Binnenvaartkrant
Views
2 years ago

2021-02

 • Text
 • Overslag
 • Nieuwe
 • Schip
 • Procent
 • Miljoen
 • Januari
 • Haven
 • Binnenvaart
 • Onze
 • Jaar

12 19 januari

12 19 januari 2021 YOUR COMMITMENT IS OUR DRIVE Havenlaan 84 B-9060 Zelzate T 09/345.61.71 F 09/345.61.47 √ VOLVO PENTA officieel bedrijfsvaart dealer √ 2 STEVENDOKKEN 12 m tussen beunen √ Inbouw en herstelling boegschroeven, stuurinstallaties, motorinstallaties diverse merken, aslijnen, etc. √ SPECIALIST SCHROEVEN – eigen hersteldienst met jarenlange ervaring √ BOUW, ONDERHOUD en HERSTELLING diverse vaartuigen – eigen helling tot 50 m √ DRAAI- en FREESWERKEN in eigen werkplaats – schroefassen, roerkoningen, etc. Vanwege uitbreiding van onze activiteiten is Bruinsma Freriks Transport op zoek naar dubbelwandige tankschepen van 1000-5000t om onze vloot te versterken. Wij zijn actief in het transport van minerale oliën, bulkchemie, fuelcomponenten en biobrandstoffen. Ons vaargebied is Nederland, België, Frankrijk en de Rijn (met zij-rivieren en kanalen). Tevens is BFT Tanker Logistics bv actief betrokken bij duurzame initiatieven zoals Vaporsol en de initiatiefnemer voor het project “Don Quichot”, die voor Greenpoint Rotterdam ingezet zal worden. Gelieve contact op te nemen met Johann de Koning op +31 786 299 490 of +32 473 960 763. info@carronmarine.be www.carronmarine.be BFT TANKER LOGISTICS BV • Lindtsedijk 30 • NL - 3336 LE Zwijndrecht TEL +31 786 299 490 • WEB www.bftrans.nl Ontwerp, installatie en reparatie van hydraulische systemen voor de binnenvaart. Stuurwerken Stuurwerkkeuringen Stuurhuiskeuringen Stuurwerkpompen leverbaar uit voorraad Nieuw of revisie van cilinders 38.700,- 77.500,- 21.450,- 22.450,- 24.550,- 25.550,- 26.450,- Meer weten? Markweg Zuid 2A 4794 SN Heijningen 0167 - 52 45 65 buycktechniek.nl

13 19 januari 2021 Damen levert nieuw duikerklokschip aan WSV Damen Shipyards Group heeft het nieuwe duikerklokschip voor FMSW Koblenz, onderdeel van de Duitse vaarwegbeheerder WSV, opgeleverd. Het schip heeft succesvolle proefvaarten inmiddels achter de rug. Het schip is de opvolger van de uit 1962 daterende TGS Carl Straat. Het heeft een dieselelektrische aandrijving die voldoet aan de Stage V-norm en zorgt voor een kruissnelheid van 13 kilometer per uur. “We zijn zeer verheugd dat de bouw van dit iconische schip volgens schema en naar tevredenheid van de klant is voltooid”, zegt Damens sales manager Remko Bouma. “Dit is het resultaat van een zeer constructieve samenwerking tussen alle partijen. Deze nauwe samenwerking en hard werken hebben geleid tot een efficiënte projectuitvoering en een prachtig schip. ” (foto’s Damen Shipyards Group) Corona Ondanks de belemmeringen door corona is het schip toch op tijd opgeleverd. Door passende veiligheidsmaatregelen kon Damen het hele jaar door aan het project blijven werken. Er is wel een tegenvaller: door de pandemie is de levering van de duikuitrusting aan Damen vertraagd. Als gevolg hiervan zal het duikerklokschip pas komende zomer in gebruik worden genomen. Tot die tijd blijft het schip in Nederland, bij Damen Shipyards Gorinchem. In de tijssentijd zal de werf de bemanning trainen en vertrouwd maken met het schip. Marius van Wijngaarden, projectmanager nieuwbouw bij Damen Shipyards Hardinxveld, vertelt: “Hoewel veel van het werk heeft plaatsgevonden tegen de uitdagende achtergrond van de aanhoudende coronapandemie, heeft de uitstekende samenwerking tussen alle partijen dit project tot een succes gemaakt. Ik ben erg trots op het team voor de manier waarop ze deze uitdaging aangingen.” Gerald Rose, projectmanager van FMSW (Fachstelle Maschinenwesen Südwest): “In 2018 hebben we het contract voor de vervanging van de TGS Carl Straat gegund aan de Nederlandse scheepsbouwer Damen. Vanwege het unieke karakter van het schip is dit een bijzonder uitdagend project." "Beide partijen wilden graag een uitstekend schip bouwen voor de operator, WSA Rhine, en ik denk dat dit tot nu toe gelukt is." "Nederlanders leven niet alleen met het water, ze werken ermee en dat wordt indrukwekkend bevestigd door dit schip.” Droog duikwerk Het schip volgt de Carl Straat op, die sinds 1963 zijn taak vervulde. Het zal worden ingezet op de Rijn en de zijrivieren. De duikerklok aan boord is een ruimte waarin mensen droog en onder atmosfeer onder water kunnen verblijven en werken. Ze hebben dan geen duikuitrusting nodig. Het schip zal vooral worden ingezet voor het zoeken en bergen van verloren lading en wrakstukken en voor de inspectie van bouwprojecten. Het schip zal ook tonverankering en bemonsteringen uitvoeren op rivierdelen met grind- en rotsachtige bodem. “Wachten met Rijnverdieping is onverantwoord” De verdieping van de Rijngeul is een van de belangrijkste Europese vaarwegenprojecten in de komende decennia en mag dus geen vertraging oplopen. Dat zeggen Clemens Hoch en Marc Ruland, de twee SPDpolitici die als “2-für-Mainz- Team” samen optrekken voor een sterke regio. Hoch is staatssecretaris in de deelstaat Rijnland-Palts, waar Ruland parlementslid is. Samen met de liberalen (FDP) en de groenen (Bündnis 90/Die Grünen) maken de sociaaldemocraten in Rijnland- Palts zich sterk voor een snelle verdieping van de Middenrijn. “Dit is voor de regio Andernach en heel Rijnland-Palts zeer belangrijk om aantrekkelijk te blijven voor bedrijven en de economie te versterken”, aldus Hoch en Ruland. “De hele deelstaat leeft als economische regio van de vaar wegen. We hebben de binnenvaart nodig voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Een diepere Rijngeul maakt van de haven in Andernach een sterkere draaischijf voor het goederenvervoer.” De politici vinden dan ook dat de bondsregering dringend moet beginnen met de voorbereiding van de verdieping. “Zoiets kan je niet op de lange baan schuiven. Dat zou onverantwoord zijn.” Boskalis bouwt mee aan nieuwe Royerssluis Als partner in het Rinkoniênconsortium is de Nederlandse infrabouwer Boskalis betrokken bij de bouw van de nieuwe Royerssluis in Antwerpen. Samen met de aanleg van het Oosterweelknooppunt gat het om een aanneemsom van ruim 500 miljoen euro. Boskalis vult daarvan circa 20 procent in. Andere deelnemers in het consortium zijn Mobilis, CIT Blaton, Artes Group en Stadsbader. Opdrachtgever Lantis heeft 5 januari bekendgemaakt dat het deelproject van de Oosterweelverbinding in Antwerpen aan het Rinkoniên-consortium is toegekend. Lantis is als Vlaamse publieke entiteit verantwoordelijk voor de realisatie van complexe mobiliteitsprojecten in de Antwerpse regio. Het Oosterweelverbinding-project bestaat uit meerdere deelprojecten en heeft als doel om de Antwerpse Ringweg sluitend te maken. Het aan Rinkoniên gegunde deelproject omvat twee onderdelen: de aanleg van het Oosterweelknooppunt en het vervangen van de Royerssluis. Slopen Als onderdeel van de Oosterweelverbinding moet de Royerssluis uit 1907 worden vervangen. Voor de oude binnenvaartsluis komt een nieuwe sluis in de plaats met een lengte van 230 meter en een breedte van 36 meter. Die krijgt meer capaciteit, veroorzaakt minder verkeershinder en wordt geschikt voor vierbaksduwvaart. De sluis is door Lantis aanbesteed en gegund, maar wordt uiteindelijk uitgevoerd in opdracht van het Havenbedrijf Antwerpen. Afdeling Maritieme Toegang zal, als leidend ambtenaar, ook verantwoordelijk zijn voor het ontwerp en de engineering van de sluis. Het Rinkoniên-consortium zal de huidige sluis slopen en de vergrote sluiskolk aanleggen. De levering en plaatsing van twee sluisdeuren, twee bruggen en de elektromechanische aansturing zal het consortium uitbesteden aan lokale specialistische bedrijven. De eerste werkzaamheden starten halverwege dit jaar. De oplevering van de sluis is gepland voor eind 2026. Boetes nog steeds disproportioneel hoog en veel Tijdens het Strategisch Brancheoverleg van 5 januari jongstleden heeft de ASV aan de Inspectie Leefomgeving en Transport gevraagd of de boetebedragen in verhouding staan tot die in andere sectoren en of er afstemming plaatsvindt met andere toezichthouders. ILT schrijft hier zelf over: “ILT licht toe dat hogere boetes in verhouding staan en juist zijn gekomen omdat de huidige boetes ingecalculeerd werden. De boetes zijn er om een gelijk speelveld te kunnen garanderen en de veiligheid te kunnen waarborgen en dus in het belang van de goedwillende in de sector. Er is veel afstemming tussen de verschillende toezichthouders.” ASV is het hier niet mee eens. De schippers hebben namelijk te maken met zo’n 120 elementen waarvoor men geconfronteerd kan worden met een bestuurlijke boete. Een bestuurlijke boete waarover zelfs binnen Europa al kritische geluiden tegenover Nederland te horen zijn omdat die niet of nauwelijks aangevochten kunnen worden: ILT controleert ILT en de rechter mag hooguit controleren of ILT uitvoert wat ze uit zegt te voeren. Niet of het redelijk is of disproportioneel. Waarbij volgens een rechter deze bestuurlijke boetes er in wezen zijn om de Staat te beschermen tegen de burger, in dit geval dus de schipper. Bovendien is er gevraagd om matiging vooraf, vergelijkbaar met onze concurrenten (wegvervoer en spoorvervoer) waarbij wél rekening gehouden wordt met de grootte cq omzet van een bedrijf (en dus het economische, mogelijke voordeel). Rekeninghoudend met het feit dat zelfs de vrachtwagenchauffeurs aangeven (bijna) nooit gecontroleerd te worden en dan alleen nog maar op het rijtijdenbesluit, en rekeninghoudend met het feit dat in dat geval wel sprake is van matiging vooraf, is dit keiharde oneerlijke concurrentie, en aantasting van het gelijkheidsprincipe. Bovendien is dit in strijd met de uitspraken van ILT en minister Van Nieuwenhuizen zelf dat men vooral risicogestuurd zal controleren en handhaven. Conclusie: Hier is sprake van een perverse prikkel. Meer controles is meer controleurs en meer budget voor ILT voor iets wat maatschappelijk irrelevant is, want bewezen een veilige sector. Sunniva Fluitsma, namens bestuur en denktank van de ASV INGEZONDEN BRIEF

Copied successfully!

Binnenvaartkrant