Views
6 months ago

2021-02

 • Text
 • Overslag
 • Nieuwe
 • Schip
 • Procent
 • Miljoen
 • Januari
 • Haven
 • Binnenvaart
 • Onze
 • Jaar

16 19 januari

16 19 januari 2021 ALUMINIUM EN RVS BEERENS BV Beatrixhaven 11 4251 NK, Werkendam John van Maastricht +31(0)6-30487516 of mail direct naar john@beerensbv.nl /Beerensbvwerkendam /company/beerensbv • Kwaliteit • Leverbetrouwbaarheid • Full service WWW.BEERENSBV.NL SCHEEPSSLOPERIJ TREFFERS BV ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ: “voor al uw sloop- & saneringsschepen en overige drijvende objecten” +31(0) 23-5325211 . +31(0) 6-53187317 Contante betaling Hendrik Figeeweg 35, 2031 BJ Haarlem E-mail: treffers@hetnet.nl . Web: www.treffers-haarlem.com DOK 138 - Unit 4 . Boterhamvaartweg 2 B-2030 Antwerpen T +32(0)3-2251444 F +32(0)3-2906646 M +32(0)4-78656736 info@femm.be - www.femm.be Op maat gemaakt: Aluminium luiken Gummi lager op maat gemaakt gumeta – uw specialist voor rubberen lagers • Complete levering volgens tekening • Kostenbesparende nieuwe coating van gebruikte en beschadigde lagers • Aanpassing aan alle inbouwinstallaties, ook in gesplitste uitvoeringen • Goede referenties • Op korte termijn beschikbaar Voor info: Peter Tinnemans 0622957187 | www.tinnemans-scheepswerf.nl GUMETA H. Maes GmbH | Südstr. 9 | D-66780 Rehlingen-Siersburg Tel. + 49 (6835) 3094 | Fax + 49 (6835) 670 57 | E-mail: info@gumeta.de www.gumeta.de 4G 5G info@frontierbv.com / tel: 024 366 0012 / www.frontierbv.com

17 19 januari 2021 Daisy Rycquart volgt Alain Devos op als directeur van CITBO “Een prachtige sector met alle ruimte voor jongeren” Bij CITBO staat sinds dit jaar een jonge, ambitieuze vrouw aan het roer. Daisy Rycquart is 28, afkomstig uit de binnenvaart en academisch geschoold in de chemische en milieuwetenschap. Ze volgt Alain Devos op als directeur. “Hoe dat voelt? Als een warm bad! De binnenvaart telt zó veel ervaren beleidsen praktijkdeskundigen die hun kennis willen delen met jongeren. Dat kan je niet van alle sectoren zeggen.” De in 2013 opgerichte Corporation Inland Tanker Barge Owners (CITBO) denkt altijd na over nieuwe koersen en groei. Dat Alain Devos een stapje terug wilde doen, was binnen het bestuur al een poosje bekend. Tijdens de bestuursvergadering van vorig jaar werd Rycquart formeel gevraagd of ze hem wilde opvolgen. Ze is sinds 2018 beleidsmedewerker van CITBO. “Ik moest daar even over nadenken, want ik vroeg me af of ik niet te jong was voor een directiefunctie. Maar ik vond het een hele eer dat het bestuur aan mij dacht. Er staat een sterk team achter mij en met Alain heb ik een bijzonder goede mentor. Het was een gemiste kans geweest als ik het niet had gedaan.” Binnenvaartnest Rycquart wil voldoening halen uit de dingen die ze doet. Als schippersdochter voer ze in haar jeugd mee met haar ouders. Ze heeft nooit zelf gevaren en had ook niet de intentie om in de binnenvaart te gaan werken. Maar na haar master Milieuwetenschap aan de Universiteit Antwerpen kwam er vanuit de sector een mooie kans. “CITBO zocht een ondersteunende kracht en dat leek me interessant. Zo ben ik erin gerold.” Ze heeft als milieuwetenschapper veel belangstelling voor het duurzaamheidsdossier. “Milieu is op beleidsvlak dé toekomst. Maar hoe behaal je de klimaatdoelstellingen in een sterk geïndividualiseerde sector? Het is mijn passie om hierover kennis te verzamelen op Europees niveau, deze te verspreiden onder ondernemers en erover in gesprek te gaan.” Het comité Innovation & Greening van het Europese Inland Waterway Transport-platform, waarvan Rycquart secretaris is, houdt zich intensief bezig met dit vraagstuk. Geen heilige graal “We denken erover na hoe we dit als sector gaan doen. De vergroening is een dynamisch proces. Aangezien de heilige graal niet bestaat, zal de sector zich moeten aanpassen en openstaan voor diverse oplossingen die ons verder kunnen helpen. De huidige vloot heeft al veel potentie. Tot 2030/2035 zitten we in een transitieperiode, waarin veel innovatie zal plaatsvinden. Daarna volgt de verdere uitrol naar 2050.” “ Vergroening is een dynamisch proces ” “We moeten bij besluiten die we nu nemen al zorgvuldig nadenken over de toekomst”, vervolgt Rycquart. “Een scheepsmotor gaat vijftien à twintig jaar mee. We willen ons niet vastpinnen op één alternatief voor de dieselmotor, maar zetten erop in om zo modulair mogelijk te zijn. Op aandrijvingsvlak zullen verschillende duurzame alternatieven ontstaan, afhankelijk van de activiteiten waarvoor het schip wordt ingezet. Daarnaast moeten we heel hard ons best gaan doen op het vlak van luchtkwaliteit, want we varen ook door steden. Met retrofit kun je al veel bereiken, maar er zijn nog veel stappen te zetten.” Lastig is het financieringsvraagstuk. Wie gaat de verduurzaming van de sector betalen? Rycquart: “Op dit moment draagt de maatschappij de gevolgen van de verontreiniging door de transportsector. Het is belangrijk om deze externe kosten te internaliseren in de markt.” “Moet je dan een prijs op emissies gaan plakken? Of de overheid vragen om meer bij te dragen aan Overslag Amsterdam is fors gedaald de vergroening? De externe kosten van de binnenvaart zijn inmiddels in kaart gebracht en momenteel wordt onderzocht hoe we deze, one way or the other, kunnen gaan inzetten. Dit resulteert hopelijk in een basis die een grote duw geeft aan de sector in de goede richting. Helaas is er nu nog veel onduidelijkheid.” Personeelstekort Naast duurzaamheid zijn personeel en markt belangrijke speerpunten van CITBO. Het personeelstekort in de sector is nijpend. “Scholen trekken te weinig jongeren aan en het aantal zij-instromers is beperkt. Dit probleem wordt nog vaak onderschat, terwijl we er middenin zitten. Wat de marktsituatie betreft, zien we een achteruitgang in de laatste twee jaar. Veel ondernemers hebben het moeilijker gekregen. We gaan onze marktrapportages voor leden daarom nog nuttiger en inzichtelijker maken zodat ze meer kennis kunnen vergaren.” Rond deze grote thema’s werkt CITBO samen met andere organisaties, op nationaal en Europees niveau. “Je moet zoiets niet alleen willen doen. In de samenwerking met anderen kunnen wij mankracht bieden om dossiers op te volgen op alle niveaus. We hebben drie vaste medewerkers in dienst.” Samen sterker is ook het motto van waaruit CITBO is ontstaan. Het aantal leden groeit. “Het is niet onze bedoeling de hele tankvaart lid te maken. We zijn met een homogene groep gestart en willen die homogeniteit behouden. Onze leden zijn ondernemers die het algemeen belang boven het eigenbelang stellen, out of the box durven denken en oog hebben voor innovatie en samenwerking. Die kracht voel je zelfs in deze coronatijd. Hoewel we elkaar niet kunnen ontmoeten, krijgen we veel constructieve input van onze leden uit de praktijk. Zonder hen kunnen wij het niet doen.” Voormalig directeur Alain Devos is nu adviseur van het bestuur en blijft voorlopig ook belangrijke beleidszaken opvolgen. Op het sterke fundament dat hij heeft gelegd, kan Rycquart verder bouwen. Daisy Rycquart: “Je moet het niet alleen willen doen.” (foto privécollectie) Op haar benoeming tot directeur heeft ze veel mooie reacties ontvangen. “Onze leden tonen vertrouwen in mij en vinden het een logische stap. Ik vind het knap van CITBO om een jonge vrouw aan het roer te zetten. Ik ben in een warm bad beland. Veel beleids- en praktijkmensen in de binnenvaart draaien al jaren mee en willen hun kennis maar al te graag met de jonge generatie delen.” De kersverse directeur wil dan ook laten zien dat de binnenvaart ruimte heeft voor jonge talenten. “Er zit zoveel potentie in deze sector om iets tastbaars te verwezenlijken wat ook bijdraagt aan een schone planeet!” Kruisbestuiving Samen slim en duurzaam aan de slag… Zo zou je de drijfveer van Rycquart kunnen omschrijven. Niet geheel toevallig volgde ze na haar studie een imkercursus. “Zodra ik een tuin heb, ga ik bijen houden. Een bijenvolk is een prachtig ecosysteem. Zo mooi om te zien hoe ze samenwerken!” En zodra het weer mag, vinden we Daisy Rycquart op vrijdagavond in Antwerpen in de kroeg. “Net voor de uitbraak van corona hadden we met een groep vrienden afgesproken om iedere vrijdag weer eens wat te gaan drinken. Een mens zit al zo veel achter de pc!” “De mensen in mijn vriendennetwerk zijn werkzaam in verschillende sectoren. De kruisbestuiving die hierdoor ontstaat is fantastisch. Je kunt veel van elkaar leren.” Precies dat laatste wenst ze alle binnenvaartondernemers toe. “Blijf ondanks corona je horizon verbreden door regelmatig bij elkaar te gaan en mogen kijken in plaats van alleen rechtdoor te denken. En blijf vooral gezond in dit nieuwe jaar. Met een goede gezondheid staat of valt alles, zeker in deze vele familiebedrijven.” In de Amsterdamse haven was in 2020 voor het eerst sinds lange tijd sprake van een daling in de overslag. Na de recordoverslag van 86,9 miljoen ton in 2019, kwam de hoofdstad nu uit op 74,3 miljoen ton. Dat is 14 procent minder. Dat schrijft Port of Amsterdam slechts deels toe aan de coronacrisis; de invloed van de energietransitie is nog groter. Die zorgde voor een grote afname van de kolenoverslag: de helft is weggevallen. “De haven en haar klanten zijn hard geraakt door corona en tegelijkertijd zien wij dat de energietransitie zichtbaar wordt door de forse afname van de kolenoverslag”, constateert Koen Overtoom, CEO van Port of Amsterdam. “Ik ben trots hoe de haven en de bedrijven zijn blijven doorwerken en daarmee hebben bewezen hoe vitaal en cruciaal de haven is. Met het zicht op een vaccin hoop ik op herstel in de loop van 2021.” De totale overslag voor de Noordzeekanaalhavens (Beverwijk, IJmuiden, Zaanstad en Amsterdam) kwam uit op circa 91 miljoen ton. Dat was in 2019 nog 105 miljoen ton. In IJmuiden daalde de overslag met 4 procent tot 16 miljoen ton. Beverwijk zag de overslag dalen van 648.000 naar 472.000 ton. Zaanstad kende als enige een, zij het lichte, stijging: van 180.000 naar 194.000 ton. De energietransitie had in het voorbije coronajaar een grote weerslag op de overslag van kolen. In 2020 daalde die in de Amsterdamse haven met 52 procent tot 7,5 miljoen ton. In 2019 bedroeg de overslag van kolen nog 15,6 miljoen ton. Directe oorzaken van deze forse daling waren de sluiting van de Hemwegcentrale in december 2019, het feit dat er meer duurzame energiebronnen voor handen waren en dat de gasprijs vorig jaar laag was, waardoor kolen verhoudingsgewijs duurder waren. Vanaf half maart stokte de mobiliteit. Hierdoor was er wereldwijd minder vraag naar transportbrandstoffen. De overslag van natte bulk (grotendeels geraffineerde olieproducten zoals benzine en diesel) daalde in 2020 met 7 procent naar 46,6 miljoen ton (was 50 miljoen ton in 2019). Verder daalden ook containerlading (13 procent) en roro (23 procent). Er was één ladingsoort waar het volume steeg: bouwproducten. Die kwam uit op bijna 8 miljoen ton. In 2020 heeft Amsterdam geen enkel zeecruiseschip kunnen verwelkomen. In 2019 waren dat er 117. In de zomermaanden heeft de Amsterdamse haven nog wel een aantal riviercruiseschepen ontvangen. Toen de maatregelen tijdelijk versoepeld waren, deden er 195 de hoofdstad aan. Heel wat minder dan de 2.282 in 2019.

Binnenvaartkrant