Views
9 months ago

2021-23

 • Text
 • Binnenvaartkrantnl
 • Jaar
 • Goed
 • Nieuwe
 • Schipper
 • Onze
 • Label
 • Schip
 • Schepen
 • Binnenvaart
 • November

2 9 november

2 9 november 2021 In tien minuten geladen batterijen aan boord Het is geen nieuw idee om batterijen die gebruikt worden voor de voortstuwing van binnenschepen om te wisselen voor opgeladen batterijen als ze leeg zijn. Maar wie investeert er in het wisselstation en stelt de volle batterijen ter beschikking? Het Canadese bedrijf Shift Clean Energy zet een belangrijke stap in de goede richting. In de bekende binnenvaartinnovator Leen Schipper heeft het bedrijf een bezield leider gevonden voor de Europese tak van Shift. Shift en Leen Schipper hadden een mooie dag uitgekozen voor de presentatie van deze Canadese aanpak van het elektrificeren van de scheepvaart. Het onderwerp is in lijn met de gesprekken die in Glasgow worden gevoerd bij de COP26 over de hoogstnoodzakelijke aanpak van de klimaatverandering. De overleggende partijen in Glasgow kunnen een voorbeeld nemen aan de aanpak van Shift en Kotug. Aan boord van Spido’s Prinses Amalia werd vrijdag 5 november midden in de zonovergoten Rotterdamse haven meteen de daad bij het woord gevoegd met de ondertekening van een MoU (memorandum van overeenkomst) door Ard-Jan Kooren, CEO van Kotug International, en Brent Perry, CEO van Shift, voor het integreren van het Shift-product in de nieuwe, volledig elektrische duwboot van Kotug. “Zero emissie is nu een realistische keuze voor de markt”, aldus Ard-Jan Kooren. “Onze diensten combineren plaveit de weg om Leen Schipper legt uit waarom hij heeft gekozen voor Shift Clean Energy. “Pak knelpunten aan” Ard-Jan Kooren (r) en Brent Perry (CEO’s van respectievelijk Kotug en Shift) tekenen de overeenkomst aan boord van de Prinses Amalia. de markt klaar te maken voor zero emissie.” Voor de serie nieuwe boten die Kotug gaat bouwen, heeft het bedrijf niet alleen in de voortstuwing gekozen voor de milieuvriendelijke aanpak. “De boten worden volledig gebouwd volgens het principe van cradle to cradle”, aldus Ard-Jan Kooren. Er worden dus geen materialen verspild. “Er is ook geen antifouling meer nodig.” De ingenieus modulair gebouwde nieuwe boten hebben 30 procent minder diepgang dan bestaande boten. PwrSwäp De kracht van Shift Clean Energy is dat het bedrijf durft te investeren in wisselstations, waar batterijen in een tijdsbestek van tien minuten kunnen worden omgewisseld. De eerste is gepland in de Amsterdamse haven, waar ook de nieuwe boot van Kotug gaat varen. Met de haven van Antwerpen zijn eerste gesprekken gevoerd. De naam van de wisselstations luidt PwrSwäp (spreek uit als ‘power swop’). Leen Schipper legt uit: “Door batterijen om te wisselen in plaats van snel op te laden, kun je ze meer geleidelijk opladen en daardoor gaat de batterij veel langer mee. Wel zo’n 14.000 cycles, tegen 3.000 bij een Tesla.” De schipper of rederij die gebruik maakt van de Shift-batterijen en wisselstations, betaalt echter niet de batterij maar zoals inmiddels gebruikelijk bij de elektrisch gedreven voortstuwing per gebruikte kiloWatt. Volgens Leen Schipper maakt Swift waar wat bij veel anderen niet verder komt dan de ideeënfase. Er varen inmiddels 300 schepen wereldwijd met batterijen van Swift. Hij hoopt dat de binnenvaart aanhaakt bij deze ontwikkeling. “De binnenvaart moet uitstralen dat ze de kracht heeft om met zero emissie te varen.” Leen Schipper heeft zich de afgelopen decennia voortdurend ingezet voor lagere emissies in de binnenvaart. Velen zullen zich zijn niet aflatende ijver herinneren waarmee hij lezingen hield ten faveure van het gebruik van LNG in de binnenvaart. “Veel schippers vroegen zich bij LNG af waar ze dat zouden moeten bunkeren. Dat moet nu anders en ik denk dat Shift met de wisselstations gaat voorzien in die behoefte.” Hij ziet een toekomst met tal van vaarroutes die volledig elektrisch kunnen door de tactische plaatsing van wisselstations. En als er de voorkeur komt voor een andere energiedrager zoals waterstof, dan kan dat makkelijk worden geïntegreerd. “Elektrisch aangedreven schepen hebben allemaal een stekker. Laten we zorgen dat het allemaal dezelfde stekkers zijn.” Ook als de producten door concurrerende bedrijven worden geleverd. “Ik denk niet in concurrentie, maar in aanvulling van elkaar”, aldus Leen Schipper. Martin Deymann is ‘Ondernemer van het Jaar’ Vervolg van pagina 1 >> Als er geen geld bij komt, lopen de vertragingen de komende jaren op en moeten er onwenselijke keuzes gemaakt worden, waarschuwt Visser. Zoals het opnieuw kiezen waar wel en niet in geïnvesteerd wordt, het accepteren van de afname van kwaliteit of het beperken van aanleg van nieuwe infrastructuur. De brancheorganisaties die samen het COV vormen (Koninklijke BLN-Schuttevaer, CBRB, evofenedex, de Vereniging van Waterbouwers en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens) “luiden al jaren de noodklok als het gaat om de staat van onderhoud van de Nederlandse sluizen en bruggen”, schrijft COV-voorzitter Erik Schultz in een reactie. “De scheepvaart heeft zeer regelmatig te maken met onverwachte stremmingen en er zijn sluiscomplexen en bruggen die maanden of zelfs jaren gedeeltelijk (of niet) beschikbaar zijn.” “Het is om moedeloos van te worden en onbegrijpelijk dat de consequenties voor vervoer over water zo weinig onderkend worden”, aldus Schultz. “Vervoer over water staat bekend als een zeer betrouwbare vorm van transport en dat willen we graag zo houden. Ondernemers moeten echter steeds meer uit de kast halen om tijdig te kunnen leveren.” “Binnenvaart heeft zoveel te bieden, zeker nu de files op de Nederlandse wegen weer oplopen. Er is ruimte voor groei, zowel op de vaarwegen als bij de schepen. Vervoer over water is ook een zeer CO 2 gunstige modaliteit. Brede inzet van de binnenvaart helpt de klimaatdoelen te halen en dat lijkt ons gezien de actualiteit een belangrijk aandachtspunt. Je kunt een euro maar 1 keer uitgeven en dan is investeren in vaarwegen een verstandige keuze.” Afrekenen Tijdens de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat voor 2022 kwam het onderwerp ook aan bod. Barry Madlener van de PVV vroeg minister Visser om knelpunten in de binnenvaart aan te pakken: “De sluizen bij Panheel en bij Sint Andries, en storingen op het Máximakanaal en op de Zuid-Willemsvaart. Kan de minister een dringende oproep doen aan de partijen in deze zaal die aan de formatietafel zitten om ook hier echt geld voor vrij te maken, zodat we het komende kabinet daarop kunnen afrekenen?” Visser gaf zelf aan dat de binnenvaart een belangrijke rol speelt voor het goederenvervoer: “Als je minder files op de weg wilt, helpt het als je een flink aantal vrachtwagens van de weg kunt halen door te investeren in de binnenvaart en ervoor te zorgen dat zij dat op een goede manier kunnen doen. De binnenvaart heeft daar een steuntje in de rug voor nodig.” Over het uitgestelde onderhoud zei ze: “Als je te weinig geld hebt, dan schuif je je onderhoud steeds door. En als je dat te lang doet, heb je meer kans op storingen. Dat zien we nu gewoon.” En over vervanging en renovatie van oude bruggen, sluizen en tunnels: “Dat speelt zowel bij het spoor als bij de weg en de vaarwegen. En dat alles heeft direct invloed op bijvoorbeeld de binnenvaart.” (foto DVZ / Hinrich Franck) Martin Deymann heeft in Hamburg de LEO-prijs voor Ondernemer van het Jaar 2021 gekregen van transportvakblad Deutsche Verkehrs-Zeitung. De jury prees de oprichter en eigenaar van de Reederei Deymann Gruppe voor zijn ondernemerschap: gestart als particuliere schipper bouwde hij in bijna dertig jaar een bedrijf op met inmiddels 53 schepen, 300 medewerkers en een jaaromzet van 60 miljoen euro. De 51-jarige Deymann bedankte in een korte toespraak het DVZ-comité voor de toekenning van de prijs en iedereen die hem hebben begeleid op zijn reis van deelnemer tot ondernemer.

Meanderkids: 2022 wordt laatste editie Door corona kon het Meanderkids Voetbaltoernooi in 2020 en 2021 niet doorgaan. Voor volgend jaar staat het evenementen voor en door (oud-)schipperskinderen gepland op zaterdag 11 juni. Dat wordt de laatste keer dat het voetbalspektakel plaatsvindt, zo maakt het bestuur bekend. “Deze beslissing heeft het bestuur helaas met pijn in het hart moeten nemen, juist ook omdat het toernooi altijd zo enorm leeft onder de kinderen en het publiek”, zeggen de organisatoren. “We zijn bij elkaar geweest om het over de toekomst van het toernooi te hebben. Ondanks dat het kinderaantal naar beneden gaat, hebben we besloten dat we nog één keer het toernooi willen proberen te organiseren. Dit zal dan de allerlaatste keer Meanderkids zijn.” “We zullen het toernooi, mits het met de dan geldende coronamaatregelen te regelen is, organiseren op zaterdag 11 juni 2022 bij het welbekende VVOR in Rotterdam.” Om internaten meer ruimte te bieden om teams samen te stellen, worden de leeftijdscategorieën aangepast: - gemengd 6 tot en met 10 jaar - jongens 11 tot en met 15 jaar - jongens 16 tot en met 21 jaar - meiden 11 tot en met 15 jaar - meiden 16 tot en met 21 jaar - vaders - moeders Op deze manier kunnen ook degenen die de afgelopen jaren het internaat hebben verlaten, toch nog een keer mee doen aan het toernooi. Het bestuur wil er alles aan doen om van het slottoernooi een groot feest te maken. “Als toch blijkt dat er te weinig teams zijn om het toernooi door te laten gaan, gaan we proberen om op een andere manier een invulling te kunnen geven aan deze dag.” 3 Rijkswaterstaat start online service voor bediening op afroep Rijkswaterstaat heeft een online aanmeldsysteem geïntroduceerd voor het aanvragen van een brug- of sluispassage buiten de reguliere openingstijden. Sinds 1 november kunnen schippers en verladers daarvan gebruik maken via www.vaarweginformatie.nl. Bij steeds meer bruggen en sluizen is het al mogelijk om te passeren door bediening op afroep. Sinds begin deze maand kunnen schippers een gewenste extra opening of schutting online doorgeven. Ook watersporters kunnen het systeem gebruiken. Emissielabel binnenvaart vanaf 15 november beschikbaar Scheepseigenaren kunnen vanaf 15 november een emissielabel aanvragen voor binnenvaartschepen, passagiersschepen en drijvende werktuigen. SAB, de Stichting Afvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart, gaat dit label verstrekken. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voert het label in op basis van de afspraken met de branche in de Green Deal van 2019. Het label is het afgelopen jaar ontwikkeld samen met het Expertise en Innovatiecentrum Binnenvaart (EICB). Meten aan de pijp Een van de voornaamste doelen is om schippers een middel te geven waarmee ze kunnen aantonen hoe schoon hun schip is op basis van de daadwerkelijke uitstoot. Bijvoorbeeld dat ze met een CCR0- of CCR1-motor dankzij nabehandelingstechnieken net zo goed scoren als een CCR2- of Stage V-motor. Meten aan de pijp maakt dat mogelijk. Daarnaast zijn er schepen die varen met grote concentraties HVO of andere biobrandstoffen, maar de bijdrage aan CO 2 -reductie daarvan wordt tot nu toe niet erkend. Het label brengt daarin verandering. Het label bestaat uit twee onderdelen: een letter en een cijfer. De toegekende letter geeft aan hoe het zit met de klimaatemissies (vooral CO 2 ). Het cijfer geeft aan hoe goed het schip presteert op het gebied van luchtkwaliteit (onder andere de uitstoot van stikstof en fijnstof) in verhouding tot motoren met CCR2- en Stage V- certificaat. Een schip met label A0 kan als klimaatneutraal en emissieloos worden beschouwd. Label E5 is de slechtste score. De test bij de Prinses Margrietsluis was succesvol, aldus Rijkswaterstaat. (foto Tekst & Toebehoren) Getest Een openingsverzoek indienen kan via www.vaarweginformatie.nl. “Het nieuwe online aanmeldsysteem maakt een einde aan de verschillende manieren van aanvragen die de laatste jaren naast elkaar bestonden. Het is duidelijker en eenvoudiger om met één Het emissielabel is bedoeld voor vrachtschepen, passagiersschepen en drijvende werktuigen. Historische schepen behoren niet tot de doelgroep, maar mogen in principe wel een label aanvragen. Door het lagere aantal vaaruren, zal de impact voor deze groep minder groot zijn, verwacht de SAB. “Het label biedt de schipper een laagdrempelige manier om te laten zien hoe goed zijn of haar schip presteert als het gaat om uitstoot van CO 2 , stikstof en fijnstof”, zegt Barbara Visser, demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat. “De bedoeling is dat het label helpt om de verduurzaming in de binnenvaart te bevorderen. We zullen binnen twee jaar een evaluatie doen naar de resultaten van het label.” Niet verplicht Schippers worden niet verplicht een label aan te vragen. Aanvragen van het label is vrijwillig. Het idee is dat het label stimuleert om te investeren in vergroening; dan kan een schip een beter label krijgen. Partijen als havens, verladers en banken kunnen met het label vergroening belonen. Volgens SAB-directeur Cees Kleiberg is de aanvraagprocedure eenvoudig en laagdrempelig. “Via een speciaal portaal op internet kan de aanvraag voor het label snel en soepel online gedaan worden. Gegevens over het aantal draaiuren van de motor, het brandstofverbruik et cetera kunnen gemakkelijk geüpload worden. Aan de aanvraag en de uitgifte van het systeem te werken”, aldus Rijkswaterstaat. De vaarwegbeheerder heeft de afgelopen tijd bij de Prinses Margrietsluis getest met het systeem. label zelf zijn geen kosten verbonden. Wel zijn in bepaalde gevallen emissiemetingen nodig. Daar moet de aanvrager zelf voor zorgen.” Draaiuren Het label is bedoeld voor motoren vanaf 19 kW op vrachtschepen van minimaal 20 meter, passagiersschepen en drijvende werktuigen. Er wordt uitgegaan van het gewogen gemiddelde van de aan boord aanwezige motoren. Wanneer een motor bij aanvraag van het label meer dan 10.000 of 20.000 draaiuren heeft (afhankelijk van de aanwezigheid van een nabehandelingssysteem), dan moeten bij de aanvraag emissiemetingen worden overgelegd. Om het label te behouden moet na iedere 10.000 draaiuren vervolgens opnieuw worden gemeten. Het portaal is beschikbaar in de talen Nederlands, Duits en Engels. Na het aanvragen van een eigen account door de schipper, kan het schip worden toegevoegd en de aanvraag worden geplaatst. Wanneer het tijd is om de gegevens te vernieuwen, kunnen die via hetzelfde account worden ingevoerd. Het toegewezen label wordt uitgereikt via een digitaal en papieren certificaat. Kleiberg: “Indien gewenst kunt u een vlag verkrijgen met daarop het verkregen type label, waardoor ’uw investering in duurzaamheid’ goed zichtbaar is.” Aanvragen kan vanaf 15 november via www. binnenvaartemissielabel.nl. Dat was succesvol, concludeert Rijkswaterstaat. “Daarom kan het aanmeldsysteem per 1 november breder uitgerold worden.” Combineren Bij de aanmelding dient onder andere vermeld te worden voor welk object de bediening wordt aangevraagd. Uiteraard is ook het tijdstip van belang. Rijkswaterstaat plant de aangevraagde bediening vervolgens zo goed mogelijk in. “In enkele gevallen kan het voorkomen dat een ander tijdstip wordt voorgesteld”, aldus de dienst. “Dat is afhankelijk van alle aanvragen die tegelijkertijd gedaan worden. Twee aanvragen die in tijd nagenoeg aansluitend zijn worden gecombineerd.” 9 november 2021 Druppels Onze regering benadert het probleem van de klimaatverandering als de keuze voor een paar nieuwe schoenen. Als het nieuwe paar niet betaalbaar is, dan lopen we die ouwe schoenen wel af. Je hebt niet veel meer aan je oude schoenen als de zolen helemaal door zijn en je feitelijk met je blote voetjes op straat staat. Als de maatregelen niet betaalbaar zijn, laat dan maar gaan die klimaatverandering. Daar valt immers geen eer aan te behalen. Met onbetaalbare maatregelen strijk je mensen tegen de haren in en dat kun je als politicus natuurlijk niet maken. Dan word je niet herkozen. Je krijgt bij je achterban de handjes veel eerder op elkaar als je je onbekommerd opstelt, onbezorgd door het leven gaat en niet druk maakt over de al te verre toekomst. Ook wel bekend als kortetermijndenken, waar politici een handje van hebben. De dingen gaan immers toch nooit zoals je verwacht dus wat zou je je druk maken over de verre toekomst? Beter gods water over gods akker laten lopen. Treffender kun je niet tegen het Nederlands klimaatbeleid aankijken. Ook Den Haag zal vroeg of laat onder water staan. Omdat de plannen om de klimaatverandering tegen te gaan niet betaalbaar bleken. “Après moi, le déluge (Na mij de zondvloed)”, zei Lodewijk XV na een smadelijke nederlaag van het Franse leger, om zijn foute beslissingen te relativeren. Lodewijks motto werd door Britse piloten in 1943 heel treffend geadopteerd als hun credo toen ze de dammen in het Ruhrgebied gingen bombarderen. De zondvloed was toen iets te optimistisch, al troffen enkele stuiterbommen wel doel. Ons veranderende klimaat is effectiever, al kun je je afvragen of schuldigen erdoor worden gestraft. Het is waar dat klimaatverandering geen specifiek Nederlands probleem is en dat elke maatregel in Nederland een druppel in de oceaan is, om in de natte metaforen te blijven. Maar dat is de tragiek van ieder mens als er wereldwijd iets misgaat. De meeste mensen hebben alleen te maken met hun eigen spiegelbeeld dat zo mooi kan dienen als je geweten. Durf je jezelf aan te kijken en weet je dat het wel goed zit. Die wereld verander je immers niet zomaar en als je eigen geweten gesust is, is er toch niets aan de hand? Maar niet iedereen heeft alleen over zichzelf de verantwoording. Als je een familie hebt, een bedrijf met mede werkers of een schip dat proportioneel meer kan bijdragen door de keuzes die je maakt, een hoge ambtenaar bent of zelfs de baas van een land, dan gaat het om meer druppels. Als je een schip hebt, ben je misschien wel DE druppel. EÉN POT NAT DOOR MICHEL GONLAG

Binnenvaartkrant