Views
1 year ago

2021-21

14 12 oktober

14 12 oktober 2021 NIEUWENHUIJSEN SCHEEPSBOUW Faciliteiten • Helling tot 140 meter, 5 banen naast elkaar • Botenkraan 70 Ton • 3 Torenkranen • Aanlegkades tot 135 meter voor bovenwater werkzaamheden Specialiteiten • Klasse maken tankers • Keuringen: alle varende objecten • Schoonspuiten (500 BAR) en schilderen • Alle voorkomende onderhoud, reparatie en schade werkzaamheden • Leidingwerk • Hermotoriseren / verbouwingen • Kleinschalige nieuwbouw (secties, pontons etc.) Rivierkade 1 | 4931 AA Geertruidenberg | 0162 - 512 290 | info@nieuwenhuijsenscheepsbouw.nl | www.nieuwenhuijsenscheepsbouw.nl Werkendam 0183 67 80 30 Een behouden vaart begint met een goede uitrusting! NCP erkend REOB onderhoudsbedrijf voor verkoop en keuring van brandblusmaterialen en zwemvesten. Keuring brandblusser aan boord: €8,50 incl. voorrijden excl. btw Simplus Brandblusapparaten bv Dordrecht 078 652 07 52 ai162688063587_europort-2021-advertentie-264x188-hr.pdf 1 21-7-2021 17:17:17 C M Y CM MY CY CMY K

15 12 oktober 2021 Belgische binnenvaartvertegenwoordigers: Te weinig politieke daadkracht Binnen de Federatie Belgische Binnenvaart bundelen negen binnenvaartorganisaties sinds 2017 de krachten om in politieke kringen met één stem de belangen van de sector te vertegenwoordigen. Deze koers is jaren geleden ook op Vlaams en Europees vlak ingezet. Maar helpt het ook om beleidsmakers echt te bereiken? “Zeker op Europees vlak heeft de samenwerking tussen EBU en ESO binnen het Inland Waterway Transport Platform al tot baanbrekende dingen geleid”, zei Erwin Verberght van tankvaartcoöperatie CITBO tijdens een paneldiscussie naar aanleiding van de presentatie van een nieuw boek over de binnenvaart. “Krachtenbundeling werkt om vooruit te komen.” Scheepsfinanciering Toch blijven de uitdagingen voor de sector groot. Tegenwoordig wordt het binnenvaartberoep niet meer vanzelfsprekend doorgegeven van ouders op kinderen. Mede daardoor hebben starters het moeilijk. “De aankoop van een schip vergt veel voorbereiding”, aldus Sven Vandenameele van BNP Paribas Fortis. “Je moet de bank overtuigen dat je voldoende professioneel bent om een binnenvaart bedrijf uit te baten. Hieronder valt ook dat je kunt aangeven hoe je de investering gaat terugverdienen. Bovendien heb je 30 tot 35 procent eigen middelen nodig. Dit geld werd vroeger vaak binnen de familie verzameld, maar voor starters die niet uit de sector komen, is dit niet evident.” Voor onzekerheid zorgt de brandstofkeuze. Op dit moment weet eigenlijk niemand wat de scheepsbrandstof van de toekomst wordt. Een lastige situatie, aangezien scheepsmotoren tientallen jaren meegaan. Beleid speelt in het vergroeningsvraagstuk een belangrijke rol. Verberght: “Bij de invoering van LNG als brandstof heeft het acht jaar geduurd tot de regelgeving op orde was. Momenteel zitten verschillende alternatieve brandstoffen in de pilotfase, waarvan een aantal veelbelovend is. Maar als de overheid de regelgeving niet rondkrijgt, ontstaat onzekerheid.” Om brandstof aan boord te krijgen is ook infrastructuur nodig. Bij nieuwe brandsotffen is de aanleg hiervan altijd een kip-eiverhaal. CITBO becijferde dat het circa 2,2 miljard euro kost om de hele Europese binnenvaart emissievrij te maken. Een immense investering. Advocaat Marc De Decker: “De meeste schepen van na 2007 varen met een CCR2-motor. De overstap naar een Stage V-motor is zeer duur, temeer omdat veel bestaande motoren slechts een paar jaar oud zijn. Nog problematischer zijn de schepen van vóór 2007. Voor de wat kleinere schepen in deze categorie kost een nieuwe motor meer dan een nieuw schip. Hoe moet je dat als ondernemer financieren?” Hoewel het dus moeilijker wordt om nog met een schip te beginnen, merkt men daar weinig van bij het Belgische Scheepsregister. Diensthoofd Anne-Catherine De Ridder: “Qua teboekstellingen zien wij de laatste jaren geen terugval. Sinds 2007 zien we zelfs een stijging, ook van het aantal nieuwbouwschepen.” Personeelstekort Een steeds nijpender probleem wordt het personeelstekort. De vergrijzing in de sector is groot en te weinig jongeren kiezen voor een binnenvaartopleiding. Veel schipperskinderen gaan studeren in plaats van varen. Frederik Selhorst, business development manager bij Victrol, weet: “De tankvaart heeft het nu al moeilijk gekwalificeerd personeel te vinden voor het vervoer van conventionele minerale olieproducten. Voor tankers met gevaargoed worden de opleidingseisen in de toekomst nog hoger. Daar moeten we nu al rekening mee houden.” Uit een berekening van CITBO blijkt dat in de binnenvaart naar verhouding meer vacatures openstaan dan in de IT-sector, die schreeuwt om personeel. Automatisering van de binnenvaart zal volgens Verberght weinig soelaas brengen: “Ook in de controlecentra heeft men schippers nodig.” Vanaf januari 2022 stelt de Europese Commissie paal en perk aan verkorte opleidingen tot bijvoorbeeld matroos. In België was Marc De Decker jaren geleden een van de kartrekkers voor de invoering van verkorte opleidingstrajecten. Nu daar een einde aan komt, verwacht hij grote problemen. “Het behalen van de beroepskwalificaties gaat weer veel langer duren en we hébben al zo’n personeelstekort. De sector heeft dit lang kunnen oplossen met medewerkers van de voormalige Oost- Europese staatsrederijen, maar die krachten zijn al aangesproken. Helaas volgen te weinig mensen een opleiding. Het is bovendien nog maar de vraag of zij na hun opleiding doorstromen naar de commerciële binnenvaart.” Wetgeving Ook versnipperde wetgeving maakt het de binnenvaart niet gemakkelijk. Al helemaal in België, waar schippers naast federale regelgeving ook rekening moeten houden met gewestelijke regelgeving. Wie van Vlaanderen via Brussel naar Wallonië vaart, krijgt mogelijk te maken met drie verschillende regimes. De Decker noemt dit ook belemmerend voor het automatiseren van de binnenvaart: “Hoe ga je autonoom varen definiëren en wie gaat dat definiëren? We hebben behoefte aan goed op elkaar afgestemde regelgeving.” Op Europees vlak zijn volgens Verberght stappen vooruitgezet met onder meer de oprichting van CESNI, maar ook binnen Europa zorgt gefragmenteerde regelgeving nog voor complexiteit. In Vlaan- Nieuw naslagwerk over de binnenvaart De paneldiscussie vond plaats tijdens de presentatie van het boek Binnenvaart van Christa Sys en Frank Hellebosch. Een goed onderbouwd, informatief naslagwerk waarin ook oefeningen zijn opgenomen. Met hun boek willen de auteurs kennis delen, zodat de sector zijn positie in het goederenvervoer kan versterken. Het nieuwe boek is tot 31-12-2021 met 10 procent korting en gratis verzending te koop in de webshop www.academiapress.be. Maak daarvoor gebruik van de kortingscode ‘binnenvaart10’. deren ziet Verberght interessante initiatieven om toe te werken naar een geharmoniseerd systeem. “Toch komen we in de praktijk nog veel problemen tegen. Alleen al het uitwisselen van gegevens tussen België en Nederland is moeilijk.” ‘App-fetisj’ Ook de digitalisering in de sector heeft last van fragmentatie. Verberght bekritiseert de huidige ‘app-fetisj’. “Vrijwel elk beleidsniveau en elke haven in Europa heeft zijn eigen app. Als je van Luik naar Antwerpen vaart, moet je op vier verschillende apps inloggen. Het is ook stresserend voor schippers om dit altijd op de smartphone te moeten doen. Overheden zouden minder vanuit hun eigen perspectief en meer vanuit de gebruiker moeten kijken.” Al tientallen jaren wordt de binnenvaart geconfronteerd met ronkende verhalen over modal shift: lading die van de weg naar het water verschuift. Ondertussen blijft op Europees vlak het aandeel van de sector in het totale goederenvervoer steken op 6 procent. Verberght: “We zien de investeringen in infrastructuur voor de binnenvaart dalen. De urgentie hiervan staat in de politiek lang niet overal op de kaart. In Nederland heeft zowat iedere politieke partij een standpunt over binnenvaart, maar in Vlaanderen moet je nog steeds uitleggen dat beroepsvaart geen zondagsjacht is. We zien weinig daadkracht.” Het project is bedoeld om de binnenvaart aantrekkelijker te maken. (foto HPC) Onderzoek naar ‘digitale volwassenheid’ van binnenvaart ADVERTENTIE OnnOdig stilliggen kOst geld Bel van Andel 010 4293316 • topkwaliteit tractieaccu’s, scheepsaccu’s, dynamo’s en startmotoren • Uit voorraad geleverd en vakkundig gemonteerd • dealer voor Mastervolt en Victron omvormers en laders Van Andel zorgt al ruim 80 jaar voor de juiste spanning aan boord! www.vanandel-rotterdam.nl | info@vanandel-rotterdam.nl Consultancybureau Hamburg Port Consulting (HPC) gaat voor de Duitse vaarwegbeheerder WSV onderzoek doen naar digitale informatiediensten voor havens en terminals. Dit als onderdeel van het Europese project DIWA – Digitalisation of Inland Waterways. Naast Duitsland doen aan dit project ook Nederland, België, Frankrijk en Oostenrijk mee. Ze gaan een digitaliserings strategie ontwikkelen voor het binnenvaartvervoer op de Europese vaarwegen. HPC gaat onderzoeken hoe het digitale landschap in de binnenvaart er al uitziet en welke digitale processen de binnenvaart met havens verbinden. Op die manier wil het bureau de ‘digitale volwassenheid’ van de sector in kaart brengen. Hartmut Beyer van HPC verwacht dat digitale toepassingen het binnenvaartvervoer aantrekkelijker zullen maken. HPC heeft veel ervaring met digitalisering in de binnenvaart. Het bureau ondersteunt het Hamburg Vessel Coordination Center (HVCC) met de optimalisatie en coördinatie van scheepverkeer in de haven van Hamburg en op de Elbe. Het is ook betrokken bij digitaliserings- en binnenvaartprojecten op de Rijn. HPC is lid van de werkgroep binnenvaart van Hamburg Hafen Marketing, die het binnenvaartvervoer in, van en naar de haven van Hamburg wil versterken.

Binnenvaartkrant