Views
4 months ago

2021-10

 • Text
 • Eerste
 • Meter
 • Schip
 • Schepen
 • Grote
 • Rotterdam
 • Onze
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Nieuwe

2 11 mei

2 11 mei 2021 Groningse werven bouwen samen ‘ontluisschip’ voor Schotse zalmkweker (foto Jan Johan ten Have) Brug blijkt toch te laag Op vrijdagochtend 30 april is een motorschip tegen de Albert Schweitzerbrug in Alphen aan den Rijn gevaren. Daarbij zijn de stuurhut en de radarmast beschadigd. Er raakte niemand gewond. De brug over de Oude Rijn wordt maar beperkt bediend wegens werkzaamheden. De schipper dacht onterecht dat de doorvaarhoogte voldoende was voor zijn schip. Een patrouillebout van vaarwegbeheerder Zuid-Holland was snel ter plekke voor assistentie (foto Media-TV) Coenbrug gaat niet meer open DOOR EVERT BRUINEKOOL De Coenbrug in Zaandam is defect. Op 4 mei viel een van de brugkleppen met een harde klap naar beneden; de ander bleef open staan. Het wegverkeer over de A8 heeft geen last meer. Na onderzoek blijkt de scheepvaart minstens voor weken en misschien wel maanden gestremd te blijven. Schepen met een kruiplijn tot 6,80 meter kunnen gewoon onder de brug door. Maar alle speciale transporten en schepen die zijn aangewezen op de staande mastroute kunnen niet passeren. Het alternatief is, indien dat nautisch mogelijk is, omvaren over zee of het IJsselmeer. Jachten kunnen door onderhoud aan bruggen op de Nauernasche Vaart tot 25 mei namelijk ook geen gebruik maken van die route. De Coenbrug was in maart en april al vijf weken gestremd voor groot onderhoud. Daarna was de brug over de Zaan “al weken onbetrouwbaar”, vertelt regiocoördinator Andries de Weerd van Koninklijke BLN-Schuttevaer. “Enkele transporten met silo’s hebben daar uren stremming gehad in de afgelopen weken. Daar DOOR JAN JOHAN TEN HAVE Bij Pattje Waterhuizen ging op maandag 3 mei in de stromende regen de Camilla Eslea te water. Het casco werd er gebouwd voor buurman GS Yard, die het bouwproject uitvoert voor en in nauwe samenwerking met Nauplius Workboats. is onderzoek naar gedaan maar geen aannemer kon de oorzaak vinden.” Door het incident op 4 mei is de oorzaak nu gevonden, maar De Weerd vreest dat Rijkswaterstaat maanden bezig zal zijn om de grote schade te herstellen. “Het gevolg is imagoschade voor goederenvervoer over water: een hoofdtransportas voor weken afgesloten.” De Groningse opdrachtgever is als ontwikkelaar van bijzondere werkschepen gespecialiseerd in onder meer vaartuigen voor de Schotse en de Noorse zalmindustrie. De 35 meter lange en 14 meter brede Camilla Eslea is een zoge heten de-licing vessel en bestemd voor Mowi Scotland, de grootste leveranciers van kwalitatief hoogwaardige Schotse zalm en een van de grootste zalmkwekers ter wereld. In opdracht van eigenaar Inverlussa Marine Services op Isle of Mull wordt het diesel-elektrisch aangedreven schip uitgerust met een complex ontluizingssysteem. Dit innovatieve Thermolicer-systeem ontluist de zalm door de vis door een warmwaterbad te halen. Bij deze ontwikkeling is onder meer rekening gehouden met een zo laag mogelijk brandstofverbruik. CCR: daling door corona was minder groot dan gevreesd De afname van de vervoersprestaties als gevolg van de coronacrisis is minder groot dan begin 2020 werd gevreesd toen de pandemie uitbrak. Dat stelt de CCR in haar jongste Market Insight, op basis van de cijfers over de eerste negen maanden van 2020. De vervoersprestaties (in tonkilometers) op de EUbinnenwateren daalden 8,1 procent in vergelijking met dezelfde periode van 2019. De Centrale Commissie voor de Rijnvaart brengt het bulletin met de marktanalyse elk half jaar uit, in samenwerking met de Europese Commissie. In de twee grootste binnenvaartlanden, Duitsland en Nederland, was de daling respectievelijk 11,9 en 6,8 procent. Voor de Rijn ging het om een afname van 11 procent. In de Donaulanden viel de transportprestatie 9 procent lager uit. Klappen voor staalindustrie Droge lading over de Rijn moest het meest inleveren: 13 procent. Dat hing vooral samen met de klappen die de staalindustrie kreeg. Deze afnemers zijn goed voor een kwart van het totale vervoer over de Rijn en heeft zodoende grote invloed op dit ladingsegment. Vloeibare lading daalde met 7 procent. Containers gingen met 5 procent achteruit. In Nederland was de daling bij droge bulk 6 procent en bij natte bulk 3 procent. Het containervervoer liet een stijging van 2 procent zien. “Ook in België lag het containervervoer op een hoger peil dan in de eerste drie kwartalen van 2019”, aldus de CCR. Voor de passagiersvaart werden de eerste, negatieve prognoses wél werkelijkheid. De activiteiten kwamen in 2020 vrijwel volledig tot stilstand. In het segment van de riviercruises stelt de CCR een daling van 90 tot 95 procent in het aantal gasten vast. Brandstofprijzen De olieprijzen daalden als gevolg van de pandemie. Dat was merkbaar aan de brandstofprijzen voor de binnenvaart. Tussen het eerste en het tweede kwartaal van 2020 namen die met 32 procent af. “Toen de Europese economie aan het einde van het tweede en begin van het derde kwartaal weer wat aantrok, stegen zij weer (met 17%). Tussen het derde en vierde kwartaal liepen de brandstofprijzen weer met 3% terug.” De CCR gaat op basis van verschillende prognoses voor 2021 uit van een lichte prijsverhoging. Gasolie kost dit jaar naar verwachting gemiddeld 5 tot 7 procent meer. Droge lading moest op de Rijn het meest inleveren door de coronacrisis. (foto Janvier) “Ook andere kosten in de binnenvaart zullen vermoedelijk in 2021 licht stijgen. De enige uitzondering vormen de kapitaalkosten, waar een lagere rentevoet en een lagere verzekeringswaarde van de schepen een daling zouden kunnen opleveren.” Frankrijk In het rapport is een hoofdstuk opgenomen over Frankrijk. “In dit land vormen zand, stenen en bouwmaterialen het grootste vervoerssegment in de binnenvaart. De vervoersprestatie toont een stijgende lijn. Ook dit segment bleef in maart en april 2020 niet verschoond van de gevolgen van de Covid-19-crisis, maar de vervoersprestatie herstelde al vrij snel in de loop van mei en juni en bereikte alweer snel hetzelfde niveau als voor het begin van de crisis.” Landbouwproducten vormen het op een na grootste segment in Frankrijk. De transportvraag daarvan wordt in grote mate bepaald door de oogstresultaten. In 2019 vielen de oogsten goed uit, maar in 2020 was het oogstseizoen minder rooskleurig, hetgeen het vervoer van graan in 2021 negatief zal beïnvloeden, voorspelt de CCR.

3 Onderzoek staalindustrie en Havenbedrijf Rotterdam: Waterstof vervangt steenkool en gaat via pijpleiding Thyssenkrupp Steel en HKM onder zoeken samen met Havenbedrijf Rotterdam de mogelijkheid om toeleveringsketens voor waterstof op te zetten. In hun transitie naar klimaatneutrale staalproductie willen ze op termijn water stof als vervanger inzetten voor steenkool als energiebron voor hun hoogovens. Waterstof zou dan wel weer via Rotterdam naar het Ruhrgebied moeten worden aangevoerd, maar niet over water, zoals nu met de kolen gebeurt. De Duitse bedrijven kijken naar pijpleidingen. Chris van Eijmeren: van binnenvaartdocent tot Ridder Chris van Eijmeren, ouddocent van het KOF en het Scheepvaart- en Transport College in Rotterdam is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de koninklijke onderscheiding maandag 26 april uit handen van burgemeester Ahmed Aboutaleb. Het STC maakt nog altijd dankbaar gebruik van zijn expertise, onder meer voor de ondersteuning van vakdocenten. 'Binnenvaartprof' Van Eijmeren heeft zijn uitgebreide kennis van de binnenvaart, vaarwegen en kunstwerken ook buiten en na zijn werk in het onderwijs beschikbaar gesteld. Onder meer als vrijwilliger bij Vereniging De Binnenvaart. Hij is bijvoorbeeld mede-organisator van de maritieme studiereizen van de vereniging. Op museumschip René Siegfried geeft hij geregeld lezingen. Al decennia importeren thyssenkrupp Steel en HKM (Hüttenwerke Krupp Mannesmann) steenkool, ijzererts en andere grondstoffen via hun eigen terminal in Rotterdam, waarvandaan het met eigen duwkonvooien en per spoor verder wordt getransporteerd naar hun hoogovens in Duisburg. Minder lading over water Samen kijken de partijen nu naar de mogelijkheden om waterstof te importeren via Rotterdam en die te vervoeren via nieuw aan te leggen transportleidingen tussen Rotterdam en Duisburg. Daarmee zou de binnenvaart veel lading verliezen. De samenwerking kan bovendien Chris van Eijmeren (links) ontving de onderscheiding in het Rotterdamse stadhuis uit handen van burgemeester Aboutaleb en in het bijzijn van zijn echtgenote. (foto Vereniging De Binnenvaart) Het was ook Vereniging De Binnenvaart die hem had voorgedragen voor de koninklijke onderscheiding. Chris heeft een enorme kennis van de binnenvaart, rivieren, kanalen, sluizen, scheepsliften en dergelijke, wereldwijd”, motiveert voorman Jos Hubens dat. ”Kennis breidt hij door middel van diverse onderzoeken vrijwel dagelijks uit. Alles wat Chris aan als voorbeeld gelden voor andere initiatieven, aldus Havenbedrijf Rotterdam, en zo het vervoer over water nog harder treffen. Het Havenbedrijf zet breed in op waterstof. “De import van grote hoeveelheden waterstof is nodig als Europa en Duitsland de CO 2 - uitstoot willen verminderen en in 2050 klimaatneutraal willen zijn, en tegelijkertijd een sterke industriële basis willen behouden.” Werkendam in het hart geraakt door brand De Werkendamse gemeenschap is in het hart geraakt door een grote brand op zondag 2 mei. Daarbij zijn drie mensen omgekomen die woonden in een appartement boven Hoogendoorn Maritieme Betimmeringen en Interieurbouw. Dat bedrijf liep eveneens grote schade op. Het kantoorgedeelte is geheel verwoest. De politie heeft het onderzoek afgerond. De oorzaak is niet achterhaald, maar er zijn geen aanwijzingen gevonden voor een misdrijf. De slachtoffers zijn drie mannen van 21, 31 en 53 jaar uit Litouwen, die in Nederland werkten (niet bij Hoogendoorn MBI, maar bij een bevriend bedrijf). De nabestaanden van de slachtoffers zijn in kennis gesteld en de lichamen zijn overgedragen aan de families. De brand in de woning werd even voor 08.00 uur gemeld. Direct rukten de hulpdiensten met groot materieel uit. Voor een gecoördineerde inzet werd al snel GRIP 1 afgekondigd. De brandweer zette meer dan 200 brandweerlieden en 33 voertuigen in, waaronder blusvoertuigen, hoogwerkers en een drone. Ook werd gebruik gemaakt van een blusboot. De brand breidde zich uit naar het bedrijf eronder en naar een naastgelegen appartement. Daarin woonde Corné Hoogendoorn, een van de drie directeuren, met zijn gezin. Zij konden zich tijdig in veiligheid brengen. Donderdag 6 mei hingen door heel Werkendam vlaggen halfstok en waren rouwbanieren gehesen ter nagedachtenis aan de slacht offers. Een crowdfundingactie voor de nabestaanden heeft binnen een week dankzij bijna duizend donaties al meer dan 43.000 euro opgebracht. De familie Hoogendoorn steunt deze actie (zie pagina 13). Ze bedanken alle Volgende editie op 26 mei De volgende Binnenvaartkrant verschijnt een dag later dan normaal. Dat heeft te maken met Pinksteren op 23 en 24 mei. Daardoor wordt de krant een dag later gedrukt. Die editie verschijnt zodoende op woensdag 26 mei. kennis heeft, deelt hij met enorm enthousiasme en onuitputtelijke energie, met een ieder die het horen wil. Voor onze stichting en Vereniging De Binnenvaart is Chris van Eijmeren van onschatbare waarde.” Verzet tegen brug Van Eijmeren is ook actief binnen de Stichting Bewonersbelangen De Veranda Rotterdam. Daar stelt Extra pijpleidingen De drie partners zijn het erover eens dat nieuwe, grensoverschrijdende infrastructuur nodig is om de energietransitie te ondersteunen. Er is volgens hen met name behoefte aan extra pijpleidingen. “Een concrete en aanzienlijke vraag naar waterstof vanuit de staalindustrie als alternatief voor steenkool, en de mogelijkheid om CO 2 op te slaan, kunnen fungeren als stimulans voor het verwezenlijken van deze infrastructuur”, aldus Havenbedrijf Rotterdam. “De samenwerking tussen Rotterdam als de grootste haven van Europa en Duisburg als staalhoofdstad van Europa kan een signaaleffect hebben voor het opzetten van toeleveringsketens voor de energietransitie, en zo bijdragen aan een belangrijk duurzaam Europees industrie- en logistiekcluster.” betrokken instanties en hulpdiensten voor hun inzet. “Ook hartelijk dank voor alle hulp en medeleven van onze familie, vrienden, personeel, leveranciers, zakelijke relaties, Gemeente Altena en onze dorpsgenoten. Mede dankzij de grote betrokkenheid die wij hebben ervaren vinden we de moed om samen de schouders eronder te zetten en door te gaan.” hij zijn nautische kennis in dienst van de inspraak bij de plannen voor een nieuwe oeververbinding tussen Kralingen en Rotterdam- Zuid. Hij waarschuwt voor de onveilige situatie die voor de binnenvaart ontstaat indien voor een brug wordt gekozen. Hij pleit, met eigen onderzoeken terdege onderbouwd, voor een tunnel. De Rotterdamse gemeenteraad buigt zich binnenkort over de plannen. Revolutie 11 mei 2021 Verduurzaming, vergroening, klimaatneutraal en emissievrij, elektrische aandrijving of op waterstof? Wat een geitenwollensokkensamenleving is dit eigenlijk geworden. Dat was toch pak hem beet dertig jaar geleden ondenkbaar. Toen waren we veel nuchterder. Het klimaat besprak je hooguit als je het over je vakantiebestemming had (Zweden of toch maar Italië?), een sigaretje rokend bij de koffiemachine. Dat waren nog eens tijden. De Koude Oorlog was net overgewaaid en er gingen stemmen op om de geschiedenisboekjes maar dicht te slaan. Het was afgelopen. En ze leefden nog lang en gelukkig. Ergens is dat nog waar ook. Mensen zijn tegenwoordig gemiddeld veel ouder als ze sterven en Nederland staat vaak samen met de Scandinavische landen en Zwitserland in het lijstje van de landen met de gelukkigste mensen. Maar er wordt nog steeds bijna dagelijks geschiedenis geschreven. Dan hebben we het even niet over de persoonlijke miskleunen van premier Rutte of die van het hele kabinet dat braaf aan het handje van het Outbreak Management Team duizenden ondernemers in de vernieling rijdt. Over een jaar of twintig zal in de geschiedenisboekjes staan dat het coronabeleid veel te moeilijk was voor politici om inhoudelijk verantwoording over af te leggen. In grote lijnen heeft de geschiedenis in dertig jaar enorme sprongen gemaakt, juist op het gebied van de geitenwollensokken. Je kan namelijk zeggen wat je wilt (en dat is gelukkig inderdaad nog steeds het geval) maar we zijn ons collectief superbewust geworden van de noodzaak van een schoner milieu én van het voorkomen van klimaatverandering (dat zijn twee verschillende zaken, wat met name politici veel te moeilijk vinden en nogal eens door elkaar halen als ze het hebben over klimaatneutraal of emissieloos varen). Je kunt rustig spreken van een revolutie. Eigenlijk zijn de veranderingen niet bij te benen. Als je in 1991 een nieuw schip kocht, werd je – net als nu, sommige dingen veranderen niet – verondersteld dertig jaar in de toekomst te kunnen kijken omdat je een beetje hypotheek nodig had voor je investering. Door de ongelooflijke blunders van de banken een jaar of twaalf geleden zijn ze (de banken) daar ook nog eens veel strenger bij geworden. Als de recente geschiedenis ons iets heeft geleerd, is het wel dat je zeker geen dertig jaar in de toekomst kan kijken. Tenslotte: in de openingszin staat opzettelijk een foutje, want met name politici drukken zich zo uit. Wie op basis van waterstof wordt voortgestuwd, vaart elektrisch, alleen wordt de waterstof gebruikt als vloei bare opslag van energie in plaats van een batterij. Tja, je moet politici niet vragen naar de inhoud. Veel te moeilijk. EÉN POT NAT DOOR MICHEL GONLAG

Binnenvaartkrant