Views
6 months ago

2021-01

 • Text
 • Staat
 • Motoren
 • Waar
 • Schepen
 • Schip
 • Onze
 • Nieuwe
 • Januari
 • Binnenvaart
 • Jaar

12 12 januari

12 12 januari 2021 Een rondje over de Birjo is een genoegen Vervolg van pagina 11 >> "Turnu Severin is top. We zorgen dat casco’s zoveel mogelijk installatie-voorbereid naar Dordrecht komen. Dat spaart tijd en geld.” Het type Moneymaker is een doorontwikkelde tanker van het RensenDriessen in-house team. “We bouwden reeds een groot aantal Moneymakers. Dit model en de uitvoering is al jaren doorontwikkeld. Kijken naar de spiegel en plaatvoering maakt klasse duidelijk. Geen slijptol is eraan te pas gekomen, de afwerking is perfect: dekken strak, laswerk als een streep!” “Het is maatvast en afbouwvriendelijk. Niettemin is er bij iedere afbouw toch weer vernieuwing, zoals nu bijvoorbeeld een aanpassing aan het dubbele leidingwerk van RugoTech voor sneller laden/lossen! Bij Scheepswerf ‘t Ambacht gaan we altijd nog even op de helling voor de onderwaterequipment. Daarna installeert Dolderman en daarbij liggen we met vaste leveranciers en onderaannemers stevig op koers.” 50 jaar Muehlhan In het geval van de BirJo betekent het ‘knippen en scheren’ van acht 380 m 3 grote tanks door Muehlhan, tweeënhalve week afbouwpauze. Muehlhan bouwt zelf de stellingen; de vloer blijft daarbij vrij. Als straalproduct gebruikt men Cast Iron (gietijzer). Is beter dan staal; dat breekt. Gietijzer vervormt en behoudt een scherpe inslag voor hergebruik. Natuurlijk wordt de grit gecontroleerd op overgebleven kwaliteit. Uitzuigen volgt waarna de tanks zijn geconserveerd om lichte chemie te kunnen vervoeren. Hiertoe is de BirJo voorzien van een dubbel leidingsysteem met tracing van RugoTech en een thermische olieketel van Konutherm. Het ‘rondje BirJo’ is een genoegen: we zien een 3512 Caterpillar en John Deere als energiebron. Een eventuele ombouw naar stage V is al voorzien. Allround zichtbare aandacht voor ieder onderdeel. Een topmachinekamer. In de stuurhut vinden we een Bridgescout. Ervaring en veiligheid zijn ‘ingelast’, de kracht van ondernemen voelbaar! Natuurlijk is er een Caterpillar 3508 voor de voortstuwing. Er wordt gestuurd met Van der Velden-roeren. De kopschroef heeft het Verhaar Omega-label. Kampers leverde de stuurhut. Werkina, realiseerde alle Van staal naar karakter Wanneer zo’n casco bij Dolderman voor de wal komt, is het nog staal zonder ‘hart’. Al snel stapelt zich het materiaal aan dek op: vele kabelrollen, talloze auto’s brengen equipment, de leidingstraat wordt in honderden stukken afgeleverd, de stuurhut arriveert, motoren worden erin getakeld… en, denk je verwonderd, waar blijft dat allemaal? Na amper drie maanden, maar met heel veel werkuren heeft alles zijn plek gekregen, de input van de opdrachtgever bleek onmisbaar onbetaalbaar. ‘positiviteit’ werd eveneens geïnstalleerd, elektrische functies. Verveer timmerde comfort en VE-Screen Woning en Scheepsstoffering was er voor de inrichting. soms zat er iets tegen en kostte oplossen tijd, geld en ergernis. Bijna gereed is het tijd voor technisch proefvaren… De kapitein start de motor, een rilling trekt door het schip en als het jouw schip is, raakt dat bij jou ook een snaar. Het schip vaart, het functioneert! Ervaring speelt een hoofdrol, maar van puur staal naar zo’n ingewikkeld karaktervol vaartuig dat functioneert, blijft een wonder. Nog afgezien van de emotie die een nieuw schip altijd weer oproept. Binnenvaartsimulator SANDRA II op ‘proefvaart’ De gemoderniseerde vaarsimulator voor ondiep water van het Scheepvaartberoepscollege in Duisburg heeft een geslaagde ‘proefvaart’ gemaakt. Kapitein van dienst was de sociaaldemocratische parlementariër Mahmut Özdemir. Mede dankzij zijn inzet heeft de bondsregering de modernisering van de simulator met 1,6 miljoen euro ondersteund. Twaalf jaar geleden nam de binnen vaartschool in Duisburg- Homberg SANDRA in gebruik, de eerste Simulator for Advanced Navigation Duisburg - Research and Application. Het project was een samenwerking tussen de school, de stad Duisburg en DST, het ontwikkelingscentrum voor scheepstechniek en transportsystemen in Duisburg. Praktijkexamens Met steun van de bondsregering is de hard- en software van de simulator vorig jaar vernieuwd. Een tevreden Özdemir mocht de proefvaart maken. “Binnenvaart is niet alleen belangrijk voor Duisburg, maar voor heel Duitsland”, benadrukte het parlementslid. “Met SANDRA II kunnen we de leerlingen van het Scheepvaartberoepscollege kwalitatief blijven opleiden.” Vanaf dit voorjaar kunnen de leerlingen en docenten met de vernieuwde simulator aan de slag. Eerst moet nog wat kabelwerk plaatsvinden, waarna de installatie verder wordt getest. In de toekomst zullen aan de simulator drie onafhankelijke examencommissies parallel aan elkaar praktijkexamens kunnen afnemen, waardoor meer jonge binnenschippers kunnen worden opgeleid dan nu het geval is. Groen licht voor personeelsuitbreiding WSV Valt dit jaar besluit over vaartrechten Moezel? De Duitse vaarwegbeheerder WSV kan dit jaar het personeelsbestand uitbreiden met 114 ingenieurs en planners. Dat zijn er 24 meer dan aanvankelijk voorzien. Ruim de helft van de nieuwe medewerkers wordt ingezet op projecten voor de veiligheid van het vaarwegennet, bruggen en sluizen. SPD-politicus Mathias Stein, tevens voorzitter van de parlementaire commissie binnenvaart, spreekt van een positief signaal voor binnenvaartbedrijven, verladers en industrie. En dan met name voor de chemische industrie langs de West-Duitse kanalen. Vacatures Nu moet het verkeersministerie ervoor zorgen dat de vacatures snel worden ingevuld, aldus Stein. Dit is de afgelopen jaren niet eenvoudig gebleken; het duurde vaak meer dan een jaar om de nieuwe functies te bezetten en die termijn vindt Stein niet acceptabel. De WSV kampt al lang met onderbezetting. Sinds het begin van de huidige regeerperiode, vier jaar geleden, zijn er ruim 500 nieuwe banen gecreëerd. Maar dat is nog steeds niet genoeg om alle geplande en noodzakelijke werkzaamheden aan de vaarwegen uit te voeren. In de loop van 2021 zou er een beslissing kunnen vallen over het al dan niet afschaffen van de vaartrechten op de Moezel. Begin 2019 zijn die op vrijwel alle Duitse vaarwegen al afgeschaft en Duitsland zou dit ook op het Duitse deel van de Moezel willen doen. Dat moet echter in overeenstemming met Frankrijk en Luxemburg gebeuren, aangezien de Moezel een internationale vaarweg is. De kwestie is al enige tijd onderwerp van discussie binnen de Moezelcommissie. Luxemburg staat achter de afschaffing. In Frankrijk ligt het wat gecompliceerder, omdat daar slechts een deel van de rivier onder het Internationale Moezelverdrag valt. Op z’n vroegst halverwege dit jaar zal de Moezelcommissie erover beslissen. Alle tijd voor grote cruiseklus (tekst en foto Evert Bruinekool) Terwijl er normaal gesproken altijd haast is bij het onderhoud aan cruiseschepen in het dok, kreegt Damen Shiprepair Amsterdam nu alle tijd voor de Marella Discovery van TUI. De uitgelichte kraan valt in het niet bij het grote schip van 264 bij 36 meter. De Marella Discovery biedt plaats aan 1.830 passagiers en heeft 761 bemanningsleden. Het schip dokte voor regulier onderhoud en schilderwerk in Amsterdam. Door corona kan er niet gevaren worden. Dus is er weinig haast nu. Cruiseschepen varen gewoonlijk in een strakke planning, alles moet just-in-time gebeuren – net als bij de riviercruisevaart. Veel eigenaren kiezen daarom nu voor onderhoud en verbetering van de schepen.

13 12 januari 2021 Op een aantal locaties mogen schepen twee weken blijven liggen Proef met langere ligtijden Op aandringen van de binnenvaart doet Rijkswaterstaat een proef om een langere ligtijd toe te staan dan de op veel plaatsen geldende termijn van 3 x 24 uur. Het gaat om circa vijftien locaties. In bijzondere omstandigheden kan het voorkomen dat een schip langer moet wachten op lading, aldus Rijkswaterstaat. Om te voorkomen dat een schip steeds op zoek moet naar een andere ligplaats na het verstrijken van de maximale ligtijd, mag men de komende tijd tot twee weken blijven liggen op de aangewezen locaties. De proefperiode loopt van 10 januari tot 10 april. “Daarna STOPT deze proef en vindt evaluatie plaats.” Geselecteerde locaties “De geselecteerde plekken zijn mede bepaald op aangeven van de schippers zelf”, schrijft Rijkswaterstaat in een toelichting. De gangbare procedure van aanmelden blijft van kracht. “Het kan zijn dat de proeflocatie een deel van de beschikbare ligplaatsen betreft. Er moet namelijk altijd gelegenheid voor de doorgaande vaart zijn om op efficiënte wijze nachtrust te nemen.” Het gaat om Lemmer-Delfzijl (Friesland en Groningen), Nijkerk en Ramspol, Tholen en Sas van Gent, de Maas en Brabantse kanalen en het Merwedekanaal (provincie Zuid-Holland). Havenbedrijf Amsterdam houdt ook een proef met langer liggen in de IJ-haven. Hiervoor staat een aparte procedure op de website van haven Amsterdam. De geselecteerde vaarwegen en locaties komen voort uit het gesprek dat de ASV vorig jaar juni voerde met gedeputeerde Baljeu archieffoto Tekst & Toebehoren) van Zuid-Holland, samen met Erik Schultz van BLN-Schuttevaer. De Tweede Kamer had, na lobbywerk van de ASV, via een aangenomen motie ook gevraagd om samen met de sector te kijken naar mogelijkheden om de ligplaatsduur te verlengen. “Een belangrijk punt voor ons was een landelijke afstemming, waarbij Rijkswaterstaat de coördinatierol voor afstemming van het ligplaatsenbeleid tussen alle vaarwegbeheerders op zou pakken”, aldus de ASV. De vereniging vindt het jammer dat het een half jaar heeft geduurd voordat er iets geregeld werd – en dat van de provincies alleen Zuid- Holland meedoet. “Dankzij dit recente schrijven lijkt het eindelijk zo te zijn dat schippers weten waar ze dan langer zouden mogen blijven liggen, waarbij helaas naast de provincie Zuid-Holland geen enkele andere provincie, waterschap of gemeente (behalve de haven van Amsterdam, maar dat hadden we al zelf met Amsterdam afgesproken) een rol blijkt te spelen in deze situatie. Waarom niet, is onze vraag.” Eerste, kleine stap Maar, constateert de ASV ook: “Het is een begin om het rigide beleid aan de orde te stellen en het is goed dat dit opgepakt is.” Maar voor de schippersvereniging is het “nog maar het eerste klein stapje, wat er gezet is om de situatie wat ligplaatsen betreft in de binnenvaart te verbeteren”. “Wij denken dat er (net als we in het verleden gekend hebben) helemaal niet altijd een maximumtermijn op hoeft te zitten. Men lijkt ervanuit te gaan dat een maximumtermijn moet. En natuurlijk willen wij de doorgaande vaart niet blokkeren, dat zijn we tenslotte zelf ook. Maar die extreme angst die er nu blijkt te heersen voor obstakels (wij dus) voor vlot en veilig vervoer is volgens ons echt ongegrond." "Het bewijs zie je in landen als België en Frankrijk, waar deze beperking bijna nergens geldt en je in principe overal mag blijven liggen tenzij er een bordje staat.” Borden weg De ASV herhaalt nog eens haar voorstel op basis van de enquête die de vereniging vorig jaar onder schippers hield. Een van de uitgangspunten is dat alleen beperkte ligplaatsduur zou moeten gelden als dat echt nodig is. Alle borden met een maximale ligduur zouden weg moeten. “Plaats ze alleen als het aantoonbaar nodig is.” Ook pleit de ASV voor een aantal aangewezen ligplaatsen voor langere termijn, verspreid over het land, waar schepen voor langere tijd kunnen afmeren zonder daarvoor toestemming te hoeven vragen. Dat is in de ogen van de ASV minimaal twee maanden. “Daarbij dienen alle voorzieningen aanwezig te zijn: auto-afzetplaats, goede afloopmogelijkheden, walstroom, afvalvoorziening, drinkwater.” YOUR COMMITMENT IS OUR DRIVE Vanwege uitbreiding van onze activiteiten is Bruinsma Freriks Transport op zoek naar dubbelwandige tankschepen van 1000-5000t om onze vloot te versterken. Wij zijn actief in het transport van minerale oliën, bulkchemie, fuelcomponenten en biobrandstoffen. Ons vaargebied is Nederland, België, Frankrijk en de Rijn (met zij-rivieren en kanalen). Tevens is BFT Tanker Logistics bv actief betrokken bij duurzame initiatieven zoals Vaporsol en de initiatiefnemer voor het project “Don Quichot”, die voor Greenpoint Rotterdam ingezet zal worden. Gelieve contact op te nemen met Johann de Koning op +31 786 299 490 of +32 473 960 763. BFT TANKER LOGISTICS BV • Lindtsedijk 30 • NL - 3336 LE Zwijndrecht TEL +31 786 299 490 • WEB www.bftrans.nl

Binnenvaartkrant