Views
5 months ago

2021-02

 • Text
 • Overslag
 • Nieuwe
 • Schip
 • Procent
 • Miljoen
 • Januari
 • Haven
 • Binnenvaart
 • Onze
 • Jaar

2 19 januari

2 19 januari 2021 Binnenhavengeld gemiddeld 0,5 procent omhoog De havengeldtarieven voor de binnenvaart stijgen dit jaar gemiddeld met 0,5 procent. Dat blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van Panteia. Daarmee ligt de ontwikkeling van de havengeldtarieven lager dan het verwachte inflatiecijfer: 1,3 procent. Uit de inventarisatie blijkt dat 43 binnenhavens hun tarieven dit jaar verhoogd hebben, zo schrijft Panteia-onderzoeker Wouter van der Geest op de website van het instituut. Zes binnenhavens verlaagden hun tarieven. Tilburg Daar waar de tarieven verhoogd werden, gebeurde dat met gemiddeld 4,6 procent. De grootste stijger is Tilburg met een stijging van 25 procent. Andere uitschieters zijn Meijerijstad (haven Veghel: +17%), Tiel (+11%), Meppel (+10%), Harderwijk (+10%) en Hoeksche Waard (+10%) en Terneuzen (+10 procent), onderdeel van North Sea Port. Bij de havens die het tarief verlaagden, ging het om een daling van gemiddeld 28 procent. Het havengeld in Den Helder werd gehalveerd, in Ridderkerk daalde het tarief met een kwart en in Den Bosch met 13 procent. De haven van Tilburg kende met een verhoging van 25 procent de grootste stijging. (foto Szmuli) Korting voor duurzame schepen De goedkoopste havens hanteren een tarief van 5 eurocent per ton laadvermogen of minder, terwijl de duurste havens meer dan 20 eurocent rekenen. De duurste binnenhavens van Nederland zijn nu Ameland, Huizen, Eind hoven, Weert, Drachten, Breda, Goed en IJmuiden. De goedkoopste havens zijn Tiel, Alkmaar, Schagen en Sneek. Inmiddels bieden 28 van de 95 Nederlandse binnenhavens met een havengeldverordening kortingen aan duurzame schepen met Green Award-certificaat. Niet volledige Rijngeul hoeft verdiept te worden Ook zonder grote ingrepen in het milieu en de waterbeheersing kan de binnenvaart in tijden van klimaatverandering betrouwbaar blijven. Uit onderzoek van de Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) blijkt dat het niet nodig is om de vaargeul van de Rijn over de hele breedte te verdiepen. Christoph Heinzelmann, hoofd van de BAW, presenteerde het onderzoek onlangs tijdens een (online) congres over waterbouw. Door de klimaatverandering zijn op termijn meer periodes van extreem hoog- en laagwater te verwachten. Naast de ontwikkeling van nieuwe scheepstypes zullen de vaarwegen daaraan moeten worden aangepast en zijn er betere waterstandsprognoses nodig. Ook moet de binnenvaart real time inzicht krijgen in de waterstand. Baggeren, het aanpassen van kribben en opvullen van overdieptes behoren tot de klassieke maatregelen op rivieren. Hoewel ze in veel gevallen volstaan, bereiken ze op sommige punten hun grenzen. De BAW heeft daarom in een conceptstudie innovatieve en duurzame maatregelen gebundeld voor de aanpassing van de Rijn tussen Mainz en St. Goar. Het concept draagt de naam ‘Laagwatercorridor’. De wetenschappers gaan ervan uit dat schepen bij laagwater minder ruimte nodig hebben dan bij hoge waterstanden. Men hoeft dus de vaargeul niet over de hele breedte te verdiepen en kan gebruik worden gemaakt van natuurlijke overdieptes. Op de Rijn tussen Mainz en St. Goar volstaat volgens de BAW bij laagwater 50 tot 80 procent van de huidige vaargeulbreedte om twee schepen elkaar te laten passeren. Wordt de vaarweg alleen voor (tijdelijk) eenrichtingsverkeer bij laagwater aangepast, dan is er nog minder ruimte nodig. Dan is volgens de BAW slechts 30 procent van de huidige vaargeulbreedte nodig. Winnaar kerstpuzzel De winnaar van de puzzelprijsvraag uit onze kersteditie is Henry Mooren van mvs Spes Nova uit Nijmegen. De oplossing van de puzzel was: ‘Veel geluk in het nieuwe jaar’. Meer dan 170 mensen hadden de puzzel ingestuurd. Via loting kwam Henry Mooren als winnaar uit de bus. We sturen een puzzelboekje naar hem op, zodat hij nog heel wat uren vooruit kan. Gefeliciteerd! Kleurrijke kerstman Dit is de winnende tekening van onze kerstkleurwedstrijd. Hij werd ingestuurd door de 6-jarige Brent Izelaar uit Barendrecht. Met zijn mooie kleurwerk verdient hij een doos kleurpotloden, zodat hij zijn talent nog verder kan ontwikkelen. Veel plezier, Brent! ASV wil ook meepraten over biobrandstof De ASV wil betrokken worden bij de gesprekken over het toevoegen van FAME aan gasolie. Begin dit jaar stuurde de vereniging een brandbrief naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over mogelijke risico’s die aan biobrandstof verbonden zijn voor scheepsmotoren, zoals in de vorige Binnenvaartkrant te lezen was. Het ministerie wil daarover overleggen met de branche. De bijmenging van plantaardige en dierlijke restproducten wordt vanaf 2022 verplicht door de RED II-richtlijn (Richtlijn Hernieuwbare Energie) van de Europese Commissie. De bunkerbranche waarschuwde eind vorig jaar bij monde van NOVE dat Nederland die verplichting niet eenzijdig moet invoeren omdat scheeps eigenaren anders massaal in België en Duitsland gaan bunkeren. Niet ondertekend Het bijmengen is in 2019 ook afgesproken in de Nederlandse Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens. Een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zei vorige week in Weekblad Schuttevaer dat het met de betrokken brancheverenigingen zal overleggen over “de uitvoerbaarheid en het tempo van invoering”. “Wij hebben echter nog niets hierover vernomen, ook niet nadat de ASV heeft aangedrongen om betrokken te worden bij dit overleg”, meldde de schippersvereniging op Facebook. Volgens de ASV gaat het ministerie er ten onrechte van uit dat die zich teruggetrokken zou hebben uit het overleg over de Green Deal: “De ASV trekt zich niet terug uit overleggen maar heeft wel geweigerd de Green Deal te tekenen mede omdat daarin een afspraak was opgenomen waarin er bijmenging is van biodiesel, daar hebben we ook nooit een geheim van gemaakt.” “Als de ASV, die deze problemen nu juist wel op voorhand had voorzien waar anderen het bijmengen omarmden als ‘de oplossing’ nu buitengesloten zou worden is dat een heel slechte zaak.” (illustratie Adobe Stock)

3 Duitse inreisregels corona zijn onwerkbaar voor de binnenvaart De Duitse overheid heeft vorige week de inreisvoorwaarden aangescherpt. Dat is een van de nieuwe maatregelen tegen de coronapandemie. Het is nog onduidelijk wanneer de aangepaste eisen van kracht worden, maar ze zijn rampzalig voor de Europese vervoerssector, en dus ook voor de binnenvaart. In Duitsland nam het aantal coronabesmettingen deze maand verder toe. Net als in Nederland heerst er grote angst voor verspreiding van de Britse variant van het Covid-virus. De lockdown is verlengd, in Berlijn heerst nervositeit. Vorige week heeft de overheid per noodverordening en zonder overleg met de logistieke en transportorganisaties besloten dat iedereen die vanuit een risicogebied naar Duitsland komt, zich voortaan elektronisch moet laten registreren en binnen 48 uur moet aantonen niet besmet te zijn. Afhankelijk van de besmettingssituatie in het betreffende buurland moet men dit al meteen bij aankomst in Duitsland aantonen. Dit geldt ook voor personen die actief zijn in het goederenvervoer. Onduidelijkheid De overheid wil op die manier het aantal besmettingen onder controle houden. De buurlanden worden onderverdeeld in drie categorieën: risicogebied, gebied met hoge incidentiegevallen en gebied met virusvarianten. Een exacte definitie van deze begrippen geeft de overheid niet. Van hoge incidentie is sprake bij een zeer hoog aantal besmettingen. Op het moment van drukken van deze krant was ook nog onduidelijkheid over de datum waarop de nieuwe eisen van kracht worden. Problematisch Voor de Europese binnenvaart dreigen grote problemen als gevolg van de maatregelen. Naast Nederland zijn ook Oostenrijk, Frankrijk en Zwitserland momenteel gebieden met veel besmettingen. Wat erop neerkomt dat de bemanningsleden van schepen die uit deze landen komen al meteen bij aankomst in Duitsland een negatieve coronatest moeten kunnen laten zien. Of en hoe bemanningsleden, die hun reis vaak alleen onderbreken om te laden of lossen, dat voor elkaar kunnen krijgen, is zeer de vraag. Helemaal aangezien het vaak lang wachten is op de uitslag van een coronatest. Economische ramp Diverse Duitse transport- en logistiekorganisaties, waaronder de binnenvaartbonden BDB en BöB, luiden de noodklok. De overheidsplannen kunnen leiden tot grote problemen voor consumenten en voor de industrie. Ze zullen naar verwachting ook veel economische schade berokkenen. De binnenvaart organisaties dringen aan op vrijstellingen voor de transportsector. BöB en BDB noemen uitzonderingen die gekoppeld zijn aan een maximale verblijfsduur van 72 uur in gebieden met een hoge incidentie onrealistisch en niet geschikt voor binnenschepen, die vaak dagenlang op buitenlandse vaarwegen verkeren. “Dit is het tegendeel van duurzame en slimme mobiliteit in crisistijden”, aldus de beide organisaties. Ook vanuit het bedrijfsleven is er veel kritiek. Onder meer de Keulse HGK Groep vreest dat de bevoorrading van fabrieken in het gedrang komt. “Alle maatregelen zijn nuttig die de pandemie kunnen indammen. Maar ze moeten wel uit te voeren zijn en niet tot verdere problemen leiden.” Volgens de Shipping-tak van HGK heeft de binnenvaart bewezen op verantwoorde wijze met uitzonderingen op de algemene regelgeving te kunnen omgaan. “Onze bemanningen kunnen er door hun ervaring van de laatste maanden alles aan doen om de risico’s te minimaliseren.” De railtak van HGK zegt dat de maatregelen tot absurde situaties in het spoorvervoer leiden en dat de overheid door het hinderen van het Europese goederenvervoer de welstand in gevaar brengt. Binnenvaart in Vlaanderen houdt stand ondanks corona Flink meer containers via Albertkanaal Het vervoer over de Vlaamse waterwegen heeft weinig toegegeven als gevolg van de coronacrisis. In 2020 werd ruim 69 miljoen ton aan goederen vervoerd. De daling is daarmee slechts 1,65 procent ten opzichte van 2019, meldt De Vlaamse Waterweg. De vaarwegbeheerder kon op één specifieke deelmarkt zelfs een stijging melden: “Terwijl er een lichte achteruitgang was in de totale tonnage, nam het containervervoer voor het elfde jaar op rij significant toe.” En wel met bijna 11 procent. Topcijfers Lydia Peeters, de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, is verheugd met deze cijfers: “Dankzij de inzet van alle actoren Iedereen die vanuit risicogebied komt, moet zich voortaan elektronisch laten registreren en binnen 48 uur aantonen niet besmet te zijn. (archieffoto Alf van Beem) in de sector behaalden we ook in dit moeilijk jaar topcijfers. Ruim 69 miljoen ton goederen werden vervoerd over het water, het equivalent van ruim 2,7 miljoen vrachtwagens van 25 ton die niet over onze drukke wegen reden. Dat de sector ook in moeilijke omstandigheden zich slagkrachtig toont, is het bewijs dat binnenvaart daadwerkelijk ook een volwaardig alternatief is.” Het containertransport op de Vlaamse vaarwegen vestigde – alweer – een record. Voor het elfde jaar op rij werden er meer containers vervoerd. Het afgelopen jaar ging er bijna 985.000 TEU over water Het leeuwendeel daarvan, bijna 700.000 TEU, ging over het Albertkanaal. Dat was ruim 20 procent meer dan in 2019. “In de huidige mobiliteitscontext biedt het transport over water een waardevol en aantrekkelijk alternatief voor het transport over de weg”, vindt minister Peeters. “Vlaanderen telt meer dan 1.000 kilometer bevaarbare waterweg die door onze investeringen op en langs het water alsmaar meer mogelijkheden bieden. Ik roep onze Vlaamse ondernemers dan ook op om binnenvaart nog meer in te zetten. De binnenvaart moet een hoofdrol spelen in het vrijwaren van onze mobiliteit.” Albertkanaal Dat onderschrijft gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts van De Vlaamse Waterweg. “De Vlaamse Waterweg nv gaat er ook in 2021 voor om het aandeel van de binnenvaart verder te doen toenemen door ondernemers warm te maken voor waterwegtransport. Met onder meer de opwaardering van het Albertkanaal, de verdere uitbouw van de Seine-Scheldeverbinding en de modernisering van het Kanaal naar Charleroi investeert De Vlaamse Waterweg nv ook de komende jaren in een stralend blauwe toekomst,” stelt hij. “Sinds begin 2020 worden alle sluizen op het Albertkanaal 24/7 bediend, waardoor de binnenvaart nóg aantrekkelijker werd als alternatief voor de overvolle wegen en wat resulteert in deze topcijfers,” zegt Frieda Brepoels, voorzitter van De Vlaamse Waterweg. “Er ligt thans ook een masterplan voor verregaande en gefaseerde automatisering en afstandsbediening van onze sluizen en beweegbare bruggen. Zo zetten we weer een stap in de toekomst en willen we de vervoersstromen over het water nog efficiënter laten lopen.” 19 januari 2021 Logisch vervolg Zonder vertrouwen vaart niemand wel. De beurzen staan huizenhoog en de huizenprijzen stijgen daar nog bovenuit. Het kan niet anders of we blaken van vertrouwen in de toekomst. Die toekomst maken we zelf; dus zwelgen we in het zelfvertrouwen. We hebben alle vertrouwen in een kwartet vaccins die allemaal verrassend goed beschermen tegen dat enge virus, want we hebben vertrouwen in de wetenschappers die al dertig jaar met deze techniek aan de gang waren en nu met een bizarre financiële injectie al snel de juiste toepassing hadden gevonden om ons te injecteren. Zij zijn de enigen die weten hoe het werkt dus het is al een Godswonder dat zoveel mensen die wetenschappers vertrouwen, uiteraard geholpen door de beelden van overvolle intensive care-afdelingen in de ziekenhuizen, waar veel te veel mensen hun laatste adem uitblazen. Laten we eer lijk wezen: dat willen we niet en dus valt er weinig te kiezen. Is het nou zo verkeerd om op de wetenschap te vertrouwen? Zonder daarbij stil te staan, vertrouw je je leven dagelijks aan de wetenschap toe. Het is de wetenschap die heeft uitgedokterd dat dankzij vleugels en snelheid de lucht een 400 ton wegend vliegtuig kan dragen. Dat heeft zich al een paar keer bewezen intussen, dat is waar, maar telkens als je in een vliegtuig stapt, vertrouw je op de techniek en de kwaliteit van het onderhoud en het personeel. Je kan niet alles zeker weten, je moet erop vertrouwen. Soms is het vertrouwen in iets zo onverwoestbaar dat mensen bijna eindeloos blijven geloven in de goede afloop. Neem nou bijvoorbeeld Nextlogic, die cryptische naam voor het kunstmatig opbouwen van onderling vertrouwen tussen binnenvaart, containerterminals in de zeehaven, verladers en zeerederijen. Tot 2011 heette dat ketenoptimalisatie, maar omdat ze in 2011 dachten dat het door die naam niet lekker liep, werd door een extern bureautje een naam verzonnen die nog beter in het gehoor ligt. Het logische vervolg van de introductie van Nextlogic was dat er niks veranderde en alle partijen elkaar wantrouwden en de schuld bleven geven van de wachttijden in de zeehavens. Toch bleef het vertrouwen bij sommigen hardnekkig gehandhaafd en die werden zoals zo vaak geholpen door de explosieve ontwikkeling van de techniek. Wat nu mogelijk is met Nextlogic (automatische correc ties in de complete planning van alle betrokken partijen) was in 2011 ondenkbaar, zoals we niet zomaar allemaal met elkaar hadden kunnen vergaderen via beeldschermen als het coronavirus in 1980 had toegeslagen. Je moet vertrouwen hebben in ontwikkelingen die je zelf niet direct begrijpt. Het is gewoon het logisch vervolg en je kan niet achterblijven. EÉN POT NAT DOOR MICHEL GONLAG

Binnenvaartkrant