Views
6 months ago

2020-26 Kerst

 • Text
 • Jaar
 • December
 • Binnenvaart
 • Onze
 • Schepen
 • Kerstspecial
 • Nieuwe
 • Schip
 • Feestdagen
 • Weer
 • Binnenvaartkrant.nl

20 15 december

20 15 december 2020 Online adverteren op www.binnenvaartkrant.nl en onze app APP BANNER Vraag naar de mogelijkheden via: E-mail: sales@binnenvaartkrant.nl Tel: Rica 06 11 36 34 93 Ken 06 11 36 35 19 VLOG www.binnenvaartkrant.nl ADVERTEREN IS JUIST NU BELANGRIJK Vraag naar de mogelijkheden De binnenvaart gaat door en wij dus ook! Adverteer nu om zichtbaar te blijven! Hart voor de binnenvaart

21 Kerstspecial 15 december 2020 (foto Martin Bergsma) "Mooie feestdagen gewenst!" Kerstspecial 2020 DIT WAS 2020 jaaroverzicht Coronajaar 2020 2020 werd een jaar om te vergeten, hoewel dat weinigen ooit zal lukken om te doen. Zoveel was anders dan ooit tevoren dat voor hen die het meemaakten, dit jaar voorgoed in het geheugen gegrift zal staan. Enorme vraaguitval als gevolg van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en een economische krimp alleen vergelijkbaar met oorlogstijd. Als het virus jou of je dierbaren niet persoonlijk trof, dan werd je leven toch beheerst door de nieuwe manier van met elkaar omgaan. We kunnen het ons nu niet eens meer voorstellen dat je iemand bij een eerste kennismaking een hand geeft. Haveneconoom Bart Kuipers vertelde in het Algemeen Dagblad van 9 maart dat de uitbraak van dat Chinese virus zou leiden tot verdere deglobalisering van de wereldhandel. Met andere woorden: producten zouden weer dichter bij huis worden gemaakt en dus zou dit ten koste gaan van het transport. Dat is niet iets dat van de ene op de andere dag gebeurt, maar eind 2020 kunnen we stellen dat de globalisering een flinke knauw heeft gekregen en door steeds minder mensen wordt gezien als vanzelfsprekend. Dat had Bart Kuipers dus goed gezien voordat de eerste lockdown, althans in Nederland, een feit was. 2020 kende twee flinke golven van besmettingen met het virus, waardoor een enorme druk op de gezondheidsvoorzieningen ontstond. De overheden van vrijwel alle landen zagen zich genoodzaakt om activiteiten onder dwang stil te leggen. Dit ging mede ten koste van de productie en consumptie en uiteindelijk dus ook van de vervoersector. Neem alleen de sterk dalende verkoop van personenauto’s waardoor de staalindustrie en dus de kolen en ertsaanvoer instortte. Dat kwam voor de binnenvaart bovenop een toch al slinkende markt in het vervoer van fossiele brandstoffen. Binnenvaart op Berenjacht Gelukkig zijn er ook leuke beelden van de coronatijd in de binnenvaart. De binnenvaart ging op ‘Berenjacht’. Ingegeven door de vlogs van de Matrozen Zusjes en gebaseerd op het prentenboek 'Wij gaan op Berenjacht' zetten de kinderen aan boord van binnenschepen ergens een beer neer aan boord, die de kinderen op voorbijvarende schepen dan konden turven. "Een stuikje positiviteit" omschrijft Tamara Poppe, de moeder van de Matrozen Zusjes, dit initiatief. (foto’s van sociale media) Brug- en sluisbediening aangepast De provincie Noord-Holland achtte de scheepvaart wel een vitaal onderdeel van de samenleving en zette zich in om de brugbediening zo lang mogelijk intact te houden. Dat gold helaas niet voor alle brug- en sluisbediening in Europa. Zoals bij zoveel reacties op de pandemie was Europa een lappendeken van maatregelen en verschilden de aangepaste bedieningstijden van bruggen en sluizen van land tot land en zelfs van regio tot regio (of van deelstaat tot deelstaat). (foto Menno van der Haven) De nachtmerrie voor de passagiersvaart 2020 was voor heel veel ondernemers een slecht jaar, maar de exploitanten van passagiersschepen spanden de kroon. Van een vaarseizoen was nauwelijks sprake. De start van het seizoen viel precies samen met de eerste lockdown en van de periode tussen de twee golven van besmettingen konden de meeste schepen niet of nauwelijks profiteren. Er was immers nog steeds sprake van een anderhalvemetersamenleving en dat werkt niet fijn aan boord van passagiersschepen. Bovendien was er maar weinig belangstelling vanuit het buitenland voor vaartochten met hotelschepen en de dagpassagiersvaart kampte met het verbod op evenementen en bijeenkomsten. Voor de passagiersvaart moet 2021 het jaar worden van wakker worden uit de nachtmerrie waarin de sector is ondergedompeld in 2020. Het hele jaar door is gelobbyd voor een steunfonds voor deze sector die volledig werd verlamd door de coronacrisis. Dat mocht niet baten. Natuurlijk werd volop gebruik gemaakt van de overheidsregelingen, maar evenals bij de evenknie aan de wal – de horeca en evenementenbranche – was de overheidssteun bij lange na niet genoeg om de bedrijven zonder meer overeind te houden. Het leidde dus tot massaal ontslag voor de tijdelijke krachten en iets minder massaal voor de vaste krachten. Economisch konden veel bedrijven nauwelijks overleven. Toch viel het aantal faillissementen wel mee. Op de achtergrond spelen grote partijen een belangrijke rol, evenals de banken die veel geld hebben geleend aan de sector. Het is deze winter de adem inhouden of het vaccin voldoende soelaas biedt om weer ‘normaal’ te kunnen varen vanaf 1 april. Hotelschepen tegen de kant in Bazel. (foto Leonid Andronov)

Binnenvaartkrant