Views
1 year ago

2021-21

16 12 oktober

16 12 oktober 2021 ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ: ALUMINIUM EN RVS DOK 138 - Unit 4 . Boterhamvaartweg 2 B-2030 Antwerpen T +32(0)3-2251444 F +32(0)3-2906646 M +32(0)4-78656736 info@femm.be - www.femm.be BEERENS BV Beatrixhaven 11 4251 NK, Werkendam John van Maastricht +31(0)6-30487516 of mail direct naar verkoop@beerensbv.nl /Beerensbvwerkendam /company/beerensbv WWW.BEERENSBV.NL • Kwaliteit • Leverbetrouwbaarheid • Full service CONTACT: Marco van Boven - Telefoon: +31(0) 612 142 130 - E-mail: mvb.nl@cjc.dk Minder motorschades door schone en droge brandstof Olie- en brandstoffiltratie Ontwikkelingen op het gebied van brandstoffen volgen elkaar snel, vele worden gedreven om de belasting op het milieu te verlagen. Maar er zijn ook veel vragen zijn over de nieuwe brandstoffen, zoals toenemend bioaandeel (FAME) of gevoeligheid voor de veroudering. CC Jensen adviseert met een eenvoudige oplossing om te komen wat belangrijk is: Het realiseren en behouden van schone en droge brandstof die moderne motoren vereist. Brandstof behoeft continue aandacht, dit begint direct na het bunkeren om veroudering te voorkomen. Bacteriën hebben (condens-)water nodig om te overleven in brandstof en produceren een slijmvormige gel met mogelijke vervolgschades aan pompen of injectoren maar veroorzaken ook verstopte filters van de motor of corrosie in tanks. Waterdruppels in brandstof veroorzaken ook schades aan pompen en injectoren. Diesel met bio-toevoeging trekt meer water aan en is meer gevoelig voor veroudering. Echter gebruik van diesel met bio-aandeel hoeft geen probleem te zijn. Biociden als toevoeging kunnen de bacteriën doden, echter deze neemt niet de belangrijke oorzaak weg namelijk de watervervuiling. Gebruik van biociden is te voorkomen door continue het water uit de brandstof te verwijderen. Onze Filterseparator creëert een actieve circulatie in tanks zodat continue vuil en water uit brandstof wordt verwijderd. Schone en droge brandstof is hierdoor beschikbaar voor de motor. Het afgescheiden water wordt automatisch of handmatig afgetapt en geeft direct inzicht hoeveel water per tijdseenheid uit de brandstof is verwijderd. Wij staan voor u klaar om u te adviseren. Lichtenauerlaan 202 - 220 Rotterdam. Telefoon: 010 - 405 2000 Mail: casco@gebrsluyter.nl www.gebrsluyter.nl

17 Urk wil internationale hotspot voor duurzame scheepvaart worden Van Urk een internationale hotspot voor duurzame scheepvaart maken... Dat is het doel van vijf maritieme ondernemers. Samen met MARIN uit Wageningen bouwen ze een nieuw schip vol slimme technologie. De samenwerking werd op 30 september gevierd met de lancering van de website. Het nieuwe, toekomstbestendige schip krijgt slimme sensoren en voorspellende software. De nieuwe scheepswerf Werft Shipbuilding bouwt het. De andere betrokken bedrijven zijn De Boer Marine, Weforsea Shipping, Green Maritime en Horizon Flevoland. Kansrijke toekomst “Minder schadelijke stoffen uitstoten en brandstof verbruiken is goed voor het milieu en voor de concurrentiepositie. Urk wordt de internationale hotspot voor duurzame scheepvaart. Daar draait het om in het Europese project Smart & Sustainable Shipping Flevoland, kortweg SSSF”, zegt projectleider Karin Senf namens Horizon Flevoland. “Urk realiseert zich dat technologische vernieuwing en verduurzaming van de vloot essentieel zijn voor een kansrijke toekomst”, zegt Harm Post, ambassadeur van Urk Maritime. Bedrijven uit het maritieme cluster in Flevoland werken samen met Horizon Flevoland en maritiem instituut MARIN aan duurzame en digitale innovaties. “De eerste stap is gezet. Nu is het zaak dat andere maritieme bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen aanhaken”, vertelt Karin Senf. “Deze vorm van samenwerking is ook interessant voor bedrijven die nog niet in de maritieme keten op Urk zitten. Zoals scheeps bouwers. Het vestigingsklimaat wordt interessanter”, zegt Harm Post. “Een betere samenwerking in de keten is goed voor álle bedrijven. Samenwerken loont en brengt je verder.” Coronaherstelprogramma Harm Post vindt het een eer om ambassadeur te zijn. “Ik ben trots op de Urker ondernemers die vooroplopen, en ik hoop dat er meer volgen. Door slim samen te werken en de technologische vernieuwingen kan Nederland – en dan met name Urk – de internationale concurrentie het hoofd bieden.” Investeren in een duurzame maritieme sector heeft de toekomst, vinden de initiatiefnemers. Daar is geld voor vrijgemaakt door de Europese Unie. Vanuit het coronaherstelprogramma REACT EU. “We zijn hard op weg om onze droom waar te maken”, zegt projectleider Senf. Op Urk komen een nieuwe haven, een nieuw bedrijventerrein en een maritieme campus. “Met meer gerichte investeringen, samenwerking, kennis en innovatie werken we aan een duurzaam alternatief voor de visserij, en stimuleren we de economie van Urk en de omgeving.” De provincie Flevoland stimuleert innovatie en samenwerking met maritieme kennis- en innovatievouchers. Senf: “Samen werken we aan een toekomstbestendige Flevolandse maritieme sector.” Op www.detoekomstisdichtbij.nl staat meer informatie over het initiatief. 12 oktober 2021 Ook ruimere bedientijden op Gronings deel HLD Sinds 1 oktober 2021 gelden ruimere bedientijden op het Groningse deel van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD). Vorig jaar al paste Rijkswaterstaat de bediening van de Prinses Margrietsluis in Lemmer en de bruggen in Friesland aan. Schepen kunnen hierdoor langer gebruikmaken van de vaarweg en de sluizen. Deze verbeteringen voor schippers en verladers maken deel uit van het programma Beter Bediend. Met dit programma verbetert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de betrouwbaarheid van de reistijden en de uitbreiding van de bediening op vaarwegen waar nu nog niet alle mogelijkheden worden benut. "Samen met BLN-Schuttevaer, CBRB, ASV en evofenedex werken we aan een efficiëntere bediening, vlottere en veiligere afhandeling van het scheepvaartverkeer en een actuele en uniforme informatievoorziening”, aldus Rijkswaterstaat. Voortaan zijn de nieuwe bedientijden op de gehele Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl als volgt: maandag: 06.00 uur - 23.59 uur dinsdag-vrijdag: 00.00 uur - 23.59 uur zaterdag: 00.00 uur - 22.00 uur zondag: 06.00 uur - 22.00 uur Er is geen bediening op Eerste en Tweede Kerstdag en op Nieuwjaarsdag. Op 24 december en 31 december is er bediening tot 20.00 uur. Alle andere feestdagen (Pasen, Pinksteren, Hemelvaart, Koningsdag, 5 mei) worden als reguliere dag bediend. Uitzonderingen Voor de bruggen Uitwelleringa, Oudeschouw, Driebondsbrug en Zeesluis Farmsum gelden andere bedientijden. De actuele bedientijden zijn terug te vinden op www.vaarweginformatie.nl. Ook laatste deel bruine vloot moet versneld aan vuilwatertank DOOR EVERT BRUINEKOOL CESNI, het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart, werkt aan een vervroegde verplichting voor een vuilwatertank aan boord, meldt vereniging voor de beroepschartervaart BBZ op haar website. Die wijst erop dat de overheid dan wel tijdig een netwerk met vuil waterinnamestations moet aanleggen. Er is namelijk nog onvoldoende mogelijkheid om vuilwater af te geven. De versnelde invoering lijkt de uitkomst te zijn van de werkgroepoverleggen van CESNI, begin oktober in Straatsburg. De verplichting zou ingaan bij certificaatvernieuwing vanaf 2030. “De groep kleine passagiersschepen, tot vijftig passagiers, kan vanaf die tijd dan ook geen vrijstelling meer krijgen”, zegt directeur Paul van Ommen van de BBZ. Onvermijdelijk Alle schepen die huishoudelijk afvalwater produceren moeten vanaf 2030 een opvangtank hebben. “Overigens geldt in de meeste charterhavens al een lozingsverbod en dus lijkt het hebben van een tank nu al onvermijdelijk voor de schepen”, aldus Van Ommen. “De meeste schepen hebben dus al een vuilwatertank.” Uit onderzoek van de BBZ bleek dat 75 procent van de schepen in 2009 al een vuilwatertank had. Uit datzelfde onderzoek bleek dat per passagier ongeveer 30 liter afvalwater per dag wordt geproduceerd. “Er komt een verplichting tot het hebben van een oplossing voor de schepen, zoals een vuilwatertank of een boordzuiveringsinstallatie”, stelt Van Ommen. “Helaas is er nog geen breed netwerk en doen niet alle vuilwaterpompen aan de wal het als je ze nodig hebt.” In Friesland wordt nu al naar een oplossing gezocht. Daar gebruik je niet de pomp op de wal maar je eigen pomp aan boord die het afval rechtstreeks in het riool pompt. Waterschap Friesland heeft daar samen met de provincie circa 60.000 euro in gestoken, voor tien stations. Netwerk “Het probleem is wel dat overheden in acht jaar een breed netwerk moeten opbouwen van lozingspunten voor afvalwater of Elke haven moet straks een vuilwatervoorziening hebben. (archieffoto E.J. Bruinekool Fotografie) residu bij een eigen verwerkingsinstallatie. Wij kunnen dat niet doen als BBZ en zijn daarvoor afhankelijk van de overheid.” De BBZ gaat daarvoor lobbyen. Er komt Europese subsidie voor en Nederland heeft toegezegd dit probleem serieus op te pakken. Het CESNI/PT is op dit moment nog terughoudend met inhoudelijke mededelingen. “Als secretariaat van de werkgroep CESNI/ PT bevestig ik dat het onderwerp afvalwater voor passagiersschepen (artikel 19.14 van ES-TRIN) momenteel wordt besproken door CESNI”, meldt Benjamin Boyer van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart. “Specifieke aandacht wordt besteed aan het vraagstuk van de toepassing van de eisen op de bestaande vloot op de Rijn en de EU-wateren.”

Binnenvaartkrant