Views
8 months ago

2021-26 Kerst

 • Text
 • Binnenvaartkrantnl
 • Wensen
 • Schip
 • Feestdagen
 • Fijne
 • Nieuwe
 • Kerstspecial
 • Onze
 • Binnenvaart
 • December
 • Jaar

30

30 Kerstspecial 21 december 2021 Dacom Werkendam BV wenst iedereen DE JONG’S PIJPLEIDINGFABRIEK SATELLIET ONTVANGSTSYSTEMEN CAMERA BESTURINGSSYSTEMEN OOK IN HET NIEUWE JAAR KOMT ELKE KLUS WEER VOOR ELKAAR 4G ROUTERS De Jong’s Pijpleidingfabriek produceert en installeert met veel expertise elke dag pijpleidingsystemen voor de maritieme sector, visserij, baggerindustrie, jachtenbouw, binnenvaart, aggregatenbouw en waterzuiveringsinstallaties. Zij kiezen voor het familiebedrijf uit Sliedrecht omdat het al sinds 1951 de specialist is op dit gebied. DÉ SPECIALIST IN PIJPLEIDINGEN Ir. Lelystraat 10, 4251 LS Werkendam T +31 (0)183 501707 www.dacomwerkendam.nl De Jong's Pijpleidingfabriek B.V. Sliedrecht Molendijk 80-82 • 3361 EP • Sliedrecht • Postbus 67 • 3360 AB • Sliedrecht +31 (0)184 413 644 • info@djps.nl • www.djps.nl Wij danken u voor het vertrouwen dat u ons het afgelopen jaar heeft gegeven. Wij kijken uit naar een gezond en mooi 2022. AlphaRiverTrackPilot Automatische koers- en bochtbesturing Neem contact met ons op voor financieringsmogelijkheden voor de AlphaRiverTrackPilot. E inland@alphatronmarine.com | T +31 10 453 4000

31 Kerstspecial Evacuatie bij watersnood in Limburg 2021. DIT WAS 2021 Jaaroverzicht 21 december 2021 Klimaatverandering (foto Brita Seifert) Het was geen Elizabethsvloed (van november 1421) maar een zomerse vloedgolf (van 2021) die uit de lucht kwam vallen. Door enorme regenval overstroomden delen van Limburg en de Maas was dagenlang gestremd wegens het hoge water. Anders dan in de buurlanden vielen er in Nederland geen slachtoffers bij deze onverwachte watersnood, waarbij tienduizenden werden geëvacueerd en dijken op breken leken te staan door de zware waterafvoer via kanalen en rivieren. De dijk van het Julianakanaal kon het net houden. Was dat niet het geval geweest, dan had het gebied rond Meersen ondergelopen. Dat gebeurde niet dankzij inderhaast aangelegde dijkversterkingen. De waterafvoer was net zo hevig als in 1993 en 1995. Sindsdien is echter het programma ‘Ruimte voor de rivier’ uitgevoerd en dat bleek voldoende te zijn. Er werd in de ondergelopen dorpen veel schade aangericht maar de dramatische gevolgen als van de Elizabethsvloed bleef Limburg deze zomer bespaard. Uiteraard waren er aanwijzingen dat dit samenhangt met de klimaatsverandering zoals die al jarenlang wordt aangekondigd. Verschillende kijk op biodiesel Zonder corona had 2021 het jaar van het bijmengen van diesel kunnen worden. De Nederlandse overheid is ervan overtuigd het milieu en het klimaat een plezier te doen door de leveranciers van gasolie te verplichten biologische componenten toe te voegen aan gasolie. Het was met name de jubilerende ASV die hiertegen in opstand kwam. Die bio-componenten zijn volgens de ASV helemaal niet zo goed voor milieu en klimaat en al helemaal niet voor de scheepsdieselmotoren waar ze in verbrand worden. Voorzien worden calamiteiten en schades en dat wil de ASV voorkomen. Zo worden de dieselmotoren misbruikt voor de verbranding van afgedankte kookolie. Met 5 procent of meer daarvan zou de brandstof niet meer voldoen aan de norm EN590. “Bovendien is het vervuilender”, aldus de ASV. Ook verzekeraar EOC onderschrijft dat standpunt. Tevens meldt de organisatie van bunkeraars NOVE dat deze verplichting op nationaal niveau dramatisch uitwerkt op de positie van de Nederlandse bunkerbedrijven. Staatssecretaris Steven Weyenberg van IenW kijkt daar toch heel anders tegenaan. Volgens hem is het heel zinvol en kan het ook. Waardevolle aanvulling Sinds 4 februari dit jaar vaart Citybarge bedrijfsafval over de Leidse grachten met elektrisch voortgestuwde bootjes met bakjes. Citybarge werkt daarvoor samen met afvalverwerker Renewi. In een commentaar zei de Leidense wethouder Yvonne van Delft dat “deze elektrische boot een waardevolle aanvulling is op andere duurzame alternatieven zoals fietsen, bakfietsen en kleine elektrische auto’s. Een win-winsituatie en een geweldige aanwinst voor onze waterrijke Leidse binnenstad.” Verbijsterend achterstallig onderhoud Wat de binnenvaart betreft had 2021 het jaar geworden waarin Nederland wakker schrok, zich bewust werd van het verbijsterend slechte onderhoud van de vaarwegen, bruggen en sluizen. Af en toe leek het erop dat een wenselijke Aha-Erlebnis plaatsvond. Bijvoorbeeld toen op 29 oktober minister Barbara Visser de Tweede Kamer in een brief vertelde dat het er veel slechter voor stond met de infrastructuur in Nederland dan ze had gedacht en dat dus de beschikbare euro’s bij lange na niet voldoende zijn om die achterstand in te lopen. Maar zo’n brief verandert de situatie ook weer niet direct in een tijd van hoogoplopende spanningen over een pandemie die de mensheid bedreigt en diezelfde mensheid een klimaatcrisis boven het hoofd hangt. Hoewel zeker wat dat laatste onderwerp betreft, de binnenvaart alleen mét goedwerkende sluizen een flinke steen kan bijdragen aan de oplossing. Maar dat is misschien te ingewikkeld voor bestuurders die toch wel wat anders aan hun hoofd hebben. Meereizende informatie Toen in 1996 Jos van Splunder van de Dienst Zeeland van Rijkswaterstaat met BICS startte, werd elektronisch melden van binnenschepen bij de vaarwegbeheerder in principe mogelijk. Er moest nog wel wat water door de Rijn voordat dit in de praktijk grootschalig kon worden toegepast, maar 25 jaar later is het elektronisch melden voor een groot gedeelte van de vloot verplicht en biedt het de binnenvaart zoveel voordelen dat wie er eenmaal gebruik van maakt, niet meer terug wil naar de analoge meldingen van weleer. Vooral het feit dat de scheeps- en reisgegevens met het schip ‘meereizen’ maakt het voor de schipper eenvoudiger. De in 2013 overleden Van Splunder zou het prachtig hebben gevonden hoe ‘zijn’ Binnenvaart Informatie en Communicatie Systeem een sleutelrol vervult in de begeleiding van de scheepvaart anno 2021. Sinds 1 december van dit jaar moeten ook riviercruiseschepen, vaartuigen langer dan 110 meter, zeeschepen, schepen met LNG-aandrijving en bijzondere transporten zich elektronisch melden op de Rijn. Een verplichting die al enige tijd geldt voor containerschepen en tankers. Niet iedereen die zich elektronisch meldt, maakt gebruik van het nog immer gratis BICS. Bij sommige hardware is de mogelijkheid tot elektronisch melden ingebouwd. Full elektrisch 2021 was het jaar waarin volledig elektrisch voortgestuwde binnenvaart werkelijkheid werd. Op 6 september voer het 90 meter lange containerschip Alphenaar voor het eerst elektrisch op stroom uit verwisselbare batterijcontainers. 100 procent emissievrij varen was de primeur voor de hele binnenvaart. Het ‘moment of glory’ was voor Zero Emission Services (ZES). De Alphenaar is gebouwd voor het traject tussen Alphen aan den Rijn en Moerdijk, waarvan de Gouwe deel uitmaakt. Niet helemaal verrassend was de eerste opdrachtgever voor dit transport bierbrouwer Heineken, van meet af aan een groot pleitbezorger van intermodaal vervoer. De Alphenaar wordt voortgestuwd door ZES-packs, 20-voets containers vol batterijen die worden opgeladen met groene stroom. Er komen meer schepen als de Alphenaar, verzekert ZES, om in 2030 dertig vaarroutes met zero emmission te realiseren met acht laadstations. Later dit jaar arriveerde in Europa een andere leverancier van wisselstations voor batterijen. Het Canadese Shift Clean Energy zal in Amsterdam een eerste wisselstation voor batterijen vestigen. De eerste afnemer van die batterijen zal Kotug zijn, dat met elektrisch aangedreven boten gaat varen in de regio Amsterdam.

Binnenvaartkrant