwerken ook van zeven uur tot negen uur ’s ochtends aan. Dan is het nog donker genoeg. 21 december 2021 Het drijvende hemelbed is een van de lichtkunstwerken. (foto E.J. Bruinekool Fotografie) Nieuwe expositie in MAS: ‘Vracht’ Het MAS in Antwerpen heeft een nieuwe permanente expositie: Vracht. Over de haven, mensen en goederen. De expo neemt de bezoeker mee in de kleurrijke geschiedenis van de zeevaart en de wereldhandel. Naast de vele waardevolle scheepsmodellen, zijn er ook tal van gebruiks- en kunstobjecten uit de collectie te zien die tonen hoe er eeuwenlang goederen, kennis en contacten via de haven Antwerpen in- en uitstroomden. Van het eerste prille begin van de haven tot vandaag gingen vrachten, goederen en kennis de stad in en uit. Via de scheepvaart en de wereldhandel kwamen mensen van over heel de wereld met elkaar in contact. Dat heeft Antwerpen gemaakt tot de kleurrijke en diverse stad die het nu is. Wereldhandel Maar hoe verliepen die ontmoetingen door de eeuwen heen echt? Was het eerlijke handel of uitbuiting? Scheepvaart bracht rijkdom in Antwerpen, maar welke sporen liet dat elders na? Vracht is het verhaal van een haven in de lange geschiedenis van de globalisering. Een verhaal over glansrijke periodes en aparte ontmoetingen, maar ook over de schaduwkanten van economische groei. Op de zesde verdieping van het MAS meren bezoekers aan in zes verschillende ‘dokken’ en leren ze telkens meer over de band tussen de stad en de wereld. Van de Vikingen en de Middeleeuwen, de 16e eeuw van Antwerpen en de kolonisatieperiode in Congo tot de hedendaagse wereldhandel. De bezoeker reist in zevenmijlslaarzen door de geschiedenis van de stad en de haven. De prachtige scheepsmodellen, kunstwerken en gebruiksvoorwerpen laten zien hoe de wereldhandel en de stad door de eeuwen heen evolueerde tot wat ze nu is. Het ruimtelijk ontwerp waarbij de bezoekers langs ‘dokken’ reizen, is van scenograaf Koen Bouvée en dramaturg Gerry de Mol. Fotograaf en filmmaker Koen Broos zorgde in elk dok voor imposante stilistische filmbeelden van mensen die vracht doorgeven. De kunstinstallatie Dragers maakt de menselijkheid van vracht voelbaar. Het zijn immers mensen, de dragers, die een ‘vracht’ overbrengen. Zo wordt vracht ook emotioneel en intuïtief getoond en worden de verschillende tijdshoofdstukken onderscheiden en tegelijk verbonden. Prehistorische walvissen Op het einde van de expo vertoont het MAS de film La Mouette van Sébastien Segers uit 2020. De film is gebaseerd op het dagboek van zijn grootmoeder en onthult haar leven als zeemansvrouw, gescheiden van haar geliefde door de oceaan. Segers verrijkt het verhaal van dit dagboek met hedendaagse beelden van het tijdloze leven op een containerschip. Bij de expo hoort ook een boeiend randprogramma voor scholen, rondleidingen met gids, workshops, vakantie-ateliers en de installatie They have been laying around…, een project over walvissen van filmmaker Eva van Tongeren. Eva is gefascineerd door de aanwezigheid van overblijfselen van prehistorische walvissen in de Antwerpse bodem. Samen met jongeren van Het Bos en paleontoloog Mark Borsselaers maakte zij een kunstproject over deze archeologische vondsten. Saamhorigheid Al sinds november schallen er diverse Kerstliedjes de ether in. Vooral één specifieke zender richt zich in deze periode op deze muzieksoort. Het begint met een mix van muziekstijlen en na verloop van tijd wordt er steeds frequenter een kerstnummer ten gehore gebracht. Vanaf december gaat de zender helemaal los. Deze opbouw in kerstsfeer geeft veel luisteraars een warm gevoel en de behoefte om vrienden en familie te bezoeken. Dat is de magische werking van Kerst. Een korte periode in het jaar waarin het lijkt dat meer mensen, als vanzelf, rekening houden met elkaar en de tijd nemen voor een vriendelijk gesprek met anderen. Zelfs met mensen die ze voor het eerst ontmoeten. Deze vorm van zorgzaamheid en verdraagzaamheid zou je toch graag het hele jaar vasthouden, zonder dat er een speciale aanleiding voor nodig is? Het zorgen voor elkaar doe je niet alleen door goed te zijn voor je medemens, maar voor alles wat leeft. Ook het milieu heeft natuurlijk een grote impact op ons welzijn. Wat zouden we kunnen bereiken als we het gevoel van saamhorigheid, het zorgen voor elkaar, in bredere zin door zouden kunnen trekken? Er wordt zóveel gesproken over groene varianten van allerlei milieu besparende innovaties, dat de kleur groen op zich al een heel imago heeft opgebouwd. Het lanceren van een kleur als milieuvriendelijk is een slimme marketingstrategie geweest, die we zeker moeten behouden, mits er wel een actie op volgt. Het aannemen van een groene boodschap moet leiden tot handelen. Door deze handelingen dan structureel toe te passen, wordt het eigen en daarmee de standaard handelswijze. Daarbij is belangrijk dat je handels wijze ook zichtbaar is, want goed voorbeeld, doet goed volgen. Het Emissielabel binnenvaart is een van de innovaties waarmee jij kunt laten zien dat je je inzet voor het milieu. De letter en het cijfer geven aan hoe het gesteld is met de klimaat emissies en hoe het schip presteert op het gebied van de luchtkwaliteit in verhouding tot CCRII en Stage V. Een schip met label A0 kan als klimaat neutraal en emissieloos worden be schouwd. Een schip met label E5 zit aan de andere kant van het spectrum. Het emissielabel kan worden aange vraagd door vrachtschepen, passagiers schepen en drijvende werktuigen. Historische schepen behoren niet tot de doelgroep, maar mogen in principe wel een label aanvragen. Door het lagere aantal vaaruren, zal de impact voor deze groep minder groot zijn. De aanvraag van het label is niet verplicht, maar vrijwillig. De bedoeling is dat dit label helpt om de verduurza ming in de binnenvaart te bevorderen. Als schipper biedt het je de kans om te laten zien hoe je schip presteert op het gebied van CO 2 , stikstof en fijnstof. Dus vaar je groen? Laat het zien! Kijk voor meer informatie en/of het aanvragen van het emissielabel op www.binnenvaartemissielabel.nl. Laten we ook in het nieuwe jaar omzien naar elkaar en samen zorgen voor een beter milieu. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de toekomstige kanjers in de binnenvaart! GESABBEL BEL Dit is een rubriek van de Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart

Binnenvaartkrant