Views
1 year ago

2021-13

 • Text
 • Rotterdam
 • Boord
 • Nieuwe
 • Schepen
 • Jaar
 • Marine
 • Juni
 • Onze
 • Binnenvaart
 • Schip

24 22 juni

24 22 juni 2021 SCHEEPSSLOPERIJ TREFFERS BV BEVRACHTING IS ONS VAK, alles wat daarbij hoort regelen wij snel en deskundig! www.eurokorbarging.nl | Tel: +31 180 481960 “für alle Ihre Abwrackschiffe, Abwracktonnage und andere treibende Objekte.” +31(0) 23-5325211 . +31(0) 6-53187317 Barzahlung Hendrik Figeeweg 35, 2031 BJ Haarlem E-mail: treffers@hetnet.nl . Web: www.treffers-haarlem.com ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ: YC6C Serie Type: YC6C 960L Leverbaar vanaf 650 hp € 77.500,- excl. btw DOK 138 - Unit 4 . Boterhamvaartweg 2 B-2030 Antwerpen T +32(0)3-2251444 F +32(0)3-2906646 M +32(0)4-78656736 info@femm.be - www.femm.be Vermogen Toerental Compressie Brandstofsysteem Configuratie Boring x slag Inhoud Gewicht Certificaat 706 kW – 960 hp 1350 R/Min 14.5:1 Mechanisch 6 cilinder, lijnmotor 200 x 210 mm 39.58 L 4700 kg CCR2 Onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen en typfouten Standaard uitvoering Dubbelwandige leidingen, bedieningspanelen, Luchtfilter, koelers, stopmagneet, lekdetectie, Startmotor, dynamo, zeewaterpomp, sensoren, Warmtewisselaar, CCR2 certificaat. www.yuchaimarine.com Koning Technisch Bedrijf BV | www.ktbkoning.nl | info@ktbkoning.nl ALUMINIUM EN RVS BEERENS BV Beatrixhaven 11 4251 NK, Werkendam John van Maastricht +31(0)6-30487516 of mail direct naar john@beerensbv.nl /Beerensbvwerkendam /company/beerensbv WWW.BEERENSBV.NL • Kwaliteit • Leverbetrouwbaarheid • Full service Lichtenauerlaan 202 - 220 Rotterdam. Telefoon: 010 - 405 2000 Mail: casco@gebrsluyter.nl www.gebrsluyter.nl

25 22 juni 2021 Wethouder Johan Lalieu van ‘watergemeente’ Maasgouw: Natte bedrijventerreinen kunnen profiteren van nieuwe trends DOOR NOUD VAN DER ZEE Over een jaar zijn er in heel het land gemeenteraadsverkiezingen. Maasgouw manifesteert zich al enige jaren als ‘watergemeente’. Johan Lalieu, wethouder voor economie, vervoer en havens vertelt in een exclusief interview met deze krant wat de stand van zaken is bij de havens en natte bedrijventerreinen in de Limburgse gemeente. En welke kansen er zijn voor de komende jaren. “Als ik kijk naar de ontwikkeling van Koeweide en de Bunkerhaven in Maasbracht en de Nautische Boulevard in Wessem, dan constateer ik dat Maasgouw op een aantal fronten stevig bezig is”, stelt Johan Lalieu. “Vroeger was Maasbracht een haven waar op- en overslag plaatsvond. Dat is in de loop der jaren geheel gewijzigd. De Bunkerhaven en Koeweide zijn uitgegroeid tot een servicecluster voor de scheepvaart: bedrijven waarvan de werkzaamheden zich voornamelijk richten op de beroepsvaart, scheepsreparatie en nieuwbouw van schepen.” “Op deze industrieterreinen zit een aantal grote spelers. Een bedrijf als Linssen Yachts weet hoe het de markt moet bedienen, hoe het zich op daarop moet richten. Het heeft daarvoor een duidelijke visie ontwikkeld. Andere spelers op dat bedrijventerrein, als Scheepswerf Peter Tinnemans en Tinnemans Floating Solutions, weten ook hoe ze op hun gebied de markt moeten bedienen.” Servicecluster “We hebben als gemeente bedrijven gestimuleerd en opgeroepen te kijken naar nieuwe ontwikkelingen. Hoe kun je je als bedrijf oriënteren, binnen het servicecluster bijvoorbeeld, op duurzaamheid? Of op groene motoren, of elektriciteit? Hoe kun je als bedrijf inspelen op de nieuwe innovaties die zich nu aandienen? Maar van de andere kant moet een bedrijf daar ook brood in zien.” “De gemeente heeft geen formele positie op Koeweide. De gemeente is weliswaar eigenaar van de haven op dit industrieterrein maar hier kunnen we volgens mij alleen overtuigen. Overtuigen dat sommige zaken ook anders geregeld kunnen worden. Het gemeentebestuur kijkt naar trendrapportages en naar de markt en zegt vervolgens: ‘Dat is een trend en dat zien wij als een nieuwe ontwikkeling. Hoe kijken jullie daar als bedrijf naar?’” “Daar zijn we als gemeente mee bezig. Anders gezegd: hoe kunnen we het beschikbare water in de gemeentehaven zó verdelen dat aanpalende ‘natte’ bedrijven zich beter kunnen richten naar het water. En hoe kunnen we de nieuwe ontwikkelingen die zich nu manifesteren, zó structureren dat bedrijven daar beter op kunnen aansluiten.” “Ook willen we onderzoeken hoe we onze gemeentehaven kunnen inzetten om de natte bedrijven te revitaliseren. Het worden langlopende trajecten." Wethouder Johan Lalieu: “We willen als gemeente met de ondernemers op Koeweide in gesprek om de activiteiten daar samen af te stemmen.” (foto Noud van der Zee) Al meer dan 80 jaar ervaring! DOKKEN & DROOG ZETTEN WILT U SNEL ZICHT KRIJGEN OP EEN SCHADE AAN UW SCHIP OF MOET ER EEN DRINGENDE REPARATIE GEBEUREN? We kunnen schepen dokken met een maximale lengte tot 135 meter in één van onze drie droogdokken: • Dok 1: 56 m L x 14,3 m B: 800 ton • Dok 2: 30 m L x 13,6 m B: 500 ton • Dok 3: 22 m L x 12 m B: 250 ton U KUNT ONS BELLEN VOOR: • Allerlei reparaties boven en onder de waterlijn: schadereparaties, mechanische reparaties, roer-en schroefreparaties etc. • Klassebeurt • Staalwerkzaamheden • Onderhoud: reinigen, conserveren etc. • Draai-en freeswerken JAN & GEERT TINNEMANS Industrieweg 16, 6051 AE Maasbracht NL +31 475 46 19 59 info@tinnemansfs.com www.tinnemansfs.com "Een negatieve ontwikkeling die zich op Koeweide voordoet, is dat een enkel bedrijf daar zich richt op de pleziervaart. Dat moet eigenlijk op de Nautische Boulevard in Wessem plaatsvinden.” Energy hub Er zijn op de bedrijventerreinen van Maasgouw veel positieve dingen te melden, vindt Lalieu. Hij noemt de ontwikkeling van een ‘clean energy hub’, het bunkerstation voor de scheepvaart van de toekomst. “We zijn in gesprek met Bunkerstation Tullemans om te bekijken hoe dit bedrijf de binnenvaart in de naaste toekomst kan voorzien van brandstoffen als CNG, LNG, waterstof en elektriciteit. Het bunkerstation zal voor dit doel helemaal heringericht worden. Er is een onderzoek gaande in ons land, hoeveel ‘clean energy hubs’ men moet bouwen om Nederland helemaal dekkend te krijgen.” Op Koeweide is beweging. Het milieu station Zuid is weg en daar komt een ander bedrijf voor in de plaats. “Op het laatste kavel van Ontwikkelingsmaatschappij Midden- Limburg, waar onze gemeente aandeelhouder van is, heeft het bedrijf Geelen Beton zich gevestigd.” “In het samenwerkingsverband Blueports pakken we ons samen met veertien binnenhavens in Nederlands en Belgisch Limburg. Daar zijn we bezig met walstroom, digitalisering en beheer van onze binnenhavens, zoals de gezamenlijke inning van het havengeld.” Nautische Boulevard De Prins Maurits industriehaven in Wessem verandert stapsgewijs in een zogeheten Nautische Boulevard, gericht op de watersport. Lalieu vertelt daarover: “Het ontwikkelen van dit industrieterrein tot een Nautische Boulevard is een voortvarend plan en gebaseerd op een tijdsduur van tien jaar. We zitten nu op de helft en een aantal bedrijven is op weg om ’nautisch’ te ‘verkleuren’. Ik noem als voorbeelden Verheggen, Schreurs en Maasdijk 3. Het laatste bedrijf hebben we als gemeente aangekocht voor dit doel. Enkele bedrijven zijn al toe aan uitbreiding, zoals Stukstette. Weer andere innoveren op onderdelen.” “Persoonlijk vind ik het innovatieconcept ‘one-stop shop’ op de Nautische Boulevard nog niet breed genoeg. Het mag best diverser worden. De gemeente spreekt daar bedrijven op aan. Van de andere kant moeten bedrijven zich kunnen blijven vinden in dit nautisch concept. Wij kunnen als gemeente ook hier alleen maar zeggen: ‘Dit zijn de trends en hier kan je je op richten.’” Toekomst “Voor het komende decennium blijven we als gemeente Maasgouw inzetten op duurzaamheid. Duurzaamheid is een belangrijk opgave voor onze gemeente. Op het gebied van innovatie richt Maasgouw zich op nieuwe brandstoffen voor de scheepvaart en groene motoren.” “Wat Koeweide en Bunkerhaven betreft, hoop ik dat onze natte bedrijventerreinen hun innovatie krijgen, en wel in die zin dat de aldaar gevestigde bedrijven zich daarin gaan vinden. Dan kunnen bedrijven en gemeente samen kijken naar een goede afstemming van activiteiten. Daarover willen wij met de ondernemers in gesprek. Dat zou een positieve ontwikkeling betekenen voor Koeweide en Bunkerhaven.” “Tenslotte hoop ik dat in Wessem over vijf jaar 80 procent van de bedrijven verkleurd zijn naar het nautisch concept. Ook Blueports Limburg moet vervolgstappen zetten in de energiehubs, de walstroom, logistiek en havenbeheer. Maar vooral in de modal shift. Er moet veel meer over het water worden vervoerd. Dat staat hoog in ons vaandel.”

Binnenvaartkrant