Views
7 months ago

2021-23

 • Text
 • Binnenvaartkrantnl
 • Jaar
 • Goed
 • Nieuwe
 • Schipper
 • Onze
 • Label
 • Schip
 • Schepen
 • Binnenvaart
 • November

10 9 november

10 9 november 2021 Wij streven dag na dag de hoogste standaarden na. Bijna 40 schepen en 350 medewerkers maken ons tot één van de grootste nautisch management bedrijven voor de riviercruisevaart. Ben jij op zoek naar een job bij een bedrijf in volle ontwikkeling? Een werkgever die inzet op opleiding en ontwikkeling van haar medewerkers? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. 1E/2E KAPITEIN Wat we van jou verwachten • lbv. Rijnpatent. min tot Mannheim • Donaupatent is een plus • Ervaring in de passagiersvaart • Kennis van Duitse (en Engelse) taal Wij bieden jou • Een goede vrijetijdsregeling, 4-2 of 4-4 • Een competitief salaris • Zwitsers contract • Een stabiele en dynamische werkomgeving Voor onze klanten zijn wij op zoek naar: Hoe te solliciteren Ben je de juiste persoon voor één van bovengenoemde functies, dan kun je je sollicitatie richten aan jobs@rsrnemo.com Wij zijn een nautisch management bedrijf in volle ontwikkeling. Wil jij aan de slag op een riviercruise bij een werkgever die inzet op opleiding en ontwikkeling van haar medewerkers? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Voor onze klanten zijn wij op zoek naar: STUURMAN Bij voorkeur in het bezit van een Rijn- en/of Donaupatent MATROOS In het bezit van een dienstboek met Rijn en Donau kwalificatie voor Matrozen Wat we van jou verwachten • Kennis van Duitse (en Engelse) taal • Representatief voorkomen Wij bieden jou • Een goede vrijetijdsregeling • Een competitief salaris • Cyprus of Zwitsers contract • Een stabiele en dynamische werkomgeving Hoe te solliciteren Ben je de juiste persoon voor één van bovengenoemde functies, dan kun je je sollicitatie richten aan jobs@rsrnemo.com STUURMAN BINNENVAART De functie Voor Van Oord Grondstoffen B.V. zijn wij op zoek naar een STuurman Binnenvaart. In de rol van Stuurman ben je samen met de Schipper verantwoordelijk voor het schip, haar bemanning en de lading. Onze beunschepen vervoeren grondstoffen (zand, klei, grint) binnen Nederland en België. Verantwoordelijkheden Samen met de Schipper draag je zorg voor het veilig laden, vervoeren en lossen van de lading met daarbij alle voorkomende nautische handelingen; Zorgdragen voor (preventief) onderhoud van het schip; Verzorgen van het aan- en afmeren van het schip. Functie-eisen Ervaring met beunschepen in de binnenvaart; In bezit van dienstboekje met aantekening Stuurman of Groot Vaarbewijs AB; In bezit van rijbewijs B en eigen vervoer; Gedegen kennis van MS Office; Zelfstandige collega met een positieve en flexibele instelling; Bereid om van maandag tot en met vrijdag van huis te zijn. Interesse? Solliciteer nu! Neem contact op met Bjorn Ghitti E bjorn.ghitti@vanoord.com T +31888264684

11 Duitse bonden vragen nieuwe regering om maximale aandacht voor vaarwegen 9 november 2021 In Berlijn onderhandelen SPD, Groenen en FDP over de vorming van een nieuwe regering. De Duitse binnenvaartbonden en binnenhavens roepen de toekomstige coalitie op zich hard te maken voor transport over water. De binnenvaartorganisaties BöB en BDB benadrukken in hun oproep het belang van binnenvaart en binnenhavens voor Duitsland als handels- en industrieland. Vervoer per binnenvaart kan ook een belangrijke bijdrage leveren in het behalen van de klimaatdoelstellingen. Daarom moet de toekomstige regering investeren in vaarweginfrastructuur, binnenhavens, betere concurrentievoorwaarden voor de binnenvaartsector, vlootvergroening en digitalisering. Vaarwegen verruimen BDB-voorzitter Martin Staats wil dat de komende bondsregering het verruimen van vaarwegen tot een topprioriteit maakt. Dit vergt voldoende budget, voldoende personeel voor de vaarwegbeheerder en afspraken over een gegarandeerde kwaliteit. Daarnaast zijn de komende jaren grote subsidiebedragen nodig om de sector te ondersteunen bij de overstap naar emissiearme technologie en duurzame brandstoffen. De binnenhavens zien zichzelf als de motor voor de modal shift van de weg naar water en spoor. BöBvoorzitter Joachim Zimmermann vraagt meer overheidsinvesteringen in overslaginstallaties, het aanzwengelen van logistieke concepten voor vaarwegen en verbetering van binnenvaartinfrastructuur in de havens. Een nieuw, geïntegreerd verkeersconcept voor spoor en binnenvaart kan de modal shift volgens Zimmermann een boost geven. Binnenhavens willen ook een draaischijf worden voor de energiedragers van de toekomst en de kansen van digitalisering benutten om logistieke ketens te verbeteren. Voor dit laatste is de uitbouw van 5G-netwerken langs vaarwegen en het spoor nodig. Megavijzels voor sluis in Diepenbeek De Vlaamse Waterweg bouwt op het sluizencomplex van Diepenbeek een gecombineerde pomp- en waterkrachtcentrale. Eind oktober zijn drie grote Archimedes-schroeven geplaatst. Met een diameter van 4,30 meter en een lengte van 28 meter behoren de schroeven tot de grootste De vijzels werden over water aangevoerd. (foto De Vlaamse Waterweg) Onderzoek: “betere inrichting stuurhuis maakt binnenvaart veiliger” Update en verbeter de richtlijnen voor stuurhuizen en de ontwerprichtlijnen voor de interactie met apparatuur in het stuurhuis. Dat is een van de aanbevelingen die onderzoeksbureau Intergo doet na een studie naar de menselijke factoren als oorzaak bij ongelukken in de binnenvaart. Er bestaat nauwelijks uniformiteit in stuurhuizen, de locatie van bedieningselementen voldoet niet aan ergonomische normen en de informatie van geautomatiseerde hulpmiddelen geeft een vals gevoel van veiligheid. Dat zijn de drie belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek van Intergo (International Centre for Safety, Ergonomics & Human Factors). Het Nederlandse bureau voerde het uit in opdracht van IWT-Platform Europe. In het rapport Human factors root causes of accidents in inland navigation: HMI and wheelhouse design gaat het specifiek om de ‘mens-machine-interface’ in het stuurhuis. Bij het onderzoek zijn ook IVR en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) betrokken geweest. De onderzoekers adviseren dat duidelijk moet worden wat minimaal vereist is voor beschikbaarheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en integratie van informatie en automatisering voor de man of vrouw aan het roer. Het IWT- Platform, IVR en het ministerie van IenW hebben dit onderzoek samengevat in een technische brochure, met uitleg over de belangrijkste aspecten. Menselijke factor Een toenemend aantal ongevallen en schadeclaims in de binnenvaart was in 2020 aanleiding voor onderzoek naar de menselijke factor als mogelijke oorzaken. Intergo voerde dat uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Uit die eerste fase van het onderzoek kwam naar voren dat bij 70 tot 80 procent van de incidenten de menselijke factor inderdaad een belangrijke factor was. Vervolgens heeft IWT Platform Europe opdracht gegeven om de tweede fase van dit onderzoek uit te voeren. Voorzitter Paul Goris legt uit waarom: “De binnenvaartsector staat aan de vooravond van een grote transitie op het gebied van duurzaamheid en digitalisering. Dit vereist verdere ontwikkeling van normen en bepaalde veiligheidseisen.” Intergo keek naar drie factoren die verband houden met de interactie tussen mens en machine in het stuurhuis. Een van de constateringen is dat er niet tot nauwelijks uniformiteit is in stuurhuizen, bijvoorbeeld voor de bedieningselementen en displays die de stuurman gebruikt. “In het verleden stond de stuurman jarenlang aan hetzelfde roer en was vertrouwd met zijn of haar stuurhut. Door een toenemende mate van ploegendiensten en personeelswisselingen op de binnenvaartschepen, komen zij steeds vaker in aanraking met verschillende stuurhuizen en andere (hulp-) apparatuur. Deze verschuiving kan een risico op menselijke fouten met zich meebrengen.” Tijdens scheepsbezoeken concludeerden de onderzoekers dat de locatie van primaire bedieningselementen (roer, motor, marifoon) en primaire displays (radar, ECDIS) niet voldoet aan ergonomische normen. Bereikbaarheid, zichtbaarheid en leesbaarheid zijn vaak niet optimaal, “wat kan leiden tot potentiële fouten en fysieke klachten bij werknemers”, aldus de onderzoekers. “Uit deze scheepsbezoeken bleek ook dat de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van informatie van geautomatiseerde hulpmiddelen soms onduidelijk is voor de schipper. Dit kan een vals gevoel van veiligheid creëren.” Aan de andere kant is bij bepaalde geautomatiseerde informatie ook nog steeds van belang hoe de schipper die interpreteert en wat hij ermee doet. Bij dit onderwerp gaat het niet alleen om technische voorschriften, maar ook om kwalificaties van bemanningsleden én de manier waarop het aan boord van de schepen is georganiseerd, aldus Intergo. Om de aanbevelingen in de praktijk te brengen raadt het bureau aan om een roadmap te ontwikkelen, waarbij alle relevante stakeholders worden betrokken. Veiligheid en imago Lijdia Pater, secretaris bij het IWT Platform reageert: “Het is een belangrijk onderwerp, voor de veiligheid aan boord van binnenschepen, maar ook voor het imago van de binnenvaart als veilige vervoersmodaliteit. We willen met de studieresultaten een nuttige en onderbouwde inbreng leveren aan de verdere discussies, maar bovenal bijdragen aan het verminderen of voorkomen van ongevallen in de binnenvaart.” vijzels ter wereld voor een dergelijke toepassing. Elke combinatie van vijzel en vijzelgoot weegt 95 ton. Per vijzel kan 5 kubieke meter water per seconde worden opgepompt over een hoogte van ruim 10 meter. Diepenbeek is de vierde sluis op het Albertkanaal waar een gecombineerde pomp- en waterkrachtcentrale wordt gebouwd. Deze installaties houden het waterbeheer veerkrachtig in tijden van klimaatverandering. In de toekomst zullen periodes van sterke neerslag en langdurige droogte vaker optreden. Dit verhoogt de kwetsbaarheid van het watersysteem. Beter bevaarbaar Het Albertkanaal en de Kempense kanalen worden gevoed met water uit de Maas. Bij langdurige droogte daalt het waterdebiet van de Maas sterk. Ook de waterpeilen in het Albertkanaal kunnen dan niet altijd meer gegarandeerd worden. Pompinstallaties voorkomen dit. Op de gecombineerde pompinstallaties-waterkrachtcentrales kan schutwater in perioden van waterschaarste terug naar het bovenpand worden gepompt. Dit beperkt het schutverlies. Het kanaal blijft hierdoor bevaarbaar. Als er voldoende water beschikbaar is, kunnen de installaties worden ingezet om stroom te produceren uit waterkracht voor ongeveer 1500 gezinnen. Via een coronaherstelplan versnelt de Vlaamse overheid momenteel investeringen tegen droogte. In 2021 en 2022 investeert ze 18 miljoen euro in de bouw van de twee resterende pompinstallatieswaterkrachtcentrales op de sluizencomplexen in Genk en Wijnegem. Langs het Kanaal Brussel- Charleroi en de Durme bij Groot Broek worden voor 9 miljoen euro pompinstallaties geplaatst. Extraatje voor Duitse vaarwegen In Duitsland heeft het verkeersministerie nog dit jaar 200 miljoen euro extra voor werkzaamheden aan de vaarwegen. Het geld is bestemd voor vervangings-, onderhoudsen uitbreidingsprojecten. Het gaat om een bedrag dat overblijft bij het budget voor wegen. Door het geld in de vaarwegen te investeren wil minister Andreas Scheuer een bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Voorbeelden van projecten waaraan het geld kan worden besteed, zijn volgens de minister de verdieping van de Rijn, aanpassingen op de Elbe, stuwen op de Main en de bouw van walstroominstallaties.

Binnenvaartkrant