Views
1 year ago

2021-13

 • Text
 • Rotterdam
 • Boord
 • Nieuwe
 • Schepen
 • Jaar
 • Marine
 • Juni
 • Onze
 • Binnenvaart
 • Schip

2 Dordtse Prins

2 Dordtse Prins Clausbrug ligt op z’n plek 22 juni 2021 Zeeuwse motie voor meer ligplaatsen aangenomen (foto Marius van den Ouden) Gedeputeerde Staten van Zeeland moet onderzoek lasten doen naar het ligplaatsentekort in de provincie en vervolgens een plan opstellen om dat tekort aan te pakken. Een motie daarover van de SGP is tijdens Provinciale Statenvergadering op 10 en 11 juni aangenomen met met 33 stemmen voor en 5 tegen. De motie werd mede ingediend door CDA, Forum voor Democratie, 50 Plus, PVV Bosch en PVV van Dijk. Urgent tekort SGP-Statenlid Joan van Burg vroeg aandacht voor het ligplaatsentekort waar binnenvaartschippers in Zeeland mee te maken hebben. Zijn fractie had meerdere signalen gekregen dat het gebrek aan ligplaatsen voor binnenvaartschepen in Zeeland urgent is. In de motie wordt het College van Gedeputeerde Staten opgedragen in overleg te treden met verschillende ligplaatseigenaren en te bekijken hoe in voldoende ligplaatsen kan worden voorzien. Daarnaast moeten de knelpunten van het ligplaatsentekort in kaart worden gebracht en vervolgens voorgelegd aan Provinciale Staten. Op basis van dit onderzoek verwacht Provinciale Staten van het college een voorstel om het nijpende tekort aan ligplaatsen op te lossen met een plan van aanpak en de bijbehorende financiering. Als laatste draagt de motie het provinciebestuur op om zaken die eenvoudig opgelost kunnen worden, zo spoedig mogelijk te realiseren. Hierbij doelen de indieners op kades waaraan slechts kleine aanpassingen nodig zijn om ze bruikbaar te maken. Op 15 juni is in Dordrecht de Prins Clausbrug op zijn plek gehesen. De nieuwe, beweegbare fiets- en voetgangersbrug over het Wantij verbindt de nieuwbouwwijk Stadswerven met de binnenstad. De brug is In opdracht van de gemeente Dordrecht gebouwd door aannemerscombinatie Dura Vermeer-Hillebrand. De in totaal 140 meter lange overspanning is een basculebrug met een draaibare ballastmast. Ballastmast De brug is ontworpen door René van Zuuk Architekten uit Almere. De nieuwe verbinding heeft de potentie om een opvallende en veel gefotografeerde bezienswaardigheid te worden. De Prins Clausbrug heeft een bijzonder bewegingsmechanisme, bestaande uit een rechtopstaande scharnierende ballastmast die met een pendelstaaf overeind gehouden wordt. Het bewegingsmechanisme rust op een betonnen sokkel. Een drijvende kraan van HEBO Maritiemservice plaatste het 47 meter lange beweegbare deel dinsdag 15 juni op zijn plek tussen de brugdelen. Gosselin: grotere kraan om groeiende overslag aan te blijven kunnen Een nieuwe havenkraan, die in mei over water als bouwpakket werd afgeleverd bij Gosselin Logistics in het Belgische Deurne, is na de assemblage naar zijn definitieve plaats gebracht. Het 60 meter hoge en 400 ton wegende gevaarte is op een ponton over het Albertkanaal gevaren, van de opbouwlocatie naar het terrein van Gosselin. Hij vervangt een oude en kleine kraan die naar een andere plek verhuisd is. In verband met het transport lag de scheepvaart op het kanaal even stil. De aanschaf van de nieuwe kraan is het antwoord van Gosselin Logistics op de stijgende containervolumes. Door de verbreding van het Albertkanaal en de uitbreiding van de kade verwacht het bedrijf de komende jaren een verdere groei van de activiteiten. Daarbij zet Gosselin zoveel mogelijk in op binnenvaart en multimodaal vervoer. De kraan is geschikt voor containers en breakbulk en kan 125 ton tillen. Storm neemt Koedood over De Koedood Marine Group uit Hendrik-Ido-Ambacht is overgenomen door de Duitse Storm Groep. Eigenaren Arie en Bert Koedood blijven als adviseur bij het bedrijf betrokken. Peter Snijders, die twee jaar terug het management van Koedood Marine Group kwam versterken, wordt algemeen directeur. De Storm Groep heeft al een dochterbedrijf in Nederland: August Storm, gevestigd in Waardenburg en actief als servicebedrijf voor alle merken verbrandingsmotoren. Koedood Marine Group is vooral bekend als distributeur van Mitsubishi-scheepsmotoren. De groep bestaat uit Koedood Dieselservice, Koedood Dieseltechniek, Koedood Roestvaststaal Emigreen en Hybrid Ship Propulsion. Het bedrijf is bekend om zijn voorlopersrol op het gebied van innovatie en vergroening. In december 2019 opende premier Rutte de nieuwe hoofdvestiging in Hendrik-Ido-Ambacht tijdens een feestelijke happening. Martin Deymann, Udo Harm en Leon Oerlemans, nu ook vanuit Rotterdam actief. (foto Reederei Deymann) Deymann-groep breidt verder uit De Duitse rederij Deymann heeft haar activiteiten de afgelopen jaren sterk uitgebreid door overnames en de aankoop van schepen. Via een nieuwe dochteronderneming in Rotterdam vervoert Deymann sinds begin juni ook plantaardige olieproducten. Deymann Tankrode Benelux Logistics heeft vijf dubbelwandige tankers met verwarmbare ladingstanks. De schepen hebben een laadvermogen van 1.000 tot 2.000 ton. Ze vervoeren diverse soorten plantaardige olie en tropische olie- en vetsoorten voor de levensmiddelenindustrie en producenten van verzorgingsproducten. Daarnaast kunnen ze gebruikte (eetbare) olie, vetzuren en smeervetten vervoeren. Ze voldoen aan alle eisen voor het transport van voedingsmiddelen. Naast Rotterdam heeft de Deymann-groep vestigingen in Haren en Hamburg. De vloot telt in totaal veertig schepen. ASV kiest voor Zwijndrecht Na heel wat jaren in Rotterdam gevestigd te zijn geweest, is het kantoor van de ASV op 15 juni verhuisd naar Zwijndrecht. “De bereikbaarheid en de parkeerproblematiek in Rotterdam deden ons omkijken naar een meer geschikte, representatieve locatie. Dat hebben we gelukkig gevonden in Zwijndrecht”, schrijft de verenging in het bericht waarmee de verhuizing bekend werd gemaakt. De ASV heeft zich gevestigd in bedrijfsverzamelgebouw Helsinki. Het adres is Koninginneweg 1, 3331 CD Zwijndrecht.

3 Poseidon lost bijzondere lading in Werkendam In de haven van Werkendam arriveerde woensdag 16 juni een schip met een heel bijzondere lading: 88 vaar-fietsvakantiegangers. Fietscruiseschip Poseidon loste hen veilig en wel op de gemeentekade. De sportieve gasten zetten hun relaxte vaartocht om in een actieve fietstocht en reden naar Heusden, waar het schip en fietsers elkaar ’s avonds weer troffen. Onderzoek naar oeververbetering Lemmer-Delfzijl Rijkswaterstaat heeft de opdracht voor de planfase van de renovatie van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl definitief gegund aan combinatie Witteveen+Bos / Royal HaskoningDHV. De advies- en ingenieursbureaus gaan onder meer onderzoek doen naar het in de juiste staat brengen van de oevers van de hele hoofdvaarweg en de voorbereiding van het contract voor een deel van de realisatie. De komende jaren voeren Witteveen+Bos en Royal HaskoningDHV een inte - graal onderzoek uit naar “de vervangingsopgaven en optimalisaties die nodig zijn” om de hoofdvaarweg te laten voldoen aan de Richtlijnen Vaarwegen. Dat komt bovenop de lopende projecten. CBRB-bestuurslid Peter Wagemakers (63) overleden Op woensdag 9 juni is Peter Wagemakers onverwacht overleden aan een hartstilstand. De directeur van riviercruiserederij Trans River Line is 63 jaar geworden. De afscheidsdienst, die door de coronavoorschriften in besloten kring plaatsvond, was op dinsdag 15 juni in Peters woonplaats Elst. Het was de eerste keer dat een cruiseschip met gasten de haven van Werkendam bezocht. Geheel volgens de maritieme traditie werd de Poseidon door de havenmeesters persoonlijk welkom geheten. Ter herinnering aan deze zogeheten ‘first call’ ontving kapitein Jaap Lamme uit handen van Lou Goedel en Jan Smit een havenschildje. Zij lichten toe: “Toen wij maanden geleden de reserveringsaanvraag voor de gemeentekade voor een uur kregen, keken we wel even op. Toen bleek dat het om het afzetten van fietsers ging, aarzelden wij geen moment en schakelden wij ook met WMI om hier een bijzonder moment van te maken.” WMI is Werkendam Maritime Industrie, het lokale cluster van scheepsbouwers en toeleveranciers. Het Van Starkenborghkanaal, hier bij Zuidhorn, maakt deel uit van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. (foto Rijkswaterstaat) Natuurvriendelijke oevers “Dit doen we samen met bestuurlijke partners en de omgeving”, aldus Rijkswaterstaat. “De mogelijkheden voor het vervangen van de oeverconstructies is een belangrijk onderdeel van het onderzoek. Waar het mogelijk is, worden deze vervangen door natuur- en diervriendelijke oevers.” Ook de remmingwerken bij bruggen, lig- en wachtplaatsen, het onderwaterprofiel van de vaarweg en het verwijderen van de sluis Terherne maken deel uit van het onderzoek. Peter Wagemakers was sinds 2017 voorzitter van de CBRB Ledengroep Personenvervoer. “Met een groot hart voor de binnenvaart en voor de passagiersvaart in het bijzonder heeft hij zich ingezet in het belang van de ondernemers”, aldus het CBRB. “Met name op het dossier ‘Duurzaamheid en vergroening’ was Peter bijzonder betrokken. Voor de fietsende gasten was in Werkendam de rode loper uitgerold. (foto WMI) Toeristisch profiel De fietsers werden ook verwelkomd door Roland van Vugt, wethouder Toerisme van de gemeente Altena (waartoe Werkendam behoort). “Wij zijn er trots op deze groep fietsers te mogen ontvangen op ons mooie eiland van Altena. Bij ons gaan natuur, water, sport, cultuur, recreatie en toerisme hand in hand; dus dit is een perfecte match. Wij hebben er alle vertrouwen in dat onze gasten vandaag zullen genieten van de mooie routes, bezienswaardigheden en onze gastvrije horeca! Dit type toerist past bij het toeristisch profiel van Altena.” De wethouder overhandigde aan hotelmanager Kevin Harmsen een informatiepakket, dat door VVV Altena Biesbosch is gemaakt om de gasten te inspireren. Iedere fietser ontving een informatieboekje en vier op maat gemaakte fietsroutes. De fietsers kozen ieder voor zich hoe zij van Werkendam naar Heusden fietsten en welke stops zij onderweg maakten. Mps Poseidon vaart in opdracht Rijkswaterstaat rondt de planfase af in 2023. Daarna volgt de aanbesteding voor de uitvoering. De verwachting is dat het echte werk in 2025 kan starten. Rijkswaterstaat is sinds 2014 eigenaar en beheerder van Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Het werkt aan de verbetering van de hoofdvaarweg voor een vlotte, Daarnaast heeft Peter zich ingezet voor het behartigen van de leden belangen in de zo moeilijke Covid-19-periode.” Inzet en betrokkenheid De besturen en medewerkers van CBRB zijn geschokt en vol van verdriet over Peters plotselinge overlijden. “Onze gedachten gaan uit naar van River Cruises Holding. River Cruises Holding is een jonge passagiersrederij die met vijf riviercruiseschepen vaar-/fietsvakanties aanbiedt op de Europese binnenwateren, voornamelijk in Nederland. veilige en duurzame doorvaart. Naast de vervangings- en renovatiewerkzaamheden wordt een aantal bruggen vervangen. “Zo is toename van de scheepvaart mogelijk en is de weg vrij voor meer transport over water. Dit is goed voor de noordelijke economie, de filedruk en de reductie van de uitstoot van CO 2 .” zijn vrouw Agnes en kinderen Sjors, Nils en Joris en iedereen die hem liefhad. Peter was een zeer betrokken voorzitter voor de Ledengroep en in het CBRBbestuur, een vriendelijke en lieve man. Met zijn enorme inzet en betrokkenheid heeft hij zich vele jaren ingezet voor de leden. We zullen hem ontzettend missen.” Regels 22 juni 2021 Om onze hopeloos ingewikkelde maatschappij een beetje te ordenen, zijn er regels nodig. Het verkeer bijvoorbeeld zou een complete chaos worden als iedereen maar naar eigen inzicht daaraan zou deelnemen (‘Ik bepaal zelf wel aan welke kant van de weg ik rij!’). Over de zinvolheid van coronaregels zou je kunnen twisten, hoewel verbazingwekkend veel mensen zich daar netjes aan hielden. Daar zag je wel al het eeuwige probleem van regels, namelijk dat degenen die ze verzinnen en vaststellen, niet altijd een goed beeld hebben van de praktijk van alledag, waardoor mensen zich soms op de meest ongepaste momenten aan regels moesten houden, waardoor ronduit gevaarlijke situaties ontstonden. Het bekende man netje achter z’n bureau, die zonder enige expertise wel even zal vertellen hoe jij je hoort te gedragen. Dat mannetje is echter onvermijdelijk en dat is helemaal niet erg. Zo lang degenen die de regels moeten interpreteren en handhaven maar verstandige mensen zijn met empathie en begrip voor de mensen die zich aan die regels moeten houden. Bij corona ging dat in verreweg de meeste gevallen verrassend goed. Natuurlijk zijn er altijd mensen die lak hebben aan welke regel dan ook en zo werd menig feestje verstoord door de politie, die daar geen begrip voor kon opbrengen. Na de aanslagen op de Twin Towers bijna 20 jaar geleden dachten met name de Amerikanen terroristische acties voortaan te voorkomen door strenge regels op te stellen voor vliegvelden en havens. Voldeed je niet aan die regels, dan viel je uit gratie bij wat nog steeds de grootste economische macht ter wereld is. Als internationale haven heb je dan niet veel keus en dus werden die regels (bekend als de ISPS-code) ijverig ingevoerd op de verschillende terminals. Ik heb daar altijd wat lachwekkend over gedaan, want het komt erop neer dat een terrorist tijdig zou worden ontmaskerd doordat hij zich moet legitimeren. Een slimme terrorist kan dat vast wel omzeilen, al zou hij geen terrorist zijn als hij slim was. Omdat er in West-Europa zoiets bestaat als particuliere binnenvaart, kun je van de Europese handhavers van de ISPS-regels verlangen dat ze die regels niet inzetten om schippersfamilies te dwarsbomen. Tenzij de terroristen zich vermommen als schippersfamilie en met een volwaardig binnenschip een aanslag komen plegen. Dat vereist een vindingrijkheid die de doorsnee terrorist gelukkig vreemd is. Volgens de formule ‘Befehl ist Befehl’ scheppen sommige handhavers behagen in het strikt volgen van regels, terwijl een veel meer menselijke omgang met wetten en regels hen juist zou moeten onderscheiden van terroristen. EÉN POT NAT DOOR MICHEL GONLAG

Binnenvaartkrant