Views
8 months ago

2021-10

 • Text
 • Eerste
 • Meter
 • Schip
 • Schepen
 • Grote
 • Rotterdam
 • Onze
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Nieuwe

4 11 mei

4 11 mei 2021 RP Tankschiffahrt AG Wir möchten Sie in unserem Team willkommen heißen! Wer sind wir? Wir sind ein Binnenschifffahrtsunternehmen mit 17 Tankschiffen der Größe zwischen 2500 und 4200 Tonnen. Die Schiffe sind für den Transport von Mineralölen ausgerüstet. Wen suchen wir? Wenn Sie Schiffsführer sind, für den das Fahren am Rhein eine Herausforderung ist, ein Schiffsführer, für den das fahren am Rhein Freiheit und Abwechslung bedeutet in Kombination mit Verantwortung zu übernehmen, dann sind sie unser Mann! Foto: Kick van den Dool - MarineTraffic.com Sind Sie im Besitz eines großen Schifferpatentes, Radar- und Funkpatent und haben sie ein ADN-Zertifikat B oder C? Haben Sie Erfahrung in der Tankschifffahrt? Dann sind Sie unser Mann! Wir setzen wohl voraus das sie Deutsch oder Englisch sprechen. Was bieten wir an? Wir bieten Ihnen einen Job an als Aufgestellte Mitarbeiter. Wir bieten ein Komplettpaket mit Schweizer Bedingungen an. Ihre Menage und Reisegeld werden entgeltet. Wir sorgen dafür, daß Sie sich weiter bilden und entwickeln können. Haben wir Sie neugierig gemacht? Mailen Sie Ihre Fragen und Details an: jobs@ippersonal.ch We zijn voor ons mts 125 x 11.40, op zoek naar een kapitein • Als kapitein ben je verantwoordelijk voor bemanning en schip • Systeemvaart 14/14 • ADN-C of bereid dit zsm te behalen • Rijnpatent tot Mannheim • Ervaring is een vereiste • Ordelijk - stipt - leiding kunnen geven - oog voor veiligheid - technisch onderlegd • Onder Zwitserse condities • Bedrijfswagen ter beschikking woon/werk verkeer Wij ontvangen graag uw cv samen met uw motivatie en referenties per email naar birgit.dekoning@dk-shipping.ch dk-shipping.ch marine Flexibel & betrouwbaar! AXXAZ Marine Binnenvaart medewerkers Volledige ontzorging van uw personeelsbezetting In bezit van de benodigde erkenningen, vergunningen en accreditaties in België, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Filipijnen en Indonesië Staffing Solutions Bel voor meer informatie: +49 8362 9263300 AXXAZ Marine Een divisie van AXXAZ Europe GmbH Faulenseestraße 41 87669 Rieden am Forggensee Duitsland Mail info@axxaz.eu Web www.axxaz.eu

5 11 mei 2021 Nieuwe tegenslag bij geplande verruiming van Wilhelmina kanaal in Tilburg DOOR NOUD VAN DER ZEE Het project om het Wilhelminakanaal in Tilburg beter bevaarbaar te maken, heeft opnieuw te maken met een flinke tegenslag. Uit een onderzoek door MARIN blijkt dat een gedeelte van het kanaal (project Fase 1,5) verbreed en verruimd moet worden. Dat levert een vertraging op van minstens één tot vijf jaar. Het werk aan dit deel van het kanaal, tussen Sluis III en de haven Loven wordt daardoor ook veel duurder. De gemeenteraad van Tilburg vergadert dinsdag 17 mei over de kwestie. De gemeente Tilburg werkt samen met Provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat aan het beter bevaarbaar maken van het Wilhelminakanaal bij de Brabantse stad. Sluis III is nagenoeg klaar en op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor de herbouw van Sluis II. En dan is daar nog project Fase 1,5. Haven Loven Fase 1 is de verruiming van het westelijk deel tot vaarklasse IV. De gemeente Tilburg wil aansluitend het oostelijk deel meenemen, zodat de grotere schepen (tot 105 meter) kunnen doorvaren naar de haven Loven. Nu kunnen ze bijvoorbeeld Vollenhoven Olie op industrieterrein Kraaiven en de Barge Terminal Tilburg van GVT op Loven nog niet bereiken. In 2012 is met het Rijk afgesproken dat Fase 1,5 zou worden gerealiseerd door Provincie Noord-Brabant en Tilburg. In een kosten-batenanalyse ging men ervan uit dat de toenmalige kanaalbreedte en damwanden behouden konden blijven Beide partijen zouden 50 procent van de kosten op zich nemen: 23,5 miljoen euro. Het Rijk doet mee, omdat het Wilhelminakanaal rijkseigendom is en Rijkswaterstaat deze vaarweg beheert. Insteekhaven Loven is in bezit van de gemeente. Het plan was om dit kanaaltraject te verdiepen. Maar afgelopen najaar meldde Rijkswaterstaat dat er nieuwe damwanden nodig waren. Er moest een nieuw onderzoek komen. De uitslag daarvan is nu bekend. Onvoldoende ruimte Verbreding van het kanaal en verruiming van de bocht zijn noodzakelijk, adviseert onderzoeksinstituut MARIN. Met de huidige kanaalbreedte kunnen klasse IVschepen niet veilig naar haven Loven varen. Met name de combinatie met de recreatievaart wordt dan problematisch. Beperking van de recreatievaart wordt niet wenselijk beschouwd; daarvoor vindt men de recreatievaart te belangrijk. Een dergelijke stremming zou ook niet te handhaven zijn. De oorspronkelijke plannen uit 2012 voldoen niet aan de inmiddels geldende Richtlijnen Vaarwegen 2020. Tot slot is ook de capaciteit te beperkt met de oorspronkelijke oplossing. Er is gewoonweg onvoldoende ruimte om de groeiende vervoersvraag tot 2040 volledig op te vangen. Als vaarwegbeheerder heeft Rijkswaterstaat nu gesteld dat de dienst de grotere schepen dan niet kan toelaten op dit deel van het Wilhelminakanaal. Tegenvaller Dan is er dus een grotere ingreep nodig. De nieuwe aanpassingen zijn niet opgenomen in de inhoudelijke en financiële plannen van Fase 1,5. Het wordt niet alleen duurder, er is ook een nieuwe ruimtelijke procedure vereist. “Dat is een grote tegenvaller voor Tilburg en Noord-Brabant. Ze hadden elk al 11,5 miljoen euro gespaard voor de verdieping van het kanaal. Maar als het moet zoals Rijkswaterstaat het wil, wordt het fors duurder”, oordeelt Mario Jacobs, die tot en met april wethouder was in Tilburg. Hij informeerde de gemeenteraad: “De nieuwe inzichten leveren vertraging op. Als alles gunstig uitpakt circa een jaar. Maar het kan ook vijf jaar worden.” Verdiepen én verbreden De plannen zijn dus niet van tafel. In maart hebben provincie, gemeente en Rijk afgesproken dat de oude plannen van 2012 geactualiseerd worden op basis van de nieuwe inzichten. Een volledige opwaardering naar een klasse IVvaarwegprofiel tot aan Loven blijft nodig. Naast verdieping betekent dat ook verbreding van het kanaal. Dit najaar zal een besluit genomen worden. Tilburg en Noord-Brabant nemen het initiatief voor een nieuwe maatschappelijke kosten-batenanalyse. Die analyse gaat eind 2021 naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Jacobs sprak twee maanden geleden nog met minister Cora van Nieuwenhuizen en is hoopvol gestemd: “Wij hebben als betrokken partijen de ambitie om Loven het knooppunt te maken voor vrachtvervoer over water en spoor. Dit blijft overeind staan.” De kanaalgebonden bedrijven in Tilburg hebben in oktober 2020 aan de bel getrokken bij het ministerie over de problemen met Fase 1,5. Een woordvoerder van de bedrijven reageert zeer teleurgesteld op de nieuwe tegenslag: “We zitten al vijf jaar met Rijkswaterstaat aan tafel. En nu zegt deze instantie: ‘We zien wat we van plan waren, toch niet zitten.’” Op een andere manier De betrokken overheden willen meer vervoer over water en spoor in plaats van via de weg op de corridor Rotterdam-Venlo. De trimodale ontwikkeling in de Tilburgse haven en op bedrijventerrein Loven moet daar een belangrijke bijdrage aanleveren. Een ontsluiting met een klasse IVvaarweg blijft daarom het doel. Toch vraagt de gemeente Tilburg zich af of dat doel naast volledige opwaardering eventueel op een andere manier bereikt kan worden. Dus zonder kanaalverbreding en bochtverruiming. Gedacht wordt aan een combinatie van minder ingrijpende infrastructurele aanpassingen, innovatief gebruik van de vaarweg en andere logistieke concepten. Op grond van de nieuwe informatie gaan de gemeente Tilburg en de ontwikkelaar van het trimodale kavel op de kop van de haven Loven praten over de vervolgstappen voor dit gebied. Binnenvaartorganisaties samen op koers Bureau Voorlichting Binnenvaart Als voorlichtingsbureau fungeert het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) als dé raadgever over de binnenvaart. Dagelijks wordt het BVB gebeld met uiteenlopende verzoeken en vragen vanuit verschillende hoeken. Waaronder over logistieke onderwerpen, het werken in de binnenvaart en vraag om promotiematerialen. Contactgegevens: info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl 010 412 9151 www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart EICB levert onafhankelijk onderzoek en advies op diverse innovatiegebieden, waaronder digitalisering en vergroening. Ook is het team actief binnen meerdere internationale onderzoeks- en beleidsprojecten die bepalend zijn voor de toekomst van de binnenvaartsector. Contactgegevens: info@eicb.nl 010 798 9830 www.eicb.nl Bureau Telematica Binnenvaart Bureau Telematica Binnenvaart (BTB) is het onafhankelijke kennis- en ontwikkelcentrum op het gebied van ICT rondom binnenvaart, vaarwegen en logistiek. Daarbij gaat het naast ICT ook over telematica, automatisering, mobiele communicatie en datagebruik. Contactgegevens: bureau.telematica@binnenvaart.org 010 206 0606 www.binnenvaart.org

Binnenvaartkrant