Views
6 months ago

2021-02

 • Text
 • Overslag
 • Nieuwe
 • Schip
 • Procent
 • Miljoen
 • Januari
 • Haven
 • Binnenvaart
 • Onze
 • Jaar

18 19 januari

18 19 januari 2021 Verhoog uw rendement Verhoog de duurzaamheid van uw onderneming Verlaag uw kosten Standtijd motorolie verlengen? Start samen met ons een project op uw schip! Bent u nieuwsgierig naar onze aanpak? Scan dan de QR-code en lees ons verhaal! SCAN MIJ! marine.denhartogbv.com

19 19 januari 2021 Voor het eerst meer dan 12 miljoen TEU overgeslagen Containers houden coronaschade voor Antwerpen binnen de perken: 3,1 procent minder lading in 2020 De totale goederenoverslag in Antwerpen was vorig jaar 231 miljoen ton. Dat is een daling van 3,1 procent ten opzichte van 2019. Dankzij de sterke containeroverslag, die een nieuw record noteerde, wist de haven de door corona ingezakte overslag te beperken. “Ten opzichte van de meeste andere havens in de Hamburg- Le Havre-range hield de haven ondanks het coronajaar en andere handelsperikelen zeer goed stand”, aldus Port of Antwerp. “De investering in pioniersprojecten in het kader van energietransitie, digitalisatie en mobiliteit hebben bovendien sterke fundamenten gelegd voor een duurzame toekomst.” Nieuw containerrecord Al jaren breekt de containeroverslag in de haven van Antwerpen records en dat was zelfs in 2020 het geval. Dat zag er eerst niet naar uit met de terugval en geschrapte afvaarten door corona , maar vanaf juli stegen de volumes alsnog. Daardoor werd in 2020 voor het eerst de mijlplaal van 12 miljoen TEU overschreden, een groei van 1,3 procent ten opzichte van 2019. Zowel corona als handelsperikelen op het wereldtoneel hadden wél een duidelijk negatief effect op de breakbulk, wat bij dit segment resulteert in een daling van de overslag met 16,3 procent. Vooral bij staal was dat merkbaar. Ook de autosector leed onder de coronacrisis en de totale roro-overslag liep daardoor terug met 9,4 procent. Minder erts en kolen Terwijl de overslag van kolen in het eerste kwartaal nog groeide, nam die later af. Ook meststoffen, ertsen, zand en grind verloren terrein in 2020. Schroot hield nog aardig wel stand. Dit resulteerde in een daling van de droge bulkoverslag van 17 procent. “Deze terugval is te verklaren door het groeiende aanbod aan groene energie en door een verminderde vraag naar kolen en ertsen vanuit de staalsector”, aldus Port of Antwerp bij de bekendmaking van de cijfers op maandag 18 januari. Vloeibaar massagoed daalde in totaal met 4,2 procent. De overslag van ruwe olie daalde maar liefst met 60 procent. Dat kwam door verminderde raffinageactiviteiten. De overslag van oliederivaten herstelde zich en groeide met 3,4 procent, ondanks de aan Blikvanger bij Beatrixsluizen De Prinses Beatrixsluizen hebben sinds kort een blikvanger. In opdracht van Rijkswaterstaat heeft aanneemcombinatie Sas van Vreeswijk de inmiddels vervangen aandrijflijn van de sluis op het complex geplaatst. Bezoekers kunnen zo de originele machinerie bezichtigen. De cijfers van 2020.. (illustratie Port of Antwerp) het begin van 2020 verminderde vraag. Dat kwam door de coronacrisis en de sterk gedaalde olieprijs. Ook chemicaliën kenden een verminderde vraag en daardoor een daling van 8,9 procent. De haven toonde in 2020 dat ze ook in moeilijke tijden veerkrachtig is, concludeert Port of Antwerp. “Ondanks de crisis werden met verschillende pioniersprojecten stappen gezet naar groenere energie, digitalisatie en mobiliteit." Strategische prioriteiten zijn "duurzame groei, doel gerichte transitie en veerkracht". Port of Antwerp geeft aan een voortrekkersrol te "willen blijven spelen in de toekomstgerichte ontwikkeling van de haven, om op lange termijn die wereldhaven te worden die economie, mens en klimaat verzoent”. Storm “We zijn in 2020 in een storm terecht gekomen, maar we zijn recht gebleven”, zegt Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp. “De haven noteert zelfs opnieuw een record in de containeroverslag. Hierdoor konden we de schade door het verlies in de andere segmenten beperken en kunnen we betere cijfers voorleggen dan andere havens. Dat bevestigt nog maar eens het belang van het containersegment en de noodzaak voor uitbreiding van de capaciteit.” Ook 2021 zal onvoorspelbaar zijn, verwacht hij. “Maar we staan wel sterker dan voordien. Ondanks de crisis hebben we in 2020 meer dan ooit de blik op de toekomst gericht, op het gebied van energietransitie, mobiliteit en digitalisatie. Ik ben ervan overtuigd dat onze ambitieuze projecten, zoals het CO 2 -reductieproject Antwerp@C, de waterstofcoalitie, het digitale versleutelen van containers met het project Certified Pickup en de nieuwe inrichting van NextGen District op de oude Opelsite binnen nu en tien jaar echt grote game changers zullen zijn.“ Jaar van uitersten Volgens havenschepen Annick De Ridder zal 2020 de boeken ingaan “als een ongezien jaar van uitersten, maar ook als een jaar van uitzonderlijke weerbaarheid. De haven heeft haar veerkracht getoond en dankzij de expertise en het engagement van onze duizenden medewerkers hebben we ervoor kunnen zorgen dat de haven 100 procent operationeel is gebleven. Nogmaals mijn uitdrukkelijke dank daarvoor.” “Met tal van innovatieve projecten hebben we onze pioniersrol opnieuw bevestigd. In 2021 gaan we verder op dat elan met onze ingediende relanceprojecten zoals het pijpleidingnetwerk dat een sleutel kan zijn in de energietransitie, en aandacht voor het spoor. Kortom, we leggen de nadruk op veerkracht, transitie en duurzame groei. Door samen met onze partners onze voortrekkersrol op te nemen, bevestigen en bestendigen we onze positie als wereldhaven.“ (foto’s Rijkswaterstaat) Na de ingebruikname van de 3e kolk van de Prinses Beatrixsluizen zijn de twee historische sluiskolken uit 1938 gerenoveerd. Boven in de heftorens zijn daarbij veel originele onderdelen vervangen, zoals de aandrijflijnen van de hefdeuren. Eén daarvan is bewaard en vanaf nu buiten tentoongesteld. Van de ruim tachtig jaar oude aandrijflijn is de werking al die jaren hetzelfde gebleven. Er is relatief weinig elektriciteit voor de aandrijving nodig. Het ontwerp van voormalig Rijkswaterstaat-ingenieur Josephus Jitta laat de zwaartekracht veruit het meeste werk doen. Dat ontwerp was destijds revolutionair. Het mechanisme was toen al duurzaam en dat is het nu nog steeds. Een originele motor, rem, handaandrijving, tandwielkast, kabeltrommel en omloopwiel van een aandrijflijn zijn vorig jaar bij de renovatie opgeslagen en geschikt gemaakt om in weer en wind buiten te staan. Het is zwaar materiaal en staat daarom op een fundering van beton. Een informatiebord legt de werking uit aan geïnteresseerde bezoekers. Aan de andere kant van het sluiscomplex is de aanleg van de zonnepanelen voltooid. Die wekken zoveel energie op dat de sluizen helemaal energieneutraal werken.

Binnenvaartkrant