Views
1 year ago

2021-07

 • Text
 • Schepen
 • Mogelijk
 • Twee
 • Jaar
 • Gaat
 • Nieuwe
 • Onze
 • Maart
 • Binnenvaart
 • Schip

16 30 maart

16 30 maart 2021

17 30 maart 2021 Lobby loopt voor aanpak vaarwegen Zuid-Nederland DOOR NOUD VAN DER ZEE De lobby om de problemen met de vaarwegen in Zuid-Nederland op te lossen draait op volle toeren. Op 22 februari was een gesprek tussen Rijkswaterstaat Zuid-Nederland en Koninklijke BLN-Schuttevaer naar aanleiding van de noodkreet van de binnenvaart, verladers en waterbouwers eerder dit jaar over het achterstallig onderhoud en de vele storingen en stremmingen daardoor. Er is afgesproken dat de partijen voortaan elke twee maanden om de tafel gaan. De kunstwerken in Noord-Brabant en Limburg verkeren in een slechte staat, daarover luidde het Centraal Overleg Vaarwegen begin februari de noodklok. In het COV zitten naast BLN-Schuttevaer ook het CBRB, evofenedex en de Vereniging van Waterbouwers. Het achterstallig onderhoud aan bruggen en sluizen zorgt voor storingen, stremmingen en vertragingen. Onder meer bij Empel, Helmond, Schijndel, Weurt, Belfeld en Sambeek. Tekort aan kennis en ambtenaren Rijkswaterstaat heeft als gevolg van jarenlang bezuinigingen afscheid moeten genomen van duizenden medewerkers. Met het ontslag vloeide ook de kennis op sluizen en andere kunstwerken weg. Rijkswaterstaat bracht naar voren dat er ook honderden mensen zijn aangenomen. Leny van Toorenburg, Hoofd Nautisch-Technische zaken bij BLN-Schuttevaer, vraagt zich echter af: “Zijn dat de extra mensen op hetzelfde niveau of spreken we over een aanvulling op de managementlaag?” Dat het onderhoud van de kunstwerken tegenwoordig wordt gedaan door externe partijen, heeft de kwaliteit volgens de schippers ook niet verbeterd. Volgens BLN- Schuttevaer is geld ook niet het enige euvel. Zelfs als er voldoende geld zou zijn, is er nog altijd een tekort aan ambtenaren om dat geld om te zetten in projecten. Vaarwegbeheerders als Rijkswaterstaat luisteren onvoldoende naar de ervaringsdeskundigen uit de binnenvaart, vinden schippers. Zou dat wel gebeurd zijn, dan hadden veel problemen op de Maasroute en kanalen in Limburg en Brabant voorkomen kunnen worden. De schippers zijn van oordeel dat slecht gecommuniceerd wordt. Rijkswaterstaat is zich bewust van de geconstateerde problemen en heeft op veel plaatsen het onderhoud vervroegd. Bijvoorbeeld aan de sluizen in Belfeld, Sambeek, Schijndel, Helmond en Weurt. Het eerste gesprek met hoofdingenieur-directeur Diana Beuting van Rijkswaterstaat directie Zuid- Nederland was op 22 februari. Namens BLN-Schuttevaer waren naast Leny van Toorenburg ook Nico Evens (regiocoördinator Zuid-Oost Nederland) en Michel van Dijk (Logistiek) aanwezig. Open gesprek Volgens Van Toorenburg was het een open en eerlijk gesprek. “Rijkswaterstaat erkent de problemen die gesteld zijn in onze brandbrief. Er zal aandacht worden geschonken aan de werkwijzer ‘Minder Hinder Vaarwegen’. In elk geval zijn er afspraken gemaakt om de zaken goed te monitoren en dit gesprek frequenter te voeren zetten.” Rijkswaterstaat en BLN-Schuttevaer waren het er volgens Van Toorenburg over eens, dat alleen meer vervoer naar het water gehaald Het sluiscomplex van Weurt is een van de kunstwerken die de binnenvaart geregeld dwarszitten. (archieffoto Rijkswaterstaat) kan worden om de broodnodige modal shift te bewerkstelligen als er ook voldoende middelen beschikbaar zijn om de vaarweg optimaal in conditie te houden. Die voorwaarde hoort daar nadrukkelijk bij. Als dat niet gebeurt, lopen we zelfs het risico op een omgekeerde modal shift en dat is gezien de overvolle wegen en vergroeningsambities een rampscenario.” “Diana Beuting stelde voor zulke zaken integraal te bekijken. Dat gebeurt nog onvoldoende. Wat dit betreft, zitten wij op één lijn.” Regiocoördinator Nico Evens vult aan: “Op korte termijn biedt het gesprek nog geen perspectief omdat de vaarwegbeheerder nog steeds een keuze moet maken en prioriteiten moet stellen. Landelijk is er de komende jaren nog steeds een tekort van 400 miljoen euro. Achterstallig onderhoud tracht men nu weliswaar in te lopen maar juist door dat achterstallig onderhoud lopen we natuurlijk ook aan tegen urgente, ongeplande stremmingen.” Gevraagd naar het overleg zegt woordvoerster Renske Hamming van Rijkswaterstaat: “De schippers weten dat er problemen zijn op de vaarwegen. Wij praten met de betrokken partijen. De inhoud van de besprekingen gaan natuurlijk over de gesignaleerde problemen. Voordat we verder kunnen communiceren met de schippers, worden de vraagstukken eerst uitgezet binnen Rijkswaterstaat en kortgesloten met Koninklijke BLN-Schuttevaer.” Lecour & C° Verzekeringen verzorgde het complete verzekeringspakket voor MTS TAYCAN. Een behouden vaart Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. heeft het ontwerp, bouw en levering casco van mts Taycan mogen verzorgen voor Nautica SA. Wij wensen haar en de bemanning een behouden vaart. Wij wensen MTS TAYCAN en haar bemanning een veilige en succesvolle vaart toe! Papaverstraat 39 , 2170 Merksem www.rensendriessen.com Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. Scheepmakerij 150, 3331 MA Zwijndrecht T: +31(0)78 - 619 12 33 E: wim@rensendriessen.com +32(0) 3/646.60.40 +32(0) 475/429.526 Jean@lecour.be www.lecour.be

Binnenvaartkrant