Views
1 year ago

2021-21

20 12 oktober

20 12 oktober 2021 SCHEEPSSLOPERIJ TREFFERS BV “für alle Ihre Abwrackschiffe, Abwracktonnage und andere treibende Objekte.” +31(0) 23-5325211 . +31(0) 6-53187317 Barzahlung Hendrik Figeeweg 35, 2031 BJ Haarlem E-mail: treffers@hetnet.nl . Web: www.treffers-haarlem.com 24/7 bereik voor noodgevallen • Een scheepshelling van 170x40m met een hefcapaciteit van1500T • Een vlottende steiger, geschikt voor het uitvoeren van werken boven de waterlijn • Opslagterrein en werkplaatsen. • Drukpers van 300T, knipstraat tot 3m, paswerkerij,… YC6C Serie Type: YC6C 960L Leverbaar vanaf 650 hp € 77.500,- excl. btw Vermogen Toerental Compressie Brandstofsysteem Configuratie Boring x slag Inhoud Gewicht Certificaat 706 kW – 960 hp 1350 R/Min 14.5:1 Mechanisch 6 cilinder, lijnmotor 200 x 210 mm 39.58 L 4700 kg CCR2 Onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen en typfouten Standaard uitvoering Dubbelwandige leidingen, bedieningspanelen, Luchtfilter, koelers, stopmagneet, lekdetectie, Startmotor, dynamo, zeewaterpomp, sensoren, Warmtewisselaar, CCR2 certificaat. www.yuchaimarine.com +32 (0) 499 52 31 32 · info@scheldewerf.be · www.scheldewerf.be Koning Technisch Bedrijf BV | www.ktbkoning.nl | info@ktbkoning.nl Home of Energy Transition From phasing out fossil fuels to investing in greener innovations within the maritime and offshore industry, the energy transition is relevant for all of us. The developments in these industries are driven by the changing landscape in the energy sector and the necessity to have all industries working together for the same goal: a more sustainable future. Join us. WWW.OFFSHORE-ENERGY.BIZ

21 12 oktober 2021 Nieuw stagehandboek is hulpmiddel bij harmonisatie opleidingen DOOR LEONA MEIJER De vereisten aan varend personeel lopen nu nog te ver uiteen in Europa. Zo ondergaat een Nederlandse binnenvaartstudent een zeer intensief kwalificerend traject terwijl je in sommige andere Europese landen je vaarbewijs nog kunt halen met een multiplechoice-examen. Het is van cruciaal belang dat hier zo snel mogelijk verandering in wordt gebracht. Het is immers op zijn zachtst gezegd ‘onhandig’ dat dezelfde papieren in verscheidene landen een andere betekenis hebben. Want wat doe je als blijkt dat jouw personeel uit een ander land van Europa niet in staat is het werk te verrichten dat je van hen zou verwachten op basis van de functievereisten in Nederland? Om meer eenheid in de manier van opleiden te bevorderen is een nieuw en uniform Europees stagehandboek ontwikkeld. Project Competing, bestaande uit veertien organisaties uit acht Europese landen die de invoering van competentiegericht onderwijs en training van de Europese binnenvaart voorbereiden, heeft hierin de leiding. Het project wordt medegefinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese Unie. De bedoeling is dat dit stagehandboek gebruikt wordt als nieuwe maatstaf: waar de opleiding in ieder geval aan dient te voldoen, binnen alle Europese binnenvaartlanden. Het handboek wordt in een aan te passen PDF-vorm geproduceerd, zodat eenvoudig aanpassingen en aanvullingen mogelijk zijn. Het is immers niet uitgesloten dat dit handboek gaandeweg nieuwe eisen zal bevatten vanwege de snelle innovatie in de binnenvaartsector. Gelijkwaardig opleiden Het handboek voor de stage is zeer uitgebreid. Onder andere navigatie, scheeps- en vrachtexploitatie, stuwage, onderhoud en reparatie, veiligheid en milieubescherming, communicatie en gezondheid, maritieme techniek, passagiersvervoer en elektro- en regeltechniek worden erin behandeld. Daarmee kan het een belangrijke rol gaan spelen in het gelijkwaardig opleiden van personeel ongeacht in welk land en op welke school ze hun opleiding hebben gehad. Op 17 januari 2022 gaat de EUrichtlijn ‘Erkenning beroepskwalificaties in de binnenvaart’ in. Deze richtlijn zorgt onder andere voor gelijke competenties (kennis en vaardigheden) waarover de bemanning van binnenvaartschepen binnen de EU moet beschikken. Dit geldt voor de functies schipper/kapitein (management level) en matroos/deksman (operational level). Eén van de voordelen hiervan is dat de bemanning voor alle vaarwegen van de Europese lidstaten uitwisselbaar is, ook voor de Rijn, de Waal en de Lek. Vanaf die datum zal een diploma een EU-certificaat zijn. EDINNA (Education in Inland Jan Smallegange: “Het uniforme stagehandboek helpt om te komen tot een gelijke aanpak en uitwisselbaarheid voor alle leerlingen in verscheidene Europese landen.” (foto Leona Meijer) Navigation), de Europese koepelorganisatie van binnenvaartopleidingen, zet zich al sinds 2008 in voor een eenduidig systeem op het gebied van onderwijs. Verplichte stage STC Group speelt als penvoerder van Competing een vooraanstaande rol in het uitvoeren van deze richtlijn die zal moeten zorgen voor meer eenheid en gelijkheid binnen de Europese landen. Met hun innovatieve manier van lesgeven en het grote aantal binnenvaartstudenten heeft STC veel kennis over hoe je varend personeel het beste kan opleiden. “We hopen dat het handboek door heel Europa in gebruik wordt genomen. We hebben het erg aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk gemaakt”, vertelt Esther Ouwens Nagell, communicatieadviseur van STC Group. Harmonisatie van de educatie van de Europese binnenvaartsector is een belangrijke kwestie, maar niet gemakkelijk te verwezenlijken. Voor opleidingsinstituten wordt het stagehandboek gezien als een geschikt hulpmiddel. Het is allesomvattend en is de leidraad voor de beoordeling in het verloop van de verplichte stage die onderdeel uitmaakt van de opleiding. “Het helpt om te standaardiseren, harmoniseren en om te komen tot een gelijke aanpak voor leerlingen in verscheidene Europese landen”, legt Jan Smallegange uit. Hij is senior projectmanager bij STC Group. Hij benadrukt dat op deze wijze in de nabije toekomst bijvoorbeeld in Polen op dezelfde manier een matroos wordt opgeleid, getoetst en geëxamineerd als in Nederland… of in welk land in de EU ook. Er is veel behoefte aan gekwalificeerd binnenvaartpersoneel dat voldoet aan de competentie-eisen. Het stagehandboek zal de verschillen in Europa helpen verkleinen. Het doel is dat personeel uit welk land ook gelijkwaardig zal zijn opgeleid. Opening Binnenvaartmuseum Nijmegen: Het volste vooronder DOOR FRANK ANTONIE VAN ALPHEN Eindelijk: het Binnenvaartmuseum Nijmegen is geopend. Corona gooide een hoop roet in het eten, maar van uitstel kwam gelukkig geen afstel. Op 2 oktober was het zo ver. Van ‘s morgens elf tot ‘s middags vier was het feest. Niet zomaar een vlaggenparade wappert boven onze hoofden. Het is een behoorlijk bont gedoe. Ook bij de achter het KSCC aangemeerde parlevinker. Wie kent ‘m nog? De varende SRV-man met al het noodzakelijke. Hier ligtie. Ter gelegenheid van de open dag in de Nijmeegse Waalhaven neergestreken. Eigenaar Wim van Hooren haalt herinneringen op. Hij vertelt maar wat graag en met veel vaart verhalen en anekdotes aan de bezoekers. Hij is de eigenaar van de Time Is Money, de laatste parlevinker van ons land. De open dag was goed bezocht. (Frank Antone van Alphen) Curiositeit Na het bezoek aan de parlevinker duikt iedereen het vooronder van het KSCC-schip in. Want daar is het museum gehuisvest. Daar mogen volwassenen weer even met Lego spelen en hun ogen de kost geven. Hartelijk is de begroeting door Henk Nuij, oud-schipper en een van de mensen achter het initiatief. Hij laat weten dat het heel wat voeten in de aarde heeft gehad om het tot een geslaagde dag te maken. Meteen neemt hij je mee naar een fraai cadeau: al het gereedschap dat je nodig hebt voor het klinken van een schip. Aan het binnenvaartmuseum geschonken door zeilschipper Leon Berkers. Geen onbekende natte ondernemer in het Nijmeegse. Dan nu naar beneden, daar waar het allemaal gebeurt. De tentoonstelling is met grote zorgvuldigheid ingericht en samengesteld. Veel replica’s en modellen van schepen en scheepjes. Soms in bruikleen gegeven aan het museum. Met als opvallende curiositeit een containerschip in de vorm van een gitaar. “De binnenvaart, daar zit muziek in” staat op het vlak geschreven. Meteen wordt door een der aanwezigen het scheepsklavier tevoorschijn gehaald: de accordeon. Herinneringen ophalen Het wordt drukker en drukker. Herinneringen worden opgehaald, men vertelt elkaar wie-dan-ookweer-en-weet-je-nog-wel-verhalen. Kortom: het is gezellig. Henk Nuij en zijn medewerkers kunnen na afloop tevreden zijn. Zo’n 200 mensen zijn over de vloer geweest. Het voornaamste werk zit erop. Het was hoog tijd voor een serieus opgezet nautisch museum in de stad aan de Waal. Waar nog behoorlijk wat (oud-)varensmensen wonen. Aan die rivier waarover vroeger zoveel goederen en levensbehoeften per schip naar Nijmegen werden vervoerd. Bezoekadres: Waalhaven 1K, 6541 AG, Nijmegen.

Binnenvaartkrant