Views
2 years ago

2021-13

 • Text
 • Rotterdam
 • Boord
 • Nieuwe
 • Schepen
 • Jaar
 • Marine
 • Juni
 • Onze
 • Binnenvaart
 • Schip

BINNENVAARTSCHIP JE FINANCIER 25 e JAARGANG Editie 13 HÉT VAKBLAD MET HET GROOTSTE BEREIK IN RIJN- & BINNENVAART, PASSAGIERSVAART, RECREATIEVAART, VISSERIJ EN DREDGING Bijzondere lading voor Werkendam Jan Timmer verlaat Betalen om van boord Band Maasgouw met 3 Post Dordt 5 te mogen 15 binnenvaart blijft 25 22 juni 2021 +31 - (0)10 - 4140 060 binnenvaartkrant.nl - vlootschouw.nl (078) 682 12 14 WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL Dé verwarming voor aan boord! +31 (0)117-401500 BIJ BEEQUIP beequip.nl 24/7 beschikbaar (0)10 340 0844 Marine Power Drechtsteden B.V. • ONDERHOUD, REPARATIE EN REVISIE MOTOREN • COMPLETE PRODUCTIE, IN- EN UITBOUW GENERATORSETS • HERMOTORISEREN +31 (0) 85-4861360 dealer Gelderland wil extra subsidie voor stikstofmaatregel “Schepen sneller aan de katalysator” Ook al veroorzaakt de binnenvaart maar een klein deel van de totale stikstofneerslag in de natuur, toch wil Gelderland dat snel meer scheepseigenaren hun huidide dieselmotoren met een katalysator laten uitrusten. Daarom roept de provincie het rijk op om het subsidie budget te verhogen naar 200 miljoen euro. Nu is tot en met 2025 voor katalysatoren 65 miljoen euro subsidie beschikbaar. De subsidie per schip is maximaal 200.000 euro. Gelderland wil de verduurzaming in de binnenvaart versnellen. “Door binnenvaartmotoren te voorzien van een katalysator neemt hun stikstofbelasting (NOx) af met 80 tot 95%. Kwetsbare natuur ondervindt hier voordeel van.” Met de investering kan de helft van alle binnenvaartschepen onder Nederlandse vlag verduurzamen, stelt provincie Gelderland. “Voor de langere termijn moet op nationaal en internationaal niveau naar oplossingen worden gezocht, zoals bijvoorbeeld zero-emissie motoren op schone aandrijving.” Gelderland heeft veel Natura 2000-gebieden langs de Waal en de IJssel, maar is voorstander van vervoer over water. Dat “biedt economische kansen die we graag benutten.” Een schip op de IJssel. (foto A. Havelaar) Klein aandeel, maar veel winst Het Gelderse aandeel in de totale Nederlandse binnenvaart is ruim 30%. Dit uit zich helaas ook in flink verhoogde stikstofneerslag op sommige delen van de Rijntakken langs de Waal tot aan de Veluwe."" Op sommige plekken is die meer dan vier keer zo hoog als in andere natuurgebieden. De provincie heeft het Expertise en Innovatie Centrum Binnenvaart en Panteia laten onderzoeken hoeveel die natuur te lijden heeft onder stikstof afkomstig van de binnenvaart. De resultaten zijn duidelijk, stelt Gelderland: “De binnenvaart veroorzaakt een klein deel van de totale stikstofneerslag op de natuur. Maar wanneer een schip investeert in een schone motor, levert dat per schip veel stikstofwinst op. Als we dit resultaat binnen een paar jaar willen behalen, dan moeten we nu inzetten op versneld verduurzamen.” Negen andere provincies volgenden het voorbeeld van Gelderland en lieten ook onderzoek doen. Zodoende zijn veel vaarroutes inmiddels onderzocht. Er bleek dat een deel van de stikstof verwaait over grote afstanden, aldus Gelderland. De provincie wil daarom dat het rijk extra in de binnenvaart investeert voor het landelijke doel om de stikstofneerslag in Natura 2000-gebieden te verminderen. Scheepvaartweg 9 3356 LL Papendrecht T +31 (0)78 641 68 68 E info@breko.com www.breko.com Totaal oplossingen voor geluid & emissie GEZOCHT NAUTISCH SPECIALISTEN REINTJES - De beste keuze voor uw schip! WWW.BLUEAMIGO.COM Voor meer informatie: www.discom.eu 078 - 681 09 60 info@teamcoshipyard.nl www.teamcoshipyard.nl REINTJES Benelux BVBA | www.reintjes-gears.com KEERKOPPELING DEFECT? SCHAKEL DIRECT Dolderman keerkoppeling service www.keerkoppeling.com Bel 078-6138277 24 UURS STORINGSDIENST MASSON | REINTJES | TWIN DISC | ZF | LOHMANN DAMENMC.COM Adv Blue Amigo_Binnenvaarkrant_48x50mm_FC.indd 23-03-2021 1 14:32 DE SCHEEPVAART SPECIALISTEN! T: 0184-612933 • E: notaris@interwaert.nl www.interwaert.nl Peulenstraat 151, Hardinxveld-Giessendam Nog CCR-2 motoren beschikbaar 102-450 pk [enkele] ABATO Motoren www.scheepsmotorcalculeren.nl 24/7 service alle merken www.abato.nl . T: 088-2228600 front page_48x50mm.indd 1 22.01.2016 11:09:20

Binnenvaartkrant