Views
1 month ago

2021-19 STL Kalkar

 • Text
 • Binnenvaartkrantnl
 • Meter
 • Shipping
 • Kalkar
 • Duisburg
 • Nieuwe
 • Schepen
 • Onze
 • Jaar
 • September
 • Binnenvaart

2 14 september

2 14 september 2021 Minister Cora van Nieuwenhuizen stapt over naar lobbyorganisatie De binnenvaart vond vaak een gewillig oor bij Cora van Nieuwenhuizen. Hier sprak de minister op het Nationaal Binnenvaart Congres in Blijdorp. (foto Tekst & Toebehoren) Cora van Nieuwenhuizen is gestopt als minister van Infrastructuur en Waterstaat. De dag van de bekendmaking, 31 augustus, was meteen haar laatste dag op het departement. De VVD-politica wordt per 1 oktober voorzitter van Vereniging Energie-Nederland. Partijgenoot en staatssecretaris Barbara Visser van Defensie is haar per direct opgevolgd als minister van I en W. Van Nieuwenhuizen is al sinds het aftreden van kabinet Rutte-III begin van het jaar demissionair. De formatie van een nieuwe regering duurt echter lang. Daar wilde Van Nieuwenhuizen niet meer op wachten. Vereniging Energie-Nederland benoemde Cora van Nieuwenhuizen 31 augustus tot voorzitter. Vicevoorzitter Roger Miesen zei daarover: “De komende periode is cruciaal. Er zijn belangrijke besluiten nodig om de klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050 te halen. Daarom zijn wij erg blij dat we een voorzitter hebben gevonden die met haar ervaring en daadkracht de komende essentiële fase in de energietransitie kan begeleiden.” Kritiek De overstap kwam Van Nieuwenhuizen op flink wat kritiek te staan. Ook uit de politiek. Hoewel ze formeel geen regels overtreedt – omdat die er nauwelijks zijn in Nederland – vinden velen dat Europese Commissie wil met nieuwe plannen binnenvaart verder versterken en vergroenen Kabinet steunt Naiades III een bewindspersoon niet zo snel naar een lobbyorganisatie mag overstappen. In dit geval ligt het extra gevoelig aangezien de energiesector nauw verwant is met Van Nieuwenhuizens oude beleidsterrein. Het demissionair kabinet besloot vorige week alsnog dat ze twee jaar lang geen contact mag hebben met ambtenaren van haar ministerie. Dat geldt ook voor de vroegere staatssecretaris op I en W, Stientje van Veldhoven (D66). Zij verliet de politiek half juli voor een topbaan bij het World Resources Institute, een kennisinstituut op het gebied van duurzaamheid, klimaat en ontwikkelingssamenwerking. Open oor In de binnenvaart lag Van Nieuwenhuizen goed. Koninklijke BLN- Schuttevaer bedankte haar via social media “voor de prettige samenwerking (...) Wij hebben haar energie, interesse en bevlogenheid voor onze binnenvaartsector als onderscheidend ervaren”, zette de vereniging op LinkedIn. “Haar directe contact met ons en open oor voor de geluiden uit de sector hebben we zeer op prijs gesteld. Ze heeft aan de wieg gestaan De in de binnenvaart gewaardeerde Van Nieuwenhuizen was sinds 26 oktober 2017 minister van Infrastructuur en Waterstaat in het kabinet- Rutte III. Sinds 15 januari is het kabinet demissionair. De VVD’er is bijna vijftien jaar politiek actief. In 2007 werd ze Gedeputeerde in Noord-Brabant. Van 2010 tot 2014 was ze lid van de Tweede Kamer. Vervolgens was de Europarlementariër, totdat ze minister werd. van de GreenDeal met de sector en het subsidiefonds voor schone motoren, de infrastructuurgelden zijn naar boven bijgesteld, en in het overleg met de Tweede Kamer was ze een pleitbezorger van de binnenvaart en de potentie van de sector.” Het CBRB kijkt eveneens terug op een fijne samenwerking met de afgetreden minister en “bedankt haar voor haar inzet en grote betrokkenheid bij de binnenvaartsector. Wij wensen haar veel succes met de nieuwe functie.” Schip van het Jaar wordt in elk geval een elektrisch varend veer De Nederlandse regering is positief over Naiades III: Het toekomstbestendig maken van de Europese binnenvaart. Het derde Naiades-actieplan van de Europese Commissie, voor de periode 2021-2027, heeft tot doel het aandeel van binnenvaart in het totale goederenvervoer te vergroten (modal shift) en de sector verder te ontwikkelen op weg naar een emissieloze binnenvaart. “Deze doelen sluiten aan op de Nederlandse inzet”, aldus het kabinet in een reactie. Naast de passages over verduurzaming en modernisering verwelkomt de Nederlandse regering ook de inzet ten gunste van de economische veerkracht van de binnenvaart. Green Deal Het actieplan sluit aan bij de Green Deal die de Europese Commissie op 14 juli presenteerde. En ook bij het Nederlandse beleid voor versterking en vergroening van de sector, onder andere door de Maritieme strategie, de Havennota en de Green Deal Zee- en Binnenvaart en Havens. De maatregelen zijn onderverdeeld in acht thema’s. Het gaat om hulp aan waterwegbeheerders om tegen 31 december 2030 een hoog niveau van dienstverlening langs de binnenvaart corridors van de EU te garanderen, het actualiseren van het EU-rechtskader voor intermodaal vervoer om binnenvaart te stimuleren, het versnellen van certificeringsprocedures voor innovatieve en emissiearme schepen, het garanderen dat binnenvaartinvesteringen rekening houden met klimaaten milieudoelstellingen, het ontwikkelen van binnenhavens als multimodale knooppunten voor de alternatieve brandstoffen infrastructuur, het maken van een routekaart voor de digitalisering en automatisering van de binnenvaart, het realiseren van slimme en flexibele EU-bemanningsregels en het ondersteunen van de sector en lidstaten bij de transitie naar emissievrije schepen. De door de Commissie gepresenteerde plannen uit Naiades III zijn nog maar op hoofdlijnen bekend. Nederland is benieuwd naar de precieze uitwerking daarvan. Steun en waardering spreekt het kabinet al wel uit voor het initiatief van Brussel om de binnenvaart te vergroenen. “Het kabinet kijkt met name uit naar concrete voorstellen voor de uitrol van emissieloze schepen, herziening van de staatssteunregels om een blokuitzondering voor ondersteuning mogelijk te maken, voortzetting van de ondersteuning van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, het faciliteren van het realiseren van een vergroeningsfonds en het realiseren van een hoog niveau van dienstverlening langs de binnenvaartcorridors.” Akte van Mannheim De Nederlandse regering wijst erop dat veel van de acties door de binnenvaartlanden zelf uitgevoerd zullen moeten worden. Ook is medewerking van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) belangrijk. “Immers is de CCR hét regelgevend orgaan voor de Rijnvaart, voor technische eisen aan schepen, bemannings regels en politievoorschriften, en zal bijvoorbeeld beprijzing moeten passen binnen het heffingsverbod van de Akte van Mannheim, hetzij doordat een geëigend instrument gekozen wordt, hetzij doordat de Akte aangepast wordt.” De Düsternbrook is een van de drie genomineerde schepen. (foto Media Creators) Holland Shipyards Group heeft twee kansen om de prijs voor het KNVTS Schip van het Jaar 2021 te winnen. De scheepsbouwer uit Hardinxveld-Giessendam is twee keer genomineerd. De derde kanshebber is Damen Shipyards Group. Alle drie de schepen zijn volledig elektrisch aangedreven. De jury van de Maritime Award KNVTS Schip van het Jaar 2021 heeft drie schepen geselecteerd voor de prestigieuze maritieme prijs. Het gaat om het door Holland Shipyards ontworpen en gebouwde elektrische voet-fietsveer Düsternbrook (in opdracht van SFK uit Kiel) en de eveneens volledig elektrisch varende veerpont NZK-100, die werd geleverd aan GVB in Amsterdam. De derde genomineerde is de ferry Bryggen, ontworpen en gebouwd door Damen Shipyards Group in Gorinchem. die wordt ingezet voor het openbaar vervoer in Kopenhagen. Uitreiking op 1 november De KNVTS Schip van het Jaar-prijs zal op maandag 1 november worden uitgereikt tijdens het Maritime Awards Gala 2021 in Rotterdam. Het is de 23e maal dat de prijs wordt toegekend. Schepen die in aanmerking komen, moeten in Nederland zijn ontwikkeld, bij voorkeur in Nederland zijn gebouwd of in elk geval grotendeels zijn (af)gebouwd. Voor de editie van dit jaar geldt dat ze tussen 1 mei 2019 en 30 april 2021 moeten zijn opgeleverd. De jury toetst de ingediende schepen aan de criteria ontwerp, economie, duurzaamheid en milieu, veiligheid en bouwproces.

werd vorig jaar opgericht door ENGIE, ING, Wärtsilä en Havenbedrijf Rotterdam, met steun van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Alleen betalen voor energie “Het energieconcept dat ZES in de markt zet, draagt met de besparing van zo’n 1.000 ton CO 2 en 7 ton NOx per schip per jaar direct bij aan reductie van emissies. Daarbij produceren schepen die varen met ZES geen fijnstof en geluid”, zegt CEO Willem Dedden. Het concept omvat ook de organisatie van de benodigde laadinfrastructuur en een pay-per-useconstructie waarbij schippers alleen voor het gebruik van de energie betalen. De investering in de ZESpacks komt voor rekening van Zero Emission Services. Dit consortium werkt nauw samen met overheden en partijen als BCTN (exploitant van inland terminals en binnenvaartlijndiensten) voor het contracteren van de volgende schepen en het ontwikkelen van het bijbehorende netwerk van laadstations, te beginnen in Rotter dam, Moerdijk en Alblasserdam. 10-jarig contract Deze opzet maakt ZES gebruiksvriendelijk en schaalbaar. Dedden: “ZES biedt overheden en bedrijven een kant-en-klare oplossing om te verduurzamen.” Een van 3 ZES-systeem is in toekomst aanpasbaar Vervolg van pagina 1 >> Toost op heropend Maas Binnenvaartmuseum DOOR NOUD VAN DER ZEE ‘Baken van Vertrouwen’ heet de zuil die wethouder Tim Snijckers van Maasgouw en bestuursvoorzitter Michel Dankert van grindwinningsbedrijf Maasgrind vrijdag 10 september onthulden bij de heropening van het Maas Binnenvaartmuseum in Maasbracht. In drie jaar is het museum aan de Havenstraat ingrijpend vernieuwd. Het werk werd verricht door vrijwilligers van het maritiem museum. De collectie modelboten is nu opgenomen in een Blauwe Golf en die bedrijven is Heineken, dat samen met vervoerder CCT de eerste klant is van ZES met een 10-jarig contract. ZES is ontstaan uit het Groene Cirkels-project om een klimaatneutrale containerpendel te realiseren tussen de Heinekenbrouwerij in Zoeterwoude en de haven van Rotterdam. Dedden: “Naast direct bij te dragen aan de realisatie van emissievrije binnenvaart, zet ZES een standaard neer die de transitie naar emissievrije binnenvaart versnelt. Met onze ZESpack, een standaard 20 voets container, en een standaard connector (de ‘“stekker’) leggen we de basis. In combinatie met het door ING bedachte financierings- en pay-peruse-pakket, biedt ZES schippers een laagdrempelige, toekomstbestendige innovatie”, die voor iedereen openstaat. Waterstof Het systeem is aanpasbaar als de techniek zich verder ontwikkelt. “De ZESpacks die nu in gebruik zijn, werken met Lithium-Ionbatterijen, maar in de toekomst kan dat ook waterstof, ammoniak of iets anders zijn”, aldus Dedden. “De ZESpack past altijd op de aansluiting, ongeacht het soort energie dat er in de container zit.” ZES geeft de profielen voor de connector rechteloos vrij, zodat meerdere leveranciers van energiecontainers ermee kunnen werken en de geschiedenis van de Limburgse zand- en grindwinning werd als nieuwe loot toegevoegd. De nieuwe afdeling kreeg een plek in de kelder van het museum. De grote blikvanger buiten is een er een standaard ontstaat. Wärtsilä, de leverancier van de eerste ZESpacks, werkte in de afgelopen maanden aan de assemblage en het testen van de energiecontainers, die zijn voorzien van 45 batterijmodules van in totaal 2MWh en veiligheids- en communicatiesystemen. De ZESpacks worden geladen met gecertificeerde groene stroom op het eerste ZES-laadstation op de terminal Alpherium. Dit laadstation is ontwikkeld door ENGIE en werd in april opgeleverd. In juli werd de Alphenaar omgebouwd en onder andere voorzien van de standaard connectoraansluiting om de ZESpacks te kunnen aansluiten. De Alphenaar, onderweg van Alphen aan den Rijn naar Moerdijk. (foto Ries van Wendel de Joode) Lading met fosfine eindelijk gelost – vragen gesteld in EP Meer dan een maand nadat gevaarlijk hoge concentraties fosfine waren aangetroffen in de lading tarwe die de Coby, Imatra en Semper Spera in Oss hadden gelost, zijn de schepen gelost. Dat gebeurde in het weekend van 4 en 5 september in Kampen. Het duurde weken voordat er een oplossing was gevonden waar alle partijen en overheidsinstanties mee akkoord waren. De schepen kregen begin september van Lelystad, waar ze weken lagen te wachten bij HEBO Maritiemservice, groen licht om naar Kampen te varen. Daar zijn ze, onder strenge voorwaarden en met uitgebreide voorzorgsmaatregelen, gelost bij Graansloot Kampen. De schepen zijn daarna uitgespoten, opnieuw gemeten en vrijgegeven. Op Europese agenda Ondertussen heeft de Nederlandse Europarlementariër Tom Berendsen (CDA) de kwestie aangekaart bij de Europese Commissie. Hij wil dat Brussel de regelgeving aanscherpt voor het gebruik van fosfine en andere giftige stoffen in lading. Berendsen, op de problemen met de drie schepen geattendeerd door schippersvereniging ASV, vraagt de Europese Commissie om “onveilige situaties voor mens, dier en milieu als gevolg van te hoge concentraties fosfine in ladingen afkomstig uit Europa en daarbuiten te voorkomen”. Ook wil hij dat er “adequate informatievoorziening” komt “alsmede effectieve Wethouder Tim Snijcker (midden)s, bestuursvoorzitter Michel Dankers van Maasgrind (links) en voorzitter Ton Forschelen van het Maas Binnenvaartmuseum toosten op de herstart van het museum. (foto Noud van der Zee) handhaving van de regelgeving”. Berendsen vraagt de Commissie verder “aan welke Europese wetgeving het gebruik van fosfine en andere giftige stoffen in ladingen, inclusief de informatieverstrekking aan de vervoerder daaromtrent, op de Europese vervoersmarkt is onderworpen”. En: “Hoe beoordeelt de Europese Commissie, in het licht van zowel de huidige situatie als soortgelijke onveilige situaties in het verleden, de doeltreffendheid van de bestaande Europese regelgeving?” heus stuurhuis met een geweldig uitzicht over de haven van Maasbracht. Ook werd een nieuwe steiger gebouwd voor historische vaartuigen in Limburg. Forse financiële bijdragen van de provincie Limburg, de gemeente Maasgouw en de Limburgse grindproducenten maakten de nieuwe start mogelijk voor het Maas Binnenvaartmuseum, dat enkele jaren geleden door geldgebrek bijna definitief zijn deuren moest sluiten. Intussen is het museum opgenomen in het landelijk register van musea. In het openingsweekend bezochten 600 mensen gratis het vernieuwde museum. 14 september 2021 Nul emissie Zeeschepen produceren wereldwijd per jaar een miljard ton kooldioxide. Het wordt de hoogste tijd dat ook die tak van transport zijn uitstoot vermindert. Ook het nieuwe contai nerschip Ever Ace van de Taiwanese rederij Evergreen. Groengeverfde containers vervoeren volstaat niet. Net als de even zo (bijna) gloednieuwe Alphenaar moet de Ace gewoon helemaal elektrisch. Hij is natuurlijk wel wat groter. Op 8 na 24.000 TEU tegenover 104 in de Alphenaar die met twee batterijen van 1 TEU groot 120 kilometer ver kan varen. Afgaande op de tonnage zou voor de voortstuwing van de Ever Ace 823.000 kW nodig zijn, dus ruim 410 TEU van 2.000 kW. Hoe dat logistiek in z’n werk gaat, is me een raadsel, maar het lijkt me een kleine opoffering voor een schip met zoveel plek voor TEU’s. Maar dan die actieradius. Daar gaat het fout, want een zeeschip vaart al gauw 20.000 kilometer. Om dat elektrisch te kunnen doen, zijn er dus iets meer batterijen nodig, om precies te zijn 68.333. De truc is natuurlijk wel dat het opladen van die batterijen ook met zero emissie gebeurt, anders kun je net zo goed op stookolie blijven varen. Dat betekent energie opwekken met zonnecellen of met windmolens. Waterkrachtcentrales mogen ook. Moet je niet om lachen. Het water op de wereld is constant in beweging en die beweging kan heel veel energie opleveren, waar de schepen dan weer door kunnen varen over dat water. Hoe mooi kan een kringloop zijn. Ervan uitgaande dat alle containerschepen regelmatig die kant op moeten, zullen ze in China wellicht besluiten tot een extra Drieklovendam, die immers genoeg energie oplevert om al die batterijen op te laden (alsof die dam geen gevolgen heeft voor het milieu). De oplettende lezer heeft echter al gezien dat er veel meer batterijen nodig zijn dan de capaciteit van een containerschip toelaat. Die vlieger gaat dus niet op. Geen extra dam in de Jangtsekiang. Voor de zeevaart moet iets anders worden bedacht om met nul emissie te kunnen varen. We horen het graag als het zo ver is. Tot die tijd is de binnenvaart wel op de goede weg. Al zijn er straks complete windmolenparken nodig voor het opladen van al die batterijen. Maar de eerste stap is gezet; wat ZESpack doet, is geniaal. Alleen de naam al. Een briljante associatie, want je ziet onmiddellijk een wasbordje voor je, die typische blijk van gezond sporten en eten bij heren en dames die graag in de zomer hun buikspieren tonen. Voor de meeste anderen is een sixpack een door plasticfolie bij elkaar gehouden rijtje bierblikjes. Laat bier nou de lading zijn voor de Alphenaar. Dat kan geen toeval zijn. EÉN POT NAT DOOR MICHEL GONLAG

Binnenvaartkrant