Views
6 months ago

2021-01

 • Text
 • Staat
 • Motoren
 • Waar
 • Schepen
 • Schip
 • Onze
 • Nieuwe
 • Januari
 • Binnenvaart
 • Jaar

2 12 januari

2 12 januari 2021 KVNR-directeur Annet Koster is ‘Havenvrouw van 2020’ Annet Koster van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders is gekozen tot Rotterdamse Havenvrouw van het Jaar 2020. De Stichting Havenman/vrouw van het Jaar eert de KVNR-directeur vanwege “haar niet aflatende inzet in 2020 voor de reders en hun zeevarenden, die door de Covid- 19-pandemie een uitermate moeilijk jaar achter de rug hebben”. De KVNR vertegenwoordigt ongeveer 140 rederijen in de zeevaart. Op hun schepen werken circa 4.500 Nederlandse zeevarenden en nog eens ruim 22.000 buitenlandse bemanningsleden. Door de coronacrisis hebben velen van hen lange tijd vastgezeten op hun schip doordat bemanningswisselingen onmogelijk waren. Eenmaal aan land bleek het door reisrestricties en beperkingen van het vliegverkeer vaak uitgesloten om naar huis te reizen. Annet Koster heeft zich nationaal en internationaal ingespannen om aflossingen van bemanningen mogelijk te maken, onder meer door een afspraak tussen de KVNR en KLM om een luchtbrug voor zeevarenden op te zetten. Daarbij heeft zij bijgedragen aan het behoud van de positie van Rotterdam als grootste Europese ‘hub’ voor bemanningswisselingen en helpen voorkomen dat schepen daarvoor naar andere havens uitweken. Tweede vrouw Annet Koster is de 40e havenprominent op rij die de sinds 1981 bestaande onderscheiding, destijds ingesteld door de voormalige Rotterdamse havenpersclub Kyoto, krijgt uitgereikt. Zij is de opvolger van Jan Valkier, CEO van rederij Anthony Veder, de Havenman van het Jaar 2019. Koster is na Mai Elmar, de directeur van Cruiseport Rotterdam, pas de tweede vrouw die de eretitel krijgt. Volgens traditie wordt de onderscheiding tijdens een feestelijke bijeenkomst op de tweede maandag van het nieuwe jaar uitgereikt. Dat gebeurt gewoonlijk aan boord van de Smaragd 2, in het bijzijn van oud-Havenmannen en -vrouwen, havenautoriteiten, leden van de havengemeenschap en vertegenwoordigers van de media. Annet Koster. (foto KVNR) In verband met Covid-19 kon dit evenement nu niet plaatsvinden. Het bestuur van de Stichting Havenman/vrouw van het Jaar is nog in beraad over een alternatieve huldiging, in kleinere kring. Onderzoek met sonarsensoren Vervolg van de voorpagina >> die vleermuizen gebruiken. Zij sturen geluidsgolven uit. Wanneer die golven tegen een voorwerp botsen, krijgt de vleermuis de echo van die botsing te horen. Het dier kan zo feilloos botsingen vermijden.” Sonarsensoren spelen een belangrijke rol in nieuwe technologieën: onder meer in navigatiesystemen van robots en zelfrijdende auto’s. De sensoren zijn goedkoop en energiezuinig en ze leveren doorgaans voor nauwkeurige metingen. De techniek wordt nu getest door Port of Antwerp en UAntwerpen. Voor het project ontwikkelden de onderzoekers een 3D-sonarsensor met 32 waterdichte, geavanceerde microfoons. Project 'eRTIS' staat voor Real Time Imaging Sonar. Steckel: “De informatie wordt real time doorgegeven, want anders is het schip allang gebotst. En ‘Imaging Sonar’ omdat we beelden van de omgeving maken op basis van gereflecteerd geluid dat op de sensoren valt.” Eind 2020 werd de technologie met succes getest op de Tuimelaar, een schip van het Havenbedrijf. Dit jaar komt er een vervolgproject: ‘3D Sonar and Lidar for Vessel monitoring’ ook onder leiding van professor Steckel. Nieuwe subsidieronde voor certificering Stage V-motoren Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt ook in 2021 geld beschikbaar voor de ontwikkeling en certificering van binnenvaartmotoren. De regeling Duurzame Binnenvaartmotoren is bedoeld om fabrikanten te stimuleren om motoren met Stage V-certificaat op de markt te brengen. Om in aanmerking te komen moet een project zich richten op de ontwikkeling en certificering van motoren van het type IWP (binnenvaartvoortstuwingsmotoren), IWA (binnenvaartondersteuningsmotoren), of de marinisering van NRE (Non-Road Engines onder de 560 kW) en Euro VI-vracht wagenmotoren. In EU-verordening 2016/1628 staan de Stage V-eisen die daarvoor gelden. Eén miljoen euro De subsidieronde die nu is gestart is de tweede. Het ministerie stelt in totaal één miljoen euro. Het maximumbedrag per projectaanvraag is 250.000 euro. De uiterste inleverdatum voor aanvragen is 1 maart 2021. De eerste ronde liep tot 16 november 2019. Daarvoor was 500.000 euro beschikbaar. “De regeling werd zwaar overtekend en de projectaanvragen waren van hoge kwaliteit”, aldus het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB), dat de tijdelijke regeling uitvoert. Na toetsing door de onafhankelijke Innovatieraad Binnenvaart werden twee projecten gehonoreerd. Daarmee was het subsidiebedrag voor 2020 op. Het ene project was van Yerseke Engine Services. Dat richt zich op Grave: miljoenenclaim voor faillissement werf DOOR NOUD VAN DER ZEE Gemeente Grave is toch aansprakelijk voor het faillissement van Scheepswerf Grave in 2012. De Hoge Raad heeft het cassatieverzoek van de gemeente daartegen afgewezen. ontwikkeling en certificering van een Caterpillar-motorserie met een vermogensrange van 955 kW tot 2.000 kW. Het andere is een project van Koedood Diesel Service om Stage V-certificering te realiseren van de Mitsubishi SR-serie. Daar is de range grofweg van 500 kW tot 1.700 kW. Nu de schuldvraag vaststaat, moet het bedrag van de schadevergoeding nog worden vastgesteld. Volgens curator Michielsen van de scheepswerf loopt het bedrag in de miljoenen. Voor het bepalen van het schadebedrag is nu een aparte gerechtelijke procedure nodig. Bij het faillissement van de scheepswerf verloren ruim zestig werknemers hun baan. De curator is ervan overtuigd dat de werf ten onder ging doordat de gemeente Green Deal In de Green Deal, die in juni 2019 werd ondertekend, committeert de binnenvaart zich aan duurzame ambities voor het jaar 2050. Om die ambities mogelijk te maken is een belangrijke rol weggelegd voor motoren die voldoen aan de nieuwste emissie-eisen van NRMM Stage V. “Echter, omdat de binnenvaart een relatief kleine markt is voor motorfabrikanten, zijn er op dit moment nog niet genoeg motoren beschikbaar die voldoen aan deze eis. De kosten die fabrikanten moeten maken voor certificering zijn daarbij een struikelblok gebleken”, verklaart het EICB. De regeling Duurzame Binnenvaartmotoren is bedoeld om motorfabrikanten te stimuleren om binnenvaartmotoren met Stage V- certificaat op de markt te brengen. Aanvragen Het aanvraagformulier is te downloaden op www.eicb.nl/projecten/ sdbm. Daar staat ook een handleiding voor het doen van de aanvraag (onder andere het schrijven van het projectplan). Neem voor meer informatie over de regeling Duurzame Binnenvaartmotoren contact op met Niels Kreukniet van het EICB: 010 798 98 30 of info@eicb.nl. destijds weigerde toestemming te geven voor de bouw van schepen tot 135 meter. Ze handhaafde de lengtebeperking van 110 meter. Daardoor liep de werf een order mis van twee cruiseschepen van 135 meter.

3 Nextlogic begint aan ultieme test Nextlogic staat aan de vooravond van de live pilot met integrale planning voor de containerafhandeling van binnenvaartschepen in de Rotterdamse haven. Dat maakte het vlak voor Kerst bekend. 28 deelnemers doen mee aan de ultieme test. Zij zijn samen goed voor circa 60 procent van het totale marktvolume. Nextlogic werkt aan een betere doorstroming van de containerbinnenvaart in de haven van Rotterdam. Daarvoor werkt het bedrijf samen met Portbase, dat in Rotterdam (en Amsterdam) zorgt voor datadeling tussen logistieke en havenbedrijven en voor de informatie-uitwisseling met overheden. Nextlogic maakt voor de integrale planning gebruik van de Portbase-service ‘Melding Container Achterland Barge’. Als de pilot naar tevredenheid verloopt, kan de integrale planning officieel live. Nextlogic is in 2012 als programma onder de hoede van Havenbedrijf Rotterdam begonnen om de vertragingen bij de containerbinnenvaart op de terminals in Rotterdam aan te pakken. In 2018 werd het programma afgebouwd en is Nextlogic een BV geworden met het Havenbedrijf als aandeelhouder. Laatste stap Het is de bedoeling dat de live pilot in februari start. De deelnemers testen de integrale planning dan gedurende twee periodes van twee weken in de praktijk, met een korte onderbreking voor evaluatie. Het doel van de test is om aan te tonen dat de integrale planning van binnenvaartschepen bij terminals echt goed werkt en voordelen oplevert. De live pilot is de laatste stap: “Zodra de beoogde werkwijze is gevalideerd en iedereen akkoord is, kan de integrale planning officieel live.” Alle dagelijkse informatie-uitwisseling van barge operators voor de integrale planning loopt straks via de service MCA Barge van Portbase. Op het moment dat de live pilot voor de integrale planning start, krijgt MCA Barge hiervoor een aantal extra invoervelden. Nu ook elektronisch melden in Vlaanderen Sinds 4 januari kunnen schippers zich in heel Vlaanderen en op de Westerschelde elektronisch melden. Dankzij SWINg (Single Window for Inland Navigation) hoeven ze nog maar één keer hun reis-, lading- en scheepsgegevens door te geven. Het nieuwe meldplatform is een gezamenlijk initiatief van De Vlaamse Waterweg, North Sea Port, Port of Antwerp, Haven van Volgende editie: 19 januari Als gevolg van de feestdagen is deze editie een week later verschenen dan u gewend bent. Dat halen we echter in: de volgende Binnenvaartkrant verschijnt op 19 januari, dus al over één week. Daarmee komen we weer uit in de oneven week, ons vaste verschijningsmoment. Vervolgens houden we het vertrouwde ritme aan. Oostende, de Haven van Zeebrugge, het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer. Per SWINg eektronisch melden in Vlaanderen en op de Westerschelde wordt binnenkort verplicht voor schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren. In de toekomst zal de verplichting worden uitgebreid naar alle binnenvaart. De streefdatum daarvoor is 1 december 2021. Containerschepen op de Maasvlakte. (archieffoto Tekst & Toebehoren) Eén keer doorgeven Via BICS of commerciële meldsoftwarepakketten die aan de internationale berichtenstandaard voldoen, levert de schipper straks zijn gegevens aan bij SWINg. Het platform stuurt ze automatisch door naar de vaarweg- en havenautoriteiten op de route van het schip. De melder hoeft de gegevens dus nog maar eenmaal door te geven, indien er onderweg niets verandert in de route, lading of het aantal mensen aan boord. ASV: zorgen om bijmengen diesel Om de CO 2 -uitstoot te verlagen wil de Nederlandse overheid brandstofleveranciers verplichten biocomponenten toe te voegen aan gasolie voor de binnenvaart. De Europese RED II-richtlijn voor hernieuwbare energie schrijft dat voor. De ASV vreest echter dat niet alle motoren daar tegen kunnen en wijst op het risico van onder meer schade, uitval en extra onderhoudskosten. “Toevoegingen kunnen alleen wanneer bewezen is dat het goed is en daadwerkelijk beter voor het milieu is”, vindt de schippersvereniging. “We moeten als binnenvaart vertrouwen kunnen hebben in de brandstof (...) Je moet er toch niet aan denken wat er kan gebeuren aan calamiteiten en schades. We mogen niet het risico lopen, dat we als binnenvaart gebruikt gaan worden als ongeveer 5.000 stuks verbrandingsovens voor het verstoken van UCO (Used Cooking Oil)!” Er is in de afgelopen maanden geëxperimenteerd en er komen steeds meer berichten naar buiten dat er problemen ontstaan door FAME-toevoegingen, stelt ASVvoorzitter Gerberdien le Sage in een brandbrief. FAME (Fatty Acid Methyl Esters) is een mengsel van plantaardige en dierlijke restproducten dat door de dieselolie gemengd mag worden. “De huidige diesel voldoet aan de norm EN590. Bij meer dan 5% toevoeging van bio verslechtert de brandstof en voldoet niet meer aan de norm EN590. De motoren zijn ontwikkeld voor de brandstof voor de norm EN590”, aldus de ASV. De vereniging is verbaasd dat TNO in 2007 in een rapport over het bijmengen in brandstoffen voor de binnenvaart concludeerde dat “het zonder meer overnemen van de EN590-Norm door TNO niet werd aangeraden, omdat die toevoegingen van biologische componenten toestaat die in de binnenvaart tot problemen kunnen leiden” en in 2020 in een nieuw onderzoek schrijft dat ‘er mogelijk geen’ problemen zijn of ‘makkelijk’ voorkomen kunnen worden!” CBRB, Koninklijk BLN-Schuttevaer, IVR, NOVE en VOS hadden al een website in het leven geroepen waar scheepseigenaren hun ervaringen met biodiesel kunnen melden: www.meldpunt-binnenvaart. nl. Ook zij wezen op problemen die sommige gebruikers, ook buiten de binnenvaart, ondervonden. Deze informatie reist dan ook mee de grens over naar Nederland. Andersom ontvangen ook de vaarwegbeheerders en havenautoriteiten in Vlaanderen automatisch de gegevens die een schipper op de Rijn elektronisch heeft gemeld. Voorheen moesten schippers dit na het passeren van de Kreekraksluizen nog eens een keer extra doen. Dat is nu verleden tijd. Kijk voor meer informatie op www.swing-platform.be. Alphatronoprichter Dick Slingerland (72) overleden Op 18 december is Dick Slingerland na een kort ziekbed overleden. De oprichter van Alphatron was 72 jaar. De uitvaart was 24 december. De succesvolle ondernemer begon in 1979 met Alphatron Marine. Hij bouwde de Rotterdamse specialist in nautische apparatuur uit tot een groep met meerdere divisies, onder meer actief in beveiliging, de zorgsector en mobiliteit. Daarnaast was Slingerland nog actief met allerlei andere bedrijven; als investeerder in start-ups en als sponsor en donateur van culturele en maatschappelijke initiatieven. Collega’s, zakenpartners en andere bekenden roemen zijn menselijkheid en betrokkenheid. Dick Slingerland was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 12 januari 2021 Bestorming Na vier jaar kwam vorige week woensdag de aap uit de mouw. De als een indiaan beschilderde, halfnaakte man die in het Amerikaanse Capitool onzin uitkraamde als de aanvoerder van een zooitje ongeregeld, was geen echt mens, maar de geest van de president onderweg naar de uitgang. Dit is ook Amerika, nog steeds het machtigste land ter wereld, waar we als minilandje in het stokoude Europa ons nog steeds trots bondgenoot van noemen. Hier lopen gelukkig ook kleurrijke gekken rond, we maken ze alleen (nog) geen president. Nee, ik ga ze niet opnoemen. Dan krijgen we ruzie. En voor je het weet, worden de burelen van deze krant bezet. En als ik niet zo conflictmijdend was geweest, had ik misschien wel opgeroepen om het Nederlandse parlement te bezetten. Er is immers altijd wel iets te bedenken dat niet deugt wat ze daar in Den Haag allemaal bekokstoven. De bestuur ders van dit land zijn af en toe de weg kwijt en lijken maar wat aan te rotzooien, maar ze zijn niet gek. Als hun geest ineens op de televisie verschijnt, dan zouden we niet eens raar opkijken. Waarschijnlijk denken we dat het een aflevering is van 'Wie is de mol?'. Zo ver is het nog niet. Verreweg het grootste deel van het land doet gewoon braaf wat de overheid zegt. En dat is best heftig. Duizenden bedrijven moeten gedwongen hun deuren dicht houden. Niet dat het veel helpt, maar we hebben in elk geval allemaal het gevoel dat we stevig bijdragen aan het grotere goed. Ik zal nooit zeggen dat het virus een goed idee was, maar de lockdown heeft ons ontegenzeggelijk ook veel moois gebracht. Kijk nou naar dat prachtige filmpje van Koninklijke BLN-Schuttevaer (hopelijk volgend jaar een meer catchy naam?) in plaats van de traditionele jaarvergaderingen in het land. Een verslag op speelfilmlengte, superleuk gepresenteerd en met tal van interviews precies op de goeie lengte en aan het slot een spontane reactie van Nancy Scheijven van Rijkswaterstaat. Die maakte een beetje goed wat haar baas, Cora van Nieuwenhuizen, aan het begin van de film verkeerd deed. Als je de autocue niet kent, dan denk je toch dat ze maar raar staat te rollen met haar ogen. Zou ze dronken zijn? Een slechte voorleesbeurt van deze minister die verantwoordelijk is voor het onderwerp dat in bijna elk interview terug kwam: het achterstallig onderhoud van de vaarwegen. Ze heeft er wat extra geld in gestoken maar het is nog een lange weg voor de vaarwegen topklasse zijn, mevrouw de minister. Misschien nog niet direct aanleiding om de Tweede Kamer te bestormen in een geel VW-busje uit 1970, maar veel rages doen er wat langer over om over te waaien uit Amerika. EÉN POT NAT DOOR MICHEL GONLAG

Binnenvaartkrant