Views
1 year ago

2021-14 Special Edition #3 Leveranciers

 • Text
 • Goed
 • Marine
 • Meter
 • Schepen
 • Jaar
 • Juli
 • Onze
 • Schip
 • Nieuwe
 • Binnenvaart

22

22 Special Edition #3 - Leveranciers 6 juli 2021 3 e Special Edition over leveranciers Omdat de binnenvaart niet kan bestaan zonder de toeleveranciers die zich hebben gespecialiseerd in de sector, staat een selectie van dergelijke bedrijven in deze derde Special Edition in de spotlights. Met hun nieuws, specialismen en innovaties. Waarmee ze een goede afspiegeling zijn van de dynamische en op vernieuwing gerichte maritieme maakindustrie, aansluitend op de al even innovatieve scheepvaart. Als basis is gekozen voor een tanker van 85 x 9,50 meter. (illustratie Saltwater) Hydrogenius: nieuw concept voor varen op waterstof Het Papendrechtse ingenieursen adviesbureau Saltwater heeft een concept ontwikkeld waarmee schepen op waterstof kunnen varen. Daarvoor is een nieuw type tanker ontworpen. De brandstof wordt geleverd in een container die aan dek staat. Het concept heet Hydrogenius. Volgens Saltwater gaat waterstof een prominente rol spelen in de toekomstige klimaatneutrale binnenvaart. Als basis is gekozen voor een conventionele indeling en de afmetingen van het Europaschip: 85 x 9,50 meter. De accommodatie is zo ver mogelijk naar het achterschip geplaatst. Door het ontbreken van een traditionele hoofdmotor is het achterschip korter dan normaal. Het stuurhuis staat vrij van de accommodatie en kan zakken tot dekniveau. Langer voorschip In het voorschip is ruimte gereserveerd voor de powerplant. Daarboven is op het dek plaats voor de uitwisselbare opslagtanks met de brandstof. Het resultaat is een langer voorschip met als gevolg dat de ladingzone verder naar het achterschip verschuift. Het voordeel hiervan is volgens de ontwerpers dat het voorschip een meer ‘gestrookte’ vorm heeft gekregen, die in vergelijking tot reguliere binnenvaarttankers van eenzelfde tonnage zorgt voor minder weerstand en een lager brandstofverbruik. Saltwater heeft voor het concept samengewerkt met partners die gespecialiseerd zijn in brandstofcellen en verwarmingssystemen. Het bureau erkent: “Uiteraard zijn er nog de nodige obstakels op de route naar emissievrij varen.” “Maar door het gesprek met verschillende partijen aan te gaan, blijkt er veel draagvlak te zijn voor innovatie en verduurzaming in de binnenvaart. De scheepseigenaren staan open voor alternatieve brandstoffen en de ontwikkeling bij leveranciers staat ook zeker niet stil.” Achter de schermen bij OMRU Scheepsramen (deel 3/6) OMRU Scheepsramen is al meer dan vijftien jaar een gevestigde naam in de wereld van de binnen_ vaart. Het bedrijf dat wordt geleid door Yvo en Peggy de Ruijter heeft zich gespecialiseerd in de productie, levering en montage van aluminium scheepsramen en scheepsdeuren. Die productie vindt volledig in eigen huis plaats in het Limburgse Echt, waar OMRU beschikt over moderne faciliteiten. En natuurlijk over een team van ervaren vakmensen. In een serie van zes artikelen kijken we achter de schermen bij dit mooie maakbedrijf. Deze keer deel 3, waarbij we zien wat er op de werkvloer gebeurt als jouw bestelling van nieuwe scheepsramen in productie wordt genomen. Nadat je onze opdrachtbevestiging hebt ontvangen, gaan we voor je aan de slag. Onze werkvoorbereiding zorgt ervoor dat jouw opdracht voor onze collega’s van productie glashelder is. Op moderne buigmachines starten zij met het buigen van de aluminium raamprofielen. Zijn zij klaar, dan worden de maatvoering en de kwaliteit goed gecontroleerd. Eventuele afwijkingen worden direct hersteld op een aparte productielijn, zodat de voortgang van lopende orders nooit in het gedrang komt. Digitalisering van glas Als de raamprofielen klaar zijn, wordt het glas ingemeten en gedigitaliseerd. Van de specificaties maken we een lijst die we doorsturen naar onze glasleverancier. De specificaties slaan we ook voor je op in ons productiesysteem, zodat je op een later moment altijd snel een herbestelling kunt plaatsen. Bijvoorbeeld bij schade of een calamiteit. Komt het bestelde glas bij ons binnen, dan voeren we een kwaliteitscontrole uit op de maatvoering en specificaties. Slijpen, borstelen en anodiseren Is het glas gedigitaliseerd, dan halen we de ramen weer uit elkaar. De losse profielstukken transporteren we naar externe partners om te laten slijpen, borstelen en anodiseren. Komen de profielen na bewerking weer bij ons terug, dan voeren we ook hier een uitgebreide kwaliteitscontrole op uit. Daarna gaan ze naar onze opslaglocatie. Is voor jouw bestelling alles compleet? Dan stellen we de complete scheepsramen samen en vindt er een eindcontrole plaats door onze kwaliteitsmedewerker. Vervolgens kun je de ramen bij ons afhalen of door ons laten leveren. De montage kun je zelf doen of laten doen door onze ervaren monteurs. Voorraad én kwaliteit gewaarborgd Ook in deze tijden van schaarste hoef je als opdrachtgever bij OMRU niet bang te zijn voor grote vertragingen. Yvo de Ruijter: “We hebben een gemiddelde doorlooptijd van acht tot tien weken en doen alles om die te waarborgen. Zo hebben we tijdens deze corona crisis een ruime voorraad aluminium aangelegd. Maar ook van essentiële onderdelen zoals hang- en sluitwerk hebben we altijd genoeg in huis.” Met de kwaliteit van die materialen zit het ook goed. Wij produceren scheepsramen voor de binnenvaart die voldoen aan de strenge kwaliteitsnorm ISO 3903. Die kwaliteit wordt intern voortdurend gecontroleerd en gewaarborgd, zowel bij de productie als in de eindmontage. Yvo: “We kopen uitsluitend aluminium met materiaalcertificaten die overeenkomen met deze norm. Datzelfde (foto OMRU Scheepsramen) Heb je vragen? Wil je meer informatie over onze aluminium scheepsramen? Neem dan contact op met Yvo de Ruijter: +31 (0)6 203 51 424. Kijk ook op www.omruscheepsramen.com. Schoonmaakrobot krijgt ATEX-certificaat Onderwaterreiniging van de scheepshuid van petroleumtankers is altijd een operationele uitdaging. Tot nu toe was stilligtijd onvermijdbaar, doordat het schip uit veiligheidsoogpunt gereinigd moest worden op een ankerplaats of op boeien of palen in havens. Met de nieuwe ATEX-gecertificeerde en op afstand bedienbare schoonmaakrobot van het Nederlandse bedrijf Fleet Cleaner is tijdverlet niet meer nodig. De gehele installatie is, inclusief werkschip, ontworpen om veilig bij tankers te geldt voor het isolatieglas en de lijmen die we gebruiken. Al zeg ik werken tijdens het laden of lossen op een terminal of bij schip-schipoverslag. De ATEX-certificering staat toe dat de installatie mag worden ingezet op plaatsen met explosiegevaar. De robot van Fleet Cleaner is sinds begin 2021 operationeel. De eerste, succesvolle demonstratie was op de Vopak Europoortterminal in Rotterdam. Sindsdien hebben de havenautoriteiten van Antwerpen en Amsterdam ook toestemming gegeven, net als veel tank terminals. Fleet Cleaner is het zelf: we hebben ons productieproces goed onder controle.” inmiddels continu bezig met het reinigen van tankers terwijl deze bij een terminal liggen. De schoonmaakrobot van Fleet Cleaner maakt gebruik van hogedrukwater om algenaangroei op de romp van schepen te verwijderen. De resten worden opgevangen en verpompt naar een filterinstallatie aan boord van het werkschip waar het vervuilde water gefilterd wordt. De volledige operatie wordt uitgevoerd zonder duikers. De robot wordt bestuurd vanaf het werkschip.

23 Special Edition #3 - Leveranciers 6 juli 2021 Pier 14 past perfect bij Zwijndrecht DOOR JOHAN DE WITTE Pier 14 komt op het terrein van het voormalige Schokbeton, de producent van mechanisch verdicht beton. Na het faillissement in 2006 werd het bedrijf overgenomen door het Belgische bedrijf Loveld, maar de poort sloot in 2016 definitief. Sindsdien lag het 7,5 hectare grote terrein aan de Oude Maas braak. Op 26 november 2020 ondertekende wethouder Tycho Jansen het verkoopcontract met Nautisch Maritiem Zwijndrecht Beheer, een consortium van nautische bedrijven waaronder Swets Group en projectontwikkelaar FRED Developers. Ze hebben de gezamenlijke ambitie om het gebied te ontwikkelen tot een nautisch cluster, met volop ruimte voor bedrijvigheid en innovatie. Voor de ontwikkeling van Pier 14 benaderde beleidsmedewerker Bert van Hemert van Zwijndrecht Gerard Deen, CEO van Deen Shipping en oud-Havenman van het Jaar: of hij vanuit zijn ondernemersperspectief de maritieme branche wilde raadplegen. Deen kende het terrein en zag hier fantastische mogelijkheden. Van Hemert had aangegeven dat de ontwikkeling gericht zou moeten zijn op maritiem gebonden maakindustrie, lokaal onderwijs en innovatie. Er zou een eigentijds industrie-/haventerrein moeten ontstaan. Deen raadpleegde zijn maritieme netwerk, waaronder ook Maurice Swets, CEO van de Swets Group. De gemeente had inmiddels Otto Verschoor van ROM-D (Regionale OntwikkelingsMaatschappij Drechtsteden) gevraagd om als onderhandelaar op te treden tussen de gemeente en de geïnteresseerde partijen. Een vergadering werd belegd. Deen: “Het was bepaald geen homogeen gezelschap, maar we leerden veel. Maurice zag mogelijkheden in ligplaatsen en een thuis voor de Waterbussen.” Verschoor daagde de geïnteresseerden uit een plan te schrijven en dit voor te dragen aan de gemeente. Hier veranderde de rol van Deen in adviseur en ontstond er een raamwerk waarbij de partijen verantwoordelijk bleven voor alle beslissingen. Lef getoond Verantwoordelijk wethouder Tycho Jansen vertelt: “Als gemeente wilden we de kracht van de maritieme sector gebruiken. Echter, dit complexe terrein langs de rivier vereist specifieke kennis. In een samenspel selecteerden de deelnemers zich in onderlinge verbondenheid en dat leidde weer tot een schifting. Door deze verbinding zijn de mogelijkheden enorm vergroot. De ondernemers profileerden zich als sterke bedrijven, we ondervonden daadkracht, samenhang en vertrouwen. Er was nu grote animo onder serieuze kandidaten, een plan lag op tafel!” “Als overheid hadden wij dit niet zo efficiënt kunnen realiseren. De samenwerking bracht veel meer dan waar we aanvankelijk op rekenden: Swets Group aanvaarde geen pacht maar stuurde erop aan om het gebied in zijn geheel te kopen met inzet van projectontwikkelaar FRED Developers teneinde het project te ontwikkelen voor bedrijven, met de intentie voor huur of koop.” Jansen vervolgt: “Als gemeente deden we een stap terug, gaven het bedrijfsleven ons vertrouwen en tekenden met de partijen het koopcontract. Gerard Deen had met zijn maritieme netwerk een cruciale rol gespeeld. De aanpak in samenwerking met de gemeente en bedrijfsleven had gewerkt: de 7,5 hectare kon nu partijen herbergen in grote diversiteit. Een krachtig Zwijndrecht ontwikkelen we niet alleen door of vanuit de gemeente. Daar hebben we ook de steun van ondernemers zoals Maurice Swets en netwerkers als Gerard Deen bij nodig, die lef hebben getoond door partijen van binnen en buiten het eigen maritieme netwerk samen te brengen.” Het oude Schokbeton-terrein verandert in een nautisch cluster, met volop ruimte voor bedrijvigheid en innovatie. Boeiend stappenplan De partijen moeten allemaal hun plek vinden in een duidelijke organisatie. Hoe multifunctioneler het gebied, des te meer betrokkenen er zijn. Organisatie en afstemming zijn van belang voor kansen en mogelijkheden van het gebied. De identiteit is duidelijk ‘maritiem’. Hierbij staan klant, gebied en marketing aan de basis. Voor Swets Group is het een boeiend stappenplan om tot positionering, branding, ontwikkeling en promotiestrategie van Pier 14 te komen. Natuurlijk vergt de ontwikkeling dat het grote terrein in stukjes wordt geknipt. Niet alles kan morgen klaar zijn, haast is er niet hoewel de ‘marathon’ is ingezet. Tijd is geld! Aannemers, architecten en opdrachtgevers zitten inmiddels bijeen aan tafel. Eerst en vooral wordt er verwijderd en gesaneerd. De ontwikkeling van dit gebied sluit naadloos aan op de ambitie van FRED Developers om bestaande locaties en vastgoed op een bijzondere manier te herpositioneren. Men focust zoveel mogelijk op samenwerken, het doel in dit aansprekende project. Nu al populair Dat van de ruimte en units al 75 procent verkocht en verhuurd is, bewijst de grote vraag naar bedrijfslocaties in het havengebied en langs de rivier. Niettemin liggen er nog kansen voor bedrijven die zich er willen vestigen. Het terrein is groot, maar de vraag naar grote ‘plots’ vergt ‘manoeuvreren’. Van de toekomstige bedrijven neemt de scheepswerf een dominante ruimte in. De werf komt aan de kant van de Uilenhaven en beslaat ook de kade. Begin 2023 is de kade in gebruik en start de bouw van de imposante kantoorvilla’s die langs de rivier komen. Pier 14 is een nieuw allesin-één-concept, toegankelijk voor iedereen. Swets Group is een begrip in de nautische wereld. Sinds 1970 verbinden zij met hun verschillende dienstverleningen alles en iedereen over water. De missie en ambitie van Swets Group is om het gebruik van de waterwegen in binnen- en buitenland nog efficiënter, effectiever en duurzamer te maken. Dit doen ze door nautische operaties te ondersteunen met patrouilleschepen, het bedienen van bruggen en sluizen door heel Nederland, de inzet van nautische specialisten voor de binnenvaart en het vervoeren van personen over water met veerdiensten en waterbussen. Sinds maart 2021 draagt Swets Group al zijn diensten uit onder de nieuwe merknaam Blue Amigo. Blue Amigo is gevestigd aan de Merwedeweg 1 in Zwijndrecht. Het hoofdkantoor komt straks ook op Pier 14 – net als de nachtelijke ligplaats van Waterbus Nederland. Vanaf januari 2022. De slogan van Blue Amigo luidt: ‘de passie voor water is wat ons verbindt’. Het verbinden zit in het DNA van het bedrijf en dat is in alles terug te zien. Maurice Swets, waar wordt gestart? "Eerst renoveren we het monumentale pand, waarbij we het kenmerkende ‘Schokbeton’ ontwerp en design in ere houden. We betrekken dit zo snel mogelijk om zicht en coördinatie te hebben op de overige werkzaamheden. Wij zijn al gestart met het realiseren van palen en steigers in de Schokhaven voor onze Waterbussen. Aan de buitenkant van deze steiger zijn enkele ligplaatsen voor de beroepsvaart. Op 1 december 2021 vervalt de thuishaven van de waterbus in Dordrecht en moeten de ligplaatsen voor alle schepen gereed zijn aan Pier 14.” Krijgt het gebied een centrale energievoorziening? “Daarover loopt een studie die we samen met Vattenfall invullen om zo milieuvriendelijk en duurzaam mogelijk te zijn.” Pier 14 in 2026? Wordt het Waterbus-traject uitgebreid met een halte Pier 14? “Zeker, in combinatie met horeca lijkt ons dat een welkome aanvulling in het verlengde van de ambiance aan het Veerplein. We maken vervoer over water nog aantrekkelijker. Blue Amigo heeft zijn look and feel hoog in het vaandel staan en ziet dit als cruciaal onderdeel van prettig en veilig reizen.” Hoe lang kijkt u vooruit? "We proberen vijftien tot deritg jaar vooruit te kijken, waarbij wij regelmatig toetsen of we aan de verwachting en behoefte van de reiziger voldoen. Blue Amigo is één grote familie van professionals met een passie voor water. Gedreven, gastvrij en enthousiast, met een no-nonsensementaliteit. Bij Blue Amigo worden connecties gecreëerd en maken we matches voor reizigers, opdrachtgevers, medewerkers en leveranciers.” Reizen met de waterbus blijft een beleving, waardoor men steeds vaker kiest voor snel personenvervoer over water! Bovendien is reizen over water betaalbaar en attractief. Afgaande op het enthousiasme van Maurice Swets gaat hij voor een duurzame toekomst waarbij de passie voor water alle betrokkenen verbindt. Het maritieme hart van Zwijndrecht zal hierdoor nog meer kracht krijgen. Slechts een zee van water ligt tussen Pier 14 van Zwijndrecht en de historische Pier 14 in New York. Ambitie overbrugt een wereld van verschil. In 2026 is het een gebied vol inspiratie. Het thuis van de Waterbus zorgt voor nautische interactie. Hier komen kantoren, horeca en maak-/leerindustrie samen, met een open karakter, toegankelijk voor iedereen. Een plek aan de rivier, met een haven waar dynamiek heerst en waar je wat kunt beleven. Het bruist er omdat 75.000 m 2 aan maritieme bedrijven doet waar ze goed in zijn en elkaar versterken!

Binnenvaartkrant